Planiranje karijere

Report
Елементи избора занимања
I. Познавање себе
II. Прикупљање потребних
информација
III.Доношење одлуке
IV. Прављење плана
I Упознај себе
Каква су твоја професионална интересовања
(које предмете радо учиш, шта радиш у слободно
време, које те области интересују)
2. Које су способности најразвијеније код тебе
(уметничке, комуникација са људима,
математичке, спортске, литерарне...)
3. Која специфична знања и вештине поседујеш?
(страни језик, дигитална технологија, уметност...)
1.
Упознај себе
4. Каква си особа и какве су твоје радне каракте-
ристике ( волиш да радиш сам или у тиму, како се
прилагођаваш променама, да ли радиш споро или
брзо, волиш да будеш окружен/а људима или ти више
прија самоћа, како замишљаш своје будуће радно
место...)
5. Какве су твоје радне навике- да ли учиш самостално,
редовно или кампањски, каква ти је организација
6. Какво ти је здравствено стање- одређена занимања
траже одређене здравствене карактеристике; бирајте
занимање у коме ћете дати свој пуни допринос
II Прикупи потребне
информације
 Доношење правилних одлука је засновано
на поседовању информација!
 Разговарај са породицом, наставницима,
пријатељима, комшијама, људима који се баве
занимањима закоја си заинтересован/а
 Активно тражи информације у штампаним и
електронским медијима о факултетима,
занимањима, условима уписа, пријемним
испитима...
Информиши се- Онлајн извори:










karijera.bos.rs
www.mingl.rs
poslovi.infostud.com
www.najstudent.com
prijemni.infostud.com
razvojkarijere.bg.ac.rs
www.nsz.gov.rs
www.zamislizivot.org
www.dositeja.rs
www.znanjemdoposla.com
Информиши се
Штампани извори:
 Твоја каријера, Београдска отворена школа, 2010,




www.bos.rs/cgcc/publikacije
Како да... развијам своју каријеру, Београдска
отворена школа, 2011,www.bos.rs/cgcc/publikacije
Каријерни информатори, Београдска отворена
школа, 2011,www.bos.rs/cgcc/publikacije
Знањем до посла, Универзитет Сингидунум, 2011,део
брошуре доступан на: www.znanjemdoposla.com
Онлајн материјали:
 Магазин Каријера,
www.poslovi.rs/karijera.php
 Публикација Послови, Национална служба за
запошљавање,
www.nsz.gov.rs/page/info/sr/poslovi.html
 Стратегија каријерног вођења и саветовања у
Републици Србији,
www.mos.gov.rs/sites/default/files/down/strategijakarijernog.pdf
КАРИЈЕРНИ ЦЕНТРИ I
1.
Центар за каријерно вођење и саветовање
младих талената, Булевар Михајла Пупина 2,
Нови Београд –www.dositeja.rs
2.
Центар за вођење каријере и
саветовање,Београдска отворена школа
Масарикова 5/16, Београд – www.bos.rs/cgcc
3.
Центар за развој каријере и саветовање
студената Универзитета у Београду
Студентски трг 1, Београд –
www.razvojkarijere.bg.ac.rs
КАРИЈЕРНИ ЦЕНТРИ II
4. Центар за развој каријере универзитета
Сингидунум, Данијелова 32, Београд
www.careers.singidunum.ac.rs
5. ФОН-ов центар за развој каријере, Јове Илића
154, Beograd www.karijera.fon.rs
6. Центар за каријерно вођење и саветовање
Економског факултета у Београду, Каменичка 6
-www.ekokarijera.com
Служба за професионално
саветовање
 Национална служба за запошљавање- ЦИПС-
- Центар за информисање и професионално
саветовање
Београд, Гундулићев венац 23-25
Тел. 2929-207; 2929-107
wwwl.nsz.gov.rs
III Доношење одлуке
 Не дозволи да те блокира страх и узнемиреност
 Реално процени себе, нико није савршен нити
живи у савршеним околностима
 Саслушај мишљења других, али ТИ донеси одлуку
онако како мислиш да је реално, логично и
адекватно твојој личности
Направи свој план
 Одреди своје краткорочне и дугорочне циљеве
( учење, усавршавање, волонтирање, друштвено
ангажовање...)
 Постављање циља ће ти створити мотивацију која
ће усмерити твоје напоре за даљим напредовањем
 Анализирај зашто размишљаш баш о том/тим
занимањима, да ли је твој план реалан, које су
твоје предности, шта те омета, од кога можеш да
добијеш помоћ, које су друге могућности....
ТИМ за професионалну
оријентацију ученика
 Уколико ти је потребна помоћ у избору занимања у
нашој школи постоји ТИМ за професионалну
оријентацију ученика
 Тим чине: психолог Марина Надејин-Симић,
педагог- Нада Шкундрић
 професори: ЈасминаОгњеновић, Јелка Адамовић,
Јелена Удовичић и Милка Костић
 Ученици: Филип Цветић II-3
Хвала на пажњи!

similar documents