Slide 1 - Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Report
Jednání Analytické komise
dohodovacího řízení
13. května 2014
PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Prezentace účastníků – ověření členů AK DŘ
Jednací řád
Příjmy systému v. z. p.
Náklady na zdravotní služby – 2009 – 2013
Produkční ukazatele – benchmarking dle ZP
Zpráva Analytické komise DŘ za rok 2013
Návrh na sběr dodatečných ukazatelů od ZP
ČLENOVÉ AK DŘ – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
3
Zdravotní pojišťovna
Člen
Náhradník
VZP ČR
Ing. Jiří Mrázek, MBA
Ing. Robert Goš
Vojenská ZP
Bc. Jan Sodoma
RNDr. Věra Landová
Česká Průmyslová ZP
MUDr. Pavel Frňka
Mgr. Radka Opavská
Oborová ZP
RNDr. Zdeňka Kopecká
ZP Škoda
Helena Frostová, DiS
Ing. Eliška Zajícová
ZP Ministerstva Vnitra ČR
Mgr. Ing. Petr Vyskočil
MUDr. Jaroslav Jůna
Revírní bratrská pokladna ZP
Ing. Tomáš Malík
Ing. Vlastimil Karlík
ČLENOVÉ AK DŘ – POSKYTOVATELÉ
4
Segment
Člen
Náhradník
Akutní lůžková péče
Ing. Petr Hrabák
Ing. Jiří Čihař
Následná lůžková péče
MUDr. Ing. Petr Fiala
Praktičtí lékaři, PL pro děti a dorost
MUDr. Zdeněk Hamouz
MUDr. Michal Bábíček
Ambulantní stomatologické služby
MUDr. Pavel Chrz
MUDr. Jan Černý
Ambulantní gynekologické služby
MUDr. Vladimír Dvořák
MUDr. Jan Nový
Mimolůžkové ambulantní specializované služby
MUDr. Zorjan Jojko
Domácí zdravotní služby
Bc. Ludmila Kondelíková MUDr. Václav Kasal
Fyzioterapie
Bc. Jitka Hofmanová
Mimolůžkové laboratorní a radiodiagnostické služby
RNDr. Martin Radina
Ing. David Hepnar
Zdravotnická záchranná služba, zdravotní doprava, LSPP MUDr. Marek Slabý
MUDr. Martin Houdek
Lázně, ozdravovny
MUDr. Eduard Bláha
Ing. Michal Voráček
JEDNACÍ ŘÁD
Výňatek z jednacího řádu:
Jednání je schopno se usnášet, je-li přítomna více než polovina všech zástupců
zdravotních pojišťoven a více než polovina všech zástupců skupin poskytovatelů.
K platnosti rozhodnutí je třeba souhlasu více než dvou třetin přítomných
zástupců zdravotních pojišťoven a více než dvou třetin přítomných zástupců
skupin poskytovatelů.
5
PŘÍJMY SYSTÉMU V.Z.P. A ODHAD PŘÍJMŮ NA ROKY
2014 A 2015
2013
Příjem za státní pojištěnce
2014
2015 – VZP
2015 – SZP
53,68
59,73
61,85
61,85
Výběr pojistného
172,06
175,50
179,00
179,80
Celkem
225,74
235,23
240,85
241,65
Zdroj: data pro přerozdělení pojistného, údaje v mld. Kč, platba 845 Kč za státního pojištěnce od
července 2014
6
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO
FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
Tabulka:
Náklady na zdravotní služby celkem (v tis. Kč)
2009
2010
2011
2012
2013
210 838 689
215 581 651
219 167 473
223 000 424
220 642 622
224
222
220
218
216
Mld. Kč 214
212
210
208
206
204
2009
7
2010
2011
2012
2013
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO
FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
Tabulka:
Náklady na zdravotní služby celkem (v tis. Kč)
2009
140 298 909
19 708 105
18 264 369
12 319 737
10 973 732
6 648 005
2 625 832
210 838 689
VZP
ZP MV ČR
ČPZP
OZP
VoZP
RBP
ZP ŠKODA
CELKEM
2010
141 259 325
20 627 696
20 099 219
12 752 690
11 277 831
6 925 461
2 639 429
215 581 651
2011
142 941 704
21 271 655
20 761 446
12 718 358
11 578 035
7 194 971
2 701 304
219 167 473
2012
143 745 533
22 532 135
21 742 010
12 814 969
12 074 355
7 310 800
2 780 622
223 000 424
2013
138 922 425
23 520 992
21 995 733
12 976 247
12 794 708
7 641 623
2 790 894
220 642 622
160
140
120
100
Mld. Kč
80
60
40
20
0
VZP
8
MVČR
ČPZP
2009
2010
OZP
2011
2012
VoZP
2013
RBP
ZP ŠKODA
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO
FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
Tabulka:
Náklady na ambulantní péči celkem (v tis. Kč)
2009
32 836 985
5 890 162
5 523 507
4 152 428
2 915 030
2 126 258
588 922
54 033 292
VZP
ZP MV ČR
ČPZP
OZP
VoZP
RBP
ZP ŠKODA
CELKEM
2010
33 272 326
6 187 773
6 071 093
4 289 000
3 033 972
2 176 653
618 245
55 649 062
2011
34 509 442
6 469 216
6 486 263
4 293 931
3 239 535
2 367 305
644 413
58 010 105
2012
34 638 669
6 716 029
6 633 931
4 344 567
3 419 238
2 349 630
658 670
58 760 734
2013
35 086 294
7 019 684
6 881 671
4 480 481
3 499 388
2 388 654
702 797
60 058 969
40
35
30
25
Mld. Kč
20
15
10
5
0
VZP
9
MVČR
ČPZP
2009
2010
OZP
2011
2012
VoZP
2013
RBP
ZP ŠKODA
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO
FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
Tabulka:
Náklady na lůžkovou zdravotní péči celkem (v tis. Kč)
2009
74 457 576
8 974 743
8 506 451
5 617 796
5 455 581
2 956 617
1 408 030
107 376 794
VZP
ZP MV ČR
ČPZP
OZP
VoZP
RBP
ZP ŠKODA
CELKEM
2010
76 410 932
9 651 775
9 726 765
5 912 675
5 692 626
3 203 733
1 403 980
112 002 486
2011
76 969 654
9 869 314
9 815 348
5 947 148
5 781 197
3 218 139
1 439 913
113 040 713
2012
76 595 619
10 417 865
10 276 428
5 866 939
5 886 887
3 248 286
1 473 677
113 765 701
2013
73 531 274
11 300 817
10 400 810
6 016 075
6 472 205
3 568 310
1 452 467
112 741 958
90
80
70
60
50
Mld. Kč 40
30
20
10
0
VZP
10
MVČR
ČPZP
2009
2010
OZP
2011
2012
VoZP
2013
RBP
ZP ŠKODA
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO
FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
Tabulka:
Náklady na lázeňskou léčebně rehabilitační péči (v tis. Kč)
2009
1 909 375
408 671
299 998
224 489
197 166
106 008
39 565
3 185 272
VZP
ZP MV ČR
ČPZP
OZP
VoZP
RBP
ZP ŠKODA
CELKEM
2010
1 870 019
432 935
309 687
235 054
206 490
108 454
39 944
3 202 583
2011
1 718 187
412 977
316 389
190 005
201 835
108 001
37 361
2 984 755
2012
1 406 819
382 450
266 744
158 602
179 089
97 085
29 738
2 520 527
2013
825 769
241 938
185 484
112 884
115 703
75 447
21 630
1 578 855
2,500
2,000
1,500
Mil. Kč
1,000
500
0
VZP
MVČR
ČPZP
2009
11
2010
OZP
2011
2012
VoZP
2013
RBP
ZP ŠKODA
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO
FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
Tabulka:
Náklady na přepravu (v tis. Kč)
2009
1 090 875
102 086
90 225
62 047
54 582
34 458
20 421
1 454 694
VZP
ZP MV ČR
ČPZP
VoZP
RBP
OZP
ZP ŠKODA
CELKEM
2010
1 075 362
104 054
114 230
66 888
47 581
33 486
19 314
1 460 915
2011
1 037 022
99 876
123 065
62 580
39 686
32 874
18 092
1 413 195
2012
941 098
107 730
125 116
67 220
41 846
34 116
18 540
1 335 666
2013
1 071 795
115 872
136 466
80 132
33 781
37 608
21 133
1 496 787
1,200
1,000
800
Mil. Kč
600
400
200
0
VZP
MVČR
ČPZP
2009
12
2010
VoZP
2011
2012
RBP
2013
OZP
ZP ŠKODA
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO
FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
Tabulka:
Náklady na zdravotnickou záchrannou službu (v tis. Kč)
2009
1 119 762
125 463
120 091
71 375
71 158
45 531
19 850
1 573 230
VZP
ZP MV ČR
ČPZP
VoZP
OZP
RBP
ZP ŠKODA
CELKEM
2010
1 208 064
134 647
140 838
81 659
78 784
50 789
19 990
1 714 771
2011
1 246 707
145 484
151 834
85 981
81 207
53 880
21 255
1 786 348
2012
1 390 487
170 692
176 050
104 816
97 390
58 126
22 381
2 019 942
2013
1 454 878
185 836
195 696
125 270
102 214
62 221
22 701
2 148 816
1,600
1,400
1,200
1,000
Mil. Kč
800
600
400
200
0
VZP
MVČR
ČPZP
2009
13
2010
VoZP
2011
2012
OZP
2013
RBP
ZP ŠKODA
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO
FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
Tabulka:
Náklady na léky vydané na recepty celkem (v tis. Kč)
2009
24 244 254
3 615 411
3 169 300
1 949 107
1 899 517
1 160 147
471 273
36 509 009
VZP
ZP MV ČR
ČPZP
VoZP
OZP
RBP
ZP ŠKODA
CELKEM
2010
22 393 268
3 462 371
3 186 401
1 827 527
1 853 968
1 108 962
446 104
34 278 601
2011
22 159 955
3 529 684
3 202 281
1 825 247
1 824 341
1 143 354
449 134
34 133 996
2012
23 062 461
3 875 178
3 503 440
2 015 977
1 936 752
1 235 742
474 351
36 103 901
2013
21 787 381
3 830 625
3 435 131
2 057 049
1 831 212
1 218 630
473 282
34 633 310
30
25
20
Mld. Kč
15
10
5
0
VZP
14
MVČR
ČPZP
2009
2010
VoZP
2011
2012
OZP
2013
RBP
ZP ŠKODA
UKAZATELE 2013
Náklady na ambulantní péči – vybrané
segmenty
15
UKAZATELE 2013
Tabulka:
Náklady na zdravotní péči v oboru zubní lékařství
Objem úhrad (tis. Kč)
ZP Škoda
ČPZP
RBP
ZP MV ČR
VoZP
OZP
VZP
Počet pojištěnců
141 233
1 203 453
423 444
1 219 935
641 579
676 285
5 699 042
Náklady/poj
137 673
1 186 460
418 148
1 205 627
667 970
704 718
6 084 931
1 026
1 014
1 013
1 012
960
960
937
1,040
1,020
1,000
980
960
Kč
940
920
900
880
ZP Škoda
ČPZP
RBP
ZP MV ČR
Náklady/poj
16
VoZP
OZP
VZP
UKAZATELE 2013
Tabulka:
Náklady na zdravotní péči v oboru gynekologie a porodnictví
Objem úhrad (tis. Kč)
ČPZP
RBP
ZP MV ČR
OZP
VZP
ZP Škoda
VoZP
Počet pojištěnců
475 262
162 665
445 001
249 486
1 822 694
38 303
178 652
Náklady/poj
1 186 460
418 148
1 205 627
704 718
6 084 931
137 673
667 970
401
389
369
354
300
278
267
450
400
350
300
250
Kč 200
150
100
50
0
ČPZP
RBP
ZP MV ČR
OZP
Náklady/poj
17
VZP
ZP Škoda
VoZP
UKAZATELE 2013
Tabulka:
Náklady na diagnostickou péči
Objem úhrad (tis. Kč)
OZP
Počet pojištěnců
Náklady/poj
822 839
704 718
1 168
1 136 122
1 205 627
942
RBP
348 157
418 148
833
VZP
4 898 355
6 084 931
805
ČPZP
935 111
1 186 460
788
VoZP
524 394
667 970
785
68 880
137 673
500
ZP MV ČR
ZP Škoda
1,400
1,200
1,000
800
Kč
600
400
200
0
OZP
ZP MV ČR
RBP
VZP
Náklady/poj
18
ČPZP
VoZP
ZP Škoda
UKAZATELE 2013
Tabulka:
Náklady na specializovanou ambulantní péči
Objem úhrad (tis. Kč)
OZP
VZP
ZP MV ČR
ČPZP
RBP
VoZP
ZP Škoda
Počet pojištěnců
1 529 053
11 521 670
2 136 305
2 072 489
727 606
1 020 374
190 918
Náklady/poj
704 718
6 084 931
1 205 627
1 186 460
418 148
667 970
137 673
2 170
1 893
1 772
1 747
1 740
1 528
1 387
2,500
2,000
1,500
Kč
1,000
500
0
OZP
VZP
ZP MV ČR
ČPZP
Náklady/poj
19
RBP
VoZP
ZP Škoda
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO
FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ – PRODUKČNÍ UKAZATELE
Náklady na lůžkové služby v LZZ –
vybrané segmenty
20
UKAZATELE 2013
Tabulka:
Nemocnice - náklady na ambulantní služby
Objem úhrad (tis. Kč)
ZP Škoda
ZP MV ČR
VoZP
OZP
VZP
ČPZP
RBP
Počet pojištěnců
568 759
4 819 264
2 167 635
2 238 120
16 947 614
3 092 485
1 069 626
Náklady/poj
137 673
1 205 627
667 970
704 718
6 084 931
1 186 460
418 148
4 131
3 997
3 245
3 176
2 785
2 606
2 558
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
Kč 2,000
1,500
1,000
500
0
ZP Škoda
ZP MV ČR
VoZP
OZP
Náklady/poj
21
VZP
ČPZP
RBP
UKAZATELE 2013
Tabulka:
Nemocnice - náklady na akutní lůžkové služby
Objem úhrad (tis. Kč)
VZP
VoZP
ČPZP
RBP
OZP
ZP MV ČR
ZP Škoda
Počet pojištěnců
41 492 435
3 265 449
5 738 323
1 992 907
2 621 293
4 482 443
505 342
Náklady/poj
6 084 931
667 970
1 186 460
418 148
704 718
1 205 627
137 673
6 819
4 889
4 837
4 766
3 720
3 718
3 671
8,000
7,000
6,000
5,000
Kč
4,000
3,000
2,000
1,000
0
VZP
VoZP
ČPZP
RBP
Náklady/poj
22
OZP
ZP MV ČR
ZP Škoda
UKAZATELE 2013
Tabulka:
Nemocnice - léčivé přípravky v centrech
Objem úhrad (tis. Kč)
VZP
RBP
ZP MV ČR
ČPZP
ZP Škoda
VoZP
OZP
Počet pojištěnců
6 147 279
1 184 170
662 052
127 964
700 288
383 185
206 754
Náklady/poj
6 084 931
418 148
1 205 627
1 186 460
137 673
667 970
704 718
1 010
982
939
929
590
574
494
1,200
1,000
800
Kč
600
400
200
0
VZP
23
RBP
ZP MV ČR
ČPZP
ZP Škoda
VoZP
OZP
UKAZATELE 2013
Tabulka:
Samostatní poskytovatelé lůžkové následné péče - OLÚ
Objem úhrad (tis. Kč)
VZP
ČPZP
ZP Škoda
VoZP
RBP
ZP MV ČR
OZP
Počet pojištěnců
3 998 822
543 364
62 233
294 051
163 879
461 777
261 068
Náklady/poj
6 084 931
1 186 460
137 673
667 970
418 148
1 205 627
704 718
657
458
452
440
392
383
370
700
600
500
400
Kč 300
200
100
0
VZP
ČPZP
ZP Škoda
VoZP
Náklady/poj
24
RBP
ZP MV ČR
OZP
UKAZATELE 2013
Tabulka:
Samostatní poskytovatelé lůžkové následné péče - LDN
Objem úhrad (tis. Kč)
ZP Škoda
VoZP
OZP
VZP
RBP
ČPZP
ZP MV ČR
Počet pojištěnců
56 444
193 783
165 336
1 387 112
87 231
222 829
111 533
Náklady/poj
137 673
667 970
704 718
6 084 931
418 148
1 186 460
1 205 627
410
290
235
228
209
188
93
450
400
350
300
250
Kč 200
150
100
50
0
ZP Škoda
VoZP
OZP
VZP
Náklady/poj
25
RBP
ČPZP
ZP MV ČR
UKAZATELE 2013
Tabulka:
Samostatní poskytovatelé následné lůžkové péče - ošetřovatelská lůžka (OL)
Objem úhrad (tis. Kč)
ZP Škoda
OZP
VZP
VoZP
RBP
ČPZP
ZP MV ČR
Počet pojištěnců
15 912
52 528
396 866
34 812
18 999
50 038
21 577
Náklady/poj
137 673
704 718
6 084 931
667 970
418 148
1 186 460
1 205 627
116
75
65
52
45
42
18
140
120
100
80
Kč
60
40
20
0
ZP Škoda
OZP
VZP
VoZP
Náklady/poj
26
RBP
ČPZP
ZP MV ČR
UKAZATELE 2013
Tabulka:
Léky vydané na recepty
Objem úhrad (tis. Kč)
VZP
ZP Škoda
ZP MV ČR
VoZP
RBP
ČPZP
OZP
Počet pojištěnců
21 787 381
473 282
3 830 625
2 057 049
1 218 630
3 435 131
1 831 212
Náklady/poj
6 084 931
137 673
1 205 627
667 970
418 148
1 186 460
704 718
3 581
3 438
3 177
3 080
2 914
2 895
2 599
4,000
3,500
3,000
2,500
Kč
2,000
1,500
1,000
500
0
VZP
ZP Škoda
ZP MV ČR
VoZP
Náklady/poj
27
RBP
ČPZP
OZP
UKAZATELE 2013
Tabulka:
Zdravotnické prostředky vydané na poukazy
Objem úhrad (tis. Kč)
VZP
VoZP
ZP Škoda
ZP MV ČR
ČPZP
RBP
OZP
Počet pojištěnců
4 011 207
336 224
69 131
600 713
574 515
190 711
275 969
Náklady/poj
6 084 931
667 970
137 673
1 205 627
1 186 460
418 148
704 718
659
503
502
498
484
456
392
700
600
500
400
Kč 300
200
100
0
VZP
VoZP
ZP Škoda
ZP MV ČR
Náklady/poj
28
ČPZP
RBP
OZP
AK DŘ
Zpráva Analytické komise DŘ za rok 2013
29
AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ
Ukazatel č. 1:
 Finanční a produkční náklady na zdravotní dopravu (segment č. 5) rozdělit na
náklady na přepravu pacientů sanitními vozidly a na náklady na přepravu
pacientů soukromými vozidly;
Navrhovatel : ANDZS
30
AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ
Ukazatel č. 2:

Bod 1. 7 ambulantní specializovaná péče
přidat odrážky:
 1.7.2 : na péči VŠ nelékařů / logopedů a klin. psychologů /
 1.7.3: na hemodialýzu
 1.7.4: radioterapie a radiační medicína
 1.7.5: změny v segmentu, pokud k nim meziročně dojde

Bod 2 - Ústavní péče
bod 2.1- nemocnice
přidat odrážky: z toho / myslí se z bodu 2.1/:
 2.1.1- náklady na ambulantní specializovanou péči
 2.1.2- náklady na diagnostickou zdravotní péči pro ambulantní pacienty ve členění:
 2.1.2.1 - na laboratoře
 2.1.2.2- na radiologii a zobrazovací metody
 2.1.2.3- na patologii
Navrhovatel : rada SAS
31
AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ
Ukazatel č. 3 :

ROZŠÍŘENÍ ročního sběru (poprvé za rok 2013):
o Číslo zdravotní pojišťovny
o IČZ nemocnice
o Úhrada dle DRG (A/N)
o CELKOVÝ CASE MIX
o CELKOVÝ POČET PŘÍPADŮ
o CELKOVÁ ÚHRADA ZA AKUTNÍ LŮŽKOVOU PÉČI (BEZ CENTER)
Navrhovatel : VZP ČR
32
AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ
Ukazatel č. 4:
 VZP ČR navrhuje, aby AK DŘ sledovala finanční ukazatele příjmů a nákladů
ZFZP perspektivně (OD ROKU 2014 A DÁLE) => na základě schválených a
odsouhlasených celkových očekávaných příjmů v roce 2014 a v roce 2015
 Tabulka č. 1 a č. 2 zpracována v termínu do 06/2014 ?
 Průběžně modelována v souvislosti s analytickými pracemi souvisejícími s
přípravou úhradových vyhlášek (ÚV) pro rok 2015 a v dalších obdobích
 Náklady rozčlenit dle jednotlivých segmentů dle ZPP pojišťovny.
33
AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ
Ukazatel č. 4:
Tabulka 1: BILANCE ZFZP ROKU 2014 (ODHAD)
Základní přehled
111 - VZP ČR
201 - VoZP ČR
205 - ČPZP
207 - OZP
209 - ZPŠ
211 - ZP MV Č
111 - VZP ČR
201 - VoZP ČR
205 - ČPZP
207 - OZP
209 - ZPŠ
211 - ZP MV Č
PŘÍJMY V ROCE 2014 celkem (odhad)
- z toho PŘÍJMY určené na náklady na zdravotní služby čerpané z
oddílu A (tabulka č. 2, oddíl A III., ř. 1) ZFZP (očekávaná skutečnost
2014)
NÁKLADY na zdravotní služby celkem čerpané z oddílu A (tabulka č.
2, oddíl A III., ř. 1) ZFZP (očekávaná skutečnost 2014)
Zůstatek na ZF k 31. 12. 2014 (ODHAD)
BILANCE ZFZP 2014 (ř.2 - ř.3)
Datum zpracování:
Tabulka 2: BILANCE ZFZP PRO ROK 2015 (ODHAD)
Základní přehled
PŘÍJMY V ROCE 2015 celkem (odhad)
- z toho PŘÍJMY určené na náklady na zdravotní služby čerpané z
oddílu A (tabulka č. 2, oddíl A III., ř. 1) ZFZP (očekávaná skutečnost
2015)
POČET POJIŠTĚNCŮ
NÁKLADY na zdravotní služby celkem čerpané z oddílu A (tabulka č.
2, oddíl A III., ř. 1) ZFZP (očekávaná skutečnost 2015)
BILANCE ZFZP 2015 (ř.2 - ř.4)
Navrhovatel : VZP ČR
34
AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ
Ukazatel č. 5:
 Sběr produkčních ukazatelů: ročně místo pololetních sběrů (počet UOP)
35
Děkuji za pozornost

similar documents