מתי יש חובת התקנת ממסרי פחת

Report
‫מתי יש חובת התקנת ממסרי פחת?‬
‫מרצה‪ :‬יוסי סיטרון‬
‫חובת הגנה בפני חישמול‬
‫• הגנת גופים מתכתיים בפני חשמול‬
‫– איפוס‬
‫– הארקת הגנה‬
‫– הפרד מגן‬
‫– מתח נמוך מאוד‬
‫– מפסק מגן בזרם דלף‬
‫– בידוד מגן‬
N
3x160
“0”
R
3x125
Grounding bar
3x160
“0”
R
3x125
Grounding bar
N
3x160
“0”
R
3x125
Equipotential bar
PE N
3x160
“0”
R
3x125
Equipotential bar
N
3x160
“0”
3x125
Equipotential bar
N
3x160
“0”
3x125
Equipotential bar
‫‪ .68‬הגנה בלעדית על ידי מפסק מגן‬
‫• מותר להשתמש במפסק מגן כהגנה בלעדית בפני חישמול‬
‫במקרים אלה בלבד‪:‬‬
‫‪ .1‬באתר בניה‪ ,‬בקרון מגורים‪ ,‬במבנה ארעי או במיתקן ארעי‬
‫אחר‪:‬‬
‫‪ .2‬במבנה שבו השתמשו בהגנה על ידי הארקה (‪ )TT‬ומסיבה‬
‫כלשהי הגנה כאמור אינה ממלאה אחר דרישות תקנות אלה ולא‬
‫ניתן להשתמש במיתקן כאמור בהגנה על ידי‬
‫איפוס ( ‪) TN-S , TN-C-S‬‬
‫‪ .68‬הגנה בלעדית על ידי מפסק מגן‬
‫• מותר להשתמש במפסק מגן כהגנה בלעדית בפני חישמול‬
‫במקרים אלה בלבד‪:‬‬
‫‪ .3‬במבנה שבו קיימת הארקת יסוד כאשר לא ניתן לבצע בו‬
‫איפוס ( ‪ ) TN-C-S‬ועכבת לולאת התקלה או ההנגדות למסה‬
‫הכללית של אדמה אינן מאפשרות הגנה על ידי‬
‫הארקת הגנה (‪)TT‬‬
‫‪ .4‬בגופי תאורה המותקנים על עמודים העשויים מחומר מוליך‪:‬‬
‫‪ .5‬במיתקנים אחרים שהתיר המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר‪.‬‬
‫‪ .69‬אופן ההתקנה וזרם ההפעלה של מפסק‬
‫מגן‬
‫• מוגן מיתקן על ידי מפסק מגן כהגנה בלעדית‪ ,‬יהיה‬
‫מפסק זה מותקן כמפסק ראשי או בטור עם מפסק‬
‫ראשי וזרם ההפעלה הנומינלי שלו יהיה ‪0.03‬‬
‫אמפר לפחות‬
‫‪ .70‬עכבת לולאת התקלה והאלקטרודה‬
‫המקומית‬
‫• עכבת לולאת התקלה תהיה נמוכה דיה כך שבזמן‬
‫החיבור בין מופע להארקה יתפתח זרם קצר פי‬
‫עשר לפחות מזרם ההפעלה הנומינלי של מפסק‬
‫המגן‬
‫‬
‫‪10‬‬
‫= ‬
‫‪ .70‬עכבת לולאת התקלה והאלקטרודה‬
‫המקומית‬
‫• או‪ ,‬לחלופין‪ ,‬כדי שההתנגדות בין האלקטרודה של‬
‫המיתקן לבין המסה הכללית של האדמה ( )לא‬
‫תעלה על הערך המתקבל מהנוסחה‪:‬‬
‫לאדמה‬
‫מופע‬
‫בין‬
‫מתח‬
‫)‬
‫• זרם הפעלה של מפסק מגן = ‬
‫(‬
‫‬
‫=זרם‬
‫‬
‫ההפעלה‬
‫מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו‬
‫עולה על מתח נמוך‬
‫• הגנה נוספת בפני חשמול‬
‫– ‪( )1( 9‬א)‬
‫בית תקע יוגן באחד מאמצעי הגנה אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬מפסק מגן בעל זרם הפעלה נומינלי של לא יותר מאשר –‬
‫• (א) ‪ 0.03‬אמפר בעבור בית תקע חד־מופעי לזרם של‬
‫‪16‬אמפר או ‪ 32‬אמפר במתח ‪ 230‬וולט‪:‬‬
‫• (ב) ‪ 0.500‬אמפר בעבור בית תקע חד־מופעי לזרם‬
‫העולה על ‪ 32‬אמפר או בית תקע תלת־מופעי‪:‬‬
‫יכול שמפסק מגן אחד יגן על כמה בתי תקע‪:‬‬
‫התקנת מערכות אל‪-‬פסק סטטיות במתח נמוך‬
‫• דילמה‬
‫• מערכת אל פסק המותקן אחר מפסק בזרם דלף‪,‬‬
‫מנתק גם את ה"אפס" שהוא לפעמים משמש‬
‫כהארקת השיטה של מערכת האל פסק ( חלק‬
‫ממסלול התקלה! )‪.‬‬
‫תקנות הבטיחות בעבודה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪( 2‬ג) (‪)1‬‬
‫כבלים או פתילי חשמל מבודדים‪ ,‬זמניים‪,‬‬
‫המיועדים להזנת כלים חשמליים או מכשירים‬
‫חשמליים מיטלטלים‪ ,‬יותקנו באופן המונע פגיעה‬
‫בהם או היפגעות מהם‪ .‬חיבורם יהיה באחד‬
‫האופנים הבאים‪:‬‬
‫(‪ )1‬לרשת החשמל דרך מפסק מגן המופעל בזרם‬
‫דלף ברגישות של ‪ 0.03‬אמפר;‬
‫(‪ )2‬למקור זינה במתח נמוך מאוד‪.‬‬
‫תקנות הבטיחות בעבודה‬
‫• ‪( 5‬א)‬
‫• לוח חשמל המיועד לזינת מכשירים חשמליים‬
‫מיטלטלים המוחזקים ביד‪ ,‬יצוייד במפסק מגן‬
‫המופעל בזרם דלף‪ ,‬ברגישות של ‪ 0.03‬אמפר לכל‬
‫היותר; מפסק זה יופעל לניסוי אחת לחודש‬
‫באמצעות לחיץ הביקורת שלו‪.‬‬
‫תקנות הבטיחות בעבודה‬
‫• ‪ ( 5‬ב)‬
‫• בתי תקע הניזונים ממעגל סופי והמשמשים‬
‫להפעלת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים‬
‫ביד יוגנו על ידי מפסק מגן המופעל בזרם דלף‬
‫ברגישות של ‪ 0.03‬אמפר‪.‬‬
‫פסיקות ועדת הפרושים‬
‫‪ .1‬האם צריך להחליף ממסר הגנה דגם ‪ AC‬בממסר‬
‫הגנה תקני מדגם ‪?A‬‬
‫‪ .2‬האם חובת פחת חלה על מעונות‪ ,‬בתי אבות‪,‬‬
‫פנימייה‪ ,‬מגורי חיילים וכד'?‬
‫‪.3‬האם יש להתקין ממסר פחת למעלית בתוך דירת‬
‫מגורים?‬
‫‪1‬‬
‫• באופן עקרוני‪ ,‬תקנות חשמל מחייבות החל ממועד‬
‫פרסומן‪ ,‬ולכן אין אפשרות להחיל דרישות חדשות‬
‫באופן גורף על מיתקנים "ישנים" (מיתקנים שבוצעו‬
‫בטרם כניסתן של הדרישות העדכניות לתוקף)‪.‬‬
‫• במיתקנים "ישנים" מוטלת האחריות על המתכנן‬
‫לבחון‪ ,‬האם מאפייני מכשירי הצריכה במיתקן הם‬
‫כאלה המחייבים החלפת מפסק המגן למפסק‬
‫מדגם ‪ A,‬ולכוון את הלקוח בהתאם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫• בתקנת משנה ‪( 29‬ד) בתקנות החשמל(התקנת‬
‫לוחות במתח עד ‪ 1,000‬וולט) נקבע‪ ,‬שכל מעגל‬
‫סופי הניזון מלוח במיתקן דירתי צריך להיות מוגן‬
‫באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם דלף העולה על‬
‫‪ 30‬מיליאמפר‪.‬‬
‫• האם דרישה זו חלה גם על מעונות‪ ,‬בתי אבות‪,‬‬
‫מבני מגורים לסטודנטים‪,‬לחיילים‪ ,‬לתלמידים‬
‫וכדומה?‬
‫‪3‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בתקנת משנה ‪ 29‬ד‘ לתקנות החשמל (התקנת לוחות‬
‫במתח עד ‪1,000‬‬
‫וולט) נקבע‪:‬‬
‫“לוח במיתקן דירתי יצויד במפסק מגן‪ ,‬אחד או יותר‪ ,‬כך שכל‬
‫מעגל סופי במיתקן יוגן בפני זרם דלף העולה על ‪0.030‬‬
‫אמפר; מפסק המגן האמור יותקן בין המפסק הראשי לבין‬
‫מבטחי המעגלים הסופיים‪ ,‬אך יכול שהוא יהיה יחידה‬
‫משולבת עם המפסק הראשי“‪.‬‬
‫הדרישה לכך שכל מעגל סופי במיתקן חשמל דירתי יוגן‬
‫בפני זרם דלף העולה על ‪ 0.030‬אמפר נועדה לשפר את‬
‫ההגנה בפני חישמול של בני האדם המשתמשים במיתקן‪.‬‬

similar documents