Pranešimas „Skaitykime vaikams kasdien!“

Report
SKAITYKIME VAIKAMS KASDIEN!
Skaityk vaikui 20 min. per dieną. Kasdieną!
Tai nauja švietėjiška ir socialinė iniciatyva (Lietuvoje - nuo 2011 m.
Ši iniciatyva:
- atkreipia visuomenės dėmesį į skaitymo balsu naudą, ragina skaityti vaikams
balsu kasdien bent po 20 min;
- skatina vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ryšių stiprinimą, gerina vaikų emocinę
sveikatą bei intelekto vystymąsi;
- skatina vaikus saugiai ir įdomiai augti;
- propaguoja skaitymo kultūrą šeimoje, ugdymo įstaigose, bibliotekose, ragina
vaikus bei jaunimą dalyvauti įvairiuose skaitymo akcijose;
- prisideda prie individualios ir bendros gyvenimo kokybės.
Skaitančios mokyklos, skaitantys darželiai
- Programos esmė – kasdienio skaitymo metodo taikymas
mokyklose ir darželiuose, siekiant ugdyti protingus ir
emociškai sveikus vaikus;
- Metodas, kuris nereikalauja didelių lėšų ir specialaus
pedagogų rengimo;
- Kasdienis skaitymas mokiniams/darželinukams – pigiausias
būdas kelti edukacijos, kultūros, socialinių įgūdžių lygį
mokykloje/darželyje;
Programų vykdymo variantai
 Skaitymas kasdien po 20 min. pamokos metu;
 Kasdienis skaitymas balsu +skaitymo renginiai įvairiose erdvėse (viešojoje
bibliotekoje, kultūros centre, muziejuje) ir kt.)
 „Biblioteka kuprinėje“
Pasiūlymai:
 Pasakų įrašai;
 Knygų kūrimas;
 Knygos personažų, autorių gimtadienių paminėjimas;
 Susitikimai su pasakų personažais;
 Šeimos vaidina pasakas;
 Knygų mainai;
 Mažiesiems – žaidimais su pirštukais;
 Grupės puošiamos vis „augančiu“ knygų medžiu, besiskleidžiančiomis
ramunėmis.
Kuo naudingas skaitymas balsu?
Skaitydami vaikams kas dieną po 20 minučių:
 Vystome jų intelektą: gebėjimą užjausti, bendrauti, moralinį tyrumą;
 Vystome kalbos įgūdžius, gebėjimą suprasti tekstus ir nurodymus;
 Laviname vaikų gebėjimą sutelkti dėmesį, plečiame jų dėmesio lauką;
 Vystome mąstymo įgūdžius, gebėjimą samprotauti ir mąstyti kritiškai;
 Laviname atmintį;
 Skatiname vaizduotę;
 Padedame vaikams nusiraminti;
 Diegiame įgūdžius skaityti ir rašyti, skatiname vaikus skaityti;
 Sužadiname jų norą mokytis ir aktyviai dalyvauti pamokose;
 Analizuodami literatūros personažų situacijas, diegiame vaikams įgūdžius spręsti jiems
iškylančias emocines problemas;
 Skatiname tarpusavio santykius tarp vaikų/mokinių;
 Užmezgamas ryšis su vaikais;
 Mažiname agresybaus, asocialaus ar nusikalstamo elgesio tikimybę;
 Ugdome vaikus būti atviresniems naujoms situacijoms ir naujiems žmonėms;
 Tėvai labiau įsipareigoja kas dieną skaityti vaikams namie.
Trys tiesos apie skaitymą
 Jeigu norime, kad mūsų vaikai taptų protingais, gerais ir laimingais
žmonėmis, skaitykime jiems 20 minučių per dieną. Kasdieną!
 Skaitymas – magiškas vyksmas. Skaitant vaikams balsu stipriname šeimos,
globos ryšius, tenkiname būtiniausius vaikų psichologinius poreikius,
laviname vaiko kalbos ir socialinius įgūdžius, skatiname fantazijos ir
intelekto vystymąsi.
 Skaitymas balsu vaikams yra kaip vitaminas, kaip vakcina nuo šiuolaikinio
pasaulio grėsmių, blogų įpročių ir kvailų sprendimų. Tai pigiausias,
veiksmingiausias ir seniausias ugdymo būdas.
Tad skaitykime vaikams po 20 minučių per dieną – kiekvieną dieną! Vien
malonumui. Kad vaikai pamėgtų skaityti!
Ankstyvo skaitymo ir kalbėjimosi su
vaiku nauda
 Pirmieji dveji metai nuo pirmosios gyvenimo dienos turi esminę reikšmę
vaiko kalbinių gebėjimų raidai;
 Nuolat kalbantis su vaiku ir skatinant jį „kalbėtis“, stimuliuojamos
smegenys, kurie skirti kalbinei funkcijai ir vysto gebėjimą mąstyti, ilgainiui
ir gebėjimą pasinaudoti kalba;
 Skaitymas balsu suteikia vaikui paprasčiausiai daugiau privalumų, mat
literatūrinė kalba yra nepalyginamai turtingesnė nei šnekamoji;
 „Knyginis“ mažylis kalba gražia kalba, sklandžiais sakiniais, vartoja daugybę
žodžių, taip pat puikiai susidoroja su kalbos taisyklėmis;
Emocinė kasdienio skaitymo mažyliui nauda –
mažylis su „džiaugsmingais smegenimis“
 Mažylio suvokimo lygmuo – ne pažodinis, o emocinis. Raiškus ir įtaigus
skaitymas balsu, bendravimas su mažyliu teigiamai veikia jo emocinę
sveikatą;
 Ryšys – vaiko sveiko emocinio vystymosi pagrindas. Pagrindinis mažylio
poreikis – justi, kad jis yra svarbus ir mylimas. Poreikio tenkinimo būdai:
kasdienis skaitymas balsu ir užsiėmimas su vaiku – žaidžiant, kalbantis,
dainuojant, rengiant bendras išvykas...;
 Vaikas jaučiasi saugus, jis džiaugiasi buvimu kartu ir emociniu ryšiu;
Skaitymo balsu dideliam vaikui nauda
 Skaitymas ir buvimas su vaiku – paramos ir gyvenimiškos jėgos šaltinis,
dvasiniai ir intelekto ištekliai, kurie veda į išmintingą ir geresnį gyvenimą;
 Skaitymas gali padėti atkurti ryšį su dideliu vaiku.
 Suaugę mokosi kartu, ypač pažinti savo vaiką, jo poreikius;
 Skaitymas balsu – vertybė ne tik vaikui. Suaugusiems – puikus
atsipalaidavimas, šeimai – puikus ritualas.
Sąlygos skaitymui balsu
 Reikia vienintelės sąlygos: patys turime rodyti entuziazmą ir tas akimirkas
su vaiku laikyti privilegija, o ne našta!;
 Skaitymo pavyzdys šeimoje paprastai perduodamas iš kartos į kartą. Deja,
neskaitymo taip pat;
 Jei vaikas auga mišrioje šeimoje, kiekvienas iš tėvų turėtų kalbėti ir skaityti
ta kalba, kurią geriausiai moka;
 Jei mažyliui neskaitome, nesekame pasakų, nerodome paveikslėlių ir
nesikalbame, mūsų pasiaukojimo ir protinės veiklos trūkumas atsilieps
vaiko kalbiniams ir apskritai mokymosi gebėjimams. Esame ir didelės
tikimybės, kad jei vaikas iš ankstyvosios vaikystės neišsineš jokios malonios
skaitymo patirties, o pirmosios gyvenime knygos bus vadovėliai ir
privalomi skaitiniai, skaitymas jam siesis su nemalonia prievole, įtampa ir
nuoboduliu. Mažai tikėtina, kad vaikas nepamėgęs knygą namuose ar
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, užaugs skaitytojas.
Kaip skatinti skaityti?
 Kalbėkite su vaiku nuolat: atlikdami dienos darbus, patirdami nuotykius,
žiūrėdami mėgstamas laidas, skaitydami knygas;
 Gretinkite pasakų personažus, įvykius, analizuokite iliustracijas;
 Raginkite vaiką klausti ir klauskite patys;
 Nevenkite keistų, juokingų, nepatogių klausimų – raskite jiems žaismingų
atsakymų.
 Skaitymui ir pokalbiui išnaudokite kiekvieną progą;
 Raginkite vaiką papasakoti perskaitytą istoriją, sekti, kurti pasaką;
 Kalbėkite su vaiku apie tai, kas jį domina, jaudina, kad galėtumėte
pasirinkti tinkamą knygą.
Patarimai, kaip skaityti vaikams
darželiuose
 20 minučių per dieną. Kiekvieną dieną! Numatykite pastovų laiką, kad
pedagogai, auklėtojai kasdien ne mažiau kaip 20 minučių, geriausiai – tuo
pačiu metu, galėtų skaityti vaikams. Galima skaityti keletą kartų per dieną;
 Skaitymo kampelis. Įrenkite specialią skaitymo vietą, kurioje būtų vaikams
patogi ir visada prieinama knygų lentyna. Knygų nugarėlės turi būti atsuktos į
vaikus, kad trauktų jų dėmesį, skatintų ieškoti lentynoje ir skaityti;
 Skaitymo trukmė turi būti parinkta pagal vaikų gebėjimą sutelkti dėmesį;
 Neverskite vaikų sėdėti ramiai;
 Skaitymą siekite su kitokio pobūdžio veikla – papildykite pokalbiais ir kalbiniais
žaidimais, judesiais, muzikavimu, piešimu, spalvinimu, vaidinimais ir dekoracijų
jiems kūrimu ar pan.;
 Skaityti kvieskitės svečių – senelių, tėvus, vyresnius vaikus, skautus, įdomių
profesijų žmones;
 Bendraukite su artimiausia biblioteka nors kartą per mėnesį;
Svarbu
Svarbu skaityti vaikams namie ir riboti jų televizoriaus žiūrėjimo bei žaidimo
kompiuteriu laiką. Pasidomėkite, kokios knygos yra vertingiausios ir
tinkamiausios ikimokyklinukams, kartu su mažyliais lankykitės bibliotekoje.
Tėvelių pavyzdys vaikams yra labai svarbus: jei patys skaitysite knygas ir
žurnalus ir dar kasdien skaitysite vaikams, išugdysite skaitytojus –
išsilavinusius, kultūringus, protingus, dorus žmones, kurių gyvenimas bus
laimingesnis ir įdomesnis.
Kokias knygas vaikams skaityti balsu?












Skirtas vaikams ir jiems įdomias;
Prasmingas – apie vaikams svarbius dalykus ar mokančias ko nors svarbaus;
Parašytas arba išverstas taisyklinga ir gražia lietuvių kalba;
Mokančias racionaliai mąstyti;
Suteikiančias žinių arba kokybiškų pramogų;
Ugdančias gerą skonį ir humoro jausmą;
Perteikiančias pagarbą žmogui, gyvūnui, mokančioms bendruomenės normų ir
teisių, skiepijančioms meilę kraštui ir jos gamtai;
Tinkamas vaiko amžiui ir jautriems vaikams nekeliančias baimės ir nerimo;
Diegiančias moralines vertybes, skatinančias deramą požiūrį ir pavyzdingą
elgesį;
Ugdančias estetinį jautrumą;
Formuojančias optimistinę laikyseną ir pasitikėjimą savimi bei teigiamą požiūrį
į pasaulį;
Be smurto ir rasinės diskriminacijos
AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

similar documents