PowerPoint bemutató

Report
BIZALMI VAGYONKEZELÉS
Tartalom
• A ‚Trust’
• Új PTK. – Bizalmi vagyonkezelés
• T/13218 sz. törvénytervezet – Bizalmi vagyonkezelőkről
• Gazdasági szempontok
• Vagyontervezés üzleti szemmel
• STEP Hungary
Trust
2.sz.
7.sz.
12.sz.
21.sz.
Új PTK.
Vagyonrendelő
Vagyon
Vagyonkezelő
= dolgok, jogok, követelések
Kedvezményezett
Kedvezményezett
• Vagyonrendelő dönt
• Ki(k) legyen(ek) a kedvezményezett(ek)?
• Vagyonrendelő is lehet kedvezményezett.
• Vagyonkezelő nem lehet kedvezményzett.
• Milyen feltétekkel?
• Időbeli – keletkezés és megszűnés
• Tartalmi előírások
• Vagyonrendelő nem dönt
• Vagyonkezelő dönthet, ha erre feljogosították.
Kezelt vagyon védelme
• A vagyonkezelő
• elkülönülten tartja nyilván a vagyont,
• házastársa, élettársa, hitelezője, örököse nem jogosult hozzáférni
akezelt vagyonhoz,
• óvja a vagyont,
• korlátok között rendelkezhet a vagyonnal,
• felel a vagyonban okozott kárért,
• beszámol a vagyon helyzetéről,
• bizalmasan jár el (titoktartás).
Kezelt vagyon védelme
• A vagyonrendelő MÁR nem tulajdonos.
• Hitelezői a vagyonkezelés alatt nem férhetnek hozzá a vagyonhoz
(kiv. fedezetelvonás).
• A kedvezményezett MÉG nem tulajdonos.
• Hitelezői a vagyonkezelés alatt nem férhetnek hozzá a vagyonhoz.
• Hatósági nyilvántartásokban (is) a vagyonkezelő a
tulajdonos!!!
T/13218 sz. törvénytervezet
• Bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól
(nem végleges)
• Ki és hogyan lehet bizalmi vagyonkezelő?
 Üzletszerű tevékenység
• Személyi és tárgyi feltételek
• Nyilvántartások
• Engedélyezési folyamat
 Nem üzletszerű tevékenység
• Bejelentés
• Nyilvántartások
• Hatósági felügyelet
• „Egyéb”:
• Itv., Helyitv., Tao tv. Szja tv., Vht., Sztv. Számv. tv., Inytv., Ctv., ÁFA tv.
stb. módosítása
Engedélyezés
• Üzletszerű: évente min. 2 szerződés v. 1%
• HU Kft. v. Rt. v. EGT fiókteleppel
• Cégnév - vezérszó
• MNB engedélyezi visszavonásig
• Nyilvántartást vezet
• Évente ellenőriz (adatszolg. alapján), de csak az
engedély feltételeit.
• Ket. alapján
Bizalmi vagyonkezelő vállalkozás engedélyezése
• Üzletszerű: évente min. 2 szerződés
• HU Kft. v. Rt. v. EGT fiókteleppel
• Cégnév - vezérszó
• MNB engedélyezi visszavonásig
• Nyilvántartást vezet
• Ket. alapján
Gazdasági szempontok
Belföldi háttér
4000 vállalkozás
Célok
Vagyon konzerválása és egyben
tartása a későbbi generációk
számára.
10 évnél régebben alakult
A vállalkozás hosszú távú
működésének a fenntartása.
50 főnél többet foglalkoztat
Munkahelyek megtartása.
60 éves korosztályba léptek a
tulajdonosok
Visszavonulás után biztosítva legyen
a vagyon megfelelő kezelése és a
megélhetés.
Gazdasági előnyök
Rugalmasság
Felülírja az öröklési jogot
Felülírja a házassági vagyonjogot
Előnyös befektetés
Üzleti befektetések
diverzifikálása
Nyugdíj-előtakarékosság
Véd a hitelezőktől
Oktatás és egészség
Nincsenek tartalmi megkötések
Adózás?
Vagyontervezés üzleti szemmel
• Hagyatéki tervezés:
• Bancroft Trust (Wall Street Journal)
• Hitelezők elleni védelem:
• Cook-szigetek
• Bizalmas ügyintézés:
• Non-charitible purpose trust
• Befektetés kezelés:
• SPDR Gold trust
• Simon Property Group INC
STEP Hungary
• Society of Trust and Estate Practioners (STEP)
• 80 ország
• 18,500 tag
• Hazai szervezet:
• Bizalmi Vagyonkezelők Egyesülete (http://www.step.org/hungary)
• Szakmai non-profit szervezet
Záró gondolat
Köszönöm a figyelmet!
dr. Magyar Csaba TEP
+36 1 383 0333
[email protected]
1145 Budapest, Amerikai út 59.

similar documents