Ú*elové v*ty se spojkou damit Infinitivkonstruktion um * zu

Report
Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Mgr. Eva Matysová
VY_32_INOVACE_4C19
Infinitivkonstruktion um … zu
Nebensätze mit der Konjunktion damit
• Ptáme se otázkou proč – za jakým účelem
spojka
DAMIT - aby
• Ve vedlejších větách účelových se používá
většinou oznamovací způsob přítomného
času
warum?
• Sie geht in die Boutique, damit sie einen
schönen Rock kauft. warum?
• Sie beeilt sich, damit die Freunde nicht auf sie
warten müssen.
Damit
• Sie lernt Fremdsprachen, damit ………………..
eine - Stelle –findet - gut bezahlte - sie
• Er nimmt eine Schmerztablette, damit ………….
seine - aufhören – Bauchschmerzen
• Fahren Sie bitte langsamer, damit ……………
nicht – ins Schleudern – wir – geraten
• Herr Hueber reist ans Meer, damit …………… er
entspannt – sich
Lösung
• Sie lernt Fremdsprachen, damit sie eine gut
bezahlte Stelle findet.
• Er nimmt eine Schmerztablette, damit
seine Bauchschmerzen aufhören.
• Fahren Sie bitte langsamer, damit wir nicht –
ins Schleudern geraten
• Herr Hueber reist ans Meer, damit er sich
entspannt .
Infinitivkonstruktion um … zu
• Paul spart.
• Warum spart Paul?
DAMIT – ABY
• Paul spart, damit er nach England fahren kann.
• Paul spart,
um nach England fahren zu können.
Krácení souvětí - pouze při shodném podmětu!
Bilden Sie Sätze mit damit, um … zu
• Sie erklärt alles. – Die Schüler verstehen alles
gut.
• Ich lerne Englisch. – Ich bekomme eine gute
Arbeitsstelle.
• Er arbeitet hart. – Er kann sparen.
• Sie schreibt alles. – Sie will nichts vergessen.
• Ich gehe in den Supermarkt. – Ich muss etwas
zum Abendessen kaufen.
• Ich reise nach Wien. – Ich will den Stephansdom
sehen.
Lösung
• Sie erklärt alles, damit die Schüler alles gut
verstehen
• Ich lerne Englisch, um eine gute Arbeitsstelle zu
finden.
• Er arbeitet hart, um sparen zu können.
• Sie schreibt alles, um nichts zu vergessen.
• Ich gehe in den Supermarkt, um etwas zum
Abendessen zu kaufen.
• Ich reise nach Wien, um den Stephansdom zu
sehen.
Bilden Sie Satzgefüge mit um … zu
Ich fahre in den Urlaub
Ich gehe zur Schule
Ich fahre ins Ausland
Ich jobbe
um …………zu
Entscheiden Sie, welche Sätze man
verkürzen kann
Du solltest einen Spaziergang machen,
damit du besser schlafen kannst.
Er entschuldigt sich gleich, damit er
Ruhe hat.
Monika hat einen warmen Mantel,
damit si sich nicht erkältet.
Ich komme noch heute Abend zu dir,
damit wir keine Zeit verlieren.
Wir treffen uns am Wochende, damit wir
alles besprechen .
Zdroje
• Doris Dusilová, Mathias Ebel, Ralf Goedert,
Lenka Vachalovská: Cvičebnice německé
gramatiky – 2. rozšířené vydání, Polyglot, 1998
• Berglová, Formánková, Mašek: Německá
gramatika, Fraus, 1995
• Direkt 2, Němčina pro střední školy, Klett,
2007
• Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23
Jaroměř
• Projekt:
Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji
šanci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.5.00/34.0210
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_4C19
Jméno autora: Mgr. Eva Matysová
Název práce: Infinitivkonstruktion um - zu
Předmět: Německý jazyk
Ročník: Třetí
Časová dotace: Jedna vyučovací hodina
Vzdělávací cíl: Vysvětlit pravidla pro krácení vedlejších vět
účelových infinitivní konstrukcí um – zu, procvičování učiva
Pomůcky: Dataprojektor
Poznámka:
Inovace: Využití výpočetní techniky ve výuce
Datum vytvoření DUM: 15. 11. 2012

similar documents