Eksperimentas su vandeniu

Report
Eksperimentas su
vandeniu
Kauno “Varpelio” pradinė mokykla
Mokytoja Danutė Mockienė
Problema:
Ar įmanoma išimti monetą iš lėkštės, pilnos
vandens, nesušlapus rankų ir neišpylus vandens?
Hipotezė
Išimti monetą iš lėkštės, pilnos vandens,
nesušlapus rankų ir neišpylus vandens
neįmanoma,
nepanaudojus
papildomų
priemonių.
Eksperimentui reikės:
 Lėkštės
 Stiklinės
 Monetos
(Popieriaus skiautelės, degtukų)
Eksperimento eiga:
1. Į lėkštę pripilame
vandens ir įmetame
monetą.
2. Paimame popieriaus skiautelę,
ją uždegame ir įdedame į stiklinę
3. Stiklinę verčiame ir
dedame į lėkštę su
vandeniu.
4. Vanduo staigiai
subėga į stiklinę ir
moneta atsiduria
sausumoje.
Rezultatas: Monetą pavyko išimti iš lėkštės,
pilnos vandens,
nesušlapus rankų ir neišpylus vandens.
Išvada:
Degimo metu popieriuje esanti anglis jungiasi su
oro deguonimi ir sudaro anglies dioksidą. Dujų
slėgis stiklinėje dėl jų išsiplėtimo šylant ir
susitraukimo atšąlant sumažėja. Išorės oras
stengiasi patekti į vidų ir stumia vandenį į
stiklinę.
Ačiū už dėmesį

similar documents