Projekty ERC i inne programy Horyzont

Report
Projekty ERC i inne programy Horyzont 2020
dla fizyków
Tomasz Dietl
Laboratorium Badań Kriogenicznych i Spintronicznych,
Instytut Fizyki PAN
Instytut Fizyki Teoretycznej UW
WPI-Advanced Institute of Materials Research, Tohoku University, Sendai
Opracowanie na podstawie danych EC, ERC, KPK, projekt MIRRIS
Projekty ERC i inne programy Horyzont 2020
dla fizyków
Tomasz Dietl
Laboratorium Badań Kriogenicznych i Spintronicznych,
Instytut Fizyki PAN
Instytut Fizyki Teoretycznej UW
WPI-Advanced Institute of Materials Research, Tohoku University, Sendai
1. Konkursy
2. Szanse (VII PR)
3. Wnioski
Opracowanie na podstawie danych EC, ERC, KPK, projekt MIRRIS
Dwa europejskie źródła finansowania
2014 - 2020
• Fundusze strukturalne
70 G€ dla Polski
8 G€ „Inteligentny rozwój” (rzędu budżetu RP na B&R)
Dwa europejskie źródła finansowania
2014 - 2020
• Fundusze strukturalne
70 G€ dla Polski
8 G€ „Inteligentny rozwój” (rzędu budżetu RP na B&R)
Efektywność wykorzystania tych
funduszy zadecyduje o pozycji Polski
Dwa europejskie źródła finansowania
2014 - 2020
• Fundusze strukturalne
70 G€ dla Polski
8 G€ „Inteligentny rozwój” (rzędu budżetu RP na B&R)
Efektywność wykorzystania tych
funduszy zadecyduje o pozycji Polski
Czy głównym beneficjentem będą banki …?
Dwa europejskie źródła finansowania
2014 - 2020
• Fundusze strukturalne
70 G€ dla Polski
w tym 8 G€ „Inteligentny rozwój”
• H2020 – Program Ramowy Badań i Innowacji
77 G€ dla całej Unii Europejskiej
ok. 5% funduszy R&D w państwach UE
Rodzaje naszego udziału w H2020
• wielkie urządzenia badawcze
-- opłacanie składki ułatwiającej/gwarantującej
dostęp/pracę dla osób z Polski
•
zatrudnianie się doktorantów/adiunktów/profesorów z Polski
jako wykonawcy w projektach/sieciach H2020
(lub jako beneficjenci stypendiów MSC)
Rodzaje naszego udziału w H2020
• wielkie urządzenia badawcze
-- opłacanie składki ułatwiającej/gwarantującej
dostęp/pracę dla osób z Polski
•
zatrudnianie się doktorantów/adiunktów/profesorów z Polski
jako wykonawcy w projektach/sieciach H2020
(lub jako beneficjenci stypendiów MSC)
Udział aktywny
•
bezpośredni udział zespołów polskich w konsorcjach
•
inicjowanie projektów – udział jako koordynatorzy/
kierownicy projektów
•
udział w przygotowaniu konkursów i ocenie projektów
Wady aktywnego udziału w projektach PR UE
•
Znać reguły
•
Znaleźć/powołać konsorcjum
•
Przygotować projekt
•
Być przygotowanym na porażkę
•
W terminie wykonywać zadania
•
Pisać sprawozdania
•
Właściwie wydawać pieniądze/Audyty
•
……
Takie jak w każdym projekcie wzmocnione silną konkurencją
i wymogiem biegłości w przepisach i praktykach Brukseli
Zalety aktywnego udziału w projektach PR UE
•
Dodatkowe dofinansowanie
•
Uczestniczenie w ambitnych przedsięwzięciach naukowych
•
Dostęp do know-how i aparatury
•
Możliwość zatrudnienia zdolnej młodzieży (też z zagranicy)
•
Wiedza o planach naukowych
•
Budowanie prestiżu
• ….
Zalety aktywnego udziału w PR UE
Zdobywanie kompetencji „miękkich”, tj. umiejętności:
•
proponowania, pisania i prezentowania projektów
•
pracy celowej i terminowej
•
współpracy i kompromisu
•
konkurowania
•
przedstawiania swoich racji i wyników
•
budowania relacji, sieci
•
….
~ 80% funduszy (w tym ERC)
• Ujednolicone zasady oceny wniosków
-- wnioskodawcy: 5 publikacji zespołu
-- projekt: doskonałość, doniosłość, wykonalność
• Ujednolicone i uproszczone zasady finansowania
-- rozliczany jedynie wkład UE (100%)
-- ustalony narzut instytucji (25%)
-- wypłaty dla wykonawców
- bonus dla kierownika zespołu (8 k€/rok)
- poprzednie pensje dla wcześniej zatrudnionych
- wysokie wynagrodzenia dla nowozatrudnionych
Potencjalnie wszystkie programy dla fizyków
Horizon 2020 budget € 77 billion
Konsorcja – ponad 50% funduszy
RIA (FET open, IL, SC)
• 3 lub więcej instytucji z różnych krajów
(UE i kraje stowarzyszone; inne kraje też)
•
36 – 48 miesięcy
•
2 – 5 M€
FET - Open
Radically new technologies
H2020- przykłady konkursów - ICT
ICT 2 – 2014: Smart System Integration
ICT 3 – 2014: Advanced Thin, Organic and Large Area Electronics (TOLAE)
technologies
ICT 4 – 2015: Customised and low power computing
ICT 29 – 2014 Development of novel materials and systems for OLED
lighting
H2020- przykłady konkursów - NMP
NMP 20 – 2014: Widening materials models
NMP 21 – 2014: Materials-based solutions for the protection or
preservation of European cultural heritage
NMP 23 – 2015: Novel materials by design for substituting critical
materials
NMP 25 – 2014/2015: Accelerating the uptake of nanotechnologies,
advanced materials or advanced manufacturing
and processing technologies by SMEs
FET – Flagship
Grafen 50 M€/rok
H2020- przykłady konkursów -EUROATOM
NFRP 1 – 2014: Improved safety design and operation of fission reactors
NFRP 3 – 2014: New innovative approaches to reactor safety
NFRP 5 – 2015: Supporting the licensing of geological repositories
NFRP 9 – 2015: Transmutation of minor actinides (Towards industrial
application)
Marie Skłodowska-Curie - 6.1 G€
• preferowane dziedziny związane z innowacyjnością
• programy
-- ITN – konsorcja kształcące doktorantów
(łącznie stypendia dla 25 000 doktorantów)
-- dofinansowanie (w wysokości do 10 M€) studiów doktoranckich
-- stypendia dla doświadczonych naukowców
-- dofinansowanie działalności popularyzatorskiej
ERC - 17% funduszy H2020 - 13 G€
•
kierownik z dowolnego miejsca na świecie
•
projekt wykonywany w UE lub państwach stowarzyszonych
• ilość pieniędzy na daną dziedzinę proporcjonalna do
liczby wniosków -- fizyka ok. 1.2 G€ (~ 650 projektów)
•
ocena idei oraz kierownika (5-10 publikacji)
• ograniczona sprawozdawczość
ERC – rodzaje konkursów
Starting Grants
Consolidator Grants
starters
(2-7 years after
PhD) up to €
2.0 Mio
for 5 years
consolidators
(7-12 years after
PhD) up to €
2.75 Mio
for 5 years
Advanced Grants
track-record of
significant research
achievements in the
last 10 years
up to € 3.5 Mio
for 5 years
Proof-of-Concept
Synergy Grants (2 exploratory calls)
bridging gap between research - earliest
stage of marketable innovation
up to €150,000 for ERC grant holders
2 – 4 Principal Investigators
up to € 15.0 Mio for 6 years
ERC – panele oceniające
Physical
Sciences
&
Engineering
10 panels
Life
Sciences
9 panels
Mathematics
Fundamental Constituents of Matter
Condensed Matter Physics, Biophysics
Physical and Analytical Chemical Sciences
Synthetic Chemistry and Materials
Computer Science and Informatics
Systems and Communication Engineering
Products and Processes Engineering
Universe Sciences
Earth System Science
Social Sciences & Humanities
6 panels
Markets, Individuals and Institutions
The Social World, Diversity and
Common Ground
Environment, Space and Population
The Human Mind and Its Complexity
Cultures and Cultural Production
The Study of the Human Past
Molecular and Structural Biology and Biochemistry
Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology
Cellular and Developmental Biology
Physiology, Pathophysiology and Endocrinology
Neurosciences and Neural Disorders
Immunity and Infection
Diagnostic Tools, Therapies and Public Health
Evolutionary, Population and Environmental Biology
Applied Life Sciences and Non-Medical Biotechnology
Jakie mamy szanse?
Liczba projektów stała się miernikiem poziomu
naukowego państw, regionów, uczeni, instytutów, …
Udział krajów UE w GERD i projektach VIIPR
źródło: KPK
€/mieszkaniec otrzymane z VII PR
źródło: AMIRRIS
136
49
15
16
140
9
19
54
11
22
6
11
49
65
€/mieszkaniec otrzymane z VII PR
źródło: AMIRRIS
136
49
15
16
140
9
19
54
innowacyjność
Polska 25 w UE28
11
22
6
11
49
65
Projekty ERC w Polsce
14 grantów + 1 PoC
│ 29
Current host institutions; data as of 11/02/2014
Projekty ERC w Polsce
14 grantów + 1 PoC
Biologia 3 + 1
Informatyka 3
Fizyka 3
Astronomia 2
Chemia 1
Socjologia 1
Lingwistyka 1
│ 30
Current host institutions; data as of 11/02/2014
Liczba
ERC
(łącznie
Numberprojektów
of ERC grants
(total
~4 500) 4 500)
Liczba projektów ERC (łącznie 4 500)
19 razy mniej niż
liczba ludności
Liczba projektów ERC w funkcji wydatków na B&R
│ 33
Liczba projektów ERC w funkcji wydatków na B&R
3 razy mniej niż
wydatki na R&D
│ 34
Liczba projektów ERC i liczba cytowanych prac
*) Host institution refers to the organisation with which the first grant agreement was signed
Liczba projektów ERC i liczba cytowanych prac
4 razy mniej niż wg. liczby
cytowanych prac
*) Host institution refers to the organisation with which the first grant agreement was signed
Liczba projektów ERC/narodowość kierowników
14 Polish PIs abroad:
in UK (5), IL (2), ES (1), FR (3), DE (1),
CH (1), IT (1)
Current host institutions; data as of 16/12/2013
Liczba projektów ERC/narodowość kierowników
14 Polish PIs abroad:
in UK (5), IL (2), ES (1), FR (3), DE (1),
CH (1), IT (1)
brain drain
Current host institutions; data as of 16/12/2013
Przyczyny
Historyczne
 inteligencja wymordowana lub zmuszona do emigracji
 W PRL:
9 razy mniej naukowców per capita niż w ZS
tylko 12% młodzieży studiowało
 W Polsce:
12%  50% bez zwiększenia kadry przy
malejącym finansowaniu nauki
 odpływ talentów, dziura pokoleniowa
Przyczyny współczesne operacyjne
 możliwość zdobycia funduszy przy małej konkurencji
(NCN, NCBiR, FNP, POIG, ….)
 niejasny/arbitralny system wynagrodzeń i zatrudniania
 brak pomocy merytorycznej i administracyjnej przy
przygotowaniu projektów
 brak sprawnej obsługi istniejących projektów
 ….
Przyczyny współczesne strategiczne
 brak mechanizmów wymuszających:
 tworzenie liderów

podejmowanie ambitnych tematów i projektów
(także w Instytutach PAN, JBR...)


planowanie długofalowe
mobilność
 fikcyjność konkursów (chów wsobny)
 brak kompetencji „miękkich”
 niedostrzeganie możliwości zastosowań/brak
ducha przedsiębiorczości
 jednokierunkowy odpływ talentów z Polski
 bariery mentalne i organizacyjne przy zatrudnianiu
obcokrajowców

…..
Podejmowane działania
Komisja Europejska
Rozpowszechnianie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa
dotyczy:
Łotwy, Chorwacji, Litwy, Malty, Słowacji, Rumunii, Luxemburga,
Polski, Bułgarii, Estonii, Portugalii, Słowenii, Cypru, Czech i Węgier
Budżet H2020 ~ 800 M€
Komisja Europejska
Spreading Excellence and Widening Participation:
- Teaming for Excellence (institution building)
- Twinning (institutional networking)
- ERA Chairs (bringing excellence to institutions)
- NCPs (information, communication, support)
- Policy Support Facility (support for R&I Policy design)
- COST ( stimulating cross border science networks)
Total Budget in H2020 ~ 800 M€
H2020 – Zespolenie dla doskonałości
Stworzenie ok. 40 centrów doskonałości w krajach
objętych programem („Teaming for Excellence”)
Koordynator - NCN, NCBiR, samorząd, …
Wykonawcy – wybitna jednostka naukowa lub konsorcjum z UE 28
Budżet z H2020 15 – 20 M€ na centrum
Współfinansowanie -- fundusze strukturalne
Plan finansowy na 15 – 20 lat
H2020 – Katedra EOB
Stworzenie ok. 100 nowych katedr (zespołów) w
jednostkach naukowych krajów objętych programem
(„ERA Chairs”)
Wnioskodawca - jednostka naukowa
Budżet z H2020 2.5 M€ na jeden zespół
Kierownik -- wyłaniany na drodze konkursu
KPK, NCN, NCBiR, FNP, jednostki
 aktywne poszukiwanie zespołów/tematów mających
szans na sukces
 identyfikacja potencjalnych recenzentów/członków paneli konkursów
 pomoc w przygotowaniu/pisaniu wniosków
 uniemożliwienie składania wniosków bez szans
 zbudowanie sprawnej administracji do obsługi projektów
 ….
MNiSW, NCN, NCBiR
 granty na granty
 dofinansowanie wniosków, które dotarły do II etapu
 znalezienie metody wynagradzania wykonawców projektów
europejskich na poziomie europejskim
 stworzenie synergii finansowania w ramach H2020 oraz
funduszy strukturalnych, NCN, NCBiR, FNP
 silne uwzględnienie w ocenie parametrycznej jednostek
projektów z zagranicy oraz udziału w przygotowaniu/ocenie
konkursów H2020
 …
MEN, MNiSW, rząd, parlament, ….
 poprawienie systemu kształcenia na wszystkich poziomach
w umiejętnościach „miękkich”
 stworzenie otwartego, konkurencyjnego i mobilnego
systemu badań naukowych
 ograniczenie możliwości awansu w jednej jednostce
 ułatwienia dla małżeństw
schemat podwójnej kariery naukowej
 stworzenie mechanizmów pączkowania z uczeni i
instytutów firm typu spin-off (partnerstwo publiczno-prywatne)
 ….
Podsumowanie
€/mieszkaniec otrzymane z VII PR
Czy w 2020 r. pozostaniemy o rząd wielkości poniżej
średniej UE w absorpcji funduszy na B&I KE ?
136
49
15
16
140
9
19
54
11
22
6
11
49
65

similar documents