De MMPI-2 in ontwikkeling

Report
De MMPI-2 Restructured
Form: de nieuwe standaard in
de psychologische diagnostiek?
Paul van der Heijden
Jan Derksen
Inhoud
•
•
•
•
•
•
Ontwikkeling van de MMPI
Beperkingen van de klinische schalen
De RC-schalen
Interpretatie en klinische toepasbaarheid
MMPI-2 Restructured Form
Nederlands valideringsonderzoek
De Minnesota Multiphasic
Personality Inventory
• Wereldwijd meest gebruikte test voor
persoonlijkheidskenmerken en
psychopathologie
• 567 items, AKKOORD/NIET-AKKOORD
• 10 klinische schalen, diverse subschalen
• Meer dan 15.000 publicaties
Constructie MMPI (1943)
Starke Hathaway
Charnley McKinley
Empirical Keying
“Every item finally chosen differentiates between
criterion and normal groups and that is the
reason for acceptance or rejection of the items.
They are not selected for their content or
theoretical import. Frequently the authors can
see no possible rationale to an item in a given
scale; it is nevertheless accepted if it appears to
differentiate.”
Beperkingen van de
klinische hoofdschalen
1. Hoge intercorrelaties:
- itemoverlap
- algemene psychopathologie
- subtiele items
2. Theorieloos instrument
Revisie van de MMPI (1989)
• Itemcontent
• Nieuwe validiteitsschalen (Fb, VRIN, TRIN)
• 15 nieuwe inhoudsschalen
• Uniforme T-scores
• Nieuwe normen
• Klinische schalen zoveel mogelijk identiek
Interpretatiestrategieën
• Code types
• Harris-Lingoes subschalen
• Supplementaire schalen, inhoudsschalen etc.
• Wetenschappelijk onderzoek
Interpretatiestrategieën
Interpretatiestrategieën
Nieuwe ontwikkelingen:
Restructured Clinical Scales
Doelen
• Geen itemoverlap
• Uitgezuiverd voor Demoralisatie
• Betere discriminante validiteit
• Duidelijke factorstructuur
Uitgangspunt bij constructie
• Watson en Tellegen’s theory of mood and
affect
Theory of mood and affect
Pleasantness - Unpleasantness
Positive Affectivity
Negative Affectivity
(+/-)
(+/-)
Primary feelings
Constructie RC-schalen
1.
Ontwikkeling van de Demoralisatieschaal
2.
Identificatie van onderscheidend kernelement,
uitgezuiverd voor Demoralisatie
3.
Constructie van Seed-scales op basis van alle
items uit de klinische schalen
4.
Met behulp van Seed-Scales worden de RCscales geconstrueerd (alle items)
Constructie demoralisatie
1. Klinische schalen bevatten veel Demoralisatie
2. Demoralisatie is equivalent van Unpleasantness
3. Demoralisatie is een klinisch relevante variabele
4. De eerste factor uit de klinische schalen 2 en 7 is
herkenbaar als Demoralisatie.
5. Factor analyse van klinische schalen 2 en 7
vertonen gelijkenis met PA en NA
Demoralisatie
• Brede emotioneel gekleurde dimensie
• Equivalent van de PleasantnessUnpleasantness
• “Feelings of impotentence, isolation and
despair”
Identificatie van de
kernelementen
Schaal 1 (Hs)
2 factoren: demoralisatie en Somatische
klachten
Schaal 2 (D)
2 factoren: demoralisatie en Lage Positieve
Emoties
Schaal 3 (Hy)
3 factoren: demoralisatie, somatische
klachten en Cynisme
Schaal 4 (Pd)
3 factoren: demoralisatie, vreemde
ervaringen, hypomane activiteit en
achterdocht, en Antisociaal Gedrag
Schaal 5 (Mf)
4 factoren: demoralisatie, een factor met Fitems, Esthetisch/Literaire Interesses en
Mechanisch/fysische Interesses
Identificatie (vervolg)
Schaal 6 (Pa)
3 factoren: demoralisatie, cynisme
en Betrekkingsideeën
Schaal 7 (Pt)
2 factoren: demoralisatie en
Disfunctionele Negatieve Emoties
Schaal 8 (Sc)
2 factoren: demoralisatie en Vreemde
Ervaringen
Schaal 9 (Ma)
2 factoren: demoralisatie en Hypomane
Activatie
Schaal 0 (Si)
2 factoren: demoralisatie en Lage
Sociabiliteit
RC-schalen: interpretatie
RCd - Demoralisatie - Algemeen emotioneel
ongenoegen. Gedemoraliseerd, onzeker,
pessimistisch, laag gevoel van eigenwaarde, gevoel
te hebben gefaald.
RC1- Somatische Klachten - Somatische klachten,
excessieve preoccupatie met lichamelijke zorgen en
gezondheidsproblemen. Moeheid, zwakte,
chronische pijn.
RC2 - Lage Positieve Emoties - Anhedonie, depressief,
pessimistisch, neiging zich terug te trekken.
Verveling, isolatie, gebrek aan energie, moeite met
het nemen van beslissingen.
RC-schalen: interpretatie
RC3 - Cynisme - Hoogscoorders geven aan dat anderen
niet te vertrouwen zijn, oneerlijk, alleen voor zichzelf
zorgen en anderen uitbuiten.
RC4 - Antisociaal Gedrag - Antisociaal en oppositioneel
gedrag, agressiviteit en boosheid. Liegen en
bedriegen, moeite zich te conformeren aan
maatschappelijke normen. Problemen met justitie,
familieconflicten, middelenmisbruik.
RC6 - Betrekkingsideeën - Items beschrijven de persoon
als schietschijf, slachtoffer van krachten van buiten,
omringd met boosaardige mensen.
RC-schalen: interpretatie
RC7 - Dysfunctionele Negatieve Emoties - Angst,
geïrriteerd, ongelukkig, hopeloos, piekeren, overgevoelig,
schuldgevoelens, intrusieve gedachten.
RC8 - Afwijkende Ervaringen - Hallucinaties, bizarre
perceptuele ervaringen, waanachtige ideeën, gebrekkige
realiteitstoetsing.
RC9 - Hypomane Activiteit - Grandioos zelfbeeld, algehele
opwinding, sensation seeking, risicovol gedrag, slechte
impulscontrole, euforie, verminderde behoefte aan
nachtrust, ‘racing thoughts’ en agressie.
RC-schalen; voordelen
1. Doeltreffend
2. Minder ‘ruis’, scherpere diagnostiek
3. Efficiënt
4. Vooral bij gedemoraliseerde cliënten
Kritiek op RC-schalen
• Overlap met bestaande schalen
• Construct drift
• Unidimensioneel versus multidimensioneel
• Is demoralisatie te onderscheiden?
MMPI-2 Restructured Form
• RC-schalen als uitgangspunt
• 50 nieuwe schalen
• 338 items
• Uniforme T-scores
• Gebaseerd op non-gendered normen
• Nieuwe validiteitsschalen
• Nieuwe inhoudsschalen en probleemgebieden
• PSY-5-Revised
MMPI-2 RF Validity Scales
•
VRIN-r:
Variable Response Inconsistency
•
TRIN-r:
True Response Inconsistency
•
F-r:
Infrequent responses general population
•
Fp-r:
Infrequent responses psychiatric population
•
Fs:
Infrequent somatic complaints medical
population
•
FBS-r:
Symptom validity
•
L-r:
Uncommon virtues
•
K-r:
Uncommonly high level of psychological
adjustment
MMPI-2 RF RC-scales
• RCdem: Demoralization
• RC1: Somatic Complaints
• RC2: Low Positive Emotions
• RC3: Cynicism
• RC4: Antisocial Behavior
• RC6: Ideas of Persecution
• RC7: Dysfunctional Negative Emotions
• RC8: Aberrant Experiences
• RC9: Hypomanic Activation
RF Higher-Order Scales
• EID - Emotional- Internalizing Dysfunction (2/7)
• BXD - Behavioral/Externalizing Dysfunction (4/9)
• THD - Thought Dysfunction (6/8)
Specific Problem Scales
• Somatic (4)
• Internalizing (11)
• Externalizing (4)
• Interpersonal (5)
• Interests (2)
MMPI-RF PSY-5 r Scales
•
•
•
•
AGGR-r: Agressiveness-Revised
PSYC-r: Psychoticism-Revised
DISC-r: Discontraint-Revised
NEGE-r: Negative Emotionality/
Neuroticism-Revised
• INTR-r: Introversion/Low Positive
Emotionality-Revised
Eerste resultaten
• Prima betrouwbaarheid (r. > .70)
• Weinig overlap tussen RC-schalen
• Relatief veel overlap met bestaande MMPI
schalen
• Duidelijke factorstructuur
• Equivalent met Amerikaanse versie
Normen: mannen
14
Mean raw score
12
10
8
NL
6
US
4
2
0
RCd
dem
RC1
som
RC2
lpe
RC3
cyn
RC4
asb
RC-Scale
RC6
per
RC7
dne
RC8
abx
RC9
hpm
Normen: vrouwen
12
Mean raw score
10
8
NL
6
US
4
2
0
RCd
dem
RC1
som
RC2
lpe
RC3
cyn
RC4
asb
RC-Scale
RC6
per
RC7
dne
RC8
abx
RC9
hpm
Onderzoek
Deel 1: Interne analyses
• CFA op 192 items van RC-schalen in steekproef
ambulante psychiatrische patiënten (N = 4000)
• RC-schalen in twee Nederlandse steekproeven:
betrouwbaarheid, interne validiteit (N = 1244, N =
1066 resp.)
• Parallelliteit van MMPI-2 en MMPI-2-RF in een
steekproef psychologiestudenten (N = 100)
Deel 2: het meten van
persoonlijkheidskenmerken
• RC-schalen en Hogere orde factoren en het Big
Five persoonlijkheidsmodel
• De MMPI RC-schalen en Hogere orde factoren en
psychobiologische model van persoonlijkheid van
Cloninger
• De MMPI RC-schalen en Hogere orde factoren en
het sociobiologische model van persoonlijkheid
van Millon
Deel 3: meten van
klinische syndromen
• De MMPI RC-schalen en Hogere orde factoren
en de SCID-I
• De MMPI RC-schalen en Hogere orde factoren
en PDF
• De MMPI-RF inhoudsschalen en de SCL-90
Dataverzameling
•
•
•
•
•
•
•
•
Forensische populatie: Brussel (N = 580),
Pompe Stichting Nijmegen (N = 300)
Middelenmisbruik: GGZ Noord- en Midden
Limburg (N = 320)
Ambulante psychiatrie (N = 5000)
Normgroep (N = 1244)
Studenten (N = 120)
Patiënten met somatoforme stoornissen
Forensische patiënten i.c.m. delictgegevens
Patiënten met neurologische aandoeningen
Meewerkende
instellingen
Specific Problem Scales
Somatic
• MLS:
• HPC:
• NUC:
• GIC:
Malaise
Head Pain Complaints
Neurological Complaints
Gastro-Intestinal Complaints
Specific Problem Scales
Internalizing
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SUI:
HLP:
SFD:
NFC:
COG:
SNV:
STW:
AXY:
ANP:
BRF:
MSF:
Suicidal/Death Ideation
Helplessness/Hopelessness
Self-Doubt
Inefficacy
Cognitive Complaints
Sensitivity/Vulnerability
Stress/Worry
Anxiety
Anger Proneness
Behavior-Restricting Fears
Multiple Specific Fears
Specific Problem Scales
Externalizing
• JCP:
Juvenile Conduct Problems
• SUB:
Substance Abuse
• AGG:
Agression
• ACT:
Activation
Specific Problem Scales
Interpersonal
• FML:
Family Problems
• IPP:
Interpersonal Passivity
• SAV:
Social Avoidance
• SHY:
Shyness
• DSF:
Disaffiliativeness
Specific Problem Scales
Interests
• AES:
• MEC:
Aesthetic-Literary
Mechanical

similar documents