Mediul de afaceri inovaţional_M.Balmus

Report
Mihaela Balmuş-Andone
Lector superior, USM
Tip
întreprin
dere
NR
Nr
med.
Salar.
Ven.
Vănzări
(mil lei)
RFPI
(mil
lei)
Micro
73
Mici
114
8,6
0,2
15
1,7
5
62
7,9
0,7
4
0,8
Mijlocii
5
402
79,3
8,8
5
8,8
Mari
2
193
27,7
2,3
2
2,3
TOTAL
85
771
123,5
12,5
26
13,4
Sursa BNS
Nr
Rz.fin
într.
ÎP
Profit. (mil
lei)
A
I
TT
• Bugetul pentru anul 2013 :
- inițial 10 mln lei
final 8,7 mln lei
• Bugetul de stat: 8,42 mln lei, din care:
- 3 proiecte de Dezvoltare Inovațională – 1,56 mln. Lei
- 22 proiecte de Transfer Tehnologic – 6,8 mln. lei.
• Surse atrase : 14,64 mln lei, din care:
- Proiecte de Dezvoltare Inovațională – 5,04 mln lei
-Proiecte de Transfer Tehnologic - 9,6 mln lei
• Volumul total al producției Inovaționale: PȘT și II – 19,1 mln. lei
• Volumul total al producției Inovaționale: Proiecte TT – 40,1 mln. lei
Sursa AITT
-
Parcuri
ŞtiinţificoTehnologice
•3
•29 rezidenţi
Incubatoare
Inovaţionale
•8
•10 rezidenţi
Acordul de parteneriat
între Guvern şi Academia
de Ştiinţe a Moldovei
pentru anul 2013, HG nr. 714
din 12.09.2013;
Codul cu privire la Ştiinţă şi
Inovare al Republicii Mol
dova, Cod nr. 259 din
15.07.2004
Legea cu privire la
parcurile ştiinţificotehnologice şi
incubatoarele de inovare
nr. 138-XVI din 21.06.2007
Statutul Agenţiei pentru
Inovare şi Transfer Tehnolo
gic din 23.05.2005
Strategia Inovaţională a
Republicii Moldova pentru
perioada 2013-2020
„Inovaţii pentru
competitivitate” aprobată
prin HG nr. 952 din 27
noiembrie 2013
1,6 mil
lei
• Volumul finanțării din bugetul
de stat
87
locuri
• Numărul locurilor de muncă
nou-create prin activitatea
inovațională
5,04
mil lei
• Investiţii atrase în proiectele
inovaţionale ale rezidenţilor
Incubatorul de
Inovare
“Antreprenorul
Inovativ”
• Institutul de Cercetări
pentru Culturile de Câmp
“Selecţia” ( Bălţi)
Incubatorul de
Inovare
”Universcience”
• transformat în Laborator
educațional în domeniul
antreprenoriatului
inovațional
Clusterul științifico- • 10 parteneri, din care: 4
3 institute de
tehnologic ”Elchim- universități,
cercetare, uzina ”Topaz”,
Moldova”
AITT și AȘM
• I.P.S.
„Bioconvagro”
SRL
• “Salonix-Teh”
SRL
• „Bons Offices”
SRL
• “Aromaplant GRUP”
SRL
• „Autogen-VGH” SRL
• „Sandic Doina
Grigorii” GŢ
PTŞ
“MICRONANOTEH”
PTŞ
“INAGRO”
II
“Antreprenorul
Inovativ”
II “InnoCenter”
• „Goliat-Vita”
SRL
• „Tomai-Vinex”
SRL
Întreprinzătorii pot stabili mai uşor legătura
cu potenţialii parteneri de afaceri din
Europa în ceea ce priveşte domeniul său de
activitate
7,4 mil
lei
(2011)
2,8 mil
lei
(1995)
*după gradul de intensitate tehnologică a produselor exportate în conformitate cu
metodologia şi clasificarea UNCTAD.
Potrivit ediţiei a VI-a a Raportului ”Indicele
Global al Inovaţiei 2013” (IGI) efectuat de
Organizaţia Mondială a Proprietăţii
Intelectuale (OMPI) – Republica Moldova a
acumulat 40.90 de puncte din
100 posibile, astfel s-a plasat pe locul 45
(din 142), urcând cu 5 poziţii în comparaţie
cu anul precedent (locul 50).
Corupţia
79,6 %
Instabilitatea
politică - 58,4%
Eficienţa birocraţiei
guvernamentale
48,7 %
Legislaţia fiscală -
Accesul la finanţare
Calitatea forţei de
45,1%
41,6
muncă - 40,7 %
* După managerii celor mai reprezentative întreprinderi chestionate în
urma unui studiu realizat ASEM
Perfecţionarea politicii de stat în vederea
susţinerii IMM- urilor
Evaluarea competitivităţii fluxurilor
externe ale Republicii Moldova după gradul
de intensitate tehnologică a produselor
exportate
Elaborarea cadrului legislativ pentru
introducerea voucherelor inovaţionale –
proiecte de scurtă durată pentru
soluţionarea unor probleme concrete ale
agenţilor economici
Direcţia strategică:
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse și materiale noi
Perioada de realizare: 2013-2014
Conducător de proiect:
Dr. hab. Dorogan Valerian
Instituţia executoare:
Universitatea Tehnică din Moldova
Instituţia beneficiară (cofinanţator):
SA M-INTER-FARMA
Direcţia strategică:
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale
pentru dezvoltare durabilă
Perioada de realizare: 2013-2014
Conducător de proiect:
Dr. hab Gaindric Constantin
Instituţia executoare:
INSTITUTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Laboratorul "Sisteme Informatice"
Instituţia beneficiară (cofinanţator):
CENTRUL MEDICAL – “ANAMARIA” S.R.L.
VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE!

similar documents