Su Ürünleri Sektörü Sunumu

Report
ELAZIĞ
SU ÜRÜNLERİ
SEKTÖRÜ
Eylül 2014
Global Su Ürünleri Trendleri
Türkiye Su Ürünleri Sektörü
Elazığ ve Su Ürünleri
Global balık üretimi, son 70 yıl içinde 8 katına çıkmıştır,
yetiştiriciliğin toplam içindeki payı %40 seviyesine yükselmiştir.
mio ton
(*) FAO Outlook 2014
Global Balık Üretim Miktarı
Balık üretiminin gıda dışında da kullanım alanı olmakla birlikte, bu
alan toplam içinde giderek daha büyük bir pay kaplamaktadır.
mio ton
Kullanım Alanlarına Göre
Global Balık Üretim Miktarı
1990 yılında %30 olan gıda dışı kullanım, 2012 yılında %15 seviyesinde gerçekleşmiştir.
(*) FAO Outlook 2014
Geleneksel olarak avcılık dış sularda, yetiştiricilik iç sularda
yapılmakla birlikte, diğer alanlardaki büyüme daha yüksektir.
Avcılık ile
Balık Üretim Miktarı (mio ton)
10
10
10
11
80
81
80
80
06
07
08
09
Açık Sular
11
78
10
Yetiştiricilik ile
Balık Üretim Miktarı (mio ton)
11
12
83
80
11
12
İç Sular
• Avcılık boyutunda, açık sular büyük ağırlığa
sahiptir.
• İç sularda yapılan avcılıkta son yıllarda büyüme
gözlenmektedir.
39
42
31
30
32
34
37
16
20
21
21
22
23
25
06
07
08
09
10
11
12
Açık Sular
İç Sular
• Yetiştiricilik, hem açık sularda, hem de iç sularda
hızla büyümektedir.
• Açık sularda yapılan yetiştiricilik son yıllarda iç
sulara oranla daha hızlı büyümüştür.
Açık su avcılığında, 1 milyon ton üzerinde üretim yapan ilk 18 ülke,
toplam açık su avcılık hacminin %76’sını yapmaktadır.
Yıllık Büyüme
(2003-2012)
Üretim Miktarı
(mio ton)
9%
16
10%
8%
14
12
10
6%
4%
3%
3%
3%
2%
1%
2%
1%
0%
8
6
2%
2%
0%
0%
-2%
-3%
-3%
-2%
-3%
-4%
4
-4%
-5%
2
-6%
14
0
4%
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
-8%
İç su avcılığında, 200 bin ton üzerinde üretim yapan ilk 15 ülke,
toplam iç su avcılık hacminin %80’ini yapmaktadır.
Yıllık Büyüme
(2003-2012)
Üretim Miktarı
(mio ton)
3
18%
20%
Büyük Victoria gölü çevresindeki ülkeler,
Nil ve Amazon nehirleri listede etkili olmaktadır.
2
15%
2
10%
8%
8%
7%
1
3%
4%
4%
3%
1%
5%
2%
1%
0%
1
-1%
0%
0,2
0,2
0%
-3%
2,3
0
1,5
1,2
1,0
0,4
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
-5%
Yetiştiricilik boyutunda, Asya kıtasında önemli gelişim söz
konusudur, diğer bölgelerde önemli bir büyüme yoktur.
Yetiştiricilik
Payı
Mio ton
AFRİKA %15
OKYANUSYA %10
AVRUPA %20
Yetiştiricilik
Payı
Mio ton
AMERİKA %15
(*) FAO
Yetiştiricilik
Payı
Mio ton
ASYA %55
• Çin’in global
yetiştirme pazarı
payı %65^dir. (41,1
mio ton balık)
Yetiştiricilikte Çin ve Güney Asya dışında kalan bölgelerde boyut
sınırlı seviyededir.
Yetiştirilen Balık
Miktarı (mio ton)
Yetiştirilen Balık Miktarları
(mio ton) (2012)
70
Çin
Okyanusya
Orta ve Batı Asya
Sub Sahara
Kuzey Amerika
Kuzey Afrika
AB
Diğer Avrupa Ülkeleri
Latin Amerika
Güney ve Doğu Asya
Çin
60
50
40
Hindistan
4,2
Vietnam
3,1
Endonezya
3,1
Bangladeş
1,7
Norveç
1,3
Tayland
1,2
Şili
1,1
Mısır
30
20
10
90
95
00
05
10
12
1
Myanmar
0,9
Filipinler
0,8
Brezilya
0,7
Japonya
0,6
G. Kore
0,5
ABD
0,4
Diğer Ülkeler
0
41,1
4,8
Avcılık ve yetiştiricilik boyutlarında türler.
Açık Sularda
Avlanan Türler
(mio ton) (2012)
Yetiştirilen Türler
(mio ton) (2012)
Diğer; 1; 1%
İlk 23 tür;
32; 40%
Diğer; 48;
60%
• Açık denizlerde avlanan 1600 farklı tür balık
vardır. Bunların en çok avlanan ilk 23 türü
toplamın %40’ını oluşturmaktadır.
(*) FAO
Yumuşakça;
15; 23%
Kabuklu;
6; 10%
Balık; 44;
66%
Balık ürünlerinin tüketim şekillerinde donmuş ürünlerin ve taze
tüketimin payı artmaktadır.
Mio ton
(taze ürün ağırlığı)
(*) FAO
Su ürünleri sektörü global üretiminin oldukça büyük bir kısmı olan
%40’ı ihraç edilmektedir.
Mio ton
(taze ürün ağırlığı)
• 2012 yılında 60 mio ton seviyesinde ihracata karşılık 136 milyar USD gelir elde edilmiştir.
• Son üretim büyümesini sürdürmüş ancak ihracat daha sabit bir seyir izlemiştir.
(*) FAO
Balık fiyatları diğer gıda ürünleri ile karşılaştırıldığında daha sınırlı
fiyat artışı izlemişlerdir ancak 2014 yılında önemli sıçrama olmuştur.
(*) FAO
İhracatta ilk 10 ülke toplamın %53’ünü, ithalatta ilk 10 ülke
toplamın %60’ını yapmaktadır (2012).
(2012-2002 arası)
İthalat (mio ton)
İhracat (mio ton)
7,4
17,6
6,4
18
6,1
5,6
5,3
4,2
3,7
3,7
İhracat Yıllık Büyüme İthalat Yıllık Büyüme
18,2
8,9
8,1
6,3
5,8
4,4
4,2
4,1
3,9
3,9
15%
Çin
10%
NorveçNorveç
8%
Tayland
Tayland
12%
Vietnam
Vietnam
6%
ABD ABD
9%
Şili
Şili
3%
KanadaKanada
Danimarka 4%
Danimarka
8%
İspanyaİspanya
8%
Hollanda
Hollanda
Japonya
Japonya
FransaFransa
İtalya İtalya
Almanya
Almanya
İngiltere
İngiltere
G. KoreG. Kore
Hong Kong
Hong Kong
7%
Diğer
Çin
13%
5%
5%
3%
7%
7%
8%
6%
7%
8%
11%
Balık, global beslenme için giderek daha kritik bir ürün
olmaktadır, üretim artış hızı, nüfus artış hızının 2 katıdır.
Kişibaşı Balık Tüketimi (kg/yıl)
25,4
21,8
22
21,6
18,9
16,1
15,4
9,7
Dünya
Dünya
(Çin hariç)
Afrika
9,7
K.
Amerika
G.
Amerika
Asya
Asya
(Çin hariç)
Avrupa Okyanusya
Balık kaynaklı protein özellikle Asya ülkelerinde kritik bir öneme
sahiptir.
Dünya
(*) FAO Statbook
Afrika
Güney
Amerika
Kuzey
Amerika
Asya
Avrupa
Okyanusya
Global Su Ürünleri Trendleri
Türkiye Su Ürünleri Sektörü
Elazığ ve Su Ürünleri
Türkiye su ürünleri sektörü, yetiştiricilikteki büyümeye rağmen,
avcılıkta yaşanan daralma nedeni ile küçülmektedir.
Balık Üretimi (Bin ton)
Balık Üretimi İçi Pay
900
Avcılık Deniz
800
Yetiştiricilik
100%
140
700
Avcılık İç Su
90%
600
129
94
61
152
80
500
159
167
189
80%
212
233
118
60%
400
50%
300
523
200
40%
589
463
505
489
380
453
425
446
478
396
30%
339
100
20%
10%
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Avcılık Deniz
Avcılık İç Su
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Yetiştiricilik
• 2013-2002 döneminde deniz avcılığı yılda %4
küçülmüş ve 2013 yılında 2002 değerinin %65’ine
gerilemiştir.
• Aynı dönemde yetiştiricilik 3,8 kat büyümüştür.
(*) TUİK
70%
• Yetiştiriciliğin toplam üretim içi payı %10’dan
%38’e çıkmıştır.
• İç su avcılığı hacim olarak küçülmesine rağmen,
açık su avcılığından daha az küçüldüğü için
toplam içi payını korumuştur.
Elde edilen toplam değer, yetiştiricilik kaynaklı fiyatların yüksek
olması nedeni ile, hacim düşüşüne rağmen artmıştır.
Su Ürünleri
Sektörü
Büyüklükleri
KG Başına Ortalama Fiyat (TL)
Milyar TL
Bin ton
12,0
800
10,0
3,0
700
2,5
600
2,0
500
1,5
400
6,0
4,0
300
1,0
200
0,5
100
0,0
0
2008
2009
2010
Değer
(*) TUİK
8,0
2011
Miktar
2012
2,0
Deniz Balıkları
Diğer Deniz
Ürünleri
2008
2009
İç Su
Yetiştiricilik
2010
2011
Deniz
Yetiştiricilik
2012
Tatlı Su
Son 3 yılda ithalat önemli ölçüde azalmış, ihracat ise son 10 yılın en
hızlı artışını göstermiştir.
Bin ton
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
İhracat
(*) TUİK
İthalat
Türkiye’de kişi başı balık tüketimi 2007 yılından itibaren sürekli
azalış göstermektedir.
(Bin ton)
01
02
03
04
05
06
1.000.000
07
9
08
09
10
11
12
13
8
800.000
8
8
8
7
7
7
8
7
7
6
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
-400.000
Üretim
(*)TUİK
İthalat
İhracat
Balık Unu / Yağı
Değerlendirilemeyen
Kişibaşı Tüketim
6
En büyük tonajı oluşturan hamsi önemli ölçüde azalırken, diğer
taraftaki en büyük tonajı yapan midye artmaktadır.
Avlanan Deniz Balıkları
Avlanan Diğer Deniz Ürünleri
2004-2013 yılları arası üretim
tonajındaki yıllık değişim
Hamsi
Çaça
Palamut İstavrit
Sardalya Torik
(Kraça)
2004-2013 yılları arası üretim
tonajındaki yıllık değişim
İstavrit
Mezgit (Karagöz)
Lüfer Diğer (58)
15%
Midye
Deniz
Salyangozu
Karides
Mürekkep
balığı
Ahtapot
Kalamerya
Diğer (13)
8%
2%
1%
1%
2%
30%
10%
10%
20%
7%
7%
5%
2%
0%
-5%
10%
2%
-4%
-4%
-7%
-10%
-10%
-20%
-14%
-15%
-30%
7%
6%
5%
5%
3%
61%
2%
2%
9%
18%
62%
Son 10 yılda yapılan toplam
üretim içi pay
(*) TUİK
0%
Son 10 yılda yapılan toplam
üretim içi pay
Yetiştirilen ürünlerde kritik türler hızla büyümektedirler, Tatlısu
balıkçılığında ise tam tersi bir görüntü mevcuttur.
Avlanan Tatlısu Balıkları
Yetiştirilen Deniz Ürünleri
2004-2013 yılları arası üretim
tonajındaki yıllık değişim
Sazan
İnci kefali
Gümüş
Salyangoz
Levrek
Kadife
2004-2013 yılları arası üretim
tonajındaki yıllık değişim
Kefal
Diğer (15)
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
İç Su Alabalık Trout
Deniz Levrek Sea bass
Deniz Çipura Sea bream
Deniz Alabalık Trout
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
4%
3%
3%
3%
13%
18%
28%
28%
Son 10 yılda yapılan toplam
üretim içi pay
(*) TUİK
Son 10 yılda yapılan toplam
üretim içi pay
Diğer (3)
Doğu Karadeniz deniz avcılığı performansının düşmesi, tüm deniz
avcılığı sektöründe belirleyici olmaktadır.
Üretim Miktarı
(2013) (ton)
500.000
450.000
• 2012 ve 2013
performansların, Doğu
Karadeniz için son 18 yılın
en kötü performanslarıdır.
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
(*) En çok avlanan ilk 5 balık
türü değerlendirmeye
alınmıştır. (Toplamın %85’i)
150.000
100.000
50.000
0
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Doğu Karadeniz
(*) xxxx
Batı Karadeniz
Marmara
Ege
Akdeniz
Yetiştiricilik alanında Muğla %33’lük payı ile liderdir, onu %15’lik
payı ile İzmir izlemektedir.
Üretim Miktarı
(2013) (ton)
90.000
28%
26%
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
16%
15%
12%
10%
30.000
20.000
10.000
0
Muğla
(*) TUİK
İzmir
Elazığ
Kayseri
Burdur
Diğer
(*) Noktalar 20131997 arasında yıllık
büyüme oranını
göstermektedir.
Tatlısu avcılığı konusunda ilk 8 il toplam üretimin %63’ünü
yapmaktadırlar.
Üretim Miktarı
(2013) (ton)
14.000
9%
12.000
10.000
3%
1%
8.000
2%
-1%
-3%
-2%
(*) Noktalar 20131997 arasında yıllık
büyüme oranını
göstermektedir.
-3%
6.000
4.000
2.000
-17%
0
Van
(*) TUİK
Balıkesir Bursa
Adana Ankara Konya Isparta
Elazığ
Diğer
Global Su Ürünleri Trendleri
Türkiye Su Ürünleri Sektörü
Elazığ ve Su Ürünleri
2006 yılından sonra hızlı bir atılım izleyen Elazığ su ürünleri
sektörü son 3 yıl içinde duraklama yaşamaktadır.
Üretim Miktarı
(ton)
18.000
16.000
14.000
• Avcılık konusuna olan
konsantrasyon kaybolmuştur.
• 2012 yılı avcılık sonuçları 1997
yılından beri olan en düşük
miktardır. 2013 yılında bir
miktar toparlanma yaşanmış
ve tekrar 1.000 ton seviyesi
geçilmiştir.
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Tatlısu Avcılığı
(*) TUİK
Yetiştiricilik
Toplam yetiştiricilik tonajı payı %8’e kadar yükselen Elazığ, son 3
senelik duraklama neticesinde %6’lık paya gerilemiştir.
Üretim Miktarı (ton)
90.000
80.000
70.000
60.000
Muğla
İzmir
Elazığ
Kayseri
Burdur
• Muğla 2002-2008 yılları arası
performansından sonra
duraklamıştır.
• İzmir daha yavaş ama daha
istikrarlı bicimde
büyümektedir.
• Burdur, Elazığ gibi atılım
yaptıktan sonra, son 5 yıldır
sabit bir seyir izlemektedir.
• Kayseri’nin büyümesi çok
uzun döneme yayılmıştır.
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1%
1%
3%
Toplam Yetiştirme Tonajı
İçi Pay (Elazığ)
(*) TUİK
3%
5%
8%
7%
6%
Yetiştirme tek ürüne odaklıdır, avcılık konusunda küçük hacimli
çok sayıda ürün söz konusudur.
1997-2013 Toplam
Üretim Miktarı (ton)
1997-2013 Toplam
Üretim Miktarı (ton)
Akbalık; 231
Aynalı Sazan
(İçsu); 642
Yayın; 2.328
Siraz; 4.715
Diğer;
1.462
Alabalık; 57
Çapak; 12
Gümüş; 607
Gümüşi havuz
balığı; 215
Karabalık; 733
Alabalık (İçsu);
67.322
Sazan; 9.255
Kayabalığı; 11
Kefal; 1.162
Kerevit; 423
• En çok avlanmış balık olan sazanın avlanma hacmi 1997
değerlerine göre yarı yarıya azalmıştır.
• Siraz aynı performansı korumaktadır.
• Sazan 1/10 seviyesine düşmüştür.
(*) TUİK
2010 yılından itibaren kapasite kullanım oranı %50’nin üzerine
çıkmamıştır.
Üretim Miktarı (ton)
35.000
180
160
30.000
140
• 2010 yılından sonra artan
işletme sayısı ve kapasiteyi
120
karşılayacak üretim
hacmine ulaşılmamıştır.
100
• 2011 yılında yeni
işletmelerin katılması atıl
80
hacmi daha da artırmıştır.
25.000
20.000
15.000
60
10.000
40
5.000
20
0
0
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Üretim Miktarı
(*) xxxx
Kullanılmayan Kapasite
İşletme Sayısı
Elazığ 2013 yılında, yetiştiricilik ve avcılık sonucunda komşu illerin
tümünün toplamından daha fazla üretim yapmıştır.
Elazığ (2013)
Toplam su ürünleri üretiminin %2,5’i
Toplam yetiştirme üretiminin %6’sı
Toplam avcılığın %3’ü

similar documents