su ekos*stemler*n*n **ley*** a)su ekos*stemler*n*n do*al s*stemler

Report
SU EKOSİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ
A)SU EKOSİSTEMLERİNİN DOĞAL
SİSTEMLERİN İŞLEYİŞİNE ETKİSİ
SU EKOSİSTEMLERİ
KARA EKOSİSTEMLERİ
-Göl Ekosistemleri
--Nehir Ekosistemleri
--Bataklık Ekosistemleri
DENİZ EKOSİSTEMLERİ
-Okyanus Ekosistemleri
--Deniz Ekosistemleri
OKYANUSLAR
• 1-Okyanusların ortalama derinliği kaç m.dir ve
okyanuslardaki canlıların çoğu, en fazla kaç
m.lik derinlikte yaşar? Bu durumun sebebi
nedir?
• Yanıt: 3700 m. Canlılar en fazla 100m.lik
derinlikte yaşar.Sebep: Güneş ışığının bu
derinliğe kadar ulaşabilmesi
Okyanusların En Derin Yeri
Mariana Çukuru
(Challenger Çukuru),
Dünya üzerinde
bilinen en derin
noktadır. Büyük
Okyanus'ta, Guam
Adası'nın güney
batısında, Japonya ve
Endonezya arasında,
iki ülkeye de aşağı
yukarı eşit uzaklıkta
yer alır. Yapılan son
ölçümlere göre en
derin noktası yaklaşık
10.994 m. Uzunluğu
2.542 km, genişliği ise
69 km.
OKYANUSLAR
OKYANUS TABANLARINDA;
-Dağlar, volkanik alanlar
-Geniş kumluk alanlar
-Bitki ve hayvan barındıran
ortamlar(habitat) bulunur.
Çok sayıda küçük alt
ekosistemler mevcuttur.
Okyanuslar iklim üzerinde nasıl bir
etkiye sahiptir?
-Atmosfere nem sağlayıp,
yağışı etkiler.
-Kazandırdığı nem etkisiyle
ısıyı dengeler, sıcaklık
farklarını azaltır.
-Akıntılar sayesinde ısı
transferini sağlar. Ekvatorda
ısınan sular kutuplara doğru
hareket ederek oraların da
ısınmasını sağlar.
TROPİKAL DENİZLERDEKİ MERCANLAR
Tuzlu sulardaki balıkların 1/3ü mercan
atıklarıyla beslenir.Mercanlar diğer canlı
türleri için besin ve barınma kaynağıdır.
Aerosol nedir,kaynağı neresidir? Doğal
dengeye ne gibi katkıları vardır?
-Kaynağı okyanus olan
küçük tuz kristalleri
-Havada asılı durabilir.
Yoğunlaşma
çekirdeği olarak
görev alırlar.Yani,
nem ona yapışarak
üzerinde
yoğunlaşır.Bulutların
-Yağışlarla karalara düşerek toprağı mineral
yönünden zenginleştirirler. Bir çeşit
oluşmalarını
gübredirler. Her yıl yağmurlarla 150 milyon
sağlarlar.
ton gübre düştüğü sanılmaktadır.
AKARSULARIN EKOSİSTEM AÇISINDAN
ÖNEMİ NEDİR?
• -Yer altı sularını(Akifer)
besler.
• -Okyanus ve denizlere
ulaşarak onları besler.
• -Alüvyonlarının biriktiği
yerler verimli alanları
oluşturur.
• -Bir çok bitki ve hayvanın
yaşam alanını
oluşturur.(Örnek;deltalar)
Akarsuların Bölümleri ile Canlı Çeşidi
Arasındaki İlişki
Yukarı Çığır(Kaynak);
Eğim ve akış hızı
fazladır.Canlı türü
azdır.Bazı böcek
türleri ve alabalık yaşar.
Orta Çığır;
Eğim ve akış hızı
azalmaya başlar.
Balık türleri artar.
D
E
N
İ
Z
Aşağı Çığır(Ağız);Eğim ve
Akış hızı en az olan yer. Tatlı
ve tuzlu suyun birbirine karıştığı
bölge.Plankton bakımından
çok zengin olup canlı çeşidinin
en fazla olduğu yer.

similar documents