Presentación de PowerPoint

Report
*
La Transformació de l’Atenció”
Fundació Alzheimer Catalunya
*
*
65%
SPCD
TT. FARMACOLÒGIC/TT. NO FARMACOLÒGIC
Martín Carrasco, M. Síntomas psiquiátricos de las demencias (2007) Informaciones Psiquiátricas, 189
* S’ha format a l’equip amb atenció directa a l’usuari, per intervenir segons
el concepte d’estimulació basal, mitjançant les ofertes de comunicació
de l’EB, estructurades principalment durant les ABVD’s:
-Higiene i vestir
-Menjars
-Transferències
*
CURS BÀSIC D’ESTIMULACIÓ BASAL
*DOCUMENT DE PRÀCTIQUES EN ESTIMULACIÓ BASAL:
* Tutoritzades, informes, registres, assessorament
MODEL DE CANVI ( PROSHASKA I DI CLEMENTE):
-PRE-CONTEMPLACIÓ
-CONTEMPLACIÓ
-PREPARACIÓ
-ACTUACIÓ
-MANTENIMENT
Cada estadiatge registra una actitut mental diferent i implica un tipus de
motivació diferent.
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
CATEGORIES
DATA:
CONTACTE VISUAL
3. CONSTANT
2. FREQÜENT
1. ESPORÀDIC
0. NO PRESÈNCIA DE C.V.
SOMRIURES
3. CONSTANT
2. FREQÜENT
1. ESPORÀDIC
0. NO PRESÈNCIA DE C.V.
REACCIÓ AL DIR EL SEU NOM
3. MIRA I/O
SOMRIU+RPTAVBAL
2. MIRA I/O SOMRIU
1. ESPORÀDICA
0. NO PRESÈNCIA DE
SOMRIURES
REACCIÓ AL CONTACTE FÍSIC
3. ACCEPTACIÓ
2. TOLERÀNCIA
1. REBUIG
0. NOREACCIÓALCONTACTE
FÍSIC
MOVIMENTS VOLUNTARIS
3. RELACIÓ AMB ENTORN+TTA
2. RELACIÓ TERAPEUTA (TTA)
1. RELACIÓ AMB EL SEU PROPI
COS (AUTOESTIMULACIÓ)
MOVIMENTS INVOLUNTARIS
3. CONSTANT
2. FREQÜENT
1. ESPORÀDIC
0. NO PRESÈNCIA DE M.I.
MOVIMENTS ESTEREOTIPATS
3. CONSTANT
2. FREQÜENT
1. ESPORÀDIC
0. NO PRESENTA
ESTEREOTÍPIES
PETONS/CARÍCIES/ABRAÇADES
3. CONSTANT
2. FREQÜENT
1. ESPORÀDIC
0. NO RESPON A P/C/A
EXPRESSIÓ FACIAL
3. CONSTANT
2. FREQÜENT
1. ESPORÀDIC
0. NO EXPRESSIONS FACIALS
VEU I LLENGUATGE
3. CONSTANT
2. FREQÜENT
1. ESPORÀDIC
0. NO EMET FORMES DE VEU
TO MUSCULAR
NORMAL (N)
AUGMENTAT (A)
DISMINUÏT (D)
TOTAL:
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
ESTIMULACIÓ SOMÀTICA (ES)
ESTIMULACIÓ VESTIBULAR
(EV)
ESTIMULACIÓ VIBRATÒRIA
(EVB)
Contacte Visual, Somriure, Reacció al dir el
seu Nom, Reacció al Contacte Físic,
Moviments Voluntaris, Moviments
Involuntaris, Moviments Estereotipats,
Petons-Carícies-Abraçadades, Expressió
Facial, Veu i Llenguatge i To Muscular.
• “Em sento estimada, sento com se m’acosta i això em fa sentir bé, menys trista”.
• “Ella normalment amb mi reacciona defensant-se però quan faig la intervenció
en basal somriu i m’abraça”.
• “No sé com explicar-ho. Tot canvia, mica en mica, però a mi m’ha anat canviant.
Ara, em sembla, que em permeto reflexionar sobre el que faig. Hi ha moments
de bogeria en què tot es fa automàtic o mecànic però quan faig el modelatge
somàtic és com si tot es parés, i per fi, em pogués centrar en ell”.
• “No sabíem com expressar-li el que sentim. Ara ho fem i les visites són
enriquidores. No parlem, no esperem res d’ella, però marxem amb la sensació de
que hem rebut i hem donat molt.”
• “Yo necesito recuperar la parte terapéutica de mi trabajo. Si no las personas se
convierten en objetos, entonces, mi trabajo pierde todo el sentido. Y yo
también”.
ESTUDI EXPERIMENTAL SOBRE
L’EFICÀCIA DE LA INTERVENCIÓ EN
ESTIMULACIÓ BASAL EN DEMÈNCIES
AVANÇADES

similar documents