2. Nada Krstovski febrilna neutropenija 1.11.2013

Report
Febrilna neutropenija u
dece sa malignim bolestima
Nada Krstovski
Služba za hematologiju i onkologiju
Trnovit je put do uspeha
RIZIK ZA SISTEMSKU INFEKCIJU
• Dužina i težina neutropenije
• Osnovno oboljenje
• Vrsta i intenzitet hemioterapije
• Oštećenje imuniteta (fagocitna, humoralna i
celularna funkcija)
• Oštećenje i defekt integriteta kože i sluzokoža
• Kateter i strana tela
• Kortikosteroidi
Neutropenija
Broj neutrofila
(µL)
Rizik za infekciju
> 1500
Nema
1000-1499
Lako povećan
500-900
Umereno povećan
<499
Značajno povećan
Svaka infekcija u neutropeniji ima veliki potencijal da
preraste u sepsu.
Official reprint from UpToDate®
www.uptodate.com ©2013 UpToDate®
Print
Fever in children with chemotherapy-induced neutropenia
Authors
Nabil M Ahmed, MD, MPH
Patricia M Flynn, MD
|
Back
U dece sa febrilnom neutropenijom ne
postoji ni jedan znak, simptom ili
laboratorijska analiza pomoću koje bi se
mogli razlikovati bolesnici sa
septikemijom od bolesnika kod kojih
nema potrebe za promptnim uvođenjem
antibiotske terapije .
Febrilna neutropenija
Definicija febrilnosti: Jednom izmerena
aksilarna temperatura > 38,50C koja traje
1h ili dva skoka temperature unutar 12h
Definicija neutropenije: < 1000 granulocita/L
Dete sa febrilnom
neutropenijom
Unutar 5 minuta:
• - Vitalni parametri (puls, respiracije, TA)
• - izmeriti temperaturu*
• - ± 02 Sat
• - stanje svesti
* Ne rektalno
Vitalni parametri stabilni
Anamneza i klinički pregled
(tražiti fokus infekcije)
Laboratorijska obrada:
- krvna slika, CRP, hemokultura
- urin, urinokultura,
korprokultura, bris žrela po
potrebi
- elektrolilti, kreatinin, ureja,
transaminaze, bilirubin
Septični šok
• Prijem u jedinicu
intenzivne nege
• Terapija unutar 10
minuta
• IV bolus NaCL,
ponavljati
• Vancomycin,
Meropenem,
Amikacin
Inicijalna empirijska antibiotska
terapija
• Ceftriakson 1 x 80mg/kg TT i.v.
• Amikacin 1 x 10-15mg/kg TT u 100ml 5 %
glukoze i.v. tokom pola sata
• Nistatin 50 000 IU/kg/: 3 doze p.o.
+ Vankomicin 40mg/kg/: 4 TT i.v.
Infekcija kože, katetera ili pneumonija
+ Baktrim 20mg/kg (TMP)TT/:4 (na 6
sati) i.v. infuzija tokom 1 sata kod sumnje
na Pneumocystis jiroveci pneumoniju
+ Metronidazol 30mg/kg TT/:4 (na 6
sati) i.v. infuzija tokom 1 sata
(abdominalne infekcije, Clostridium
difficile)
PROFILAKSA INFEKCIJE
• Baktrim
5 mg/kg trimetoprima tri dana u nedelji
• Granulocitni faktor rasta (G/CSF) / NeupogenR

similar documents