20140911_MozaikEgyesulet_Vac_prez

Report
Egyenlő Bánásmód Hatóság
TAPASZTALATÁTADÓ
TALÁLKOZÓ
Diszkrimináció és autizmus
2014.09.11.
Röviden az autizmusról
Ki az autista?
Röviden az autizmusról
A képen látható gyerekek közül kinek van autizmusa?
Röviden az autizmusról
tények
Az autizmus spektrum zavar olyan állapot, melynek megjelenése egyénenként változó, az enyhe
zavartól a súlyos fogyatékosságig számtalan formája lehet.
Az autizmus az esetek túlnyomó részében nem látszik.
Autizmusról akkor beszélünk, ha a diagnoszták a társas kapcsolatok, a rugalmas
viselkedésszervezés és a kommunikáció terén minőségi eltérést tapasztalnak az átlaghoz képest.
100 – ból 1 ember autista, háromszor annyi fiú érintett, mint lány.
Az autizmus okai jelenleg még tisztázatlanok.
Az autizmus nem gyógyítható, de megfelelő fejlesztéssel az érintett életminősége jelentősen
javítható.
Röviden az autizmusról
film
Röviden az autizmusról
tények még
Az autizmust tudományosan először 1943 – ban írta le Leo Kanner
Az autizmus 2003 óta önálló fogyatékossági ág. (141/2000 Korm.rendelet nevesíti)
Országos Autizmus Kutatás (2009) Vályi Réka, Petri Gábor szerk, Jelenkutató Alapítvány – AOSZ
Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának AJB 1438/2009. sz. jelentése az autista tanulók
oktatáshoz való jogának érvényesülésével kapcsolatban („Méltóképpen másképp” projekt keretében.)
Autizmussal élő személyek jogi chartája (Hága 1992.)
DISZKRIMINÁCIÓ
TIPIKUS DISZKRIMINÁCIÓS HELYZETEK
AUTIZMUSBAN (AZ AUTIZMUS TERMÉSZETÉBŐL
FAKADÓ PROBLÉMÁK ÉS AZ ELLÁTÓRENDSZER
HIÁNYOSSÁGAIBÓL EREDŐ GONDOK)
• Oktatás – nincs megfelelő intézmény
• Egézségügy – ellátás megtagadása
• Munka – védett munkahelyek hiánya
• Lakhatás – nem megfelelő, állapottól függ az ellátáshoz
jutás (pszichiátria, vagy lakóotthon)
DISZKRIMINÁCIÓ
a szereplők
többség
civilek
család
szakemberek
döntéshozók
DISZKRIMINÁCIÓ
MIT TEHETÜNK
SZÜLŐKÉNT
MIT TEHETÜNK
CIVIL
SZERVEZETKÉNT
•Aktivitás
•Jelzés, kiállni a jogainkért (hosszú távon az ügy összes
szereplőjének hasznos)
•Kérni és elfogadni segítséget
•Integrálódni a társadalomba (a leghitelesebb
szemléletformálás)
•Sorstárs közösségek létrehozása
•Informálás
•Szükségletek felmérése, kommunikálás,kielégítése
•Közvetítés a szereplők között
MOZAIK EGYESÜLET
2011 – ben alapították autista gyerekek szülei és az őket
kísérő szakemberek.
Tevékenységek:
• Szülőklubok (tematikus, kötetlen)
• Szülőtréningek
• Szülősegítő kiadványok
• Szabadidős programok
• Segítő szülők
• Szemléletformáló rendezvények
Köszönöm a figyelmet!
Kapitány Imola
[email protected]
70/424 8688

similar documents