Áhrif kreppunnar á velferð kvenna

Report
Áhrif efnahagskreppunnar á
velferð kvenna
Kynning á niðurstöðum samantektar á
tölulegum upplýsingum um stöðu kvenna
Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir
Verkefnið
• Safna saman opinberum tölulegum
upplýsingum sem gætu gefið hugmynd um
hvort efnahagskreppan hafi áhrif á velferð
kvenna.
• Áhersla á konur - ýmist bornar saman við karla
eða við aðrar konur.
• Ólík tímabil skoðuð - leitast við að finna gögn
sem lýsa stöðunni fyrir og eftir bankahrunið.
Velferð
• Velferð kvenna nær yfir mjög vítt svið málaflokka og því þurfti að ramma verkefnið inn:
– Leitað í safn erlendra rannsókna á kynbundnum
áhrifum efnahagslægða.
– Skilgreiningar hópa Velferðarvaktarinnar á
brýnustu málefnum sett í samhengi
kynjabreytunnar.
– Það sem almennt er vitað um stöðu kvenna á
Íslandi.
Spurningalisti
• Afrakstur rannsóknarvinnunnar voru 50 spurningar sem
skiptust í 15 þemu:
1. Eignir, skuldir og tekjur
kvenna
2. Konur í greiðsluerfiðleikum
3. Einstæðar mæður
4. Fjárhagsaðstæður ungra
kvenna
5. Atvinnuleysi meðal kvenna
6. Viðkvæmir hópar á
vinnumarkaði
7. Fólk utan vinnumarkaðs
8. Notkun á heilbrigðisþjónustu
9. Kynbundið ofbeldi
10.Áhrif niðurskurðar í
heilbrigðismálum
11.Streita, þunglyndi og
álagssjúkdómar
12.Lyfjaneysla
13.Veikindafjarvistir frá vinnu
14.Barnavernd
15.Viðkvæmir hópar (öryrkjar,
fatlaðir, utangarðsfólk)
Gagnaöflun
• Ársskýrslur og útgefið efni stofnana og
samtaka.
Haft var samband við:
•
•
•
•
•
Formenn allra hópa Velferðarvaktarinnar
Rannsóknarfólk hjá Háskóla Íslands
Ráðuneyti
Stofnanir
Hagsmunasamtök
Afrakstur gagnaöflunar
• Helstu takmarkanir gagnaöflunarinnar voru:
– Skortur á kyngreindum upplýsingum
– Skortur á tíma/gögn fundust ekki
– Þekking okkar sjálfra, þar sem efnið er mjög vítt
Afrakstur gagnaöflunar
• Við svöruðum 21 spurningum af þeim sem lagt
var upp með, en 12 nýjar spurningar og 2 ný
þemu bættust við eftir að gagnaöflun hófst:
1. Fæðingarorlof
1.
2. Fjárhagsvandi heimilanna 2.
3. Kynbundinn launa og
3.
valdamunur
4.
4. Einstæðar mæður
5.
5. Kynjaskiptur
6.
vinnumarkaður
Atvinnuleysi
Fólk utan vinnumarkaðs
Kynbundið ofbeldi
Frjósemi
Lyfjaneysla
Barnavernd
Frjósemi
• Fæðingatíðni hefur aukist.
• Fóstureyðingum hefur fjölgað.
• Ófrjósemisaðgerðum hefur fækkað. Hlutfall
karla og kvenna hefur snúist við, mun fleiri
karlar fara nú í slíka aðgerð.
Foreldrar ungra barna
• Hámark á fæðingarorlofsgreiðslum bitnar mun
fremur á körlum - 45,7 prósent feðra en 19
prósent mæðra.
• Tekjur eru lykilatriði í ákvörðun karla um að taka
fæðingarorlof.
• Lítill kynjamunur á fjölda í fæðingarorlofi en mikill
á fjölda sem fá fæðingarstyrk.
• Greiðslum til feðra hefur frá 2008 fækkað um 8,9
prósent, en fjölgað um 4,5 prósent til mæðra
• Aðallega konur brúa bilið á milli fæðingarorlofs og
leikskóla.
Einstæðar mæður
• Einstæðar mæður eru 91,4 prósent einstæðra
foreldra – sjaldan kyngreint og fátt vitað um
stöðu einstæðra mæðra.
• Aukin vanskil og lánabyrði í kjölfar kreppu.
• Börn, sem sækja áfengis- og vímuefnameðferð, og börn sem koma við sögu í málum
barnaverndarnefnda, búa oftast hjá
einstæðum mæðrum.
Fjárhagsvandi heimilanna
• Kyngreindar upplýsingar um vanskil lána og
leigu takmarkast við einstætt, barnlaust fólk.
• Karlar oftar í vanskilum.
• Konur eru í meirihluta þeirra sem eiga erfitt
með að ná endum saman.
Fjárhagsvandi heimilanna
• Konur voru 65% þeirra sem sóttu
matarúthlutun - kynbundnar ástæður fyrir að
sækja matarúthlutun.
• Hlutfall kvenna með tekjur undir
lágtekjumörkum hefur hækkað, en körlum
fækkað (nema atvinnulausir).
• Mikill kynjamunur meðal eftirlaunþega og
þeirra sem flokkaðir eru ‘ekki í vinnu’.
Atvinnumarkaður og menntun
• Opinber niðurskurður snertir atvinnustöðu kvenna, sem
eru meirihluti ríkisstarfsmanna – sérstaklega í
umönnunarkerfinu.
• Launamunur kynjanna hefur minnkað í kreppunni.
Setja í samhengi við miklar launahækkanir karla á
útþenslutímanum.
• Karlar verða fremur fyrir beinni launaskerðingu, en
konur skerðingu á starfshlutfalli.
• Háskólanemum hefur fjölgað, körlum hlutfallslega ögn
meira en konum.
• Atvinnuþátttaka háskólanema breyst kynbundið í
kreppunni. Áður unnu fleiri karlar en konur launavinnu
meðfram námi, en dæmið hefur nú snúist við.
Atvinnuleysi
• Karlar misstu fyrr vinnu en kreppuáhrif á atvinnuleysi kvenna eru
lengur að birtast. Sumarið 2010 hafði atvinnuleysi kynjanna jafnast
út, en körlum fjölgaði svo aftur.
• Sérstaklega mikill kynjamunur hjá 16-24 ára á atvinnuleysisskrá,
piltarnir mun fleiri.
• Langtímaatvinnuleysi var fyrir hrun meira meðal kvenna, nú jafnast
meðal kynjanna. Ætla má að konur verði atvinnulausar lengur.
• Karlar í meirihluta atvinnulausra á höfuðborgarsvæðinu, en á
landsbyggðinni hafa kynin reglulega skipst á.
• Atvinnulausir karlar eru aðeins ólíklegri til að skrá sig í hvers kyns
vinnumálaúrræði.
• Töluverður kynjamunur á hópnum sem fellur utan vinnumarkaðs
(hefur stækkað í kreppunni) en erfitt er að finna upplýsingar.
• Karllægni „mannaflsfrekra framkvæmda“ - búin til störf fyrir karla,
en kvennastörf skorin niður.
Heimilisofbeldi
• Heimilisofbeldismálum farið fækkað í
skráningu lögreglunnar síðan árið 2007.
• Metaðsókn í Kvennaathvarfið 2010.
– 864 komur 2010 á móti 605 komum 2009
– Viðtölum hefur fjölgað en ekki dvalarkonum
– Hlutfall nýrra skjólstæðinga hækkað
– Hlutfall erlendra kvenna hækkað mikið
Kynferðisbrot
• Virðist ekki hafa fjölgað í kjölfar kreppunnar,
samkvæmt þeim gögnum sem aðgengileg eru.
• Lögreglumálum hefur fjölgað síðan 2004.
– Karlar 96,4% kærðra.
– Tíðnin hæst í Vestmannaeyjum 2009.
• Fækkun varð á málum Neyðarmótttöku 2010.
• Vændismálum hefur fjölgað eftir
lagabreytingar 2009.
Barnavernd
• Lítið vitað um síðustu tvö ár. Kreppan virðist ekki
valda fjölgun barnaverndarmála en eftirköstin
geta komið seinna. Tilkynningum vegna
vanrækslu fjölgað en fækkað vegna
áhættuhegðunar barna.
• Tilkynningum til barnaverndarnefnda og
skjólstæðingum Barnahúss fjölgar.
• Tilkynningar til barnaverndanefnda eru frekar
vegna stráka.
• Stúlkur í miklum meirihluta sem þolendur
kynferðisofbeldis, og eru oftar þunglyndar en
strákar.
Lyfjaneysla
• Konur eru í meirihluta viðtakenda lyfjaávísana.
• Neysla á svefnlyfjum og róandi lyfjum hefur
aukist mikið síðan 2006, konur eru 64 prósent
þeirra sem fá ávísað slíkum lyfjum.
• Notkun á lyfjum við athyglisbresti og ofvirkni
hefur aukist mikið undanfarin ár, fyrst og
fremst meðal fullorðinna og þá sérstaklega
kvenna.
Stuttur tími liðinn
• Mikilvægt að halda áfram að vakta.
• Mikilvægt að kyngreina öll opinber gögn.
• Mikilvægt að fylgjast sérstaklega vel og lengi
með opinbera geiranum, þar sem áhrifin koma
seinna fram og gætir lengur.
Ef við þekkjum ekki staðreyndirnar, getum við
ekki tekið upplýstar ákvarðanir!

similar documents