konkurentnost_ekonomije1

Report
KONKURENTNOST
EKONOMIJE
Sergej Gričar
gostujući post-doc istraživać
EF Podgorica
Erasmus Mundus Basileus IV
We s t e r n B a l k a n s r e g i o n
26. mart 2014. godine
10
; BDP € po osobi; 100.000
RAZVOJNA PUTANJA
RAZLIČITIH DRUŠTAVA
Storitvena
družba
Informacijska
družba
Industrijska
družba
Agrarna
družba
Prirodni izvori;
Zemlja;
Kapital;
Znanje
KONKURENTNOST
Konkurentnost je širok koncept, koji se može sagledati
iz različitih uglova: kroz proizvode, preduzeća, grane
privrede ili nacionalne privrede, u kratkom ili dugom
roku. Najsloženiji u svemu tom je koncept
konkurentnosti nacionalne privrede. Međunarodna
konkurentnost privrede se, šire gledano, shvata kao
sposobnost ostvarivanja ekonomskog rasta u dugom
roku i stvaranje privredne strukture koja se lako
prilagođava promjenama u tražnji na svjetskim
tržištima. Dugoročna sposobnost privrede da bude
međunarodno konkurentna utvrđuje se kroz brojne
unutrašnje i spoljašnje faktore, kao što su: ljudski i
prirodni resursi, infrastruktura, menadžment, kapital,
intervencije vlade i tehnološka sposobnost kompanija.
KONKURENTNOST
Efikasna raspodjela ovih resursa dovodi do
različitih nivoa produktivnosti, opsega i
strukture međunarodne trgovine proizvodima i
uslugama, kao i sposobnošću da se generišu,
prilagode i rasprostrane inovacije. Dakle, na
početku 21. vijeka, sposobnost privrede da
bude konkurentna na međunarodnom planu
sve više karakterišu sledeći elementi:
KONKURENTNOST
o Veći stepen inovacija, rasprostranjenija upotreba
novih, generičkih tehnologija, kao što su
informacione i komunikacione tehnologije,
biotehnologije i novih materijala;
o Kraći životni ciklus proizvoda i brža reakcija na
potrebe potrošača;
o Veći stepen fleksibilne automatizacije, korišćenjem
proizvodnih sistema koji su kompjuterski podržani;
o Veća uloga menadžmenta i visokokvalifikovana i
sposobna radna snaga;
o Promjene u upotrebi novih resursa i materijala;
o Promjene u organizaciji industrijske proizvodnje, kao
što su, „pravovremena“ proizvodnja (u zadnji čas)
KONKURENTNOST
Ovdje je važno istaći i da se države sa
različitim infrastrukturama i mjerama
ekonomske politike direktno nadmeću kako bi
privukle investicije multinacionalnih kompanija
ili najinteresantnijih, profitabilnih industrija.
Metodologija mjerenja međunarodne
konkurentnosti jedne države mora, iznad
svega, uzeti u obzir četiri grupe faktora, koji
utiču na ekonomsku efikasnost države i njenih
preduzeća:
KONKURENTNOST
o Privlačnost domaćeg tržišta date države u
poređenju sa procentom penetracije njenih
preduzeća na stranim tržištima;
o Značaj domaćeg tržišta u poređenju sa
globalizacijom;
o Bogatstvo u smislu realne aktive u
poređenju sa procesima;
o Pojedinačno preuzimanje rizika u poređenju
sa stepenom socijalne kohezije
5 NAJKONKURENTNIJIH
ZEMALJA EU
Finska (3.)
Nemačka (4.)
Švedska (6.)
Holandija (8.)
Velika Britanija (10.)
5 NAJLOŠIJIH ZEMALJA EU
PO KONKURENTNOSTI
Madžarska (63.)
Hrvatska (75.)
Rumunija (76.)
Slovačka (78.)
Grčka (91.)
NAJKONKURENTNIJE ZEMLJE
 Švajcarska je još uvijek najzanimljivija
zemlja svijeta. Nakon nje dolaze Singapur
i Finska. U rangu svjetskog privrednog
foruma nemačka je dobila 6 pozicija a
Slovenija izgubila šest iz 2012 u 2013.
godinu. 2013. godina donosi rang zemalja
u porastu na rang listi, to je nemačke i
amerike, čije zemlje su pretekle Švedsku i
Holandiju.
 2012. godine Slovenija:56. pozicija,
 2013. godine Slovenija: 62.
SEKTORSKA KONKURENTNOST
 Faktori sektorske konkurentnosti. Od
anketiranih firmi, publikovano u „istraživanja
konkurentnost crnogorske ekonomije“ (2010)
se tražilo da procijene značaj pojedinačnih
faktora konkurentnosti sektora u kojima su
angažovane. Kao što je i očekivano, rezultati
su veoma slični onima u slučaju
konkurentnosti privrednih društava.
Usporedba između proizvodnih i uslužnih firmi
pokazuje da su osnovni faktori konkurentnosti
njihovih sektora u osnovi isti, t.j. kvalitet
proizvoda (a kvalitet usluga?),
SEKTORSKA KONKURENTNOST
uspostavljeni ugled, prilagođavanje potrebama tržišta
(klijenata), te cjenovna i/ili troškovna prednost. Ipak,
čini se da postoje određene razlike između sektora
proizvodnje i sektora usluga. Za sektor usluga,
cjenovna i/ili troškovna prednost, te marketing i
promotivne vještine su značajnije nego za proizvodni
sektor. Obrnuto, dizajn proizvoda, kvalitet i
diversifikacija proizvoda su značajniji za proizvodni
nego za sektor usluga. Iznenađujuće je da u slučaju
proizvodnog sektora poznavanje stranih tržišta, te
marketinške i promotivne vještine imaju najmanji
značaj. Razlog za prvi faktor može bit relativno mala
izvozna orijentacija crnogorskih proizvodnih firmi, dok
drugi može ukazivati na činjenicu da još uvijek postoji
prostor za veću konkurenciju na domaćem tržištu.
Zahvaljujem na saslušanju
[email protected]

similar documents