Flik-9-Konsumenternas-Försäkringsbyrå

Report
Konsumenternas
Försäkringsbyrå
- Ditt privata försäkringsskydd
FÖRSÄKRINGAR
Innehåll
• Konsumenternas Försäkringsbyrå – Vilka är vi
och hur kan vi hjälpa dig som konsument?
• Ditt privata försäkringsskydd? ”Tänk på att”….
• www.konsumenternas.se
FÖRSÄKRINGAR
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Verksamhet
Stiftelse som startade år 1979
Rådgivning, stadgarna säger
”… informera, vägleda och hjälpa konsumenter…”
• Kostnadsfri telefonrådgivning 0200-22 58 00
• 13 000 ärenden (2012)
• Fånga upp konsumentproblem
•
•
Huvudmän
•
•
•
Finansinspektionen
Konsumentverket
Svensk Försäkring
FÖRSÄKRINGAR
Webbplatsen
Fokus på att
informera om
och jämföra
olika
försäkringars
innehåll.
FÖRSÄKRINGAR
Olika försäkringar
Socialförsäkring
- Sjukdom
- Pension
- Dödsfall
- Vård av barn
Avtalsförsäkringar
- Sjukdom (AGS)
- Pension (Tjänstepension)
- Dödsfall (TGL)
- Arbetslöshet
- Arbetsskada
Privata försäkringar
- Olycksfallsförsäkring
- Sjukförsäkring
- Barnförsäkring
- Pensionsförsäkring
- Kapitalförsäkring
- Dödsfall
- Arbetslöshetsförsäkring
- Sjukvårdsförsäkring
- Hemförsäkring
- Villaförsäkring
- Fritidshus
- Motorfordonsförsäkring
- Reseförsäkring
- Produktförsäkring
- Djurförsäkring
FÖRSÄKRINGAR
Hemförsäkringar
•
•
Alla behöver omfattas av
en hemförsäkring
Basen oavsett boende
•
•
•
Hyresrätt –
hemförsäkring
Villa –
villahemförsäkring
Bostadsrätt –
hemförsäkring och
bostadsrättsförsäkring
FÖRSÄKRINGAR
Vad innehåller en hemförsäkring?
•
Skydd för saker
•
Reseskydd
•
Rättsskydd
•
Ansvarsskydd
•
Överfallsskydd
•
Tilläggsförsäkringar - till exempel allrisk, olycksfall
FÖRSÄKRINGAR
Tänk på att…
• Se till att ha en hemförsäkring
• Förvara inte kontanter hemma
• Dokumentera med kvitton och foton.
• Stöld ersätts inte – om du släppt in gärningsmannen, eller
lämnat ifrån dig nycklarna.
FÖRSÄKRINGAR
Vad kan jag göra?
Skaffa en Allriskförsäkring - plötslig och oförutsedd händelse
Det finns hemförsäkringar som omfattar ”öppen stöld” för
boende i servicehem/äldreboende.
Gruppförsäkring via kommunen eller organisationer
(pensionärsorganisation)
FÖRSÄKRINGAR
Bilförsäkringar
1.
Trafikförsäkring –
obligatorisk
2. Halvförsäkring
3. Vagnskada
1+2+3=
Helförsäkring
+ eventuell
tilläggsförsäkring
FÖRSÄKRINGAR
Tänk på att…
Trafikförsäkring obligatorisk – dyrt att vara oförsäkrad
Försäkring från dag ett.
Försäkra inte barnbarnets bil – försäkrat intresse.
FÖRSÄKRINGAR
Reseförsäkringar
Ett ambulansflyg från
Asien kan kosta 800 000
kr och en dags intensivvård
i USA ca 40 000 kr.
Är du oförsäkrad får du stå
för hela kostnaden själv.
UD betalar inte.
FÖRSÄKRINGAR
Reseförsäkringar ersätter
•
•
•
•
•
•
•
Vårdkostnader vid
akut sjukdom/
olycksfall
Hemtransport
Merkostnader
Anhörigs resa
Outnyttjad
resekostnad/
Förseningar
Bagageskador
Ansvar/Rättsskydd/
Överfall
FÖRSÄKRINGAR
Tänk på att…
Reseskyddet i hemförsäkringen – bra grundskydd
Endast akut sjukdom och olycksfall
Teckna försäkring för hela restiden
Ta med resekortet från försäkringsbolaget – ditt
försäkringsbevis
FÖRSÄKRINGAR
Personförsäkring vuxen
• Olycksfallsförsäkring
• Sjuk- och
olycksfallsförsäkring
• Sjukvårdsförsäkring
• Sjukförsäkring
• Inkomstförsäkring
• Livförsäkring
FÖRSÄKRINGAR
Olycksfallsförsäkring vuxen
• Definition:
kroppsskada, som
drabbat dig ofrivilligt
genom plötslig yttre
händelse
• Medicinsk invaliditet
• Vårdkostnadsersättni
ng
• Dödsfallsbelopp
FÖRSÄKRINGAR
Tänk på att…
Ta reda på hur gruppförsäkringen gäller/förändras då du går i
pension.
Ta också reda på hur försäkringen gäller för medförsäkrad i
gruppförsäkring om medlemmen avlider eller uppnår
slutålder för försäkringen.
Försäkringsbeloppet och ersättningar kan sänkas från en viss
ålder.
FÖRSÄKRINGAR
Livförsäkring - dödsfallsförsäkring
• Du väljer
försäkringsbelopp
• Engångsbelopp
betalas ut till insatta
förmånstagare om
den försäkrade dör
under
försäkringstiden.
• Det är viktigt att
förmånstagaren vet
att det finns en
livförsäkring.
FÖRSÄKRINGAR
Tänk på att…
Avtalet gäller för ett år i taget och förlängs automatiskt, men
längst till dess att den försäkrade uppnår en viss ålder.
Du kan få ut livförsäkringsbelopp från flera försäkringar.
FÖRSÄKRINGAR
Om försäkring på vår webbplats…
www.konsumenternas.se

similar documents