Powerpoint "Ikke alle sår er synlige"

Report
IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE
www.ann-e-knudsen.dk
Dødt
nervevæv
Test af den
levende
hjerne
www.ann-e-knudsen.dk
1
2
3
Analog
www.ann-e-knudsen.dk
Traumatisk opvækst
Sammenhæng mellem hjerneforskning og psykologi
SVAG BASE, TRYG ARENA
• Svigt/traume
• Skrøbelige relationer
• Betydningsfulde voksne
• Plads til konflikter
SVIGTENDE KONCENTRATION –
PÅTRÆNGENDE ERINDRINGER
Krop og hjerne i alarmberedskab
MØNSTERBRUD
•
•
•
•
Overlevelseskompetance
At blive set
Berøringsangst
Sig sandheden!
TRAUMER ÆNDRER HJERNEN,
MEN DET GØR RELATION OGSÅ
•
•
•
•
•
•
Børn klarer katastrofer bedre end voksne
Piger – følelsesmæssige kriser
Drenge – mestre, handle
Erindringer reaktiveres af sansninger
Humørsvingninger (vrede og angst)
Skam og skyld
STRESS OG RESTITUTION
•
•
•
•
Stress og pandelap
Celledød i hippocampus
”Blackout” – ”tæl ænder”
PTSD - Når traumer bliver kroniske

www.ann-e-knudsen.dk
EMPATI – et tveægget sværd
• Svært ved at sige fra
• Påtage sig ansvar
• Svært ved at sætte grænser
• Overtager andres problemer
 Følelsesmæssig udmattelse
• Stress
Målet: forstå andres følelser uden at opleve dem
Giv hjernen en fridag
www.ann-e-knudsen.dk
www.ann-e-knudsen.dk

similar documents