ovde - AHK Serbien

Report
“DA I MOJE SRCE SPORTSKI KUCA”
IDEJNO REŠENJE
SPORTSKE HALE I DNEVNOG BORAVKA
ZA DECU OMETENU U RAZVOJU
AUTOR PROJEKTA: Biro za projektovanje PRO-NES
Bajina Bašta
Septembar 2014.god.
IDEJNO REŠENJE SPORTSKE HALE I DNEVNOG BORAVKA ZA DECU OMETENU U RAZVOJU
TEHNICKI OPIS PROJEKTA
IDEJNO REŠENJE sportske hale i
IDEJNO REŠENJE dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju
urađeni su u okviru humanitarnog projekta „ DA I MOJE SRCE SPORTSKI KUCA“ radi unapredjenja i poboljšanja
života dece i mladih sa teritorije opštine Bajina Bašta.
LOKACIJA
Objekti su locirani u dvorištu Osnovne škole „Sveti Sava“ u Bajinoj Bašti i svojim položajem i gabaritima uklapaju
se u postojeći ambijent.
ARHITEKTURA
•
Objekat sportske hale je gabarita 15x30m, korisne visine 7m. Namena objekta je za bavljenje dece i
mladih sportskim i rekreativnim aktivnostima. Objekat se sastoji od jedne prostorije sa obeleženim terenom i
klupama za odmor. Završna obrada poda je parket, stolarija je od pvc profila sa termoizolacionim staklom.
•
Objekat dnevnog boravka je gabarita 6x15m, korisne visine 3m. Namena objekta je poboljšanje i
unapređenje života dece i mladih sa smetnjama u razvoju (likovno i muzičko obrazovanje, bavljenje individualnim
ili grupnim igrama, organizovanje pozorišnih predstava, stvaranje životnih navika i razvijanje veštine
svakodnevnog života, razvijanje odgovornosti u izvršavanju raznih društvenih uloga u zajednici,...), kao i
unapređenje znanja i veština roditelja i staratelja. Objekat se sastoji iz četri prostorije: vetrobrana, dnevnog
boravka, kuhinje i sanitarnog bloka.
Završne obrade podova su parket i keramika, stolarija je od pvc profila sa termoizolacionim staklom.
•
Izborom i ugradnjom kvalitetnih materijala obezbeđuju se toplotni, zvučni, svetlosni i vazdušni komfor
u objektima.
•
Materijali za unutrašnju obradu su prilagodjeni nameni prostorija.
•
Prostor oko objekata je uredjen odgovarajućim urbanim mobilijarom i zelenim površinama.
KONSTRUKCIJA
•
Oba objekta su montažne čelične konstrukcije fundirane na armiranobetonskim temeljima samcima
koji su povezani armiranobetonskim temeljnim gredama. Glavni noseći ram se sastoji dva autostabilna stuba
kutijastih poprečnih preseka i krovnog vezača. Glavni ramovi su međusobno povezani preko rožnjača i rigli.
Krovni vezači su čelične rešetke. Konstrukcija hala je ukrućena spregovima (vertikalnim i krovnim).
Zidovi ispune su od sendvič panela. Krovni pokrivač je od pocinkovanog plastificiranog lima preko
termoizolacije od sendvič krovnih panela.
Svi elementi su proračunati i dimenzionisani prema važećim standardima i propisima za ovu vrstu objekata tako
da je obezbeđena statička stabilnost objekata.
AKSONOMETRIJA
KONSTRUKCIJA OBJEKTA
OSNOVA
PODUZNI PRESEK
POPRECNI PRESEK
IDEJNO REŠENJE
SPORTSKE HALE
OSNOVA PRIZEMLJA
SPORTSKE HALE
IDEJNO REŠENJE SPORTSKE HALE
3D PRIKAZ
IDEJNO REŠENJE SPORTSKE HALE
3D PRIKAZ
IDEJNO REŠENJE SPORTSKE HALE
3D PRIKAZ
IDEJNO REŠENJE SPORTSKE HALE
PRIKAZ ENTERIJERA
IDEJNO REŠENJE
DNEVNOG BORAVKA ZA DECU
OMETENU U RAZVOJU
OSNOVA PRIZEMLJA
DNEVNOG BORAVKA ZA DECU OMETENU U RAZVOJU
IDEJNO REŠENJE DNEVNOG BORAVKA ZA DECU
OMETENU U RAZVOJU
3D PRIKAZ
IDEJNO REŠENJE DNEVNOG BORAVKA ZA DECU
OMETENU U RAZVOJU
3D PRIKAZ
IDEJNO REŠENJE DNEVNOG BORAVKA ZA DECU
OMETENU U RAZVOJU
PRIKAZ ENTERIJERA
IDEJNO REŠENJE DNEVNOG BORAVKA ZA DECU
OMETENU U RAZVOJU
PRIKAZ ENTERIJERA
IDEJNO REŠENJE DNEVNOG BORAVKA ZA DECU
OMETENU U RAZVOJU
PRIKAZ ENTERIJERA
HVALA NA PAZNJI
“DA I MOJE SRCE SPORTSKI KUCA”

similar documents