Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében

Report
SZÉKELY ERIKA
Országos Szaktanácsadási Központ a NAK
keretében
Budapest, 2014. október10.
Jogszabályok módosulása
2014. október 1-én hatályba léptek az agrárszaktanácsadással kapcsolatos rendeletek
módosításai.



az
EMVA-ból
a
szaktanácsadási
szolgáltatások
igénybevételéhez nyújtandó támogatásokról szóló 52/2007.
(VI. 28.) FVM rendelet,
a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló
73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet, valamint
az EMVA-ól az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához
kapcsolódó képzések támogatásáról szóló 139/2008. (X. 22.)
FVM rendelet
NAK-hoz kerülő feladatok
Mezőgazdasági
szaktanácsadók
képzésének,
továbbképzésének és vizsgáztatásának szervezése:
2014 végéig a 38/2014. (VI. 4.) sz. IH közlemény alapján
kreditrendszerben. Kötelező tananyagok négy témakörben:
1.
Válságmenedzsment és reorganizáció
2.
KAP I. pillér (EMGA 2014-2020)
3.
KAP II. pilér (EMVA – VP 2014-2020)
4.
Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP)
A képzés, a vizsgázás továbbra is a névjegyzékkezelő
rendszerben történik, de a felület tartalmát a NAK tölti fel, amint
elkészülnek a tananyagok.
NAK-hoz kerülő feladatok
Választható képzések szervezése:
a rendezvényajánló
adatlapot a NAK-hoz kell eljuttatni. Ajánlólap letölthető:
http://www.nak.hu/hu/szaktanacsadok-kepzese-tovabbkepzese
 A választható képzésekről értesítés e-mailen keresztül.
Szaktanácsadók munkájának értékelése: 2014-ben a 38/2014. (VI.
4.) sz. IH közlemény alapján 20+30 kreditpont.
 A választható képzési formából 2013-ban 30 kreditpontot nem
teljesítő szaktanácsadók részére 2014. évi tananyagokból 45
kreditpontot kell elérni!
 Elért kreditpontokról a névjegyzékkezelő rendszeren keresztül
tájékozódhatnak.

NAK-hoz kerülő feladatok
a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság (továbbiakban:
NATaB) titkársági feladatai
a feladat ellátását a 73/2007 (VII.27.) FVM rendelet 4.§. (b.)
pontja határozza meg. A Bizottság tagjait az IH kéri fel, a
tagokra a NAK tehet javaslatot.
az MSZR-t segítő integrált elektronikus rendszer
működtetése: NAK-NAKVI megállapodás alapján

A Területi Szaktanácsadási Központ (továbbiakban: TSzK)
kvótakezelés: a kvóta igénylésének utolsó dátuma 2014.
szeptember 10. volt, így ebben a NAK-nak jelenleg nincs
feladata. Kérdésekkel a NAKVI-hoz fordulhatnak.
NAK-hoz kerülő feladatok

TSzK szerződéskezelés felhasználói felületen keresztül:
az adatok továbbítása az MVH felé: a Megállapodás értelmében
továbbra is a NAKVI látja el.

TSzK-k értékelése: az évente február 28-ig benyújtott éves,
írásos beszámolók alapján. Az OSzK összesített jelentést készít,
amelyet a NATaB következő ülésére terjeszt elő elfogadásra.
Kapcsolatépítés az EU tagországok szaktanácsadó
szervezeteivel, a magyar mezőgazdasági szaktanácsadás
képviselete a nemzetközi kapcsolatok keretében: a feladatot a NAK
Külkapcsolati igazgatóság bevonásával a szaktanácsadási
csoporton belül erre kijelölt munkakörben tevékenykedő szakértő
látja.
NAK-hoz kerülő feladatok
FIGYELEM!
A Bemutató üzemi programot vállalók: arra a napra
támogatott egyéni szaktanácsadási tevékenység nem
számolható el!
Szaktanácsadási csoport
A feladatokat a Vidékfejlesztési Igazgatóságon belül
kialakított Szaktanácsadási csoport látja el.




Székely Erika, szaktanácsadási csoportvezető - Tel.: +36 30 596
5914, e-mail: [email protected]
Varga Zsuzsanna, szaktanácsadási szakértő - Tel.: +36 70 489
3818, e-mail: [email protected]
Sperg Ádám, informatikus (az IT Igazgatóságról segíti a csoport
munkáját)
A csoporthoz további 2 kollégával bővül.
NAKVI weboldaláról
NAK weboldal (www.szaktan.nak.hu)
Gazdálkodói igényfelmérés
2013 novemberében: 3149 kamarai tag
megkérdezése
A gazdálkodási forma szerint:
egyéni
gazdálkodó,
17%
gazdálkodó
szervezet,
10%
őstermelő,
71%
Szakirányú képzettség
nincs, 6%
nem adott
választ, 6%
középfokú,
33%
alapfokú, 9%
felsőfokú,
20%
gyakorlati
tapasztalat
(legalább 5
éves), 26%
Szakmai felkészültséggel való
elégedettség
Nem, a
tevékenységem
hez szükségem
lenne szakmai
felkészítésre
11%
Igen, de
szükségem van
a folyamatos
továbbképzésre
58%
Igen, a
tevékenységem
hez
kapcsolódóan
kellő szakmai
felkészültséggel
rendelkezem,
30%
Tájékozódási formák igénybevétele
A megkérdezettek 85%-a vett igénybe az elmúlt 5
évben valamilyen szolgáltatást
83%
kamarai tanácsadó
könyvelő
falugazdász
nyomtatott szakmai kiadványokat
más gazdák
írott és az elektronikus szaksajtó
pályázatíró
média
inputanyag forgalmazók
névjegyzéki szaktanácsadó
53%
53%
42%
41%
37%
33%
29%
24%
19%
0%
20%
Hasznosnak tartom
40%
60%
80%
100%
Tanácsadási típusok szerinti igények
Egyéb
2%
egyéni, saját
gazdaságban
tartott
szaktanácsadás;
56%
telefonos és
elektronikus
kapcsolatfelvétel
18%
csoportos
szaktanácsadás
24%
Tanácsadási témák iránti igény
1. Pályázatírás
2. Adminisztráció kezelése (pl.: gazdálkodási naplózás)
3. Tevékenységet érintő jogszabályváltozások
4. Gazdálkodási követelmények (kölcsönös megfeleltetés)
5. Növényvédelem, integrált növényvédelem
6. Termesztés- és tartástechnológia
7. Pénzügyi kérdések
8. Állatjólét, állategészségügy
lehetőségek, helyi feldolgozás és kistermelői értékesítés
lehetőségei
9. Piaci
10. Vállalkozás indítása, működtetése
Összefoglalva
A szaktanácsadásnak elsődlegesen a saját
gazdaságban végzett szolgáltatásra, szakterületileg
a pályázatírásra,
az adminisztrációs tevékenységekre,
a jogszabályokra,
a
gazdálkodási
követelményekre
történő
felkészítésre, illetve
a növényvédelemre kell koncentrálnia.
Köszönöm a figyelmet!
elérhetőségek:
szekely.erika@
nak.hu
www.NAK.hu
+36 1 802 6100
1119 Budapest
Fehérvári út 89-95.
Kérdések ?

similar documents