L4(2)-LV nozvejas

Report
Zivsaimniecības pamati
Galvenās rūpnieciskās zivis Baltijas jūrā
Lasis – Salmo salar:
Zivsaimniecības pamati
Galvenās rūpnieciskās zivis Baltijas jūrā
Lasis:
Zivsaimniecības pamati
Galvenās rūpnieciskās zivis Baltijas jūrā
Lasis
Dabiskā nārsta upes ->
Latvijā (10 upes):
1. Salaca
2. Gauja
3. Daugava
4. Venta
5. Užava
6. Irbe
7. Bārta
8. Saka
9. Vitrupe
10. Pēterupe
Zivsaimniecības pamati
Galvenās rūpnieciskās zivis Baltijas jūrā
Lasis
Migrācijas:
a) Lule upes (Zviedrija)
lasis
b) Ume upes (Zviedrija)
lasis
c) Ņevas upes (Krievija)
lasis izlaists Botnijas līcī
d) Ņevas upes (Krievija)
lasis izlaists Somu līcī
e) Latvijas lasis izlaists
Rīgas jūras līča upēs
Zivsaimniecības pamati
Galvenās rūpnieciskās zivis Baltijas jūrā
Lasis
Migrācijas:
1. Jauno zivju ceļš uz
jūru
2. Barošanās migrācijas
3. Pieaugušo zivju ceļš
uz upi
Homings !!!
Zivsaimniecības pamati
Galvenās rūpnieciskās zivis Baltijas jūrā
Lasis:
Nozveja Latvijas piekrastē
Lašu pavairošanas
samazināšanās Latvijā
200
tonnas
150
100
50
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
0
Gadi
~ 90 % no nozvejotajiem lašiem Baltijas jūrā ir mākslīgi pavairotie
Zivsaimniecības pamati
Latvijas nozveja
Latvijas nozveja Baltijas jūras atklātajā daļā
Baltijas jūra
100
1000 t
80
60
40
20
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Gads
Reņģe
Pārējās sugas
Brētliņa
Lasis
Taimiņš
Zandarts
Sīga
Menca
Plekste, akmeņplekste
Pārējās
Zivsaimniecības pamati
Latvijas nozveja
Latvijas nozveja Rīgas jūras līcī
60
Rīgas jūras līcis
50
1000 t
40
30
20
10
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Reņģe
Gads
Jūras zivis
Ceļotājzivis
Salaka
Lucītis
Saldūdens zivis
Jūras zivis
Menca
Brētliņa
Reņģe
Plekste
Ceļotājzivis
Lasis
Taimiņš līdz
Sīga
Vimba
Zutis
Lucītis
0-10
2-8
~ 20
50-400
50-180
t
10
t
2-10
t
~70
t
1-2
t
50-18 000t
tūkst. t
tūkst. t
tūkst. t
t
Saldūdens zivis
200-8000 t
(stagars, plaudis,
asaris)

similar documents