Kaip palengvinti vaikų perėjimą iš darželio į mokyklą

Report
PROJEKTAS
KAIP PALENGVINTI
VAIKO PERĖJIMĄ IŠ
DARŽELIO Į
MOKYKLĄ
“Boružėlių” grupė
Priekulė
2013-05-31
TIKSLAS – ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais
pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti
prielaidas tolimesniam ugdymo procesui.
UŽDAVINIAI :
 Ugdyti vaiko sveikos mitybos, saugaus elgesio gamtoje,
artimiausioje aplinkoje ir saugaus eismo įgūdžius, sudarant
galimybes patirti pažinimo džiaugsmą;
 Įgyvendinti tarptautinę prevencinę programą „Zipio
draugai“;
 Siekti darnaus pedagogų ir ugdytinių tėvų (globėjų)
bendradarbiavimo įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo
programą;
 Bendradarbiauti su Priekulės Ievos Simonaitytės
gimnazija.
VEIKLOS PROGRAMA
Pažintinės išvykos, susitikimai;
 Zipio valandėlės;
 Sveikatingumo valandėlės;
 Šventės, pramogos;
 Bendradarbiavimas su mokykla;
 Atvira veikla Mažeikių rajono pedagogams ir būsimųjų
pirmokų mokytojoms;
 Bendradarbiavimas su tėveliais.

PAŽINTINĖS IŠVYKOS
Išvyka į Vingio parką
Ekskursija į laisvės, kovų ir
tremties istorijos muziejų
Ekskursija į biblioteką
Susitikimas su policininkais
ir Amsiumi
ZIPIO VALANDĖLĖS
Mokomės dirbti grupelėmis
Naujasis draugas vabaliukas Zipis
SVEIKATINGUMO
VALANDĖLĖS
Sultis gerti sveika
Sveikatingumo valandėlė
gripo prevencijai
ŠVENTĖS, PRAMOGOS
Patys gražiausi žodžiai skirti
mamytei
Žiema, žiema bėk iš kiemo
Savaitė be patyčių
Kuriame atradimų miestą
Pasveikinkim mergaites
Žaidimai lauke
DRAUGAUJAME SU MOKYKLA
Rudenėlio šventė
Sportinė pramoga “Padėk draugui”
Rid, rid, rid margi margučiai
Viktorina “Sukit, sukit galveles”
BORUŽĖLIŲ MOKYKLĖLĖ
Pirmoji pažintis su mokytoja
Atvira veikla Mažeikių
pedagogams
DARŽELIS+MOKYKLA=DRAUGYSTĖ
DIDELIS TĖVELIŲ DARBELIS – DŽIAUGSMAS
VAIKAMS
IŠVADOS
 Vaikai labiau pažino savo gimtąjį miestą, susipažino su
įvairiais žmonėmis;
 Labiau pasitiki savimi bei savo gebėjimais, išmoko įveikti
kasdieninius sunkumus, atpažįsta jausmus, moka juos
pavadinti;
 Pasiekėme darnaus pedagogų ir ugdytinių tėvų (globėjų)
bendradarbiavimo įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo
programą;
 Puikiai sekėsi bendradarbiauti su Priekulės Ievos
Simonaitytės gimnazija.
AČIŪ UŽ DĖMESĮ

similar documents