NIEUW 2013-2014 - Rayon Zuid

Report
NIEUW 2014-2015
1.De competitieopzet
2. Het wedstrijdreglement
1. DE COMPETITIEOPZET
De AV NBB van maart 2013 heeft
besloten tot een
promotie/degradatie regeling, die
moet leiden tot de volgende
competitieopzet
Competitie-indeling
Landelijke competitie
Eredivisie
Promotiedivisie
1e divisie
2e divisie
Afdelingscompetitie
1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse
Enz.
Onderstaande competitieopbouw van de landelijke
competities voor mannen, vrouwen en jeugd
Eredivisie
12
teams
Promotiedivisie
Min. 8
Max 12
teams
Eerste
Divisie A
Min. 8
Max 12
teams
Tweede Divisie
A
Min. 8
Max 12
teams
Tweede Divisie
B
Min. 8
Max 12
teams
Eerste
Divisie B
Min. 8
Max 12
teams
Tweede divisie
C
Min. 8
Max 12
teams
Tweede Divisie
D
Min. 8
Max 12
teams
Tweede Divisie
E
Min. 8
Max 12
teams
Mogelijke aanpassingen
Deze bestaan nu niet en zullen ook niet direct ingevuld worden.
• Dames geen 1e divisie
• Jeugd geen promotiedivisie
• Jeugd geen 1e divisie
Veranderingen
•
•
•
•
•
Hoofdklassen worden 2e divisies (ook de jeugd)
Overgangsklasse wordt afdeling 1e klasse
1e klasse Rayon wordt afdeling 2e klasse
2e klasse kern wordt afdeling 3e klasse
3e klasse kern wordt afdeling 4e klasse
Wat niet gaat veranderen
• De jeugdcompetitie in de afdelingen blijft
bestaan uit een competitie voor Kerstmis en
een competitie na Kerstmis
• Indeling van de 1e competitie is op inschrijving
• Indeling van de 2e competitie is op sterkte
De eisen
• Voor zowel scheidsrechters als coaches
worden de volgende eisen gesteld
• Het NBB bestuur heeft inmiddels laten weten,
dat er voor beide categorieën
overgangsbepalingen zullen worden
gehanteerd.
Coach eisen
Niveau Coach
Mannen
Vrouwen
Jeugd U18 t/m
U22
JeugdU10 t/m
U16
Eredivisie
BT4 (TB)
BT4 (TB)
BT4 (TB)
BT3 (TA)
Promotiedivisie
BT4 (TB)
BT4 (TB)
1e divisie
BT4 (TB)
2e divisie
BT3 (TA)
BT3 (TA)
BT3 (TA)
BT2 (JTB)
Afd 1e klasse
BT3 (TA)
BT3 (TA)
BT3 (TA)
BT2 (JTB)
Afd 2e klasse
BT2 (JTB)
BT2 (JTB)
BT2 (JTB)
Afd 3e klasse
enz
Scheidsrechters eisen
Niveau
scheidsrechters
Mannen
Vrouwen
Jeugd U18 t/m
U22
Jeugd U10 t/m
U16
Eredivisie
D
D
D
E
Promotiedivisie
D
D
1e divisie
D
2e divisie
D
E
E
E
Afd 1e klasse
E
E
E
E
Afd 2e klasse
F
F
F
F
Afd 3e klasse
F
F
F
F
enz
F
F
F
F
Afdeling Zuid
• Senioren
(max 12 teams)
• Jeugd
(max 6/7 teams)
• 1e klassen (2 poules)
was overgangsklasse
• 2e klassen (2 poules)
was rayon 1e klasse
• 3e klassen (3 poules)
was kern 2e klasse
• 4e klassen (4 poules)
was kern 3e klasse
• 1e competitie
1e klasse
4e klasse
• 2e competitie
1e klasse
2e klasse
3e klasse
De volgende promotie/degradatieregeling is voor dit seizoen van
toepassing
(gepubliceerd in het mededelingenblad)
DAMES senioren
Nu
Wordt
Dames Hoofdklasse: (DH)
Dames 2e divisie
Nr 1
Nr 11 en 12
promoveert naar de promotie divisie
degraderen
naar
afdeling 1e klasse
Dames Overgangsklasse (DOA/DOB)
Nr 1
promoveert naar de hoofdklasse
Nr 11
degradeert naar
afdeling 1e klasse
2e divisie
afdeling 2e klasse
Dames kern 1e klasse (D1E-F-G-Z)
Nr 1
promoveert naar de overgangskl
afdeling 2e klasse
afdeling 1e klasse
HEREN Senioren
Nu
Wordt
Heren Hoofdklasse (HH)
Heren 2e divisie
Nr.1
promoveert naar de 1e divisie
Nr (10),11
degraderen naar de overgangskl afdeling 1e klasse
12,13,14
Heren Overgangsklasse(HOA-HOB)
afdeling 1e klasse
Nr 1
promoveert naar de hoofdklasse naar 2e divisie
Nr 11 en12
degraderen naar de rayon 1e klasse afdeling 2e klasse
Heren Rayon 1e klasse (HR1A)
afdeling 2e klasse
Nr 1
promoveert naar de overgangskl afdeling 1e klasse
Nr 11 en 12
degraderen naar de kern 1e klasse afdeling 3e klasse
Heren Rayon 1e klasse (HR1B)
afdeling 2e klasse
Nr 1
promoveert naar de overgangskl afdeling 1e klasse
Nr 10
degradeert naar de kern 1e klasse afdeling 3e klasse
Heren senioren (vervolg)
Nu
Wordt
Heren kern 2e klasse A;B-Z
Nr 1 en 2(A en B)
promoveren naar de 1e klasse rayon
Nr 1 (Z)
promoveert naar de 1e klasse rayon
Nr 11(H2A) en 10 (H2B) degraderen naar de kern 2e klasse
afdeling 3e klasse
afdeling 2e klasse
afdeling 2e klasse
afdeling 3e klasse
Heren kern 3e klasse A-B-C-D-Z
afdeling 4e klasse
Nrs 1
promoveren naar de 1e klasse
afdeling 3e klasse
Jeugdcompetities
• De kampioenen van de Rayons hebben het
recht te promoveren naar de eredivisie.
• De teams die nu in de hoofdklasse spelen
hebben het recht om in de 2e divisie te spelen.
• Vrije inschrijving voor de 2e divisie is mogelijk.
• In de afdelingen zijn vrije inschrijvingen voor
een 1e klasse en 4e klasse.
2. Het wedstrijdreglement
• Het wedstrijdreglement geldt voor alle
competities in Nederland. Het supplement
voor de rayons komt te vervallen.
• Het wedstrijdreglement moet nog
goedgekeurd worden op de AV van de NBB op
zaterdag 25 januari as.
Opvallende veranderingen
1. Bij niet opkomen van een ploeg wordt de
uitslag 20-0 c.q. 0-20 (art. 6.1).
2. Een speler kan invallen in elke hogere ploeg.
De verantwoordelijkheid ligt bij de vereniging
(art. F.8.1).
3. Er wordt niet gesproken over de mogelijkheid
van dispensatie om te spelen in een lagere
leeftijdsgroep.
vervolg
4. Er is geen mogelijkheid meer om landelijk van
vereniging te veranderen in de kerstperiode
(art F.9).
5. Wedstrijden wijzigen voor selectiespelers is
alleen toegestaan voor deelname aan
activiteiten van de nationale ploeg (art D.5.5).
6. Voor competities op afdelingsniveau kunnen
afwijkende bepalingen worden gemaakt (art
A.5).
Tot slot
1. Het reglement gaat in m.i.v. het seizoen
2014-2015.
2. Er komt nog een competitieboek, waarin
allerlei procedures worden vermeld.
3. Het inschrijfgeld voor alle 2e divisies wordt
€ 96,00.

similar documents