Slide 1 - Katedra za elektronsko poslovanje

Report
Univerzitet u Beogradu
Fakultet organizacionih nauka
Katedra za elektronsko poslovanje
Multimedijalne tehnologije i Iternet u kulturi
Izborni predmet
Katedre za elektronsko poslovanje
[email protected]
Izborni predmet
• Zimski semestar:
– Multimedijalne tehnologije i Internet u kulturi
Cilj kursa
• Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa konceptima
multimedijalnih tehnologija, elektronskog poslovanja i
mogućnostima njihove primene u kulturi.
Sadržaj kursa - Predavanja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Suština informacija i komunikacija.
Kultura i umetnost kao oblici komunikacije.
Multimedijalne tehnologije.
Internet poslovanje i veb dizajn.
Internet marketing i društveni mediji u kulturi i umetnosti.
Primena multimedijalnih tehnologija i Internet poslovanja u kulturi,
umetnosti, medijima, religiji.
Virtuelna realnost.
Virtuelne galerije i muzeji.
Mobilno poslovanje u kulturi i umetnosti.
Internet inteligentnih uređaja u kulturi.
Crowdsourcing i crowdfunding u kulturi i umetnosti.
Sadržaj kursa - Vežbe
• U kontestu kulture i umetnosti, vežbe podrazumevaju izradu:
– Internet biznis plana
– Internet marketing plana
– Plana društvenih medija
– Veb sajtova - WordPress
– Plana upravljanja organizacijom kulturnih događaja
– Mobilnih servisa kao podrške kulturnim događajima
Polaganje ispita
• Domaći zadaci - projekti, eseji, radionice...
• Pismeni ispit - test sa predavanja
• Usmeni ispit - seminarski rad
• Blended learning, Moodle
Literatura
• Материјали у е-форми, са сајта www.elab.rs
• Dodatna literatura
Nastavnici i saradnici
Prof.dr Božidar Radenković, Kabinet: 303
E-pošta: [email protected]
Prof.dr Marijana Despotović-Zrakić, Kabinet: 303a
E-pošta: [email protected]
Doc.dr Zorica Bogdanović, Kabinet: 303a
E-pošta: [email protected]
Doc.dr Dušan Barać, Kabinet: 303a
E-pošta: [email protected]
Doc.dr Aleksandra Labus, Kabinet: 303a
E-pošta: [email protected]
Aleksandar Milić, asistent, Kabinet: 304
E-pošta: [email protected]
Konstantin Simić, saradnik, Kabinet: 304
E-pošta: [email protected]
Miloš Milutinović, saradnik, Kabinet: 304
E-pošta: [email protected]
Univerzitet u Beogradu
Fakultet organizacionih nauka
Katedra za elektronsko poslovanje
Multimedijalne tehnologije i Iternet u kulturi
Izborni predmet
Katedre za elektronsko poslovanje
[email protected]

similar documents