Psichologinės pagalbos teikimo vyresnio amžiaus žmonėms etiniai

Report
Klaudija Pauliukevičiūtė

Psichologas organizacijoje– kova su ageism‘u.
Pagyvenę žmonės matomi kaip silpni, pažeidžiami, nesveiki,
aseksualūs, nekompetentingi. Neinvestuojama į jų mokymus,
karjeros formavimą, siūlomi su mažesne atsakomybe,
kompetencija susiję darbai.

Psichologas ugdymo ir mokymo įstaigoje
–
etinių principų dirbant su pagyvenusiais klientais
laikymasis.
Pagyvenę klientai su mokyklose ir darželiuose dirbančiais
psichologais susiduria norėdami spręsti savo anūkų ar
globotinių problemas. Dažniausios problemos kyla dėl jų
teisinio statuso, profesinės pagarbos (klientų konfidencialumo)
ir psichologo kompetencijos (kontr-perkėlimo).

Psichologas mokslo srityje- vyresnio amžiaus
žmonių problematikos tyrimų skatinimas, mokymų
programos keitimas.
Palyginus, kiek atliekama tyrimų su vaikais ir jaunais žmonėmis, o
kiek su pagyvenusiais ir senais, skirtumas akivaizdus. Universitetų
programose stinga gerontologijos, gerontopsichiatrijos, geriatrijos,
senėjimo psichoterapijos kursų.

Psichologas gydymo įstaigoje
- etinių principų
dirbant su pagyvenusiais klientais laikymasis.
Tiek konsultuojant, tiek atliekant psichologinį įvertinimą svarbu
gerbti žmogaus teises, suvokti savo kompetencijos ir taikomų
procedūrų ribas.



Dirbant su gerokai vyresniais klientais pati terapinė situacija
nenatūrali. „Sulauk mano metų“, „aš turiu daug patirties...“.
Tai sukelia dirbančiam psichologui įvairius jausmus.
Istorinė patirtis. Vyresni klientai išgyveno kitus istorinius
įvykius, buvo formuojami kitų visuomeninių normų. Tai
apsunkina psichologui kliento supratimą.
Pagyvenusių
klientų
praeities
išgyvenimai
spalvingi.
Pavykusioje psichoterapijoje paliečiami visi trys laikai:
praeitis, dabartis ir ateitis. Dirbant su vyresniais klientais,
klientas akcentuoja praeitį, integruoti tris laikus reikia drąsos
ir gebėjimo.
Kompetencija – priemonė, kuria jaunesni
stengiamasi sukurti ryšį su vyresniais klientais.
psichologai




Asmeninės kompetencijos ribų
įsisąmoninimas;
Procedūrų ribų išmanymas;
Įsipareigojimas nuolat tobulinti savo
profesines žinias;
Savo negebėjimo įsisąmoninimas.







Jaunesnis arba bendraamžis klientas leidžia psichologui jaustis
pakankamai užtikrintu ir profesionaliu. Tai padeda konstruktyviai
reaguoti į neigiamą perkėlimą. Dirbant su vyresniais klientais taip nėra.
Vyresnis klientas į jauną psichologą perkelia tuos jausmus, kuriuos turi
jaunesnių asmenų atžvilgiu. Tai gali nepelnytai psichologą įžeisti.
Skųstis jaunesniems nėra priimtina. Daugelis vyresnių klientų išdėstę
savo rūpesčius jaučiasi taip, tarsi jų orumas buvo pažeistas. Norėdami
atstatyti savo vertę klientai kritikuoja paslaugas arba jų atsisako.
Vyresni klientai dažnai netiki terapijos sėkme ir demonstruoja savo
neigiamą nusistatymą. Dažnai išgyvena prieštaringus jausmus. „Noriu
kažką pakeisti... Nenoriu į tai investuoti, kam visa tai...“. Tai apsunkina
psichoterapiją, kelia pasimetimą psichologui. Klientai linkę nutraukti
psichoterapiją arba atkristi po pasiekto progreso.
Kartais į psichoterapiją vyresnius klientus atlydi jaunesni jų šeimos
nariai. Klientas į jaunesnį psichologą gali perkelti konfliktus su
jaunesniais šeimos nariais. Kliento interpretacijos ir fantazijos gali
apsunkinti terapijos procesą ir kelti neigiamus jausmus psichologui.
Vyresni klientai į jaunesnį psichologą perkelia vaikų ir anūkų atžvilgiu
puoselėjamus jausmus. Klientai gali kištis į specialisto asmeninį
gyvenimą.
Vyresni klientai į psichologą projektuoja neįgyvendintas fantazijas.
Kai kada kontr-perkėlimas nesusijęs su klientu.
Dažniausiai tai atrodo taip:






Vyresnieji – silpni, reikalaujantys globos, bet koks jų
elgesys susijęs su senėjimu.
Vyresni klientai turėtų būti aseksualūs. Seksualumas
senatvėje kelia pasibjaurėjimą.
Keršto jausmas už vaikystėje ir jaunystėje patirtas
negandas.
Asmeninės baimės pasenti, būti bejėgiu ir priklausomu.
Susitapatinimas su kliento vaikais ar anūkais.
Jausmai kylantys dėl kartų skirtingumo, skirtingo
istorinio
momento
suvokimo,
politinės
kliento
biografijos.









Pagarba ir garbingumas žmonių santykiuose;
Pagarba privatumui ir konfidencialumui;
Ribų suvokimas ir atsakingas pasirinkimas;
Bendra atsakomybė;
Aukštų standartų laikymasis;
Profesinių ribų pripažinimas;
Sąžiningumas ir tikslumas;
Tiesumas ir atvirumas;
Interesų konfliktas ir išnaudojimas.




Susidurdami su klientų prastėjančia psichine ir
fizine
sveikata,
ribotomis
jų
galimybėmis
psichologai patiria nemažai nuogąstavimų susijusių
su asmeniniu senėjimu.
Asmeninį perkėlimą
santykis su tėvais,
amžiaus žmonėmis.
sąlygoja
seneliais,
mūsų
kitais
patirtas
vyresnio
Su „jaunais sieloje“, besidžiaugiančiais gyvenimu,
fiziškai aktyviais, aprūpintais ir apsuptais artimųjų
dėmesio klientais psichologas susiduria retai.
Klientų mirtis
nesėkmingai
skausmingai.
tiek esant sėkmingai, tiek
psichoterapijai
išgyvenama




Nuolatinis profesinės kompetencijos kėlimas
ir supervizijos;
Etinių ir teisinių standartų išmanymas;
Aiškumas santykiuose ir platesnio konteksto
matymas;
Profesinio pervargimo įveikimas:
◦
◦
◦
◦
kognityvinis perstruktūravimas;
produktyvus laisvalaikis;
atsipalaidavimo technikos;
stimulų kontrolė (laiko valdymas, pokyčiai darbe,
pozityvių alternatyvų paieška).

similar documents