Prezentacija [162,03 KiB]

Report
Genetika pythona
Koji je cilj radionice ?

Zašto genetika ? Zašto biologija ?

Zašto informatika ? Zašto programiranje ?

Zašto baš python ?
Uvod

Što je varijabla ?

Kako izvršavamo osnovne matematičke operacije u
pythonu ?

Zašto će nam to uopće ?

Što je funkcija u pythonu i kakve veze ima s funkcijom u
matematici ?
Mendelovi zakoni

Tko je Mendel ? Što su Mendelovi zakoni ?

Što je križanje ?
1. Zadatak
Ulazni podaci
Tri pozitivna cjela broja k,m,n predstavljaju populaciju od k+m+n
organizama.
k organizama su dominantni homozigoti, m orgranizama su heterozigoti
i n orgamizama su recesivni homozigoti.
Izlazni podaci
Broj iz intervala [0,1] koji predstavlja vjerojatnost da su dva
nasumično odabrana organizma križanjem dobila potomak koji sadrži
alel za dominantno svojstvo (odnosno potomak koji pokazuje
dominatno svojstvo). Pretpostavi da se bilo koja dva organizma mogu
križati.
Tipovi podataka 1

Što je string ?

Što je lista ?
Osnovne naredbe 1

Što je if naredba i za što nam služi ?

Što je for naredba i za što nam služi ?
DNA molekula

Što je DNA molekula ?

Što su nukleotidi ?
Zadatak 2
Ako promatramo dva stringa s i t jednake duljine
možemo promatrati Hammingovu udaljenost koja
predstavlja broj znakova u kojima se ta dva stringa
razlikuju
Ulazni podaci
Dva stringa od kojih svaki reprezentira jedan lanac DNA
molekule
Izlazni podaci
Program treba vratiti Hammingovu udaljenost unesenih
stringova
Zadatak 3
Ulazni podaci
String koji reprezentira jedan lanac DNA molekule koji se
sastoji od najviše 1000 nukleotida.
Izlazni podaci
4 broja (odvojena razmakom) koja predstavljaju broj A
(adeninskih), C (citozinskih), G(gvaninskih) i T(timinskih)
baza u lancu DNA molekule.
Tipovi podataka 2

Što je rječnik ?

Mogu li napraviti svoj tip podatka ?
Bjelančevine

Što su bjelančevine ? Kako nastaju ? (Što je središnja
dogma u biologiji ? )

Što su aminokiseline i od čega se sastoje ?
Zadatak 4
U ponderiranoj abecedi svakom simbolu je dodjeljen realni broj koji
predstavlja „masu“ tog slova. Niz formiran od ponderirane abecede
stvara ponderirani string čija je masa jednaka zbroju masa njegovih
simbola.
Na taj način je određeno 20 simbola koji predstavljaju aminokiseline
određenih masa.
Ulazni podaci
String P koji predstavlja bjelančevinu.
Izlazni podaci
Ukupna masa od P.
Zadatak 5
Ulazni podaci
Kodirajući lanac nukleotida(string)
Izlazni podaci
Program treba ispisati nekodirajući lanac DNA molekule
(uspoređujući s kodirajućim lancom A se preslikava u T, T se
preslikava u A, G se preslikava u C, a C se preslikava u G). U
drugom redu program treba ispisati mRNA molekulu koja
nastaje preslikavanjem nekodirajućeg lanca u mRNA pri čemu
vrijede pravila kao kod određivanja nekodirajućeg lanca osim što
se A preslikava u U.
Klasa
Strukture podataka

Primjeri :

Queue i deque

Doubly linked list

similar documents