Asociatia Europeana a Liberului Schimb ( A.E.L.S)

Report
Asociatia Europeana a Liberului
Schimb ( A.E.L.S)
European Free Trade Association
European Free Trade Organization
•
•
•
•
•
Crearea, principalele momente in
evolutia organizatiei
Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) a fost fondată pe premisa de
liber schimb ca un mijloc de realizare a progresului şi prosperităţii între statele
membre, precum şi promovarea cooperării economice mai strânse între ţările
europene occidentale.
Tarile fondatoare au început explorarea ideii unui acord de liber schimb între
ele, la începutul anului 1959, ca răspuns la formarea Comunităţii Economice
Europene (CEE) în 1958. Rezultatul Convenţiei AELS a fost convenit la
Stockholm, în noiembrie 1959.
Convenţia de la Stockholm a stabilit un cadru cu anumite principii directoare şi
un set de norme minime si proceduri care trebuie aplicate, cu detalii privind
dispoziţiile concentrat pentru reducerile tarifare şi de eliminare a restricţiilor
cantitative, precum şi privind regulile de origine. În acest cadru şi în
conformitate cu un proces similar
care are loc în CEE, tarifele pentru bunurile industriale comercializate între
ţările AELS - cu puţine excepţii au fost eliminate în 1965.
In 1999, miniştrii AELS a decis să iniţieze o actualizare a Convenţiei de la
Stockholm pentru a reflecta creşterea importanţă în economia globală a
comerţului cu servicii, investiţiile străine directe şi drepturile de proprietate
intelectuală. Acordul de modificare a Convenţiei AELS, Convenţia de la Vaduz,
a fost adoptată în 2001. Revizuirea Convenţiei a consolidat coeziunea în cadrul
relaţiilor economice între statele membre AELS şi prevede o platformă comună
consolidată de dezvoltare a relaţiilor lor cu partenerii comerciali din întreaga
Membri Fondatori
•
•
•
•
Membrii fondatori au fost Regatul Unit
al Marii Britanii și al Irlandei de Nord,
Danemarca, Norvegia, Suedia, Austria,
Elveția și Portugalia.
Finlanda a devenit membru asociat în
1961 (devenind membru cu drepturi
depline în 1966), iar Islanda în 1970
Regatul Unit și Danemarca intră în
Comunitatea Europeană în 1973
(împreună cu Irlanda, încetând prin
urmare să fie membre AELS.
Portugalia a părăsit de asemenea
AELS pentru a intra în Comunitatea
Europeană în 1986.
Liechtenstein se alătură AELS în
1991, interesele sale fiind
reprezentate până atunci de Elveția.
În 1995 Austria, Suedia și Finlanda
devin membre UE și părăsesc AELS.
• Membri actuali sunt :
1. Islanda
2. Liechtenstein
3. Norvegia
4. Elvetia
Definirea AELS
• organizatie economica internationala cucaracter regional,
înfiintata la data de 3 mai 1960 prin Conventia de la
Stockholm din 4 ianuarie1960 printr-un acord european de
liber - schimb, ca reactie la constituirea Comunitii
iiEconomice Europene (CEE).
• Prin conventia AELS, statele semnatare au stabilit o zona de
liber - schimb pentru comertul marfurilor, conventia fiind
completata ulterior printr-un acord de integrare economica
pentru sectorul de servicii.
• Spre deosebire de UE, AELS nu este o uniune vamala, ceea
ce înseamna ca fiecare stat membru AELS poate stabili în
principiu liber taxelevamale si politica comerciala externa
privind statele terte, adica tarile non-AELS
Organizatii create pe teritoriul Europei
Uniunea Europeana(27 state membre)
Asociatia European a Liberului
Schimb (AELS)
• AELS, are drept obiect de
activitate libera circulatie a
produselor industriale, a
produselor agricole
transformate si a celor din
domeniul pescuitului
Spatiul Economic European (SEE)
•
•
•
•
include cele 27 de state membre ale
UniuniiEuropene si trei state AELS: Islanda,
Liechtenstein si Norvegia. (Cetatenii Elvetiei au
refuzat prinreferendumul organizat în 1992,
participarea Elvetiei la SEE)
Spatiul Economic European permite accesul
statelor membre AELS la piata unica creata
deUniunea Europeana
Acordul a fost încheiat în 1992 şi a intrat în
vigoare la 1 ianuarie 1994 pentru statele UE şi
pentru Austria, Finlanda, Islanda, Norvegia şi
Suedia.
Acesta se extinde pe piaţa internă a UE,
Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Ca
rezultat al SEE, operatorii economici din
statele SEE AELS pot conduce afacerile lor
în temeiul aceluiaşi cadrului juridic şi sunt
supuse la aceleaşi drepturi şi obligaţii în
domeniile acoperite de acord, ca operatorii
din statele UE.
Principalele obiective AELS
1. Contributii la stabilitatea createrii economice, stabilitatea
financiara, folosirea rationala aresurselor.
2. Contributii la largirea comertului mondial si lichidarea
barierilor comerciale.
3. Dezvoltarea comertului între tarile membre în conditiile
concurentii de buna credinta
4. Contributia asigurarii de ocupatie a populatiei.
5. Expansiunea activitatii economice în statele membre.
6. Ocuparea deplina a fortei de munca
7. In comert sunt eliminate toate taxele vamale dar se
pastreaza taxele vamale externe cu tertii
8. Înlaturarea concurentei neloiale.
ACTUL CONSTITUTIV
TRATATUL DE LA STOCKHOLM
• Conventia de la Stockholm din 4 ianuarie 1960
care a intrat in vigoarea la data de 03.05.1960
• Principalele prevederi ale Tratatului de la
Stockholm erau urmatoarele:
1.
2.
3.
desfiintarea treptata, pîna la 1 ianuarie 1970, a taxelor vamale si a
restrictiilor cantitative laimportul de produse industriale în relatiile
comerciale dintre tarile membre; de asemenea s-a prevazut ca dezarmarea
vamala si înlaturarea restriciilor cantitative sa nu se extinda si asupra
produselor agriculturii si pisciculturii
în relatiile comerciale cu tertii s-a prevazut ca tarile membre sa desfasoare o
politica comerciala independenta.
tratatul prevedea si infiintarea unor organe de conducere care sa vegheze la
aplicarea în practica a prevederilor lui, organe care nu au un caracter
supranational (Consiliul Ministerial,Comitetul delegatiilor permanenti,
Comitetele permanente ale AELS, Secretariatul AELS)
• În acest cadru şi în conformitate cu un proces
similar care are loc în CEE, tarifele pentru bunurile
industriale comercializate între ţările AELS - cu
puţine excepţii au fost eliminate în 1965.
• In 1999, miniştrii AELS a decis să iniţieze o
actualizare a Convenţiei de la Stockholm pentru a
reflecta creşterea importanţă în economia globală
a comerţului cu servicii, investiţiile străine directe
şi drepturile de proprietate intelectuală
• Acordul de modificare a Convenţiei AELS,
Convenţia de la Vaduz, a fost adoptată în 2001.
• Revizuirea Convenţiei a consolidat coeziunea în
cadrul relaţiilor economice între statele membre
AELS şi prevede o platformă comună consolidată
de dezvoltare a relaţiilor lor cu partenerii
comerciali din întreaga lume.
Organele de conducere ale AELS
I. Consiliul AELS
II.Comitetele
permanente
III.Secretariatul
Consiliul AELS
• este cel mai înalt organism de conducere al AELS şi este
format din reprezentanţii tuturor statelor membre
• Acesta se reuneşte de regulă o dată pe lună, la nivel de
ambasadori (şefii delegaţiilor permanente la AELS) la Geneva
• În aceste întâlniri, delegaţiile procedează la consultări
reciproce, negociază şi iau decizii cu privire la politicile
AELS
• Consiliul se mai reuneşte şi de două ori pe an, la nivel
ministerial, de obicei, in iunie si decembrie
• Preşedinţia Consiliului este asigurată prin rotaţie, timp de
6 luni pe an, de statelemembre ale Asociaţiei
Atributiile Consiliului
• consiliul ia decizii, care vor fi obligatorii pentru toate statele
membre şi poate face recomandări statelor membre
• deciziile şi recomandările Consiliului se iau cu unanimitate
de voturi, cu excepţia cazului în care Convenţie prevede
altfel
• exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor care îi sunt conferite prin
Convenţie
• supravegherea aplicării dispoziţiilor Convenţiei
• facilitarea unei legături mai strânse cu alte state sau uniunii
de state sau cu alte organizaţii internaţionale
• negocierea acordurilor comerciale între statele membre, între
statele membre şi alte state sau organizaţii internaţionale,etc.
• În activitatea sa se sprijina pe un sir de comitete, pentru
rezolvarea unor problem speciale se convoaca grupe de
specialisti – comitete subsidiare
SECRETARIATUL AELS
• Abilitat să asigure permanenţa şi să îndeplinească sarcinile
administrative ale organizaţiei
• Secretariatul AELS cuprinde un Secretar General asistat de
doi secretari generali adjuncţi, unul având sediul la Geneva,iar
celălalt la Bruxelles
• Secretarul general coordonează activităţile organizaţiei şi este
responsabil pentru gestionarea globală a resurselor
organizaţiei
• Sediul din Geneva se ocupa de gestionarea şi negocierea
acordurilor de liber schimb cu ţările non-UE şi oferă sprijin
Consiliului AELS
• La Bruxelles, Secretariatul oferă sprijin pentru gestionarea
Acordul SEE şi asistă statele membre în pregătirea
schimbărilor legislative în vederea implementării Acordului
SEE
Kristinn F. Árnason
Secretarul General al AELS
Secretarii Generali Adjuncti
Martin Zbinden
Helge Skaara
COMITETELE AELS
Comitetul Parlamentar
Comitetul Consultativ al AELS
•
• este un forum pentru
sindicate şi organizaţii
patronale din ţările member:
Islanda, Liechtenstein,
Norvegia şi Elveţia
• Prin cooperarea cu
partenerii sociali în cadrul
Uniunii Europene, Comitetul
de asemenea, serveşte ca o
legătură între partenerii
sociali în AELS şi în UE.
•
•
•
este un forum pentru dezbatere şi
control democratic al AELS, a
relaţiilor cu UE şi relaţiilor
comerciale a AELS cu ţările terţe.
Membrii sunt parlamentari din
patru ţări AELS: Islanda,
Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.
Lucrările comitetului prevede un
link valoros pentru viaţa politică în
fiecare stat membru, şi prin
cooperarea sa cu parlamentarii
din Uniunea Europeană.
Comitetul, serveşte ca o legătură
între viaţa politică în UE şi în
AELS.
ADERAREA
Convenţia AELS în art. 56 prevede
că orice stat poate să adere la
convenţie, cu condiţia aprobării de
către Consiliu a aderării acestuia,
convenţia intrând în vigoare pentru
noul stat de la data indicată în
decizia Consiliulu
ACORD din 10 decembrie 1992
antre statele Asociatiei Europene a
Liberului Schimb si Romania
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL
nr. 75 din 16 aprilie 1993
ADERAREA
• Art. 27 din Acord prevede necesitatea crearii unui Comitet
mixt “Aplicarea acestui acord va fi supravegheata si
administrata de Comitetul mixt stabilit pe baza Declaratiei
de la Geneva, care va avea, de asemenea, amputernicirile si
competentele ancredintate Comitetului mixt din acest
acord”
• “Pentru implementarea adecvata a acestui acord, Comitetul
mixt se va antruni ori de cate ori este necesar, dar cel putin
o data pe an. Fiecare stat parte la acest acord poate cere ca
o reuniune sa aiba loc”
• Art.37 prevede “Oricare stat parte, nou membru al
Asociatiei Europene a Liberului Schimb, poate adera la
acest acord, cu conditia ca Comitetul mixt sa decida
aprobarea aderarii lui, negociata antre statul care adera si
statele parti interesate, an asemenea clauze si conditii ce
pot fi stabilite an acea decizie. Instrumentul de aderare va fi
depus la depozitar”
Solutionarea Diferendelor
• Art. 47 din Convenţia AELS arată că „Orice
problemă legată de modul de interpretare şi
aplicare a prevederilor Convenţiei poate fi
prezentată în faţa Consiliului, care va proceda la o
examinare detaliată a litigiului în scopul găsirii unei
soluţii acceptabile”.
• În cazul în care un stat membru consideră că o
măsură aplicată de către un alt stat membru
încalcă Convenţia şi problema nu a fost rezolvată
în termen de 45 de zile după consultările ce au fost
organizate în temeiul articolului 47 din Convenţie,
se poate recurge la arbitraj.
• În acest sens Convenţia a instituit în art. 48, alin. 4
posibilitatea înfiinţării unui tribunal arbitral.
Country/Grouping
Partnership
Entry into Force
Albania
FTA
2010
Belarus
Neg.
Chile
FTA
2004
Croatia
FTA
2002
EU
EEA, CH-Bilateral
1994 (EEA)
Kazakhstan
Neg
Israel
FTA
Rusia
Neg.
Turkey
FTA
1992
Ukraine
FTA
2012
Georgia
JDC
Hong Kong, China
FTA
1993
201
Acronyms and Abbreviations
•
•
•
•
EEA: European Economic Area
FTA: Free Trade Agreement
JDC: Joint Declaration on Cooperation
CH-Bilateral: Swiss Bilateral Agreements with the
EU
• Neg: Negotiations on a Free Trade Agreement in
the EFTA framework are ongoing
• Expl: Exploratory talks/feasibility study phase
that may lead to negotiations
Harta zonelor AELS
European Free Trade Association
Joint Declaration on Cooperation
European Economic Area
Ongoing FTA Negociation
Free Trade Agreement
FTA relations of individual EFTA STATES

similar documents