D103 3 Neue Kontakte Hoe brengt u uw lessen

Report
belang van spreekvaardigheid
- maakt lessen ‘echt’
- i.p.v. kennisoverdracht, vindt zeer praktische, echt
bruikbare kennistoepassing plaats
- hulp voor andere vaardigheden
- daarom even groot aandeel in curriculum!
2
Inhoud workshop
- Aandachtspunten spreekvaardigheidsles
- Spreekvaardigheid onderbouwles
kennismaken met 1 activerende werkvorm
- Spreekvaardigheid bovenbouwles
kennismaken met 1 activerende werkvorm
- Toetsen van spreekvaardigheid (presenteren en
gespreksvaardigheid)
- Voorbeeld spreek-toetsopdracht n.a.v.
’Biedermann und die Brandstifter’
3
Aandachtspunten spreekvaardigheidsles
-
drempel- en performancevrees
‘interessantheid’ van de stof
ervaren van handelingsverlegenheid / relevantie
voorbereiding benodigde woordenschat
individuele voorbereiding/groepswerk
duidelijke instructies bij opdrachten
tijdskader
- groepsgrootte / -energie
4
Spreekvaardigheidstraining onderbouw
Binnen – buitencirkel
- helpt opbouwen basiswoordenschat en
memoriseren (herhaling/ gesprekspartner)
- maakt ‘moedig en los’
- beweging en veel plezier!!!
- een hoop lawaai …
- levert snel (blijvend) resultaat
5
Spreekvaardigheid bovenbouw
Simultaan presenteren
-
helpt activeren en uitbreiden basiswoordenschat
vestigt idioom door herhaling en luisteren
maakt steeds ‘moediger en losser’
bij een goed gekozen onderwerp ‘macht es echt
Spaß’
- lawaai valt erg mee
- iedereen actief
6
Alles schläft, nur einer spricht … = Unterricht
7
Zum guten Schluss
Toetsen van spreekvaardigheid
(presenteren en gespreksvaardigheid)
Groepen van ca. 4, enorme tijdsbesparing, veel
‘echter’, leerlingen vinden dit veel fijner namelijk
minder eng.
overdrijven is ook een kunst …
8
Voorbeeld spreekopdracht/-toets bovenbouw
‘DWDD’ n.a.v. lezen ’Biedermann und die
Brandstifter’
9
Vragen en/of opmerkingen?
[email protected]
10

similar documents