Kommunikacios es arculati kotelezettsegek v4.1 (2

Report
KOMMUNIKÁCIÓS
ÉS ARCULATI
KÖTELEZETTSÉGEK
EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
TARTALOM
GRATULÁLUNK A NYERTES PÁLYÁZATHOZ!
A Projektgazdának a Támogatási Szerződésben és jogszabályban
(16/2006 Korm. Rend) előírt kötelezettsége a projekttel
kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása.
A Támogatási Szerződés alapján:
-
-
a Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott
kiadványaiban, média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű
rendezvényein projektjét igény esetén bemutatja, és az erre irányuló
megkeresést csak alapos okkal utasítja vissza
a Kedvezményezett köteles bármely, a projekttel kapcsolatban szervezett
rendezvényről a Közreműködő Szervezetet értesíteni, a rendezvény napját
megelőző legkésőbb 20 nappal
TÁJÉKOZTATÁSI ÉS NYILVÁNOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK
-
Uniós pályázati összeg elnyerésekor a pályázatban elkülönített összeg áll
rendelkezésre a kötelező nyilvánosság biztosításához.
-
Első sorban arról kell tájékoztatni a lakosságot, hogy Önök európai uniós
pályázatot nyertek, és abból valósítanak meg egy konkrét projektet.
-
Minden egyes magyarországi uniós pályázat ugyanazzal az arculattal
valósul meg, a támogatási összeg határozza meg, hogy milyen
elvárásoknak kell megfelelni.
A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET TÁJÉKOZTATÁSA
A Kedvezményezett köteles tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet
a projektrendezvényeiről!
-
-
A rendezvény előtt 20 nappal
E-mailben ([email protected])
Ha készítenek arculati elemekkel ellátott meghívót, azt is küldjék meg
Ha nem készítenek, vagy még nincs kész 20 nappal a rendezvény előtt, a
tájékoztatás akkor is szükséges!
A tájékoztatás és a meghívó tartalmazza a rendezvény alábbi információit:
- Pontos helyszínét (pl. 1010 Budapest, Fő tér 1. fsz.2.)
- Időpontját, időtartamát (pl. 10:00 – 16:00, regisztráció 9:30-tól)
- Meghívottak és az előadók nevét, beosztását, szervezetének nevét (pl.
Nagy Csaba polgármester, Alsókötöny; Kiss Edit jegyző, Felsőkötöny)
- A pályázati azonosítót (a meghívóban nem kötelező, azonban a
tájékoztatás szövegében kérjük feltüntetni).
SEGÉDLETEK – ALAPDOKUMENTUMOK 1.
Központi tájékoztatás
- Általános: www.palyazat.gov.hu
Minden európai uniós pályázatra vonatkozó
közlemény, útmutató, felhívás itt jelenik meg.
- Szakmai: http://emir.palyazat.gov.hu/main/
Pályázati e-ügyintézés (pálytáj) felület HELP
menü. A konkrét pályázatra vonatkozó
segédletek, sablonok, útmutatók helye.
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖTELEZETTSÉGEK
Arculati változás!
- 2014. január 1-től új uniós programozási időszak, 2014.07.11-től új arculati
kézikönyv és új Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (KTK)
útmutató lépett érvénybe.
- A két dokumentum közös neve: KTK2020
- Az új arculat neve: Széchenyi 2020 (kiejtve Széchenyi húsz-húsz)
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖTELEZETTSÉGEK
Arculati változás!
Kire mi vonatkozik?
- Amennyiben a pályázat benyújtása vagy a támogatási szerződés megkötése
megtörtént a KTK2020 hatálybalépése előtt, abban az esetben az ÚSZT KTK
előírásai az irányadóak.
- Ettől függetlenül, valamennyi projekt esetében a Széchenyi 2020 arculati
előírásait kell betartani annak megjelenésének időpontjától kezdve!
Röviden:
A kötelezettségek nem változtak, csak az arculat.
- A KTK kötelező előírásaitól eltérően elkészített, előzetes jóváhagyás nélküli
kommunikációs feladat teljesítése a projekt kommunikációs költségének keretére
nem elszámolható.
SEGÉDLETEK – ALAPDOKUMENTUMOK 2.
ÚSZT KTK
- Tartalmazza, hogy mit kell megvalósítani a
projekt kommunikációja során
- Leírja a kommunikáció alapjait
- Tájékoztatást ad a Kommunikációs feladatok
és eszközök értelmezésére, azok
alkalmazására.
SEGÉDLETEK – ALAPDOKUMENTUMOK 3.
KTK 2020
Tartalmazza, hogy hogyan kell végrehajtani a
projekt kommunikációját.
- Kötelező arculati elemek bemutatása,
használatának szabályozása
- Infóblokkok és azok használata
- Tájékoztatási és emlékeztető táblák
- Kiadványok, nyomtatványok, hirdetési és
reklámfelületek
- Elektronikus felületek
- Kiállítás installáció
KÖTELEZŐ LOGÓK
Széchenyi 2020 logó (normál méret)
Széchenyi 2020 logó (nagy méret)
EU zászló
Befektetés a jövőbe szlogen
Magyar Kormány logó
KEDVEZMÉNYEZETTI INFÓBLOKKOK
Alsó infóblokk:
(Általánosságban
mindenhol, kivétel a
sajtóközleményen)
Felső infóblokk:
(Csak kiállítási
installációkon és a
sajtóközleményen)
KEDVEZMÉNYEZETTI INFÓBLOKKOK HELYES ALKALMAZÁSA
Fekvő formátum esetén:
A felület jobb alsó sarkában
kell feltüntetni
(kivéve kiállítási installációk
– ott jobb felső sarok).
Az infóblokk magasságának az
adott felület magasságának Az infóblokknak tartalmaznia kell
helyes
támogatási
alap
minimum 33%-nak kell lennie. a
megnevezését.
KEDVEZMÉNYEZETTI INFÓBLOKKOK HELYES ALKALMAZÁSA
Álló formátum esetén:
A felület jobb alsó sarkában kell feltüntetni
(kivéve kiállítási installációk – ott jobb felső sarok).
Az infóblokk szélességének az adott felület
szélességének minimum 40%-nak kell lennie.
Az infóblokknak tartalmaznia kell
a
helyes
támogatási
alap
megnevezését.
A TÁMOGATÁSI ALAPOK HELYES MEGNEVEZÉSE
A kommunikáció során hivatkozni kell a finanszírozó alapra az
alábbiak szerint:
- ERFA támogatás esetén: „Európai Regionális Fejlesztési Alap”
- ESZA támogatás esetén: „Európai Szociális Alap”
- Abban az esetben, amikor a megvalósuló projektet egynél több támogatási
alap finanszírozza, vagy általánosságban beszélünk európai uniós
fejlesztésről, a következő hivatkozást kell feltüntetni:
„Európai Strukturális és Beruházási Alapok”.
- Az Európai Unió szöveges megjelenítésekor az Európai Unió elnevezés
kiírása a helyes, rövidítés nem megengedett.
NEM HASZNÁLATOS LOGÓK
ÚSZT infóblokk NFÜ elérhetőséggel:
Régi ÚMFT logó:
ESZA logó:
ÚSZT logó
KOMMUNIKÁCIÓS CSOMAGOK ÉS TÁBLÁK
ÚSZT KTK 10-11. oldal
I. sz. : 500 millió forint felett
II. sz.: 50-500 millió forint között
III. sz.: 50 millió forint alatt
Tájékoztatási táblák:
A típusú: 500 millió forint feletti infrastrukturális beruházások esetén
B típusú: 50 millió forint feletti és infrastrukturális beruházás esetén
C típusú: 50 millió forint alatti támogatási összegnél és nem
infrastrukturális beruházás esetén
D típusú emlékeztető tábla: mindenkinek kötelező
A II ÉS III. SZ. KOMMUNIKÁCIÓS CSOMAG TARTALMA
Projekt szakasz
Projekt
előkészítés
A projekt
megvalósítási
szakasza
Kommunikációs feladat
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén
a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal)
létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
(csak a II. sz. csomag)
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a
sajtómegjelenések összegyűjtése (csak a II. sz. csomag)
„C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás
helyszínén
Fotódokumentáció készítése
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a
sajtómegjelenések összegyűjtése
A projekt
megvalósítás
utáni szakasza
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó
tartalommal
„D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás
helyszínén
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZÁBAN
1. Honlap
A Kedvezményezett projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalmi elemeket
szükséges megjeleníteni a honlapon:
- A Kedvezményezett neve
- A projekt címe
- A projekt azonosítószáma
- A szerződött támogatás összege
- Támogatás mértéke százalékban
- A projekt tartalmának bemutatása
- A projekt tervezett befejezési dátuma
(ha megvalósult akkor a tényleges befejezés dátuma)
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZÁBAN
1. Honlap
Minta az infóblokk elhelyezésére webes felületen:
Az infóblokkot a honlapokra minden
esetben
színes
változatban
kell
kihelyezni, továbbá a digitális eszköz
megjelenítő
felületén
anélkül
is
látszania kell, hogy a használónak le
kellene görgetnie az oldalt.
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZÁBAN 1. - SAJTÓKÖZLEMÉNY
A sajtóközlemény részei és helyes megjelentetésük
- Széchenyi 2020 infóblokk, hivatkozással a
helyes támogatási alapra
- Dátum Arial 10pt normál
- Kedvezményezett elérhetősége
Arial 10pt félkövér
-SAJTÓKÖZLEMÉNY - ARIAL14 PT
ALL CAPS, FÉLKÖVÉR, KÉK
- Sajtóközlemény címe Arial 10pt
félkövér
- Bevezető
félkövér
-Törzsszöveg (Arial10pt)
(lead)
Arial
10pt
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZÁBAN 1. - SAJTÓKÖZLEMÉNY
A sajtóközlemény és a fizetett hirdetés
Sajtóközlemény
- Sablon szerinti
- Ingyenes
- A sajtó nem köteles megjelentetni
- A sajtó nem köteles az arculati
elemeket megjeleníteni
Sajtóhirdetés
- Sablon szerinti
- Térítésköteles
- A sajtó köteles megjelentetni
- A sajtó köteles az arculati elemeket
megjeleníteni
Kinek és hogyan küldjük el?
- Olyan sajtóorgánumnak, amely profilját tekintve illeszkedik a projekt témájához
- Helyi újságnak
- Lehet elektronikus is
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZÁBAN 1. - SAJTÓKÖZLEMÉNY
PÉLDA A JÓ SAJTÓKÖZLEMÉNYRE
- Szabályos infóblokk,
szerepel rajta a megfelelő
támogatási alap.
- Az elrendezés, a betűtípus,
szín és méret megfelelő.
- Utalás van az Európai Unió
támogatására
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZÁBAN 1. - SAJTÓKÖZLEMÉNY
PÉLDA A ROSSZ SAJTÓKÖZLEMÉNYRE
- Nem szerepel rajta
semmilyen arculati elem.
- Nincs rajta elérhetőség
- Az elrendezés, a betűtípus,
szín és méret és a
támogatás kerekítése sem
megfelelő.
- Nincs utalás az Európai
Unió támogatására
- Sok gépelési és helyesírási
hiba van benne.
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZÁBAN 2. „C” TÍPUSÚ TÁBLA
Projekt megnevezése
maximum 100 karakterben
MINDEN CSUPA NAGYBETŰ,
A MILLIÓ FORINTOT KIÍRNI
BETŰKKEL
Támogatási összeg:
- kék színnel
- millió forint esetén 2 tizedes jegyig
szükséges kerekíteni a matematika
kerekítési szabályai szerint.
Helyes kerekítés, ha a támogatási
összeg 31 785 806 Ft: 31,79 millió forint
Helyes kerekítés, ha a támogatási
összeg 51 998 543 Ft: 52 millió forint
Mérete: A2 (594 x 420 mm)
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZÁBAN 4. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ
Fényképek készítése
Rendezvényekről
Képzésekről,
foglalkozásokról
Anonimitás, adatvédelem
- Távolabbi fotókat készítsünk
- Csoportokról készítsünk fotókat (min. 4 ember)
- A portréképek készítése kerülendő, ha mégis ilyet készítünk, kérjük az alany
beleegyezését!
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS
UTÁNI SZAKASZÁBAN 1. SAJTÓKÖZLEMÉNY
Milyen a jó sajtóközlemény ?
- Széchenyi 2020 infóblokk, jobb oldalon
felül, hivatkozással a helyes támogatási
Alapra ami az Európai Szociális Alap.
Egyedül itt van fölül az infóblokk.
- Dátum: Igazítsuk a (várható) megjelenés
dátumához, éé∣hh∣nn∣ formátumban
-
Megtalálható rajta az elérhetőségünk,
hogy az érdeklődő fel tudja venni velünk
a kapcsolatot.
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS
UTÁNI SZAKASZÁBAN 1. SAJTÓKÖZLEMÉNY
Milyen a jó sajtóközlemény ?
-
A címe rövid, kifejező, figyelemfelkeltő.
-A
lead
(bevezető)
figyelemfelkeltő, sokan a lead
elolvasása után döntik el, hogy
végigolvassák-e a közleményt,
vagy sem.
- Legyen benne a legfontosabb információ
a fejlesztésről és lehetőség szerint már itt
utaljunk az európai uniós támogatásra.
Szerepeljen benne a támogatási összeg,
mindig kerekítve, millió forint esetén 2
tizedes jegyig, a „millió” betűkkel kiírva.
Pl.: 14,43 millió forint
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS
UTÁNI SZAKASZÁBAN 1. SAJTÓKÖZLEMÉNY
Milyen a jó sajtóközlemény ?
-Törzsszöveg maximum egy, de
inkább fél oldal, szerepel benne a
fejlesztés célja, hol valósul meg,
kivel
valósítjuk
meg,
hogyan
kapcsolódik
a
tevékenységünkhöz, mikorra készül
el a beruházás/fejeződik be a
képzés,
mennyi
munkahelyet
teremt, stb.
- Kerüljük
a
szakszövegeket,
törvényi hivatkozásokat, illetve
minden, az adott szakmabelieken
kívül
másnak
nem
releváns
információk megjelenítését
- A pályázati azonosító
megjelenítése sem szükséges, ez
a nyilvánosság számára nem
mond semmit. Helyette az is
megfelelő, ha a projekt címét
használjuk.
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS
UTÁNI SZAKASZÁBAN 2. TÉRKÉPTÉR
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó
tartalommal
-
Belépés a Pályázati E-ügyintézés (Pálytáj) felületen (Médiafeltöltés)
A projekt során készült fotók, videók feltöltése galériákba
A projekt egészét átfogó fényképeket készítsünk, ami bemutatja a teljes
fejlesztést. (további információ a Fotódokumentáció c. dián)
1 helyszínhez 10 galéria hozható létre
1 galériába 100 db fotó (max. 10MB/db) tölthető fel
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS
UTÁNI SZAKASZÁBAN 3. „D” TÍPUSÚ TÁBLA
Projekt megnevezése
maximum 100 karakterben
MINDEN CSUPA NAGYBETŰ,
A MILLIÓ FT IS!
Támogatási összeg:
- kék színnel
- millió forint esetén 2 tizedes jegyig,
szükséges kerekíteni
Mérete: Minimum A3 (594 x 420 mm)
TÁBLAGENERÁTOR
-
-
Online segítség a táblák elkészítésére
-
Csak az adatokat kell beírni, a többit elkészíti a program
-
A kész táblakép azonnal küldhető a nyomdába
Elérhetőség:
http://emir.palyazat.gov.hu/nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖTELEZETTSÉGEK
„C” típusú tájékoztató tábla
Mérete: A2 (594 x 420 mm)
„D” típusú emlékeztető tábla
Mérete minimum A3-as 420 x 297 mm
A Széchenyi2020-as arculatú „C” típusú tábla kihelyezése esetén, a tábla a
„D” típusú táblát kiváltva a fenntartási időszak végéig, azonos tartalommal kint
hagyható.
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖTELEZETTSÉGEK
Köszönöm a figyelmet!
Elérhetőségek:
Központi telefon:
061/273-42-50
E-mail kommunikációs és arculati kérdésekben:
[email protected]

similar documents