QuantiFERON ®

Report
Sample & Assay Technologies
QuantiFERON ®-TB Gold
Martyna Sokolowska
Sample & Assay Technologies
M. tuberculosis
‫‏‬Genom M. tuberculosis zawiera 4000 genów
 104
geny nieobecne w szczepionce BCG
 40 genów‫‏‬niewystępujących‫‏‬u‫‏‬innych
Mycobacteria
 6-8 silnie immunogenne
Sample & Assay Technologies
Antygeny‫‏‬typowo‫‏‬gruźlicze
Antygeny specyficzne dla M.
tuberculosis kodowane przez
RD
Antygeny M.tuberculosis
Antygeny innych
mycobacteria
Antygeny w
szczepionce BCG
Sample & Assay Technologies
Właściwości‫‏‬specyficzne‫‏‬dla‫‏‬antygenów‫‏‬
gruźliczych
‫ ‏‬ESAT-6, CFP-10 i TB7.7(p4)
 kodowane przez geny RD
 nie‫‏‬występują‫‏‬w‫‏‬szczepionce‫‏‬
BCG
 nie‫‏‬występują‫‏‬u‫‏‬większości‫‏‬
NTM
 indukują‫‏‬odpowiedź IFN-
Sample & Assay Technologies
QFT: brak reakcji krzyżowej z BCG/TST
Tuberculosis
Complex
ESAT-6
CFP-10
TB-7.7
M. tuberculosis
+
+
+
M. africanum
+
+
M. bovis
+
+
BCG Substrain
Environmental
Strains
ESAT-6
CFP-10
TB-7.7
M. abcessus
-
-
-
+
M. avium
-
-
-
+
M. branderi
-
-
-
M. celatum
-
-
-
ESAT-6
CFP-10
TB-7.7
M. chelonae
-
-
-
Gothenberg
-
-
-
M. fortuitum
-
-
-
Moreau
-
-
-
M. gordonii
-
-
-
Tice
-
-
-
M. intracellulare
-
-
-
Tokyo
-
-
-
M. kansasii
+
+
-
Danish
-
-
-
M. malmoense
-
-
-
Glaxo
-
-
-
M. marinum
+
+
-
Montréal
-
-
-
M. oenavense
-
-
-
Pasteur
-
-
-
M. scrofulaceum
-
-
-
M. smegmatis
-
-
-
M. szulgai
+
+
-
M. terra
-
-
-
M. vaccae
-
-
-
M. xenopi
-
-
-
Sample & Assay Technologies
Mechanizm immunologiczny w technologii QFT
‫ ‏‬U‫‏‬osób‫‏‬zakażonych‫‏‬prątkiem‫‏‬gruźlicy‫‏‬limfocyty‫‏‬reagują‫‏‬odpowiedzią‫‏‬
imunnologiczną na‫‏‬antygeny‫‏‬gruźlicze
‫ ‏‬Technologia QuantiFERON® wykorzystuje‫‏‬stymulację próbek krwi
specyficznymi antygenami
Komórka
prezentująca‫‏‬
antygen (APC)
napotyka
antygen
który
wchłania‫‏‬i‫‏‬
trawi
Sample & Assay Technologies
Mechanizm immunologiczny w technologii QFT
‫ ‏‬W‫‏‬odpowiedzi‫‏‬na‫‏‬stymulacje‫‏‬antygenami‫‏‬limfocyty‫‏‬T‫‏‬wydzielają‫‏‬interferon
gamma
‫ ‏‬Technologia QuantiFERON® pozwala‫‏‬zmierzyć‫‏‬poziom‫‏‬sekrecji‫‏‏‬IFN-
jako‫‏‬narzędzie‫‏‬do‫‏‬wykrywania‫‏‬zakażenia
APC prezentuje
antygen limfocytom T
Aktywowane
limfocyty T
wydzielają‫‏‬IFN-γ.
Sample & Assay Technologies
Nowoczesna‫‏‬diagnostyka‫‏‬zakażenia‫‏‬gruźliczego‫‏‬mierzy‫‏‬IFN-
‫‏‬IFN-   CMI (Cellular Mediated Immune Response)
‫‏‬Limfocyty‫‏‬T‫‏‬wydzielają‫‏‬IFN- po stymulacji przez antygeny
‫‏‬Mierzalna sekrecja
‫‏‬Nie‫‏‬występuje‫‏‬w‫‏‬krążeniu‫‏‬
Sample & Assay Technologies
Odpowiedź immunologiczna podczas infekcji TB
Już‫‏‬w‫‏‬2‫‏‬tygodnie‫‏‬po‫‏‬infekcji‫‏‬można‫‏‬zmierzyć‫‏‬CMI.
Wykrycie‫‏‬antygenów‫‏‬i‫‏‬przeciwciał‫‏‬jest‫‏‬możliwe‫‏‬dopiero‫‏‬w‫‏‬aktywnym‫‏‬stadium‫‏‬gruźlicy.
Modified from Anderson P et al. Trends Mol
Med. 2007; 13:175-82.
Szary obszar = mierzalna
odpowiedz‫‏‏‬w‫‏‏‬teście‫‏‬
diagnostycznym
Sample & Assay Technologies
QFT probówki do pobrania krwi i odczynniki ELISA
Sample & Assay Technologies
CHEST 2012
Sample & Assay Technologies
Flow diagram for study selection: inclusion and exclusion criteria for
relevant citations
Sample & Assay Technologies
Wartość‫‏‬predykcyjna‫‏‬IGRA‫‏‏‬dla‫‏‬progresji‫‏‬do‫‏‬gruźlicy‫‏‬we‫‏‬wszystkich‫‏‬
badanych populacjach w % (komercyjne IGRA)
200736
Clark
Aichelburg 200924
Haldar 200925
Kik 200914
Kik 200914
Lee 200913
Lee 200913
Diel 201027
Harstad 201028
Jonnalaggada 201037
Leung 201038
Thomas 201029
Bradshaw 201126
Kim 201139
Mahomed 201131
Song 201134
Torres Costa 201135
Yoshiyama 201122
Zhang 201140
0
0.2
0.4
0.6
0.8
PPV
0.10
0.08
0.17
0.03
0.03
0.00
0.08
0.13
0.03
0.05
0.08
0.00
0.00
0.06
0.01
0.19
0.00
0.08
0.00
(95% CI)
n/N
(0.01 – 0.32) 2/20
(0.02 – 0.22) 3/36
(0.11 – 0.26) 19/110
(0.01 – 0.06) 5/178
(0.01 – 0.07) 6/181
(0.00 – 0.22) 0/15
(0.00 – 0.38) 1/12
(0.08 – 0.19) 19/147
(0.01 – 0.05) 6/238
(0.02 – 0.11) 6/110
(0.04 – 0.13) 12/151
(0.00 – 0.03) 0/107
(0.00 – 0.09) 0/37
(0.02 – 0.14) 4/71
(0.01 – 0.02) 39/2669
(0.07 – 0.36) 6/32
(0.00 – 0.01) 4/945
(0.04 – 0.14) 9/119
(0.00 – 0.21) 0/16
Pooled PPV for progression = 0.027 (0.023 to 0.032)
Chi-square = 171.38; df = 18 (p = 0.0000)
1 Inconsistency (I-square) = 89.5 %
Sample & Assay Technologies
Wartość‫‏‬predykcyjna‫‏‬próby‫‏‬tuberkulinowej‫‏‬dla‫‏‬progresji‫‏‬do‫‏‬gruźlicy‫‏‬we‫‏‬
wszystkich badanych populacjach w %
Higuchi 200720
Bakir 200816
Hill 200817
Lee 200913
Higuchi 200921
Kik 200914
Diel 201027
Harstad 201028
Leung 201038
Thomas 201029
Song 201134
Chang 201130
Lienhardt 201019
Silvermann 200723
Torres Costa 201135
Mahomed 201131
0
0.2
0.4
0.6
PPV for progression TST
0.8
PPV
(95% CI)
n/N
0.00
0.04
0.02
0.05
0.00
0.03
0.03
0.01
0.07
0.00
0.06
0.00
0.03
0.00
0.00
0.01
(0.00 – 0.04)
(0.01 – 0.10)
(0.01 – 0.03)
(0.00 – 0.25)
(0.00 – 0.03)
(0.01 – 0.05)
(0.02 – 0.05)
(0.01 – 0.03)
(0.03 – 0.12)
(0.00 – 0.04)
(0.02 – 0.13)
(0.00 – 0.21)
(0.01 – 0.04)
(0.00 – 0.26)
(0.00 – 0.00)
(0.01 – 0.02)
0/95
3/83
14/843
1/20
0/200
8/288
17/555
6/415
9/136
0/100
6/99
0/16
16/629
0/12
4/2094
40/2894
Pooled PPV for progression = 0.015 (0.012 to 0.017)
Chi-square = 89.22; df = 15 (p = 0.0000)
1 Inconsistency (I-square) = 83.2 %
Sample & Assay Technologies
Wartość‫‏‬predykcyjna‫‏‬IGRA‫‏‏‬dla‫‏‬progresji‫‏‬do‫‏‬gruźlicy‫‏‬w grupach ryzyka w %
200736
Clark
Aichelburg 200924
Haldar 200925
Kik 200914
Kik 200914
Lee 200913
Lee 200913
Diel 201027
Harstad 201028
Jonnalaggada 201037
Leung 201038
Kim 201139
Song 201134
Yoshiyama 201122
Zhang 201140
0
0.2
0.4
0.6
0.8
PPV for progression commercial IGRAs
PPV
(95% CI)
n/N
0.10
0.08
0.17
0.03
0.03
0.00
0.08
0.13
0.03
0.05
0.08
0.06
0.19
0.08
0.00
(0.01 – 0.32) 2/20
(0.02 – 0.22) 3/36
(0.11 – 0.26) 19/110
(0.01 – 0.06) 5/178
(0.01 – 0.07) 6/181
(0.00 – 0.22) 0/15
(0.00 – 0.38) 1/12
(0.08 – 0.19) 19/147
(0.01 – 0.05) 6/238
(0.02 – 0.11) 6/110
(0.04 – 0.13) 12/151
(0.02 – 0.14) 4/71
(0.07 – 0.36) 6/32
(0.04 – 0.14) 9/119
(0.00 – 0.21) 0/16
Pooled PPV for progression = 0.068 (0.056 to 0.083)
Chi-square = 50.30; df = 14 (p = 0.0000)
1 Inconsistency (I-square) = 72.2 %
Sample & Assay Technologies
Wartość‫‏‬predykcyjna‫‏‬proby tuberkulinowej dla‫‏‬progresji‫‏‬do‫‏‬gruźlicy‫‏‬w grupach
ryzyka w %
Higuchi 200720
Bakir 200816
Hill 200817
Lee 200913
Higuchi 200921
Kik 200914
Diel 201027
Harstad 201028
Leung 201038
Song 201134
Chang 201130
Lienhardt 201019
Silvermann 200723
0
0.2
0.4
0.6
0.8
PPV
(95% CI)
n/N
0.00
0.04
0.02
0.05
0.00
0.03
0.03
0.01
0.07
0.06
0.00
0.03
0.00
(0.00 – 0.04)
(0.01 – 0.10)
(0.01 – 0.03)
(0.00 – 0.25)
(0.00 – 0.03)
(0.01 – 0.05)
(0.02 – 0.05)
(0.01 – 0.03)
(0.03 – 0.12)
(0.02 – 0.13)
(0.00 – 0.21)
(0.01 – 0.04)
(0.00 – 0.26)
0/95
3/83
14/843
1/20
0/200
8/288
17/555
6/415
9/136
6/99
0/16
16/629
0/12
Pooled PPV for progression = 0.024 (0.019 to 0.029)
Chi-square = 32.87; df = 12 (p = 0.0010)
1 Inconsistency (I-square) = 63.5 %
Sample & Assay Technologies
Ujemna‫‏‬wartość‫‏‬predykcyjna‫‏‬IGRA‫‏‬dla‫‏‬predykcji‫‏‬progresji‫‏‬do‫‏‬gruźlicy‫‏‬we‫‏‬
wszystkich badanych populacjach % (ujemny wynik IGRA)
NPV (95% CI)
Clark 200736
Higuchi 200720
Silvermann 200723
Aichelburg 200924
Kik 200914
Kik 200914
Haldar 200925
Higuchi 200921
Lee 200913
Lee 200913
Diel. 201027
Harstad 201028
Leung 201038
Thomas 201029
Bradshaw 201126
Chang 201130
Kim 201139
Mahomed 201131
Santin 201132
Schablon 201133
Song 201134
Torres Costa 201135
Yoshiyama 201122
Zhang 201140
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1.00
1.00
1.00
0.98
0.98
1.00
1.00
0.88
0.95
1.00
1.00
0.99
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
1.00
(0.92 – 1.00)
(0.96 – 1.00)
(0.74 – 1.00)
(1.00 – 1.00)
(0.94 – 1.00)
(0.94 – 1.00)
(1.00 – 1.00)
(0.99 – 1.00)
(0.64 – 0.99)
(0.75 – 1.00)
(1.00 – 1.00)
(0.99 – 1.00)
(0.94 – 1.00)
(0.98 – 1.00)
(0.99 – 1.00)
(0.95 – 1.00)
(0.98 – 1.00)
(0.99 – 1.00)
(0.97 – 1.00)
(0.98 – 1.00)
(0.95 – 1.00)
(1.00 – 1.00)
(0.99 – 1.00)
(0.79 – 1.00)
n/N
0/47
0/91
0/12
0/749
3/149
2/118
0/835
0/300
2/17
1/20
0/759
0/576
1/90
0/195
0/394
0/70
0/201
13/2575
0/105
0/154
0/67
0/1931
19/2683
0/16
Pooled NPV for progression = 0.997 (0.995 to 0.998)
Chi-square = 78.28; df = 23 (p = 0.0000)
1 Inconsistency (I-square) = 70.6 %
Sample & Assay Technologies
Negative predictive value for TST for predicting progression to TB disease
in all study populations in %
Higuchi 200720
Bakir 200816
Hill 200817
Higuchi 200921
Kik 200914
Lee 200913
Diel 201027
Harstad 201028
Leung 201038
Thomas 201029
Lienhardt 201019
Mahomed 201131
Chang 201130
Kim 201139
Santin 201132
Song 201134
Torres Costa 201135
0
0.2
0.4
0.6
0.8
NPV
(95% CI)
n/N
1.00
0.99
0.99
1.00
1.00
0.92
0.99
1.00
0.96
1.00
0.98
0.99
1.00
0.99
1.00
0.99
1.00
(0.99 – 1.00)
(0.98 – 1.00)
(0.99 – 1.00)
(0.97 – 1.00)
(0.93 – 1.00)
(0.62 – 1.00)
(0.98 – 1.00)
(0.99 – 1.00)
(0.91 – 0.99)
(0.98 – 1.00)
(0.96 – 0.99)
(0.99 – 1.00)
(0.95 – 1.00)
(0.96 – 1.00)
(0.97 – 1.00)
(0.99 – 1.00)
(1.00 – 1.00)
0/254
3/358
11/1387
0/106
0/51
1/12
2/348
0/394
4/105
0/201
5/264
12/2350
0/71
4/270
0/109
10/1556
0/782
Pooled NPV for progression = 0.994 (0.992 to 0.995)
Chi-square = 43.99; df = 16 (p = 0.0000)
1 Inconsistency (I-square) = 63.6 %
Sample & Assay Technologies
Head-to-head comparison of PPV of commercial IGRAs versus TST
in untreated persons
Study
Year
Sample
Lee et al.
2009
Lee et al.
Country
n/N; IGRA (%)
IGRA used
n/N; TST (%)
Hemodialysis patients Taiwan
1/12 (8.3)
QFT-G
1/20 (5.0)
+3.3
2009
Hemodialysis patients Taiwan
0/15 (0.0)
T-Spot
1/20 (5.0)
-5.0
Diel et al.
2010
Contact persons
Germany
19/147 (12.9)
QFT-IT
17/555 (3.1)
+9.8
Harstad et al.
2009
Asylum seekers
Norway
6/238 (2.5)
QFT-IT
6/415 (1.4)
+1.1
Kik et al.
2010
Contact persons
Netherlands
6/181 (3.3)
T-Spot
8/288 (2.8)
+0.5
Kik et al.
2010
Contact persons
Netherlands
5/178 (2.8)
QFT-IT
8/288 (2.8)
±0.0
Leung et al.
2010
Silicosis patients
Hong Kong
12/151 (7.9)
T-Spot
9/136 (6.6)
+1.3
Song et al.
2011
School contacts
South Korea
6/32 (18.8)
QFT-IT
6/99 (6.1)
+12.7
Thomas et al.
2011
Adolescents
Bangladesh
0/107 (0.0)
QFT-IT
0/100 (0.0)
±0.0
Mahomed et al.
2011
Adolescents
South Africa
39/2669 (1.5)
QFT-IT
40/2894 (1.4)
+0.1
Torres Costa et al.
2011
Healthcare workers
Portugal
4/945 (0.4)
QFT-IT
4/2094 (0.2)
+0.2
98/4675 (2.1)
100/6909 (1.4)
PPV difference between IGRA
and TST, percentage points
P = 0.01
Sample & Assay Technologies
Wnioski:
•
•
•
•
•
Łączna‫‏‬PPV‫‏‬dla‫‏‬progresji‫‏‬we‫‏‬wszystkich‫‏‬badaniach‫‏‬z‫‏‬użyciem‫‏‬komercyjnych‫‏‬testów‫‏‬
IGRA‫‏‬wynosiła‫‏‬2.7%.
Łączna‫‏‬PPV‫‏‬dla‫‏‬progresji‫‏‬w‫‏‬badaniach‫‏‬z‫‏‬użyciem‫‏‬OT‫‏‬wyniosła‫‏‬1.5%.
PPV‫‏‬dla‫‏‬progresji‫‏‬w‫‏‬grupach‫‏‬wysokiego‫‏‬ryzyka‫‏‬badanych‫‏‬testem‫‏‬IGRA‫‏‬wynosiła‫‏‬
6.8%.
PPV‫‏‬dla‫‏‬progresji‫‏‬w‫‏‬grupach‫‏‬wysokiego‫‏‬ryzyka‫‏‬z‫‏‬użyciem‫‏‬OT‫‏‬wyniosła‫‏‬2.4%
Łączna‫‏‬wartość‫‏‬NPV‫‏‬dla‫‏‬progresji‫‏‬w‫‏‬obu‫‏‬testach‫‏‬była‫‏‬bardzo‫‏‬wysoka:‫‏‬99.7% i
99.4%,‫‏‬lecz‫‏‬znacząco‫‏‬wyższa‫‏‬dla‫‏‬IGRA‫[‏‬p<0.01].
Sample & Assay Technologies
Wnioski:
 Wartość predykcyjna dla IGRA prawie 2x wyższa we wszystkich
badaniach
 Wartość predykcyjna dla IGRA prawie 3x wyższa w grupach
wysokiego ryzyka
 Ujemna wartość predykcyjna dla IGRA statystycznie wyższa
Komercyjne testy IGRA potwierdziły wyższą wartość predykcyjną dla progresji do
aktywnej gruźlicy w porównaniu do próby tuberkulinowej, szczególnie w grupach
wysokiego ryzyka
Sample & Assay Technologies
Dziękuję‫‏‬za‫‏‬uwagę.

similar documents