Setup - איגוד משתמשי "לין"

Report
‫זמן פעימה‬
‫)‪Takt Time (TT‬‬
‫זמן מחזור‬
‫)‪Cycle Time (CT‬‬
‫הכותב איציק בן לוי הינו מיסד ארגון משתמשי לין בישראל ‪www.leangroup.org.il‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Takt Time‬‬
‫נקבע על יד הלקוח – הזמן שמשקף את הקצב בו הלקוחות‬
‫רוכשים יחידה אחת‬
‫זמן אפשרי (בשניות)‬
‫‪-------------------------------------------------------------------‬‬
‫יחידות נמכרות‬
‫= ‪Takt Time‬‬
‫זמן אפשרי ‪ -‬זמן פרודוקטיבי אפשרי לייצור מוצר או לאספקת‬
‫שירות‬
‫יחידות נמכרות ‪ -‬קצב הביקוש של הלקוח ‪ -‬מחזק את התפיסה‬
‫האומרת שיש לייצר רק את מה שנחוץ‪ ,‬ולא להגיע לייצור יתר‬
‫‪2‬‬
‫זמן אפשרי‬
‫זמן עבודה נטו‪:‬‬
‫‪ 8.5‬ש"ע ‪ 60 X‬דקות =‬
‫‪510‬‬
‫דקות‬
‫ ‪ 45‬דקות הפסקת צהרים‬‫ ‪ 15‬דקות הפסקת בוקר‬‫ ‪ 15‬דקות הפסקה אחר צהרים‬‫ ‪ 25‬דקות ישיבת תאום עבודה‬‫ ‪ 15‬דקות התארגנות לקראת העבודה‬‫‪ 15 -‬דקות התארגנות בסיום העבודה‬
‫סך הכל שעות עבודה לא זמינות = ‪130‬‬
‫דקות‬
‫סך הכל שעות עבודה נטו (שעות עבודה זמינות)‬
‫‪510 – 130 = 380‬‬
‫‪3‬‬
‫‪TAKT TIME‬‬
‫דוגמא‬
‫‪‬‬
‫זמן עבודה נטו ביום ‪-‬‬
‫‪ 380‬דקות‬
‫‪‬‬
‫דרישת לקוח (יחידות נמכרות)‬
‫‪ 5‬יחידות ביום‬
‫‪= Takt Time ‬‬
‫דקות‬
‫‪380 / 5 = 76‬‬
‫ז"א בכל ‪ 76‬דקות המוצר צריך לעבור מתחנה לתחנה‬
‫‪4‬‬
‫‪TAKT TIME‬‬
‫הזמן בין היחידות ש”נצרכות” על ידי הלקוח‬
‫זרימה חד יחידתית‪:‬‬
‫חלק אחד נע בכל שלב בעבודה במרווח זמן ‪ TAKT‬אחד‬
‫‪Cycle‬‬
‫‪Time‬‬
‫כל ‪ 4‬שעות‬
‫אנו חייבים להתחיל‬
‫יחידה כל ‪ 76‬דקות‬
‫פעולה ‪1‬‬
‫פעולה ‪2‬‬
‫‪ 76‬דקות‬
‫פעולה ‪3‬‬
‫‪ 76‬דקות‬
‫‪5‬‬
‫פעולה ‪4‬‬
‫פעולה ‪5‬‬
‫‪ 76‬דקות‬
‫‪ 76‬דקות‬
‫הלקוח זקוק‬
‫ל‪ 5 -‬יחידות‪/‬יום‬
‫זמן מחזור ‪Cycle Time‬‬
‫הזמן שהחלק נשאר בתחנת עבודה‬
‫הזמן מהגעת המוצר לתחנה עבודה אחת‪ ,‬עד המעבר‬
‫לתחנה העבודה הבאה‪ ( ,‬זמן ברוטו כולל המתנות )‬
‫שינוע‬
‫המתנה‬
‫‪Set‬‬
‫‪Up‬‬
‫הלחמה‬
‫תקלות המתנה‬
‫מכונה‬
‫‪Cycle Time‬‬
‫‪6‬‬
‫עבודה‬
‫חוזרת‬
‫המתנה‬
‫‪Lead Time‬‬
‫הזמן מרגע הזמנת המוצר ועד אספקתו ללקוח‪.‬‬
‫הזמן שבו המוצר עובר לאורך כל תחנות העבודה‬
‫שינוע‬
‫הרכבה‬
‫ראשונית‬
‫הלחמות‬
‫המתנה בדיקות‬
‫הרכבה‬
‫סופית‬
‫ייבוש‬
‫‪Lead Time‬‬
‫לרוב‪ ,‬כ ‪ 90%-‬מסך כל ה‪ Lead Time-‬מורכב‬
‫מפעילויות שאינן מוסיפות ערך ללקוח‬
‫‪7‬‬
‫איחסון‬
‫‪Cycle Time < = TAKT TIME‬‬
‫על מנת לעמוד בדרישות הלקוח‬
‫הזמן שהחלק נשאר בתחנת עבודה ‪Cycle Time‬‬
‫צריך להיות קטן מ ‪TAKT TIME -‬‬
‫שינוע‬
‫המתנה‬
‫‪Set‬‬
‫‪Up‬‬
‫הלחמה‬
‫תקלות המתנה‬
‫מכונה‬
‫עבודה‬
‫חוזרת‬
‫‪Cycle Time < = TAKT TIME‬‬
‫‪8‬‬
‫המתנה‬
‫איזון זמני הפעילויות‬
‫להוריד בזבוז‬
‫על מנת להיכנס‬
‫ל ‪ 4‬שעות‬
‫להכפיל את התחנה‬
‫כדי להשלים פעמיים‬
‫‪ 4‬שעות‬
‫שעות ‪8‬‬
‫לכאורה “איזון מושלם”‬
‫‪TAKT‬של זמן‬
‫שעות ‪4.5‬‬
‫‪TAKT TIME‬‬
‫שעות‪ /‬לפעולה‬
‫‪8‬‬
‫מפעיל משותף‬
‫כדי למלא ‪ 4‬שעות‬
‫‪TAKT‬של זמן ה‪-‬‬
‫שעות ‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫שעות ‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫שעה ‪1‬‬
‫פעולה‬
‫פעולה ‪5‬‬
‫פעולה ‪3‬‬
‫פעולה ‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫פעולה ‪2‬‬
‫פעולה ‪1‬‬
‫השאיפה לאזן את הקו כאשר ‪.CT=TT‬‬
‫ניתן לעשות זאת ע"י הפתרונות הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫התאמת ‪ CT=TT‬ע"י העברת תכולות עבודה מתחנה‬
‫לתחנה – השוואת תכולת עבודה (השוואת שעות לתחנה)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הקטנת ‪ WASTE‬בתחנות בהם לא עומדים ב ‪.TT‬‬
‫‪‬‬
‫עבודה במשמרות שניה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קיצור ‪ LT‬בצורה משמעותית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הורדה ב‪.WIP -‬‬
‫‪‬‬
‫תכנון עבודה בצורה יעיל יותר‪ ,‬הורדת פעילויות לא‬
‫הכרחיות‬
‫‪‬‬
‫הקטנת רעשים בקו‪.‬‬
‫‪10‬‬

similar documents