Lög og reglur um sláturúrgang og dýraúrgang

Report
Lög og reglur um sláturúrgang og dýraúrgang
Halldór Runólfsson yfirdýralæknir
Ráðstefna FENÚR 30. mars 2012
Lög og reglur um aukaafurðir dýra
• Tilgangur:
• Fyrst og fremst að tryggja að hringrás
smitsjúkdóma sé rofinn.
• 1. gr. í reglugerð 820/2007 um meðferð og
nýtingu á slátur- og dýraleifum
• Dýrasjúkdómar – t.d. riðuveiki hérlendis –
kúariða erlendis
• Örugg innsöfnun dýrahræja og förgun
• Mannasjúkdómar – súnur – t.d. salmonella
Lög og reglur um aukaafurðir dýra
•
•
•
•
Í gildi eru:
Reglugerð nr. 820/2007 msb – nú til 1. maí nk
Reglugerð nr. 108/2010 (ESB 1774/2002)
Reglugerð nr. 261/2011 br. á viðaukum
108/2010
• Reglugerð nr. 820/2007 sett að miklu leiti með
stoð í ESB 1774/2002
Lög og reglur um aukaafurðir dýra
• Væntanlegar breytingar:
• Reglugerð nr. 820/2007 verði aflögð
• Reglugerð nr. 108/2010 (ESB 1774/2002) verði
aflögð og ESB 1069/2009 og nánari útfærsla
hennar ESB 142/2011 taka við á Íslandi
• Þessar ESB gerðir eru í EES ferli
Lög og reglur um aukaafurðir dýra
• ESB gerðir innleiddar hér í tengslum við
Matvælapakka ESB sem skuldbatt Ísland til að
innleiða þessar gerðir um aukaafurðir dýra og
einnig ESB 999/2001 um smitandi
riðusjúkdóma( kúariða, sauðfjárriða,
dádýrariða o.fl.)
• Þessar gerðir eru því ekki umhverfisgerðir –
heldur dýraheilbrigðis- og matvæla gerðir.
Lög og reglur um aukaafurðir dýra
• Kjötmjölsverksmiðjur og jarðgerðarstöðvar
sem taka á móti afurðum úr dýraríkinu falla
undir þessar reglugerðir.
• Þessar stöðvar skulu sækja um starfsleyfi til
heilbrigðisnefndar(mengunarvarnaeftirlit) og
rekstrarleyfi til MAST.
• Það eru því bæði viðkomandi heilbrigðis –
eftirlit og MAST sem sjá um eftirlit.
Lög og reglur um aukaafurðir dýra
• Stöðvar sem eingöngu vinna afurðir úr
plöntuúrgangi falla ekki undir þessar
reglugerðir og skulu einungis sækja um
starfsleyfi til heilbrigðisnefndar.
• Það er viðkomandi heilbrigðiseftirlit sem sér
um eftirlit.
• Jarðgerðarstöð sem framleiðir hluta afurða úr
plöntuúrgangi, skal tryggja aðskilnað frá
vinnslu afurða úr slátur- og dýraleifum. Þá
bæði eftirlit frá HES og MAST
Lög og reglur um aukaafurðir dýra
• Nýting á kjötmjöli og moltu.
• Miðað fyrst og fremst við 7., 8. og 9. gr. rgl.
820/2007 msb
• 7.gr.
Rekstrarleyfi MAST – Skilyrði fyrir
sölu afurða – 2 fyrirtæki í dag.
• Til að fá rekstrarleyfi – þá þarf að uppfylla öll
skilyrði rgl. 820/2007 msb. Sjá líka Viðaukana.
Lög og reglur um aukaafurðir dýra
•
•
•
•
Sala og dreifing á kjötmjöli og moltu:
Aðal ágreiningsefnið: biðtími 21 dagur – 10 ár ?
Tillaga að lausn:
Það líði a.m.k. einn vetur frá dreifingu á tún eða
beitilönd – þar til fóðurs er aflað eða beitt
• Krafa um íblöndunarefni í kjötmjöl – skv. ESB
1069/2009 - tilgangur er að gera það óætt í búfé
• Undanþágur – vegna skógræktar/landgræðslu og
annarra lokaðra landssvæða
• Einnig ef afurð er borin á land til ræktunar – fyrir
jarðvinnsluna.
Lög og reglur um aukaafurðir dýra
• Möguleg íblöndunarefni í kjötmjöl, blöndun
færi fram í verksmiðjunni:
• Kalk
• Húsdýraáburður
• Molta
• Úrgangur úr lífgasframleiðslu
• Ólífrænn áburður
Lög og reglur um aukaafurðir dýra
• Nýting kjötmjöls í fóður:
• Bannað er aðalreglan
• Ef eingöngu er unnið úr 3. áhættuflokki (
enginn gor ) þá má nota það í loðdýr og
gæludýr.
• Þá líka útflutningsmöguleikar
Lög og reglur um aukaafurðir dýra
• Moltugerð með slátur- og dýraleifum:
• Aðferð við jarðgerð skal tryggja að
sjúkdómsvaldandi örverur verði innan settra
marka í lokaafurð
• Jarðgerðina skal gera í lokuðum tromlum eða
öðrum ílátum.
• Tryggja skal aðstreymi súrefnis í hráefnið
meðan á rotnun stendur.
• Fylgjast skal með hitastigi í hráefninu með
síritandi mæli og tryggja að það sé nægjanlegt.
Lög og reglur um aukaafurðir dýra
• Jarðgerðarstöðvar skulu gera samning við
viðurkenndar rannsóknastofur um efna og
örverugreiningar. Jarðgerðarstöðvar með
rekstrarleyfi mega ekki afhenda moltu til
notenda fyrr en að undangenginni
örverugreiningu sem gefur niðurstöður, sem
fullnægja ákvæðum V. kafla II viðauka
reglugerðar 820/2007.
Lög og reglur um aukaafurðir dýra
• Verkefnið framundan:
• Samræma dýraheilbrigðissjónarmið og
umhverfissjónarmið við nýtingu á
aukaafurðum dýra.
• TAKK FYRIR

similar documents