Egzamin zawodowy klasy IV-te

Report
Egzamin zawodowy
klasy IV-te
Czerwiec 2014
120
100
100
93.33
86.67
81.48
80
60
96.3
50
40
20
0
TA
TAK
TB
TD
TG
TOR
Zdawalność w poszczególnych
pionach
90
80
80
82.3
81.83
70.13
79.33
68.23
63.64
58.55
70
60
85.5
73.64
74.07
68.41
67.67
84.33
82.37
80.55
62.22
61.11
50
teoria 1
teoria 2
40
praktyka
30
20
10
0
TA
TAK
TB
TD
TG
TOR
Wyniki w poszczególnych
częściach egzaminu zawodowego
Rozrzut wyników w części pisemnej
teoria 1
100
100
100
80
60
100
78
80
60
40
40
50
62
74
56
46
20
0
TA
TAK
TB
wynik min
TD
TG
wynik max
TOR
Rozrzut wyników w części pisemnej
teoria 2
100
100
100
100
85
90
80
80
60
50
40
40
35
50
50
45
20
0
TA
TAK
TB
wynik min
TD
TG
wynik max
TOR
Rozrzut wyników w części praktycznej
94
100
80
96
86
63
63
60
97
75
95
76
52
38
40
95
20
0
TA
TAK
TB
wynik min
TD
TG
wynik max
TOR
Etap praktyczny -IVTB
50
46
45
40
35
35
30
25
20
15
10
5
0
11
11
3 2.9
16
12
10
8.5
5
4.5
64.8
3 2
Etap praktyczny -IVD
30
27
25
22.3
25
20
18
15
12
11.9
10
5
0
22
8.8
32.1
12
7.6
3 3
Etap praktyczny IVTAK
25
15
12
10
10
5
0
21
19
20
32.9
13.7
15
13
9
6.4
14.5 14
8.6
3
2.9
Etap praktyczny –IVTOR
25
20
12
11.6 10
9.2
15
10
5
0
18
15.6
22
19.3
16
16
14.3
8.9
33
3 3
Etap praktyczny –IVTG- g4
25
20
20
20
12
15
11.3
10
5
0
16.5
8.6
3
2.3
10
22
16.5
10
8.8
6.3
3
1
Etap praktyczny –IVTG- g3
25
20
20
20
12
15
5
0
7.2
20.3
17.8
15
10
10
22
7.8
109.7
33
32.6
Etap praktyczny –IVTG- g2
25
20
20
18.7
20
10
0
19.8
12
15
5
19.4
22
8.2
32.4
10
10 10
6.8
33
Etap praktyczny –IVTG- g1
25
20
20
20
18.5
10
10
0
19.85
12
15
5
18.9
22
3
1.2
6.4
6.8
109.1
32.7

similar documents