Report
HỆ THỐNG THIẾT BỊ DI DỘNG
3D MOBILE
PROGRAMMING
GVHD : TS . Trần Ngọc Minh
Nhóm 9 :
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thế Lân
Trần Hữu Thắng
1
Nội dung trình bày
1. Giới thiệu sơ lược
2. Unity 3D
3. Cocos2D-X
2
1. Giới thiệu sơ lược
Cartoon Wars v1.0.1 trên Android
3
1. Giới thiệu sơ lược
The Amazing Spider-Man trên iOS
4
2. Unity 3D
- Engine game đa nền tảng
được phát triển bởi Unity
Technologies.
- Được phát triển bằng C/C++
- Có khả năng hỗ trợ mã viết
bằng C#, JavaScript hoặc Boo
5
2. Unity 3D
Các thành phần cơ bản :
Giao diện
Scene view
Project View
Game view
Toolbar
Inspector
6
2. Unity 3D
Giao diện
Trên đây là giao diện sử dụng của Unity với các
cửa sổ như Hierarchy view, Scene view, Game
view, Project view, Inspector.
7
2. Unity 3D
Project View
Project views là cửa sổ giúp lưu trữ
và quản lý tất cả tài nguyên
8
2. Unity 3D
Toolbar
- Transform Tools – Sử dụng với Scene View.
- Transform Gizmo Toggles -- affect the Scene View
display.
- Play/Pause/Step Buttons – Sử dụng với Game View.
- Layers Drop-down – Điều khiển các đối tượng được
hiển thị ở Scene View.
- Layout Drop-down – Điều chỉnh sự sắp xếp của các
cửa sổ trong giao diện chính
9
2. Unity 3D
Scene view
Sử dụng Scene View để có cái nhìn trực quan khi lựa chọn,
sắp xếp vị trí trong không gian game cho các đối tượng Scene
View Control Bar.
10
2. Unity 3D
Game view
- Game View là nơi Render hình ảnh của Scene View
trong khung nhìn của Camera Object được lựa chọn.
- Đây cũng chính là nơi Test nếu như được hoàn thiện
thì sẽ như thế nào.
11
2. Unity 3D
Inspector
- Games làm từ Unity được ghép
nối bởi vô số GameObjects. Mỗi
GameObjects có thể chứa bề mặt,
code, âm thanh, các hiệu ứng vật
lý, đồ họa như ánh sáng.
- Cửa sổ Inspector hiển thị thông tin
chi tiết về GameObject được lựa
chọn, bao gồm tất cả những thành
phần phụ và thuộc tính của chúng.
12
2. Unity 3D
- Tuy không phải engine "khủng" nhất, nhưng
xét toàn diện, Unity3D đích thực là một
trong những engine game đa nền tảng tốt
nhất hiện nay.
- Hiện trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện
một số trò chơi tích hợp Unity 3D ở cả thể
loại webgame và gMO (chạy trên cả Android
và iOS).
13
3. Cocos2D-X
• Cocos2Dx là 1 Engine hỗ trợ lập trình Game
đa nền tảng : Mobile ( IOS, ANDROID,
Blackberry, TIZEN, WP) Window, MacOS,
HTML.
• Mã nguồn mở.
• Hỗ trợ Window, Mac OS IDE.( môi trường
lập trình).
• Đã phát triển nhiều Game nằm TOP của
Appstore, CHPlay (tìm lại đã). Là 1 Engine
khá mạnh
• Ngôn ngữ để Code: Cocos2Dx hỗ trợ chủ
yếu 3 ngôn ngữ: C++, Lua, Javascript.
• Phiên bản mới nhất là Cocos2Dx - 3 RC1
14
3. Cocos2D-X
Các thành phần cơ bản
Giao diện
Director và Cache
Node
Các thành phần khác
15
3. Cocos2D-X
Giao diện
16
3. Cocos2D-X
Node
CCSprite
CCSprite
CCSprite
CCSprite
CCSprite
CCSprite
CCSprite
CCSprite
CCLayer
CCLayer
CCLayer
CCLayer
CCScene
CCScene
CCNode
17
3. Cocos2D-X
Node
CCSprite
CCSprite
CCLayer
- CCSprite : Đối tượng này là đối tượng chứa hình ảnh của
bạn, và được thêm vào CCLayer gốc. Đây là lớp quan trọng
nhất trong Cocos2d-x.
- CCLayer: Chứa 1 hoặc nhiều CCSprite. Có một số
CCLayer đặc biệt được thiêt kế như: CCMenu,
CCLayerColor. CCLayer thực hiện nhiệm vụ lắng nghe các
sự kiện của người dùng như: chạm, gia tốc… bằng các hàm
riêng biệt được cung cấp.
18
3. Cocos2D-X
Node
CCSprite
CCLayer
CCScene
CCNode
- CCScene: Chứa 1 hoặc nhiều CCLayer. CCScene được
dùng để định nghĩa các màn hình trong game.
- CCNode: Đây là lớp cha của các Node trên. Ngoài ra, với
một số điều chỉnh nhỏ, CCNode có thể hoạt động như một
CCLayer.
19
3. Cocos2D-X
Director và Cache
- CCDirector quản lý các Scene và nắm được tất cả các thông tin về
ứng dụng của bạn. Từ CCDirector bạn có thể quản lý các thông số
như: kích thước màn hình, FPS, tỷ lệ …
- Caches là nơi lưu các đối tượng. Trong Cocos2d-x có các đối tượng
Caches chính sau: CCTextureCaches, CCSpriteFrameCaches và
CCAnimationCaches
20
3. Cocos2D-X
Các thành phần khác
+ CCAction: Định nghĩa các chuyển động cho hình ảnh như: di
chuyển, xoay tròn, …
+ CCParticles: Hệ thống Particles
+ Các lớp CCNode đặc biệt: Menu, progress bar, các hiệu ứng
đặc biệt, hiệu ứng parallax, tiles map, ..
+ Macros, structures, phương thức helper: Các cấu trúc,
phương thức này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bạn
có thể dễ dàng thực hiện 1 số xử lý chỉ dùng 1 macros hay 1
phương thức Helper có sẵn.
21
3. Cocos2D-X
+ Cocos2d-x là một engine game đa nền tảng
Linux, Max, Windows , Windows 8, Android, iOs, Windows Phone 8,…
+ Cocos2d-x là một engine game mã nguồn mở
Hoàn toàn miễn phí, luôn luôn được chỉnh sửa
+ Cocos2d-x là một engine game có hiệu suất cao
Nền tảng đồ họa OpenGL và ngôn ngữ lập trình C++, Javascript, Lua, …
Đồ họa : 60FPS
+ Cocos2d-x là một engine game kiểm chứng bởi cộng đồng
Có khoảng 10000 game được phát triển trên nền tảng Cocos2D-X
Ở Việt Nam, khá nhiều công ty làm game đã sử dụng Cocos2D-X
22
3. Cocos2D-X
Game Diamond Dash
23
Cảm ơn thầy và các
bạn đã lắng nghe!
24

similar documents