Rätten till hälsa

Report
RÄTTEN TILL HÄLSA -EN
MÄNSKLIG RÄTTIGHET
Besök oss på Klara
södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm
www.humanrights.se
[email protected]
Hanna Gerdes
Fonden för mänskliga rättigheter
Vad är det första du tänker på när jag
säger mänskliga rättigheter?
1)
2)
3)
4)
Alla människors lika värde
Snack men ingen verkstad
Juridik
Annat alternativ
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
Vem har ansvar för att främja
mänskliga rättigheter och rätten till
hälsa?
1) Enskilda länder
2) FN och andra internat. organisationer
3) Det civila samhället – Du och jag
4) Eget alternativ
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
Vad innebär rätten till hälsa för dig?
1)Att alla har rätt till att vara friska
2)Att alla har rätt till hälsoundersökningar
3)Att alla har rätt till gratis sjukvård
4)Annat
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
Vad är den viktigaste orsaken att man
bör genomföra hälsoundersökningar
för asylsökande?
1)
2)
3)
4)
Att de ska få möjligheter till lika god vård
som svenska medborgare
Det viktigaste är samhällsperspektivet, att
undvika smittskydd
Jag tycker dessa undersökningar är
onödiga
Annat
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
Varför tror du bara 42% av
asylsökande genomgår en
hälsoundersökning?
1)
2)
3)
4)
De får inte rätt information
Rädsla för myndigheter
De orkar inte komma
Annat
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
(skyldighetsbärare)
(rättighetsbärare)
Mänskliga
rättigheter är
maktbegränsning
Mänskliga
rättigheter är
internationellt
bindande lagregler
Definierar:
Vad staten inte kan göra emot oss
Vad staten måste göra för oss
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
Vilka är de mänskliga rättigheterna?
•
Liv
•
Frihet från slaveri
•
Frihet från tortyr
•
Likhet inför lagen
•
Rättvis rättegång
•
Tankefrihet
•
Religionsfrihet
•
Åsiktsfrihet
•
Yttrandefrihet
•
Mötesfrihet
•
Föreningsfrihet
•
Rösträtt
Universiella,
odelbara och
ömsesidigt
beroende
•
Förflytta sig fritt inom en stat
•
Lämna varje land
•
Återvända till sitt land
•
Söka och åtnjuta skydd mot
förföljelse
•
Inte diskrimineras (kön, etnicitet,
funktionshinder, mm)
•
Nationalitet
•
Bilda familj
•
Äga egendom
•
Arbete
•
Försörjning
•
Vila, fritid och semester
•
Bostad
•
Hälsa
•
Undervisning
•
Ta del av kultur
•
Ta del av vetenskapliga framsteg
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
Vad innebär då rätten till hälsa?
”Sverige har ratificerat flera internationella deklarationer och
konventioner Ändå är sannolikt merparten av personal och chefer inom
vården liksom beslutsfattare omedvetna om innehållet i dessa” – Henry
Ascher, docent och överläkare
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
9
Vad innebär rätten till hälsa
Rätten till hälsa är inte = rätten att vara frisk
Rätten till hälsa definieras juridiskt som allas
rätt till högsta möjliga fysiska och mentala
hälsa. Men vad innebär det? Vilka
förutsättningar behövs för god hälsa tror ni?
Diskutera gärna två och två.
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö

Rätten till hälsa är något utöver
enbart frånvaro av sjukdom utan
innefattar:

rätten till sjukvård

rätten till underliggande
förutsättningar för god hälsa som
rent vatten, sanitet, bostad och
utbildning (determinanter)
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
Vad innebär rätten till hälsa
1) Rätten till hälsa är en del av de ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheterna. Varje stat skall
till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att se
till att rätten till hälsa gradvis förverkligas i sin
helhet.
2) Skyldighet oavsett resurser = ickediskriminering
3) Stater kan kränka rätten till hälsa både genom
att agera och inte agera.
4) Även respektera rätten till hälsa i andra länder
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
Vad innebär vårt MR-ansvar kopplat
till rätten till hälsa?
Stater har förbundit sig
att:
Respektera rättigheter
Skydda rättigheter
Främja rättigheter
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
Rätten till hälsa – hur vet vi om den
uppfylls? AAAQ - analys
•
Availability (tillgänglighet)
•
Accessibility (åtkomlighet)
•
Acceptability (godtagbarhet)
•
Quality (kvalitet)
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
Availability (tillgänglighet)
-
Finns det sjukvårdsinrättningar och utbildad
personal?
Accessibility (åtkomlighet)
- Fysisk åtkomlighet
- Ekonomisk tillgänglighet
- Ickediskriminering
Acceptability (godtagbarhet)
Är hälsotjänster och hälsoartiklar kulturellt, etiskt
och genusmässigt godtagbara?
Quality (kvalitet)
Är hälsotjänster och hälsoartiklar av god kvalitet
och är de medicinskt lämpliga?
HUR SER DET UT I SVERIGE TYCKER DU?
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
”Jag vet att dom finns
och jag tror att Sverige
är bra på dom”
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
Kritik mot Sverige
“Some might be driven to the
conclusion that, at the domestic level,
Sweden does not practice what it
preaches.”
”Returning an individual with a lifethreatening condition to a country
where life-saving treatment is
inaccessible to the individual in
question is prima facie inconsistent
with the individual´s right to the
highest attainable standard of health”
Paul Hunt, FN:s specialrapportör
gällandeRätten
rätten
till hälsa
till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
1
Kritik mot Sverige utifrån
ett rättighetsperspektiv på HIV
Svenska smittskyddslagen har
fått kraftig kritik av UNAIDS och i
alternativrapporten till CRPD kommitten
Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö
1
TACK FÖR IDAG!
Besök oss på Klara
södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm
www.humanrights.se
[email protected]
Hanna Gerdes
Utbildningsansvarig
[email protected]
08-4061621/0705-495726

similar documents