Dokąd zmierza edukacja z klasą – Alicja Pacewicz

Report
Dokąd zmierza edukacja z klasą
Organizatorzy programu
Program wspierają
Partnerzy główni
Wirtualne Pracownie wspierają
Honorowy Patron
PO CO W OGÓLE JEST SZKOŁA?
gruntownie uczyć
wiedzy ogólnej
i specjalistycznych
umiejętności
rys. Jacek Gawłowski
PO CO W OGÓLE JEST SZKOŁA?
dobrze przygotować
do rynku pracy
i oczekiwań
pracodawców
rys. Jacek Gawłowski
PO CO W OGÓLE JEST SZKOŁA?
uczyć kompetencji
kluczowych (Unia
Europejska) i kompetencji
XXI wieku (Stany
Zjednoczone)
rys. Jacek Gawłowski
PO CO W OGÓLE JEST SZKOŁA?
rys. Jacek Gawłowski
rozwijać młodego
człowieka, dawać
szczęście, poczucie
własnej wartości
i sprawczości, uczyć
współpracy i empatii
PO CO W OGÓLE JEST SZKOŁA?
budować autonomię,
krytycyzm, kreatywność
i innowacyjność
rys. Jacek Gawłowski
PO CO W OGÓLE JEST SZKOŁA?
wyrównywać szanse,
zmniejszać ryzyko
segregacji: nadzieje
i obawy związane z TIK
rys. Jacek Gawłowski
TRENDY W EDUKACJI (OECD)
 żyjemy w coraz bardziej globalnym świecie (coraz szersze
i głębsze powiązania, nowe technologie i niskie koszty
transportu: przepływ dóbr, usług i idei, globalne problemy
wymagające globalnych rozwiązań)
 wszyscy chcą dobrze żyć (megalopolis, wielkie miasta
bardziej podobne do siebie niż do terenów wiejskich
w swoich krajach, tu jest praca ale i problemy zdrowotne
i społeczne)
 dynamika zmian: rynek pracy, demografia, kompetencje
(kobieta pracująca, inwestuj w kompetencje, BiR i patenty,
praca elastyczna, nierówności – edukacja może je
zmniejszać albo zwiększać)
„Trends Shaping Education 2013”, OECD
 rodzina wczoraj i dziś (zmiana modelu – rodzina mniejsza,
rodzice pracują i są starsi, rozwody i samotni rodzice,
nieznaczny wzrost dochodu, ambicje edukacyjne stale
rosną, wpływ SES na wyniki nadal ogromny)
 edukacja podłączona i połączona (życie z komputerem i internetem 24/7, uczenie się zawsze i wszędzie,
appsy do wszystkiego, szkoły w chmurze, bezpieczeństwo w sieci, prawa autorskie i otwarte zasoby)
TRIUMFY W PISA
PĘD DO WYKSZTAŁCENIA
W 2012/2013 r. studiowało 52 proc. młodych Polaków i Polek, z tym że na sześć studentek
przypadało tylko czterech studentów! Według niedawnych (2011) prognoz OECD studia
w jakimś momencie życia podejmie aż 92 proc. młodych Polek i 70 proc. Polaków.
*razem z liceami profilowanymi i średnimi szkołami artystycznymi,
właściwie średnie szkoły zawodowe
EDUKACJA SIĘ OPŁACA
Polak po wyższych studiach w porównaniu
z Polakiem z maturą zarobi przez całe życie
więcej aż o 231 tys. dolarów (przeliczonych
wg siły nabywczej) i to „netto”, po odjęciu
nakładów na edukację. Ten bonus za studia
jest mocno powyżej średniej UE. Dla Polek
jest niższy 166 tys. dolarów.
Pracę (choćby śmieciową…) ma w Polsce
85% osób z wyższym wykształceniem
i tylko 40% poniżej średniego! Niespotykana
różnica w UE.
grafika: Search Engine People Blog, Flickr, CC BY 2.0
MNIEJ PRACY, MNIEJ KASY
dane dla gimnazjów, 2011
Wzrost zarobków od 2005 r.: UE + 11%, OECD + 6%, Polska + 67%
KŁOPOTY POLSKIEJ SZKOŁY
 NIE UCZY NOWOCZESNEGO ŚWIATA
(katastrofa w rozwiązywaniu e-problemów;
PISA 2012 - 481 pkt!)
 NIE UCZY WSPÓŁPRACY
 NUDZI
(na lekcjach „często nudzi się” ponad
połowa polskich uczniów, a w liceum aż
dwie trzecie!)
 MĘCZY, STRESUJE, ZASMUCA
 ZAMYKA SIĘ NA RZECZYWISTOŚĆ
grafika: Marcin Polak, Flickr, CC BY 2.0
 KONSERWATYWNA, ZASTRASZONA…
SKORO JEST TAK DOBRZE, CZEMU JEST TAK ŹLE?
„Boost skills for jobs and well-being”, OECD

badania kompetencji dorosłych: powyżej 30 r. życia - wyniki Polaków poniżej OECD
SKORO JEST TAK DOBRZE, CZEMU JEST TAK ŹLE?
 niska innowacyjność Polaków (z 43 miejsca
w 2001 r. spadliśmy na 63 w 2012 r.)
 niskie finansowanie edukacji (2 razy mniej na U/U
niż w zamożniejszych krajach UE – 6 tys. $)
 selekcja i trajektoryzacja młodych – do szkół
ponadgimnazjalnych i na wyższe studia
Technikum Specjalne nr 2, Lublin
 udostępnienie wykształcenia nie przechodzi
w jakość
 pragmatyzacja i komercjalizacja edukacji a gdzie formatywna funkcja edukacji?
 przedłużone dojrzewanie: młodzi ludzie nie
potrafią się odnaleźć w życiu po szkole, eskapizm
(np. internetowy), ucieczka w prywatne życie
II Liceum Ogólnokształcące, Sopot
SKORO JEST TAK DOBRZE, CZEMU JEST TAK ŹLE?
 wysokie ambicje - potrzebny coaching edukacyjny
Zespół Szkół Politechnicznych, Września
 szkoły zawodowe - ciągle niedopasowane do
potrzeb (wydano 2,2 mld PLN)
Zespół Szkół, Proszowice
JAK DOBRZE UCZYĆ?
Nowe technologie jako szansa. Problemy
i pytania: „do wygooglowania” i „do
rozwiązania” (Googlable vs Non-Googlable).
Te drugie są kluczowe.
TIK: wyjść poza trywialne pytania
i odpowiedzi, rozwiązywania problemów
i współpracy.
Szkoła Podstawowa nr 3, Włocławek
JAK DOBRZE UCZYĆ?
Otwarte zasoby, otwarte kursy, otwarta edukacja.
Człowiek uczy się stale, nie tylko w szkole.
Możliwość personalizacji i dopasowania edukacji do
potrzeb konkretnych grup uczniów, klas, szkół, itp.
TIK: lekcje, zadania i projekty „szyte na miarę”.
Platforma Szkoły z Klasą 2.0
Wrota Wiedzy
Odblokujszkole.pl, Zespół Szkół, Gliwice
JAK DOBRZE UCZYĆ?
Uczenie się jako proces społeczny.
Przełamywanie izolacji, otwieranie się przestrzeni
edukacji – pary, zespoły, grupy projektowe, sieci.
TIK: sieci w sieci, zasoby otwarte i wspólnie
tworzone, szkoła 2.0.
Wirtualne Pracownie - Platforma Szkoły z Klasą 2.0
Szkoła Podstawowa, Glichów
Szkoła Podstawowa nr 2, Bochnia
JAK DOBRZE UCZYĆ?
Szkoła Podstawowa nr 6, Inowrocław
Widoczne uczenie się (Visible learning): nauczyciele i uczniowie stale zbierają dowody na to, że
a) uczniowie potrafią przedstawić cele uczenia się i kryteria sukcesu b) ich prace/kompetencje spełniają
te kryteria c) uważają, że stanowią dla nich odpowiednie wyzwanie d) nauczyciele korzystają z tych
informacji przy planowaniu następnych lekcji i dalszej pracy uczniów.
TIK: sprawdzać na bieżąco oraz pokazywać, czego i jak U/U się uczą.
JAK DOBRZE UCZYĆ?
Informacja zwrotna dla ucznia.
Zadania i sprawdziany bez
omówienia i bez możliwości poprawy
= bez sensu. Błędy jako okazja do
uczenia się – dla wszystkich, także
nauczycieli! Bo jeszcze ważniejsza jest
informacja zwrotna dla nauczyciela,
zbierana na bieżąco i systematycznie.
TIK: korekty, komentarze, uwagi,
minisprawdziany, sondy.
JAK DOBRZE UCZYĆ?
Lekcja odwrócona, klasa odwrócona – czy
naprawdę szansa na przełom w edukacji? Nowa
odsłona konstruktywizmu.
Wersja zmodyfikowana: też zamiana miejsc, tylko
wszystko dzieje się w szkole.
TIK: informacje z sieci, platformy edukacyjnej...
Gimnazjum, Puszcza Mariańska
www.pinterest.com/szkolazklasa/
Szkoła Podstawowa nr 5, Ostrów Wielkopolski
JAK DOBRZE UCZYĆ?
Uczeń w centrum uwagi – jak sprawić,
żeby chciał/a się uczyć, żeby się
zaciekawił/a, żeby miał/a motywację.
Strategie i sposoby („sposób na lekcję”).
TIK: zaangażowanie, uwaga i frajda,
personalizacja i motywacja.
JAK DOBRZE UCZYĆ?
„Odkrywanie na lekcji przedmiotów przyrodniczych”, Intel
Uczyć/się myślenia wyższego rzędu - nie
odtwarzanie, tylko przetwarzanie, wnioskowanie,
operacje symboliczne, analogie. Przeprojektować
lekcje, tematy, problemy do rozwiązania. Jak inaczej
definiować problemy? Jak formułować pytania?
Rola dobrych wzorów i prototypów.
TIK: szkoda czasu na ustalanie faktów.
„Odkrywanie na lekcji przedmiotów przyrodniczych”, Intel
JAK DOBRZE UCZYĆ?
Szkoła Podstawowa nr 2, Kwidzyn
Uczenie się od siebie i ze sobą (peeragogy).
Edukacja prefiguratywna, mit „cyfrowych
tubylców”. Ale oni wcale nie są ekspertami
w uczeniu się przy pomocy TIK!
TIK: uczymy innych, uczymy się z TIK.
Szkoła Podstawowa nr 5, Ostrów Wielkopolski
JAK DOBRZE UCZYĆ?
Społeczności praktyki, w szkole i międzyszkolne.
Szkoły uczące się – nauczyciele, dyrektorzy,
personel szkoły.
TIK: komunikacja, wspólna praca, wspieranie się,
pogotowie TIK.
Szkolenie nauczycieli „Mistrzowie Kodowania”
Zespół Szkół Politechnicznych, Września
konferencje Szkoły z Klasą 2.0
NEURODYDAKTYKA
… CZYLI JAK NAUCZAĆ, ŻEBY ONI (I ONE) SIĘ UCZYLI?
 czy XIX-wieczna szkoła ma jeszcze rację bytu
w XXI wieku?
 nauczyciele nie są źródłem informacji, ale
przewodnikami po świecie nadmiaru
informacji
 mózg człowieka pracuje inaczej, niż oczekuje
tego szkoła – chce przetwarzać informacje,
wyławiać najważniejsze, tworzyć reguły,
przewidywać, rozwiązywać problemy
„Long Term Potentiation”, blog.lib.umn.edu
 współpraca ważniejsza niż rywalizacja,
a zaufanie lepsze niż lęk
Szkoła Podstawowa nr 5, Ostrów Wielkopolski
Szkoła Podstawowa, Miłaczew
Szkoła Podstawowa nr 11, Wejherowo
Targi Szkoły z Klasą 2.0
Warszawa, 11 kwietnia 2014 r.
Organizatorzy programu
Program wspierają
Partnerzy główni
Wirtualne Pracownie wspierają
Honorowy Patron

similar documents