Definice rizika - Milík Tichý

Report
DEFINICE RIZIKA
Milík Tichý
[email protected]
www.volny.cz/milik.tichy
www.sweb.cz/tirisk
MILÍK TICHÝ (1929)
•
•
•
•
•
•
•
12-05-17
betonové konstrukce
zatížení stavebních konstrukcí
spolehlivost
rizikové inženýrství
projektový manažer
znalec
rozhodce
Definice rizika
2
JAK SE VYJADŘUJEME:
• Hovorově – zcela převážně máme na
mysli:
riziko ≡ nebezpečí
• Odborně – musíme rozlišovat:
riziko  nebezpečí
Problém (sémantický) je celosvětový.
12-05-17
Definice rizika
3
MNOHOZNAČNOST "RIZIKA"
Riziko, rizikovost, riskovat, riskantní…
Příklady výroků:
–"Není ten člověk pro nás rizikem?"
–"Zvládneme všechna vaše rizika!"
–"Dcerko, nikde zbytečně neriskuj!"
12-05-17
Definice rizika
4
HIERARCHIE POJMŮ
• Zdroj nebezpečí
(člověk, příroda)
• Nebezpečí (hazard,
danger, peril)
• Scénář nebezpečí
(hazard scenario)
• Škoda (damage,
harm)
• Pravděpodobná
možnost (likelihood)
• Pravděpodobnost
• Riziko
nebezpečná situace, riziková situace
nebezpečné počínání, riskantní počínání
12-05-17
Definice rizika
5
ČISTÉ A SPEKULATIVNÍ RIZIKO
• čisté Rs (downside risk) – realizace Hz
je pro objekt nepříjemná
• spekulativní Rs (upside risk) souvisí
s "negativním nebezpečím", tj. šancí
• záměrné riziko
• "rovnováha rizik"
12-05-17
Definice rizika
6
OBDOBNÁ HIERARCHIE
• Zdroj šance (člověk,
příroda)
• Šance Ch (chance,
oportunity)
• Scénář šance (chance
scenario)
• Prospěch (benefit,
profit)
• Pravděpodobná
možnost (likelihood)
• Pravděpodobnost
• Riziko (risk)
příznivá situace, riziková situace
nebezpečné počínání, riskantní počínání
12-05-17
Definice rizika
7
NEBEZPEČÍ
• Nebezpečí Hz:
– subjektivní pojem
– dá se porovnávat
– k porovnávání lze použít zvolenou, dohodnutou,
nebo zadanou stupnici
– vícerozměrné porovnávání (např. FMEA)
• Závažnost nebezpečí Sv
– relativní veličina
12-05-17
Definice rizika
8
DVĚ SKUPINY DEFINIC
Riziko je definováno:
1) pravděpodobnostmi a
očekávanými škodami
→ "matematické riziko" Rs
2) událostmi/následky, nejistotami →
riziko ≡ nebezpečí Hz nebo scénář
nebezpečí Sc
12-05-17
Definice rizika
9
SYMBOLICKÁ EXAKTNÍ DEFINICE
• symbolická exaktní definice:
Rs = Dm  Pr
• referenční báze:
– referenční doba Tref |t0
– referenční prostor Ωref |ω0
(referenční báze nemusí být spojité!)
• okolnosti – scénář nebezpečí, Sc
12-05-17
Definice rizika
10
OBECNÁ EXAKTNÍ DEFINICE
[tTref; ωΩref :
Rs(Tref, Ωref) =
|
= Dm(Tref, Ωref)  Pr(Tref, Ωref)] Sc
• Riziko Rs je vždy odhadem (bodovým
nebo intervalovým).
12-05-17
Definice rizika
11
Hz a Rs v analýze rizika
• nebezpečí Hz je subjektivní pojem, vyjadřuje
se popisem a pro porovnávání mu lze přiřadit
relativní číslo – závažnost nebezpečí Sv
(severity)
• riziko Rs je absolutní veličina, vyjadřuje se
numericky v dohodnutých jednotkách
("matematické riziko") – měna, životy…
12-05-17
Definice rizika
12
NÁHODNOST VSTUPŮ ANALÝZY
• scénář nebezpečí Sc je náhodný
• závažnost nebezpečí Sv je náhodná
• škoda Dm je náhodně proměnná veličina
• pravděpodobnost Pr je náhodná
12-05-17
Definice rizika
13
STAČÍ JEN JEDINÁ ROVNICE?
Situace:
• Ohroženi jsou tři lidé (Dm = 3 životy):
– tři dospělí
– dva dospělí a jejich dítě
– manželka hodnotitele, náhodný chodec,
náhodné dítě
• Pravděpodobnost Pr(realizace Hz) je známa
→ Rs = Dm(tři životy) x Pr(realizace Hz)
12-05-17
Definice rizika
14
DOPORUČENÍ RIZIKOLOGŮM
• vyjadřovat se přesněji
• nazývat pojmy jednoznačnými názvy
• při vyšetřování projektů uvažovat vždy jak
čistá, tak spekulativní rizika
• na vyšetřované projekty nazírat nejen jako
na příjemce nebezpečí, ale také jako na
původce nebezpečí
12-05-17
Definice rizika
15
Děkuji
za pozornost!
[email protected]
12-05-17
Definice rizika
16

similar documents