Một vài nét về Ứng dụng và phát triển CNTT tại

Report
www.themegallery.com
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
MỘT VÀI NÉT VỀ
ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TẠI ĐÀ NẴNG
Phạm Kim Sơn
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
ĐÀ NẴNG – THÀNH PHỐ TRẺ
Dân số: ~1.000.000 người
Diện tích: 1.255 km2
6 quận và 2 huyện
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
ĐÀ NẴNG: QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN CNTT&TT
 Công nghiệp CNTT không chỉ là một ngành
kinh tế- kỹ thuật, mà còn là “hạ tầng của hạ
tầng“ để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
cho sự phát triển đất nước một cách bền
vững.
 CNTT là “nền tảng để phát triển kinh tế trí
thức”, nâng cao chất lượng cuộc sống cho
nhân dân và hình thành xã hội thông tin.
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
ĐÀ NẴNG: GHI NHẬN BƯỚC ĐẦU
Giải thưởng VICTA 2010/2011
UBND thành phố Đà Nẵng
Sở Thông tin và Truyền thông Tp.Đà Nẵng
Sở Giao thông Vận tải Tp.Đà Nẵng
UBND Quận Thanh Khê Tp.Đà Nẵng
Sở Nội vụ Tp.Đà Nẵng
VietNam ICT Index
2008, 2009, 2010: Đà Nẵng xếp vị trí Thứ nhất trong
các tỉnh, thành trực thuộc TW
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
TẦM NHÌN ICT ĐẾN NĂM 2025
Đà Nẵng – một thành phố điện tử dựa trên nền công nghệ cao,
một trung tâm CNTT - TT mạnh của Việt Nam.
ICT ĐÀ NẴNG
Công dân
được thụ
hưởng chất
lượng cuộc
sống cao hơn
Doanh nghiệp
Chính quyền
phát triển
thịnh vượng
và tăng
trưởng ở mức
độ cao hơn
hoạt động
hiệu quả và
năng lực hơn
Công nghiệp
CNTT-TT
trở thành một
động lực quan
trọng cho tăng
trưởng kinh tế
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
ICT ĐÓNG VAI TRÒ TRỤ CỘT TRONG
QUY HOẠCH TỔNG THỂ ĐÀ NẴNG TỚI NĂM 2025
Cơ sở hạ tầng mạngNgười
và dịch
vụvà
dùng
chung
dân
doanh
nghiệp
Các tòa nhà
An ninh/An toàn
• Kiểm soát vào-ra
• Giám sát bằng
CCTV camera/
Video
• Thẻ thông minh
• Theo dõi bằng thẻ
RFID
• Phản ứng khẩn cấp
• Trung tâm Chỉ huy
và Điều khiển
• Đánh giá nguy cơ
• Kiểm soát hỏa hoạn
trong tòa nhà
• Quản lý bãi đỗ xe
• Truyền thông hợp
nhất
• Dịch vụ trạng thái
• An ninh
• Tìm kiếm trẻ nhỏ /
Chăm sóc người già
• Bảng thông tin công
nghệ số
Tiện ích cho
người dân
• Đào tạo
• Y tế
• Thông tin cho công
dân
• Mạng không dây &
MPLS trên phạm vi
toàn thành phố
• Trung tâm quản lý
đô thị tích hợp
Năng lượng
Giao thông
• Đo lường & Giám sát
đô thị
• Tái sinh và Đồng phát
năng lượng
• Hiệu quả sử dụng
năng lượng của công
dân
• Quản lý điện thông
minh
• Dự phòng & Phân phối
điện
• Tối ưu hóa năng lượng
• HVAC thông minh
• Quản lý danh tính
• Quản lý tài sản
• Quản lý/Điều hành
Giao thông thông
minh
• Trung tâm Làm việc
thông minh
• Hệ thống phí giao
thông thông minh
• Hỗ trợ đi lại cá nhân
• Trung tâm giao
thông số
Cơ sở hạ tầng mạng và dịch vụ dùng chung
Cộng tác
Ảo hóa
Các ứng dụng chung
An ninh
Vận hành mạng
ERP, CRM
OSS
BSS
Trung tâm dữ liệu và NOC
RFID USN
Mạng
Hữu tuyến và Vô tuyến
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CNTT-TT
Thị trường
CNTT-TT
Hạ tầng
Ứng dụng &
Phát triển
CNTT-TT
Nhân lực
Cơ chế chính sách là tiền đề; nhân lực, hạ tầng , thị trường là nền tảng;
ứng dụng và phát triển CNTT là mục tiêu và là động
lực; LOGO
COMPANY
www.themegallery.com
KHUNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ
Tầm nhìn và chiến lược phát triển chính
phủ điện tử
Chiến lược
Lập kế hoạch
Kiến trúc hoạt động
Kiến trúc
dữ liệu
Các tiêu
chuẩn và
chính sách
Kiến trúc
ứng dụng
Kiến trúc
an ninh
Kiến trúc kỹ thuật
Các đối
trượng khác
Các đối
trượng khác
Các đối
trượng khác
Cơ quan
Cơ quan
Cơ quan
Người dân
Người dân
Người dân
Dịch vụ
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHỆ
PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ
ĐƯỢC ƯU TIÊN
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp
www.ictdanang.vn
motcua.danang.gov.vn
www.danangtourism.gov.vn
www.danang.biz.vn
www.dichvucong.danang.gov.vn
COMPANY LOGO
10
www.themegallery.com
Các dịch vụ công trực tuyến: 100% mức 2, 92 mức 3, 6 mức 4
Đăng ký lưu trú trực tuyến của Công an
thành phố: http://luutru.danang.gov.vn
Đăng ký kinh doanh trực tuyến của Sở
Kế hoạch và Đầu tư
Hải quan điện tử Đà Nẵng
http://www.dngcustoms.gov.vn/PORTAL
Đăng ký cấp giấy phép lái xe, vận tải của
Sở Giao thông Vận tải
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Hệ thống một cửa điện tử


Hệ thống 1 cửa điện tử cấp quận huyện: 7/7 quận huyện
Hệ thống 1 cửa, một cửa liên thông cấp xã phường: 56/56 xã phường
Phần mềm - CSDL
MỘT
CỬA
ĐIỆN
TỬ
K
Ế
T
N
Ố
I
PHÂN HỆ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
KIOSK tra
cứu thông tin
PHÂN HỆ XỬ LÝ HỒ SƠ TẠI CÁC PHÒNG
CHUYÊN MÔN
Phần cứng
GIAO
TIẾP
MÁY CHỦ
MÁY TRẠM
BẢO MẬT
GIÁM SÁT
1 máy chính
12 máy trạm
Phần mềm
2 Camera
Chính sách
3 Màn hình
42”
1 máy backup
MẠNG TSLCD
MẠNG
Tra cứu bằng mã
vạch
MẠNG LAN
Hệ thống xếp hàng
tự động
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Thí điểm mạng không dây giám sát và giảm nhẹ thiên tai
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Hệ thống camera giám sát giao thông
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Hạ tầng CNTT-TT





Xây dựng mạng diện rộng (MAN)
kết nối từ UBND thành phố đến
các sở ban ngành, quận huyện,
phường xã
Đủ về số lượng
Chủ động kết nối
Bảo mật, an toàn
Băng thông đủ lớn
Đa dịch vụ, hướng đến cộng đồng
Xây dựng Trung tâm dữ liệu
Phủ sóng Wi-Fi cho khu vực công
cộng phục vụ người dân, du khách mọi
lúc, mọi nơi
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Hạ tầng CNTT-TT
Trung tâm giao dịch CNTT-TT
58 điểm internet công cộng tại 11 xã nông thôn Đà Nẵng
 Tỷ lệ máy tính/CBCC đạt 1/1; hộ dân đạt tỉ
lệ 0,5 máy/hộ
 Thuê bao Internet đạt mật độ 20,4 thuê
bao/100 dân; tỷ lệ người dùng Internet
38%.
 100% cơ quan nhà nước có mạng LAN
Hệ thống 1 cửa điện tử tại 7/7 quận huyện
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Nguồn nhân lực CNTT-TT của thành phố Đà Nẵng
Tại các cơ quan nhà nước
 100% đơn vị có cán bộ chuyên trách CNTT;
 100% lãnh đạo các đơn vị, địa phương được
đào tạo CIO;
 Trên 100% CBCCVC khai thác, sử dụng
Internet phục vụ công việc.
6%
6%
2% 2% 1%
Tại các tổ chức và DN:
83%
 36% có Tổ/Phòng CNTT
 68% nhân viên thành thạo máy tính
THVP
T.Cấp
ĐH
C.Đẳng
QT Mạng
CIO
Tại các Doanh nghiệp CNTT-TT
 11.700 người (CNTT: 5.900 người/680 Doanh Nghiệp)
 Có 10 DN phần mềm có nhân lực từ 200 đến 500 lao động
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Phát triển Công nghiệp CNTT-TT
– Gần 700 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT với quy mô vừa và nhỏ.
– Doanh thu năm 2011 đạt: 3200 tỷ đồng, tăng 77,9% so với năm 2010. Kim
ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 13.500.000 USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm
2010.
– Công viên phần mềm 1 diện tích 26.000 m2 sàn
– Đang xây dựng thêm 3 khu CNTT và 1 Công nghệ cao khác
Khu Công viên phần mềm Đà
Nẵng 1
Chuẩn bị đầu tư Khu công viên phần mềm Đà Nẵng cơ sở 2
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng
– 131 ha ( giai đoạn 1) + 209 ha ( giai đoạn 2)
– Đầu tư bởi tập đoàn Rocky Lai & Associates ( Hoa kỳ)
– Vốn đầu tư hạ tầng giai đoạn 1 50 triệu đô la
– Khởi công quí 4 năm 2012
Page 19
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
HỢP TÁC QUỐC TẾ
Ký kết hợp tác với CISCO
Ký kết hợp tác với Panasonic
Ký kết hợp tác với Intel
Ký kết hợp tác với IBM
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng tại buổi gặp mặt Thị trưởng thành phố Oakland và Houston
( Hoa Kỳ)
Đoàn công tác
thành phố Đà
Nẵng làm việc
với Tập đoàn
Sun Power
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
KHÓ KHĂN TRỞ NGẠI
1. Nhận thức còn hạn chế về vai trò của CNTT-TT trong Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.
2. Thiếu quyết tâm và sự đồng thuận cao trong thực hiện chiến lược lược tăng
tốc phát triển CNTT quốc gia.
3. Đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT còn rất khiêm tốn và chiếm một tỷ
trọng rất thấp trong tổng đầu tư ngân sách (cũng như xã hội)
4. Việc đầu tư ứng dụng CNTT của một số ngành trung ương đôi khi trùng lắp
với ngành dọc ở địa phương, gây trở ngại và lãng phí.
5. Thiếu kiến trúc , mô hình chuẩn thống nhất trong ứng dụng CNTT cho các
địa phương,
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
KHÓ KHĂN TRỞ NGẠI (tt)
6. Cải cách hành chính nhiều khi chưa gắn liền với ứng dụng CNTT, gây khó
khăn, trở ngại cho cả hai.
7. Một số chính ứng dụng CNTT đi vào cuộc sống còn chậm, kém hiệu lực,
thậm chí có một số văn bản không được thực thi.
8. Rất khó tuyển dụng nhân lực CNTT có trình độ, năng lực thật sự vào các cơ
quan nhà nước.
9. Thiếu sự liên kết và hợp tác giữa các cơ quan có liên quan trong ứng dụng
và phát triển CNTT (cả địa phương và Trung ương).
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
ĐỀ XUẤT & KIẾN NGHỊ
1. Cần có giải pháp chính sách và cơ chế tài chính mạnh mẽ hơn để đẩy mạnh
triển khai ứng dụng và phát triển CNTT ở các địa phương.
2. Chỉ đạo quyết liệt hơn và dành ngân sách thỏa đáng cho đầu tư ứng dụng
CNTT hàng năm ở tất cả các cấp, các ngành và địa phương.
3. Thống nhất danh mục phần mềm dùng chung cho cả nước và khuyến nghị
danh mục ứng dụng đã triển khai có hiệu quả tại một số địa phương để các
địa phương khác tham khảo, triển khai nhân rộng nhằm bảo đảm tính khả thi
và tiết kiệm trong đầu tư.
4. Sớm xây dựng và hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia để thúc đẩy nhanh
hơn tiến trình ứng dụng CNTT và xây dựng nền tảng chính quyền điện tử.
5. Sớm xác định tính pháp lý của văn bản điện tử để có thể triển khai giao dịch
điện tử trong việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4.
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
ĐỀ XUẤT & KIẾN NGHỊ (tt)
6. Cần có sự thống nhất về qui trình nghiệp vụ của các thủ tục hành chính để
bảo đảm triển khai hiệu quả ứng dụng CNTT tương ứng ( tránh tình trạng các
nghiệp vụ giống hệt nhau lại có qui trình ứng dụng CNTT khác nhau)
7. Sớm xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư phát triển công
nghiệp CNTT cho cả nước, gắn liền với qui hoạch hợp lý, tránh đầu tư dàn trải,
kém hiệu quả.
8. Cần có chính sách khuyến khích thực hiện dự án đầu tư theo hình thức thuê
nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên.
Và khuyến khích thực hiện dự án đầu tư theo mô hình hợp tác đối tác CôngTư (PPP) trong lĩnh vực CNTT.
9. Tiếp tục cải thiện chất lượng đào tạo nhân lực CNTT và có chính sách ưu
đãi cán bộ làm CNTT.
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
COMPANY LOGO
LOGO

similar documents