Na co zgodził się Tusk 21 marca 2014 podczas

Report
Konkluzje Rady Europejskiej = Dekarbonizacja
Energetyki = Zamknięcie Kopalni = Bezrobocie
Proces decyzyjny uśmiercania polskiego górnictwa i przemysłu przez UE:
22 stycznia 2014 Komisja Europejska proponuje dekarbonizację
energetyki (80%-95% redukcję CO2 w UE do 2050 roku) przez:
1. nowy mechanizm handlu emisjami CO2, tzw. MSR;
2. 43% redukcji CO2 do 2030 roku w systemie handlu emisjami
Rada Europejska wyznaczyła nowy
kierunek polityczny na drogie
uprawnienia do emisji CO2. Sygnał
przywódców zgodny z propozycjami
Komisji Europejskiej. Tusk miał
prawo veta – nie wykorzystał go
Nowelizacja Dyrektywy ETS
będzie procedowana w Radzie
Ministrów Środowiska UE
większością kwalifikowaną.
Polska na tym etapie nie ma
już prawa veta.
Uprawnienia do emisji CO2
mają kosztować 30 euro.
Komentarz Hedegaard nt. ustaleń Rady
Europejskiej: „Mamy jasny sygnał: Cele
emisyjne Europy na 2030 r. będą w
pełni odpowiadały przyjętym przez nas
założeniom na 2050 r. Co jest dokładnie
zgodne z propozycją KE: efektywny
kosztowo 40% cel emisyjny w 2030 r."
Na co zgodził się Tusk 21 marca 2014 podczas Rady Europejskiej?
Zgoda na:
zmieniony/zreformowany
handel uprawnieniami CO2,
czyli
drogie uprawnienia w
mechanizmie handlu MSR
(Market Stability Reserve)
1. Zgoda na jeszcze droższe
uprawnienia CO2 na skutek
zmiany współczynnika
redukcyjnego w dyrektywie ETS;
2. Dekarbonizacja energetyki do
2050 oraz
redukcja CO2 do 2030 o 37-43%
Zamiast inwestować we
własne elektrownie, Polska
ma importować drogi prąd z
Niemiec i Szwecji
22.
Fragment prezentacji Barroso 21 marca 2014 podczas Rady Europejskiej
Komunikat na Twitterze Komisarz Hedegaard po Radzie Europejskiej
Głosownie w PE raportu Szymańskiego
5 lutego 2014 Parlament Europejski przyjął raport europosła Szymańskiego ws. klimatu
i energii do roku 2030.
W treści przyjętej głosami 342 za, 263 przeciw (26 wstrzymujących) znalazły się zapisy
domagające się od Komisji i Rady Europejskiej "nowego celu redukcji emisji CO2 na
poziomie co najmniej 40%".
Wszyscy polscy europosłowie głosowali przeciw rezolucji Szymańskiego popierającej
cel proponowany przez Komisję 21 stycznia 2014.
Sam Szymański poprosił po przyjęciu rezolucji o usunięciu jego nazwiska z tytułu
dokumentu.
Jedyny poseł, który głosował za rezolucją i 40% celem redukcji CO2 w UE to Marek
Siwiec, europoseł Twojego Ruchu.
Co dalej po Radzie Europejskiej 21 marca 2014?
•
Donald Tusk nie zawetował nowego kierunku politycznego drogich uprawnień do emisji CO2
wprowadzeniem proponowanego handlu MSR – dyrektywa ETS zostanie znowelizowana
większością kwalifikowaną przez Ministrów Środowiska UE i Parlament Europejski
•
Donald Tusk nie zawetował wyznaczenia nowego ambitnego celu redukcji CO2 na rok 2030
zgodnego z dekarbonizacją (w stosunku do 2005) w systemie handlu emisjami co spowoduje
jeszcze droższe uprawnienia do emisji CO2 – 26.06.2014 Rada wyznaczy 37%-43% cel w ETS
Drogie uprawnienia
UE do emisji CO2
50 EUR
cena uprawnień UE do emisji CO2 w nowym handlu MSR
45 EUR
40 EUR
35 EUR
30 EUR
25 EUR
20 EUR
15 EUR
10 EUR
5 EUR
0 EUR
cena
Zwolennicy
niskoemisyjnej gospodarki
nie mówią o skutkach
zamknięcia kopalń i
przemysłu.
1989-2014: wyeliminowano 4 mln Polaków z rynku pracy
reformy Balcerowicza
reformy Buzka
Mniej pracy w przemyśle, w górnictwie ale więcej urzędników.
23 marca 2014, Millward Brown

similar documents