molnar_karolina_konzultacio_erzekenyites_bp_20130513

Report
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Iskolai Közösségi Szolgálat –
teher vagy lehetőség?
Mi a cél?
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Néhány szó a szolgálatról
Diák: tapasztalatszerzés
tapasztalat
tudás
képességek
Elősegíti a társadalmi beilleszkedést
Hozzájárul a kirekesztődés csökkentéséhez
Segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében
2013. 05. 13.
2
Empátia
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
„Úgy nem lehet szeretni, hogy nem érezzük át a másik
ember örömét és bánatát. Úgy nem lehet szeretni, hogy nem
fedezzük fel a közös pontokat azokkal, akik első pillantásra
annyira másoknak tűnnek, mint mi.”
2013. 05. 13.
3
Hozzáállás és értékrend
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
„Egy napot a te szemeden keresztül élünk meg”
Verbális és absztrakt prezentációk helyett valódi
élmények és tapasztalatok
• Problémamegoldó képesség
• Kommunikációs képesség
• Önértékelés
• Csapatmunka
• Rugalmasság
• A nem etikus viselkedés felismerése
2013. 05. 13.
4
Miért van erre szükség?
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
•
Nyomasztó hiányérzet a
társadalomban
Lehet-e változtatni rajta?
•
Oktatás-nevelés, fejlesztés
•
Szociális képességek fejlesztése
iskolai keretek között
Személyközi és állampolgári
kompetencia
– Szociális kompetencia
– Társas kompetencia
(kapcsolat, érintkezés)
•
2013. 05. 13.
5
A lehetőségekről…
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Segítőkészség
Empátia
Megértés
Türelem
Elfogadás
Az elmélet
mellett a
tapasztalati tanulás
lehetősége
gyakorlat
Tolerancia
Együttérzés
Megbízhatóság
Kitartás
Hűség
2013. 05. 13.
6
A tanár szerepe:
motiváció és kitartás
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
A diákok
megtapasztalhatják
az adás
örömét
az
elfogadás
képességét
megismerhetik
önmagukat
tanár
mindkettő
diák
a világot
0
10
20
30
40
ÉS A TANÁROK?
2013. 05. 13.
7
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Ön szerint mi a pedagógus
legfontosabb feladata?
folyamatos kísérése, segítése
élmények feldolgozása a program végén
adminisztráció
diákok érzékenyítése
előkészítési, szervezési feladatok
kapcsolattartás a fogadó intézményekkel
0
2013. 05. 13.
5
10
15
20
25
8
Mire van szükség?
A segítő pillérek
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
professzionalizmus
szemlélet
stratégiák
kompetenciák
energia
türelem
kooperáció
kitartás…
• Elfogadni - Miért…?
• Elismerni – hatás, haszon
létjogosultság
2013. 05. 13.
9
Vegyes érzelmek…
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
•
•
„Nem mondom, hogy mindezek nem szép gondolatok, nemes
elgondolások, azonban nem biztos, hogy a kötelezően előírt
önkéntesség valóban azt a hatást váltja ki, amelyet kiváltani óhajtanak.
Nem vagyok biztos abban, hogy az érettségi bizonyítvány
megszerzéséhez az önkéntességen át vezet az út. Azonban abban
semmi kivetni valót nem találok, ha az iskola, valóban önkéntes
alapon, ilyen fajta munkavégzésre ösztökéli a diákokat, és ezeket meg
is szervezi. Ugyanis akit ez érdekel, akit ez foglalkoztat, az tényleg úgy
fogja megélni, hogy tett valamit, és hogy fejlődött tőle, azonban akinek
ez nem jelent semmit, annak esetleg egy olyan rossz élményt nyújthat,
amely talán végleg eltántorítja egy ilyen munkától.”
Forrás: http://magyarcitrom.postr.hu/onkentes-munka--ingyenmunka
2013. 05. 13.
10
Hogyan érhetjük el?
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• Idő
• Erőforrás
• Kapcsolatok
• Kölcsönösség
• Tervezés
• Élő együttműködés
• Értékelés
2013. 05. 13.
11
Szolgálatra kész?
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Egy diáknál akkor lesz igazán
eredményes a tevékenység, ha az
iskolájában tanító, tanuló személyek
együttesen
elfogadják az IKSz létjogosultságát.
A tapasztalatok alapján
az eredményes szolgálat feltételei:
 tanári attitűd
 támogató környezet
 egyértelmű és megfelelő
szabályozási rendszer
2013. 05. 13.
12
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Nem lényegtelen
„látványelemek”
Reflexió
Motiválás
Értékelés
2013. 05. 13.
13
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Ön milyen nehézségekre számít az
Iskolai Közösségi Szolgálat
bevezetése, működtetése kapcsán?
18
16
14
12
10
8
6
4
Series1
2
0
2013. 05. 13.
14
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Mi „zavarhatja” az IkSz
eredményességét?
Talán azok a diákok , akik
•
•
•
•
•
•
•
nem érdeklődnek a tevékenység iránt…
értetlennek, netán lustának tűnnek, mivel nem is értik, mit várunk el
tőlük…
harsányságukkal igyekeznek felhívni magukra a figyelmet…
csak a számukra értelmes, általuk megértett elvárásokat, szabályokat
hajlandóak elfogadni, betartani…
nem végzik el a vállalt tevékenységet…
szoronganak valami miatt…
nem tisztelik azokat, akikkel együtt kellene tevékenykedniük...
2013. 05. 13.
15
Vagy inkább:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 Szervezetlenség
 Kötelező feladat  teher
 Nincs előkészítés, érzékenyítés, értékelés
 Nem valós szükségletekre tervezték
 Nem megfelelő a feladat
2013. 05. 13.
16
Alapkérdések
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• Mit várhatok az iskolavezetéstől?
• Mit várhatok a fogadó intézménytől?
• Mit vár tőlem a fogadó intézmény?
2013. 05. 13.
17
Érzékenyítő foglalkozások
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
•Szekszárdi Júlia: Új utak és módok. Gyakorlatok a
konfliktuskezelés tanításához és tanulásához.
Dinasztia Tankönyvkiadó, 2008.
•Gönczi Károly: Önismereti játékok gyűjteménye 2.,
Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen.
•Mohay Péter: Közösségformáló játékok
tizenéveseknek. Flaccus Kiadó, Budapest, 2006.
•N. Horváth Margit: "Legyetek jók, ha tudtok!" Etika.
Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen.
2013. 05. 13.
18
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Az Iskolai Közösségi Szolgálattal
kapcsolatos ismeretekről
csak hallomásból lismeri
környezetében működik, de még nem vett
részt benne
részt vesz benne
2013. 05. 13.
van már tapasztalata ilyen
tevékenységben
érintett tanulócsoport
osztályfőnöke
a vezetőség döntése alapján
egyéni indíttatásból jelentkezett
19
Lehetőség
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 Valós segítség a fogadó intézmény számára
 Személyiségfejlődés
 Intézményi működés fejlesztése
 Külső kapcsolatok erősítése
 Anyagi megtakarítás
2013. 05. 13.
20
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Köszönöm a figyelmet!
[email protected]
2013. 05. 13.
21

similar documents