prezentacja_bosman

Report
Michał Kwieciński
Handel międzynarodowy i sport.
Transfery zagraniczne piłkarzy po wprowadzeniu prawa Bosmana.
1.
„Świat przed Bosmanem”
a) George Eastham kontra Newcastle, decyzja Seitza
b) 1978 – „wolność kontraktu”
2.
Wprowadzenie prawa Bosmana
a) Założenia i podstawy prawne
b) Skutki – globalizacja futbolu
3.
Kolejne prawa zawodników i wizje na przyszłość
a)
b)
c)
d)
Prawo Kolpaka
Prawo Webstera
Zasada 6+5
Profesjonalne kontrakty i transfery zawodników poniżej
18 roku życia
konspekt
 prawie całkowita kontrola nad karierą
 transfer rejestracji piłkarza – opłata
 rejestracja nie wygasała razem z kontraktem,
jeśli tylko piłkarz otrzymywał pensję
 efekt: brak wygórowanych płac, najbogatsze
kluby nie były uprzywilejowane, brak
mobilności zawodników
George Eastham kontra Newcastle United
 George Eastham walczył o przeniesienie do
Arsenalu
 pomimo wygranej chciał, aby sąd orzekł co do
zasadności istniejących przepisów
 orzeczenie: prawo jest przeszkodą w wolnym
handlu, zawodnik powinien mieć prawo do
wolnego transferu (ale o tym decydował klub)
George Eastham kontra Newcastle United
teraz klub po wygaśnięciu kontraktu musiał
zaproponować nowy, ale nie gorszy od
poprzedniego, jeśli chciał mieć możliwość pobrania
opłaty transferowej
 jeśli kluby nie mogły uzgodnić ceny – ustalał ją
trybunał arbitrażowy

1977/1978 – wolność kontraktu
podobne orzeczenie w lidze MLB w Stanach
Zjednoczonych
 istniała klauzula rezerwowa – Seitz orzekł, że nie
pozwala ona na wykup zawodnika co roku w
nieskończoność, jak praktykowano do tej pory, jeśli
nie podpisano nowego kontraktu

Decyzja Petera Seitza
FC Liege zaproponowało nowy kontrakt o wartości
25% poprzedniego i zażądało ogromnej kwoty za
transfer do francuskiego Dunkirk;
 nie przeniesiono rejestracji zawodnika w obawie
przed niewypłacalnością Dunkirk
 sprawa skończyła w sądzie, a później w Europejskim
Trybunale Sprawiedliwości

Prawo Bosmana.
werdykt: zasady transferów łamią przepisy UE
dotyczące swobodnego przepływu pracowników
pomiędzy krajami członkowskimi
 nowe prawo: koniec limitów na ilość obcokrajowców
spoza UE, gracze mogli na 6 miesięcy przed końcem
kontraktu rozmawiać bezpośrednio z potencjalnymi
pracodawcami

Prawo Bosmana.
1. Zapewnia się swobodę przepływu pracowników wewnątrz Unii.
2. Swoboda ta obejmuje zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na
przynależność państwową między pracownikami Państw Członkowskich w zakresie
zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy.
3. Z zastrzeżeniem ograniczeń uzasadnionych względami porządku publicznego,
bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego, swoboda ta obejmuje prawo:
a) ubiegania się o rzeczywiście oferowane miejsca pracy;
b) swobodnego przemieszczania się w tym celu po terytorium Państw
Członkowskich;
c) przebywania w jednym z Państw Członkowskich w celu podjęcia tam pracy,
zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi
dotyczącymi zatrudniania pracowników tego Państwa;
d) pozostawania na terytorium Państwa Członkowskiego po ustaniu zatrudnienia,
na warunkach ustalonych przez Komisję w rozporządzeniach.
4. Postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do zatrudnienia w
administracji publicznej.
artykuł 45 Traktatu o Unii Europejskiej
1. Artykuł 48 Traktatu o EWG wyklucza stosowanie zasad ustanowionych przez
stowarzyszenia sportowe, w ramach których zawodowy piłkarz będący
obywatelem jednego z Państw Członkowskich nie może, po wygaśnięciu jego
kontraktu z klubem, zostać zatrudniony w klubie z innego Państwa
Członkowskiego, jeśli ten drugi nie zapłaci poprzedniemu klubowi opłaty
transferowej, za wyszkolenie albo rozwój.
2. Artykuł 48 Traktatu o EWG wyklucza stosowanie zasad ustanowionych przez
stowarzyszenia sportowe, w ramach których w organizowanych przez nie meczach
kluby piłkarskie mogą wystawić na boisku jedynie limitowaną ilość zawodowych
piłkarzy, będących obywatelami innych Państw Członkowskich.
3. Bezpośredni efekt Artykułu 48 Traktatu o EWG nie może być podstawą do
podtrzymania roszczeń odnoszących się do opłat dotyczących transferu,
wyszkolenia albo rozwoju, które już zostały uiszczone, albo do uiszczenia których
zostało się zobligowanym przed datą tego wyroku sądu, z wyjątkiem tych, którzy
wnieśli sprawy do sądu lub zgłosili przed tą datą równowartościowe roszczenie,
zgodnie z obowiązującym prawem krajowym.
orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w
sprawie Jeana-Marca Bosmana
polepszenie ogólnej jakości gry
 gracze mają możliwość wypromowania się w
bogatych krajach, a ich rodacy nic nie tracą –
sytuacja pareto efektywna

Skutki – globalizacja w futbolu
Liczba różnych drużyn w ćwierćfinałach LM w ciągu 5 lat
1967-1986:
1986-1995:
1996-2009:
28-30
26
18-21
(w tym i w zeszłym roku łącznie 5 różnych drużyn w półfinałach)
Koncentracja najlepszych wśród najbogatszych
Liczba różnych drużyn zdobywających mistrzostwo kraju:
Anglia: od 1992 tylko raz drużyna spoza „wielkiej
czwórki”
Włochy: od 1991 roku tylko dwa zwycięstwa nie dla
Juventusu, Interu Mediolan bądź AC Milan
Hiszpania: od 1985 roku cztery zwycięstwa innych
drużyn niż Barcelona i Real Madryt
Koncentracja najlepszych wśród najbogatszych
Barcelona w obecnym sezonie:
trio Henry-Eto’o-Messi do tej pory:
60 goli w lidze
85 we wszystkich rozgrywkach
Ich łączny produkt (liczba goli) jest większa niż byłaby
ich suma, gdyby każdy z nich strzelał dla innego
klubu, mając za partnerów mniej utalentowanych
graczy.
Koncentracja najlepszych wśród najbogatszych
odwrotny trend dla drużyn narodowych
 Puchar Narodów Afryki 2008:

◦ zwycięzca: Egipt (4 graczy z Europy, 19 z ligi egipskiej)
 Egipt systematycznie zwycięża w tych rozgrywkach
◦ II miejsce: Kamerun (20 graczy z Europy)
Gdyby wspieranie globalizacji w futbolu było nieefektywne,
zwyciężyłby Sudan. Ale w 2008 był najgorszą drużyną.
Skutki – globalizacja w futbolu
Różnica bramek w finałach MŚ w latach
 50.:
>2/mecz
 60.-80.:
1.5
 2002:
0.88

pomimo wzrostu ilości drużyn!
Skutki – globalizacja w futbolu
Wniosek: globalizacja jest OK, jeśli równocześnie
pracuje się nad polepszeniem gry w kraju
 część graczy skorzysta, gdy wyszkoli się w najlepszych
klubach Europy i zwróci doświadczenie w kraju
 Pomimo nierównomiernego rozkładu talentu (-),
podobne wnioski można formułować dla innych
profesji

Skutki – globalizacja w futbolu
słowacki piłkarz ręczny, zwolniony ze swojego klubu
w Niemczech pod pretekstem przekroczenia limitu
graczy spoza UE
 w 2003 przed ETS powołał się na te same prawa co
Bosman, zawarte w porozumieniu UE<->Słowacja
 Efekt: zawodnicy z RPA, Togo czy Zimabwe (kraje
mają umowę o handlu z UE) nie są objęci limitem na
obcokrajowców

Prawo Kolpaka
Andy Webster, skorzystał jako pierwszy w 2006 roku
 gracz może po 3(2) latach wykupić swój kontrakt i
odejść z klubu
 dodatkowa rekompensata za wyszkolenie, gdy nie
ma 23 lat

Prawo Webstera
FIFA chce powrotu do limitów, chociaż będą one
wbrew prawu UE
 Limity, nawet gdy istnieją, są obchodzone np.
zdobyciem obywatelstwa (Portugalia, Włochy,
Hiszpania dla Ameryki Południowej)
 6 graczy mogących grać w reprezentacji + 5 innych w
wyjściowej jedenastce

„Pracownicy w Europie mogą swobodnie się
przemieszczać, ale przecież piłkarze to nie
pracownicy”
Zasada 6+5
Sepp Blatter, prezydent FIFA
•
Zakaz transferów dla piłkarzy poniżej 18 roku życia
•
Michel Platini, prezes UEFA: „To handel dziećmi!”
•
Zamknąć furtki, np. zmiana miejsca zatrudnienia
rodziców
Transfery zawodników poniżej 18 roku życia.
plus: ogólny wzrost jakości futbolu, pomimo
zwiększenia jego zróżnicowania
 profile działalności klubów (Arsenal, Barcelona)
 wykupywanie talentów (czyli małe kluby też zyskują)
 minus: zbyt wiele pieniędzy idzie do prywatnych
kieszeni graczy

Podsumowanie.
ewolucja kwot transferowych
Dziękuję za uwagę.

similar documents