Kombinált Hitel Garanciával Szakmai Nap, 2011

Report
Kombinált Hitel Garanciával eljárás
Szakmai nap
Program
Általános Tájékoztatás: Új Széchenyi Terv
és Gazdaságfejlesztési program
Siba Ignác, NFÜ, GOP IH
Kombinált Hitel Garanciával eljárásrend:
A program célja, általános ismertetés
Dr. Hegyi Fatime Barbara, NFÜ, GOP IH
Garancia jóváhagyása
Bartucz Magdolna, Garantiqa Zrt.
Pályázati tájékoztató és jóváhagyási folyamat
Gerecs Rómeó, MAG Zrt.
Támogatás folyósítása, monitoring,
helyszíni ellenőrzés
Rachné Skobrák Dóra, MAG Zrt.
Kommunikációs kötelezettségek
Kérdések
Hungler Diána, NFÜ, Kommunikációs főosztály
Általános tájékoztatás:
Az Új Széchenyi Terv és a Gazdaságfejlesztési
Operatív program
Siba Ignác
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Új Széchenyi Terv
1. Foglalkoztatás:
→ Minden GOP-os pályázatban alapelem
2. Növekedés:
→ Stratégia alkotás
→ Kitörési pontok meghatározása
→ Pályázatok kiírása
3. KKV fejlesztés
→ a gazdaság stabil pillérei a mikro-, kis-, és középvállalkozások
→ a több mint 200 milliárd forintnyi kiírt pályázatból 100 milliárd
csak kkv-k által érhető el
Kkv-k
fejleszt
ése
ÚSZT
kitörési
Foglalk pontok
oztatási
hatás
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Foglalkoztatás
Vállalkozásfejlesztés
TudományInnováció
GOP 1. prioritás
KUTATÁSFEJLESZTÉS
GOP 2. és 3. prioritás
Egészségipar
INNOVÁCIÓ
(Alapkutatás)
Alkalmazott kutatás
TermékSzolgáltatás-
fejlesztés
BERUHÁZÁS
Technológia-
Kísérleti fejlesztés
MUNKAHELYTEREMTÉS
Zöldgazdaság
Közlekedésfejlesztés,
tranzitgazdaság
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Hitel
Garancia
Kockázati tőke
GOP 4. prioritás
GOP és KMOP aktuális helyzete
GOP aktuális helyzete
(2011. szeptember 9-i adatok alapján)
800 000
707 832
7 éves keret Millió Ft
700 000
Megítélt támogatás millió Ft
500 000
400 000
Szabad keret Millió Ft
443 349
352 908
315 558
294 087
265 996
300 000
178 477
200 000
98 957
95 480
60 547
100 000
23 64539 879
GOP
1. K+F és innováció
2. A vállalkozások komplex
fejlesztése
Prioritás
100 000
3. A modern üzleti környezet
elősegítése
KMOP aktuális helyzete
(2011. szeptember 9-i adatok alapján)
98 233
7 éves keret Millió Ft
90 000
80 000
Megítélt támogatás millió Ft
74 313
Szabad keret millió Ft
70 000
Millió Ft
Millió Ft
600 000
60 000
49 685
45 057
50 000
38 187
40 000
30 000
33 814
23 920
20 000
11 498
11 243
10 000
3 490 2 311 1 179
KMOP
K+F és innováció a
versenyképességért
A vállalkozások komplex
fejlesztése
A modern üzleti környezet
elősegítése
GOP és KMOP aktuális helyzete
GOP aktuális helyzete
(2011. szeptember 9-i adatok alapján)
20 784
20 000
18 643
Beérkezett db
Megítélt támogatás db
13 592
12 598
12 000
8 000
4 000
1 918
869
213
117
GOP
1. K+F és innováció
2. A vállalkozások komplex
fejlesztése
Prioritás
3. A modern üzleti környezet
elősegítése
KMOP aktuális helyzete
(2011. szeptember 9-i adatok alapján)
7 000
6 078
Beérkezett db
6 000
Megítélt támogatás db
5 027
5 000
4 000
3 825
3 326
db
db
16 000
3 000
2 000
1 044
1 000
493
7
6
KMOP
K+F és innováció a
versenyképességért
A vállalkozások komplex
fejlesztése
A modern üzleti környezet
elősegítése
Kombinált Hitel Garanciával eljárásba
bevont pályázatok aktuális helyzete
KHG eljárásba bevont pályázatok aktuális helyzete
(2011. szeptember 9-i adatok alapján)
32 000
32 000
Keret millió Ft
28 000
Megítélt támogatás millió Ft
millió Ft
24 000
20 000
16 000
12 000
9 000
8 388
8 000
4280
4 000
1 234
2 736
GOP-2.1.1-11/B.
GOP-3.2.1-11.
KMOP-1.2.1-11/B.
Prioritás
Megítélt támogatási összegek
átlaga:
243
Beérkezett db
Megítélt támogatás db
200
GOP-2.1.1-11/B: 58 millió Ft
150
144
db
GOP-3.2.1-11: 205 millió Ft
250
KHG eljárásba bevont pályázatok aktuális helyzete
(2011. szeptember 9-i adatok alapján)
KMOP-1.2.1-11/B: 57 millió Ft
87
100
48
50
20
6
0
GOP-2.1.1-11/B.
GOP-3.2.1-11.
KMOP-1.2.1-11/B.
Az eljárás előnyei

Meglévő folyamatokra épül:
 Standard banki jóváhagyás
 Standard kezességvállalási folyamat
 ÚSZT Viszontgarancia program
 2011. évi ÚSZT pályázati kiírások



Harmonizált NFÜ-MAG-banki folyamat
Egyértelműen KKV támogató konstrukció
A bankok a forrásaikat ésszerű kockázat mellett tudnák
kihelyezni
Pénzintézeti döntés a beruházás elfogadásáról
Egy csatornás kommunikáció a résztvevő szereplők között


Köszönöm a figyelmet!
Kombinált Hitel Garanciával eljárás:
Általános tájékoztató
Dr. Hegyi Fatime Barbara
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Kombinált Hitel Garanciával
A Kombinált Hitel Garanciával „KHG” eljárás célja:
 Forrást biztosítson hitelképes magyarországi székhelyű,
illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a
Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező Mikro-,
Kis-, és Középvállalkozások számára
 Támogatás: a GOP és KMOP keretében kiírt pályázatok
által finanszírozott vissza nem térítendő támogatást,
illetve
 Hitel: a GOP 4 Prioritás keretében a hitelintézetek által
nyújtott, garanciaszervezetek által garantált hitelhez
viszontgaranciát együttesen biztosít.
Kombinált Hitel Garanciával
Projekt felépítése
I. Fázis
Hitel
80% Garanciával
Önerő
II. Fázis
VNT folyósítás
után
Teljes projekt
Önerő
Vissza nem térítendő
támogatás
Hitel
80% Garanciával
 Projekt teljes értéke (= önerő + hitel + támogatás) megegyezik az
összes elszámolható költség összegével
 A végső kedvezményezet köteles az összes elszámolható költség
legalább 25%-át önerőként biztosítani
 A hitel összege a projekt összes elszámolható költségének maximum
75%-a a jóváhagyás pillanatában
 A támogatás mértéke az elszámolható költségek 25%-a.
13
Hitelintézeti akkreditáció
A Hitelintézeti nyilatkozat
 a Hpt. 3.§ (1) bekezdés b) pont szerinti pénzügyi szolgáltatási
tevékenység (’hitel és pénzkölcsön nyújtása’) végzésére érvényes
engedéllyel rendelkezik vagy olyan külföldi vállalkozás [a külföldi
székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és
kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény (a
továbbiakban: Fkt.) 2. § a) pont], amely pénzügyi szolgáltatási
tevékenységet vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási
tevékenységet végezhet Magyarországon fióktelepe útján.
 Elfogadja az eljárás feltételeinek biztosítását és betartását
 Elfogadja, hogy a hitelbírálatot követően ajánlatát 90 napig tartja
 Rendelkezésre bocsátja egy dedikált személy és annak
helyettesének elérhetőségeit.
Kombinált Hitel Garanciával eljárásrend
Hitelkondíciók
Azon feltételek esetében, amelyekre a KHG eljárásrend nem tér ki, a Hitelintézet
saját hatáskörben határozhat meg feltételeket.




Egy ablakos eljárás,
Dedikált személyek kijelölése,
Hitelintézet jóváhagyást követően ajánlatát 90 napig tartja,
Viszontgarancia programmal összhangban HUF, EUR, USD, CHF hitelek


Maximum 500 millió forintnyi beruházás 80% garancia mellett,
Maximum 250 bps kamatmarzs forint hitel esetében, 350 bps devizahitel
esetében, az irányadó bankközi kamatszint felett,
Felszámítható költségek és díjak tekintetében a bankok normál díjszabása
szerint alkalmazható, kivétel a támogatási összegre vonatkozó
előtörlesztési díj,
A végső Kedvezményezett a Projekt megvalósítását a projekt
megkezdésétől számított 24 hónapon belül köteles befejezni,
Támogatás engedményezés útján a bankhoz kerül átutalásra,
A fenntartási időszak alatt bankgarancia a támogatási összeg 50%-ra (50
millió Forintos támogatási összeg felett).




adhatóak & maximális futamidő 15 év,
Köszönöm a figyelmet!
Garancia jóváhagyási folyamata
Bartucz Magdolna
Garantiqa Zrt.
KÉRELEM A KÉSZFIZETŐ KEZESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
BERUHÁZÁSI HITEL
1.
A kérelmet benyújtó pénzügyi intézmény
A kérelmet benyújtó pénzügyi intézmény neve
 Szervezeti egység
 Az ügyintéző neve
 Telefonszáma
 E-mail címe
A döntésről értesítendő neve
 Beosztása
 Címe
 Fax-száma
 E-mail címe
2.
Az ügyfél (adós) adatai (A vállalkozás / egyéni vállalkozó adatai)
1. Adószáma
2. Teljes neve
Rövid neve
3. Székhelye (ir.sz., város, közterület neve, típusa,
házsz. v. helyrajzi sz.)
4. Telefonszáma
5. Főtevékenységének TEÁOR kódja
6. Cégkategória
a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerint mikro-,
kis-, középvállalkozás
7. Alapításának éve (jogelőd alapításának éve)
8. Vállalkozás cégjegyzékszáma
9. KSH törzsszám
Egyéni vállalkozó (egyéni cég) és adószámmal nem rendelkező adós esetén kitöltendők az alábbi adatok is
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Jelenlegi neve (vez.név, utónév, előtag)
Születéskori neve (vez.név, utónév, előtag)
Anyja neve (vez.név, utónév, előtag)
Születési helye (város)
Születési ideje (év, hó, nap)
Lakcíme (ir.szám, város, közterület neve, típusa,
házszám v. helyrajzi szám)
14.
Végzettsége
alapfokú
középfokú
felsőfokú
Az ügylet
3.
1. ügylet
1. A készfizető kezességvállalási kérelem alapjául
szolgáló szerződés azonosítója
2. A hitel összege
3. A hitel devizaneme
4. A készfizető kezesség kért mértéke (%)
5 Kamattartam szorzó*
6. A hitellel megvalósuló tevékenység TEÁOR kódja
7. A hitellel megvalósuló projekt létrehozásának helye
8. A hitel/bankgarancia szerződés véglejárata
9. A készfizető kezesség konstrukciója
9.1. Megállapodás megnevezése
9.2. Hitelkamat
1,0
1,1
1,2
Közép-Magyarországi Régión kívül
kerül sor/ Közép-Magyarországi
Régióban kerül sor
Általános
* Hirdetményben közzétett - a garanciavállalás és a díjszámítás alapjául is szolgáló - kamattartam szorzó
értékei:
- Forintban kötött hitel, hitelkeret, kölcsön ügylet: 1,0 választható szorzó, tőkeszintű garancia vagy
1,2 választható szorzó, ahol a garanciavállalás alapját a tőke +
a tőke összeg 20%-áig kamat, kamatszerűen fizetendő
járulékok és árfolyam változás képezik;
- Devizában kötött hitel, hitelkeret, kölcsön ügyletnél kötelezően alkalmazott szorzó: 1,2 ahol a garancia alapját a
tőke + a tőke összeg 20%-áig kamat, kamatszerűen fizetendő járulékok és árfolyam változás képezik;
- Széchenyi Kártya Program Beruházási hitel esetén kötelezően alkalmazott szorzó: 1,1 ahol a garanciavállalás
alapját a tőke + a tőke összeg 10%-a képezik;
4.
Az ügyfél (adós) tulajdonosa(i)
Amennyiben a tulajdonos természetes személy (max. a 4 legnagyobb tulajdonos)
1
Jelenlegi neve (előtag, vezetéknév, utónév,)
Születéskori neve (előtag, vezetéknév, utónév,)
Anyja neve (előtag, vezetéknév, utónév,)
Születési helye
Születési ideje (év, hó, nap)
Lakcíme (ir.sz., város, közterület neve, típusa,
házsz. v. helyrajzi sz.)
Tulajdoni hányad %
Amennyiben a tulajdonos valamely szervezet (max. a 4 legnagyobb tulajdonos)
1
Adószáma:
Teljes neve
Rövid neve
Cégjegyzékszáma
KSH törzsszám
Székhelye (ir.sz., város, közterület neve, típusa,
házsz. v. helyrajzi sz.)
Tulajdoni hányada %
5.
Kapcsolt vállalkozások
Adós vállalkozás tulajdonosának érdekeltségei:
Tulajdonos neve
Kapcsolt vállalkozás
neve
Kapcsolt vállalkozás
adószáma
Tulajdoni
hányad %
Kapcsolt
vállalkozás
státusza
Üzleti
kapcsolat
Adós vállalkozás érdekeltségei:
Kapcsolt vállalkozás neve
Kapcsolt vállalkozás
adószáma
Tulajdoni
hányad %
Kapcsolt vállalkozás
státusza
Üzleti kapcsolat
Kapcsolt vállalkozás:

az adós vállalkozás 25 %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosainak érdekeltségei (a
tulajdoni részesedés mértékétől függetlenül)

az adós vállalkozás érdekeltségei (tulajdoni részesedés mértékétől függetlenül)
A kapcsolt vállalkozás státusza: működő vállalkozás, végelszámolás alatti, felszámolási eljárás alatti,
végelszámolással megszűnt, felszámolással megszűnt vállalkozás.
Üzleti kapcsolat: vevő-szállító kapcsolat, egyéb kapcsolat.
Azokat a kapcsolt vállalkozásokat kérjük felsorolni, melyek jelenleg is működnek, tovább az elmúlt öt évben működtek
vagy szűntek meg (a megszűnés formájától függetlenül).
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az ügyfél első számú vezetője
Jelenlegi neve (vez.név, utónév, előtag)
Születéskori neve (vez.név, utónév, előtag)
Anyja neve (vez.név, utónév, előtag)
Születési helye (város)
Születési ideje (év, hó, nap)
Lakcíme (ir.szám, város, közterület neve,
típusa, házszám v. helyrajzi szám)
7. Menedzsment banki megítélése
7.
Az ügyfél (adós) létszámadatai
Megnevezés
Utolsó lezárt évet
megelőző
év
Utolsó lezárt
Foglalkoztatottak létszáma (fő)*
* Amennyiben nem rendelkezik lezárt mérleggel / adóbevallással, úgy a kérelem beadáskori
létszámadatát kérjük megadni.
8.
1.
Az ügyfél(adós) kapcsolata a kérelmet benyújtó pénzügyi intézménnyel
Utolsó ügyfélminősítési kategória
Nincs megállapítva
nem volt
nem volt
esetileg volt
2.
3.
Hitelkapcsolat az ügyféllel
30 napot meghaladó tőke- vagy kamatfizetési
késedelem, beváltott bankgarancia
volt
volt
4.
Ügyfél számlája ellen nyújtottak-e be inkasszót
az elmúlt egy évben
nem
esetileg (1-2 alkalom)
rendszeresen
9.
Az ügyfél(adós) pénzügyi tervadatai
Vállalat finanszírozása esetén a tárgyévi tervre, projekt finanszírozása esetén a felfutás évére vonatkozó, a bank által a
hitelezés alapjául elfogadott, tervadatokat, ezer Ft-ban kérjük megadni.
Összeg
Megnevezés
év
1.
2.
3.
4.
Nettó árbevétel
Üzemi tevékenység eredménye
Adózott eredmény
Értékcsökkenési leírás
év
10.
Az ügyfél üzleti, piaci tevékenységére vonatkozó információk
A ügyfél legfontosabb ( az árbevételben 20 %-nál nagyobb részesedésű) vevői
Vevő neve
Székhelye (város)
Részesedés
az árbevétel
%-ában
Kapcsolat
kezdete (év)
Fizetési
futamidő
(nap)
1
2
3
4
A vevőállomány részletezése korosítás szerint a csatolt
(eFt)
1
Nem lejárt, határidőn belüli követelés
2
30 napon belül lejárt követelés
3
30 - 60 napon belül lejárt követelés
4
60 - 90 napon belül lejárt követelés
5
90- 180 napon belül lejárt követelés
6
180 napon túli lejárt követelés
7
Összes vevőkkel szembeni követelés
-i főkönyvi kivonatban szereplő állományra
Az ügyfél legfontosabb ( a beszerzésekben 20 %-nál nagyobb részesedésű) szállítói
Szállító neve
Székhelye (város)
Részesedés a
beszerzések
%-ában
Kapcsolat
kezdete (év)
Fizetési
futamidő
(nap)
1
2
3
4
A szállító állomány részletezése korosítás szerint a csatolt
állományra (eFt)
1
Nem lejárt, határidőn belüli tartozás
2
30 napon belül lejárt tartozás
3
30 - 60 napon belül lejárt tartozás
4
60 - 90 napon belül lejárt tartozás
5
90- 180 napon belül lejárt tartozás
6
180 napon túli lejárt tartozás
7
Összes szállítókkal szembeni tartozás
-i
főkönyvi kivonatban szereplő
11.
Típus
Hitelnyilvántartási adatlap
Pénzügyi intézmény
megnevezése
Keret vagy
állomány
(e-Ft)-ban
Véglejárat
(év,hó,nap)
Garancia
%-a
Státusz
(fennálló/ tervezett
/kiváltás)
H
H
H
H
H
H
H
A táblázat a pénzügyi intézmények által az ügyfélért vállalt és vállalni tervezett összes (Garantiqa által garantált és nem
garantált) kötelezettség felmérését szolgálja a jelen készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásakori állapot
szerint.
A táblázatban
 a jelen készfizető kezességvállalási kérelemmel érintett ügyletet - amennyiben új ügylet, és
korábban a Garantiqa által nem került garantálásra - ne tüntessék fel,
 a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által - korábban - garantált ügyleteket tételesen szerepeltessék, a
jelen kérelemmel kiváltásra kerülő garantált ügyletet a megjegyzés rovatba írt "kiváltás" szöveggel
jelöljék,
 a deviza alapú ügyletek esetében forint ellenértéket közöljenek (a kérelem kitöltésének időpontjában
érvényes, bármely kereskedelmi bank által jegyzett deviza eladási árfolyammal),
 az ügyfél más pénzügyi intézménynél fennálló (kiváltásra nem kerülő) ügyleteit a megjegyzés
rovatban "fennálló" megjelöléssel, valamint
 tervezett kihelyezésként, az ügyfél azon hitel/bankgarancia/pénzügyi lízing igényét tüntessék fel,
melyek ismereteik szerint nagy valószínűséggel jóváhagyásra kerülnek, illetve szerződéskötés vagy
folyósítás előtt állnak. A tervezett ügyletek esetében kérjük a megjegyzés rovatban a "tervezett"
szöveget feltüntetni.
Ahol:
Típus:
H (amortizálódó hitel) HK (hitelkeret) B (bankgarancia) F (faktoring) L ( pénzügyi
lízing) T (támogatás visszafizetési vagy pályázati garancia);
Pénzügyi intézmény:
pénzügyi intézmény rövid neve;
Keret:
keret jellegű finanszírozás esetén a teljes hitel/bankgarancia/faktor keret összege;
Állomány:
amortizálódó hitel/bankgarancia/faktoring/pénzügyi lízing állomány;
tervezett ügylet esetében a szerződés induló összege;
Lejárat:
az ügylet szerződés szerinti véglejárat;
Garancia %-a:
0, ha a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által nem garantált ügyletről van szó;
Státusz::
tervezett / fennálló / kiváltás;
12.
Biztosítékok
I) Ingatlan, ingó vagyon, vagyonértékű jog, üzletrész, vételi jog a zálogjoggal biztosított vagyoni eszközre
1
Típus
kódja
2
Jelleg
kódja
3
Rangh
ely
4
Biztosítéki
szerződés
azonosítója
5
Biztosíték
azonosítója
(hrsz..
címe)
6
Biztosíték
tulajdonosa,
tulajdoni hányad
7
Értékbecslés
típusa,
készítésének
dátuma
8
Biztosíték piaci
értéke
(e Ft)
9
Biztosíték
Bank által számított
hitelbiztosítéki értéke
(e Ft)
7
Kötelezett neve,
adószáma
8
Engedményezett
követelés nettó,
ÁFA nélkül
számított összege
(e Ft)
9
Biztosíték bank által
számított
hitelbiztosítéki értéke
(e Ft)
10
A fedezettel
biztosított
ügylet
azonosítója
11
A biztosítékból az
adott ügylethez
allokált nettó
hitelbiztosítéki
érték (e Ft)
12
Fennálló
terhelések
ranghely/
összeg
II) Árbevétel engedményezés, követelésre alapított zálogjog
1
Típus
kódja
2
Jelleg
kódja
3
Rangh
ely
4
Biztosítéki
szerződés
azonosítója
5
Engedményezés
típusa
csendes/nyílt
6
Engedményező /
zálogkötelezett
neve, adószáma
(ha nem azonos az
Adóssal)
10
A fedezettel
biztosított
ügylet
azonosítója
III) Egyéb biztosítékok, jogok (óvadék, készfizető kezesség, közraktárjegy, inkasszó, comfort letter, egyéb)
1
Típus
kódja
2
Jelleg
kódja
3
Biztosítéki
szerződés
azonosítója
4
Biztosítékot nyújtó
neve, címe
5
Biztosíték piaci/bruttó
értéke
6
Biztosíték Bank által
számított
hitelbiztosítéki
értéke (e Ft)
7
A fedezettel
biztosított ügylet
azonosítója
IV) a keret jellegű biztosítéki szerződés terhére kötött hitelszerződések
keret jellegű biztosítéki szerződés
azonosítója
a keretet terhelő már megkötött hitelszerződések
banki azonosító száma *
szerződött hitel összeg e Ft
* vagy Garantiqa kezessége esetén a készfizető kezesi szerződés azonosítója
8
A biztosítékból az adott
ügylethez allokált nettó
hitelbiztosítéki érték (e Ft)
11
A biztosítékból az
adott ügylethez
allokált nettó
hitelbiztosítéki
érték (e Ft)
12
Fennálló
terhelések
ranghely/
összeg
13
Vételi
jog
esetén
annak
lejárata
Kitöltési útmutató:
A táblázatot biztosítékonként kérjük kitölteni. Az adott biztosíték több ügylet fedezetét is képezheti egyidejűleg, a táblázat célja az, hogy megállapíthassuk, hogy az
adott biztosíték nettó (banki diszkontrátával korrigált, terhelésekkel csökkentett) hitelbiztosítéki értékéből mekkora érték esik a garantáltatni kért ügyletre.
Amennyiben készfizető kezességvállalási kérelmük több ügylet egyidejű garantálására irányul és az adott biztosíték közös, kérjük az allokált értékek mellett az
ügylet azonosítóját is feltüntetni szíveskedjenek.
1. ranghely: az alapított/alapítandó zálogjog bejegyzési sorrendje
2. biztosíték azonosítója: ingatlan esetében helyrajzi szám, cím (egyéb biztosíték esetében nem töltendő ki)
3. értékbecslés: „bank által elfogadott vagy banki értékbecslő, az ügyfél által megbízott értékbecslő, vagy nem készült értékbecslés” megjelölés egyikét kérjük
szerepeltetni.
4. biztosíték piaci értéke: értékbecslő által meghatározott, ÁFA nélküli piaci érték, ennek hiányában könyvszerinti érték
5. hitelbiztosítéki érték: a fedezet banki fedezetértékelési szabályzat szerinti diszkont rátával korrigált értéke
6. ügyletre allokált nettó hitelbiztosítéki: a fedezet hitelbiztosítéki értékének terhelésekkel korrigált értékéből az adott ügyletre jutó érték (ha az adott fedezet
több ügyletet is biztosít)
7. biztosított ügylet azonosítója: amennyiben a kezességvállalási kérelem több ügylet kezességgel történő támogatására irányul kérjük a kölcsönszerződés
banki azonosítóját feltüntetni
8. már fennálló, a készfizető kezesi kérelemmel érintett ügylet biztosítását célzó jelzálogjogot/zálogjogot megelőzően bejegyzett/széljegyzett jelzálogjogok és
zálogjogok
9. árbevétel engedményezés, követelésre alapított zálogjog esetében a kötelezettre vonatkozó oszlopot teljesített szolgáltatáson alapuló engedményezéskor,
illetve kevés számú (1-2, maximum 3) kötelezett esetében kell kitölteni, egyébként kérjük üresen hagyni
Típus kódok:
01
02
03
04
05
06
07
08
11
12
13
14
15
16
Ipari ingatlan - jelzálogjog
Lakó ingatlan - jelzálogjog
Üdülő ingatlan - jelzálogjog
Telek ingatlan - jelzálogjog
Mezőgazdasági ingatlan - jelzálogjog
Kereskedelmi ingatlan - jelzálogjog
Garázs - jelzálogjog
Egyéb ingatlan - jelzálogjog
Ingó vagyon - zálogjog
Gépek, berendezések - zálogjog
Készlet - zálogjog
Követelés - zálogjog
Üzletrész – zálogjog
Vagyoni értékű jog - zálogjog
Jelleg kódok (a biztosítéki szerződés
típusa):
21 Óvadék – készpénz – forint
22 Óvadék – készpénz - deviza
22 Óvadék – állampapír
23 Óvadék - részvények
24 Óvadék – közraktárjegy
25 Óvadék - egyéb
31 Árbevétel engedményezés
41 Készfizető kezesség
42 Bankgarancia
51 Vételi jog
61 Inkasszó
71 Comfort letter
81 Váltó
90 Egyéb
1 ) egyedi
2) keret jellegű
Kezes esetén kitöltendő adatok
Vállalkozás kezes esetén kitöltendők az alábbi adatok
Adószáma
Teljes neve
Rövid neve
Cégjegyzékszám
KSH törzsszám
Székhelye (ir.sz., város, közterület neve, típusa,
házsz. v. helyrajzi sz.)
Telefonszáma
Vállalt kezesség összege (eFt)
Természetes személy és adószámmal nem rendelkező kezes esetén kitöltendők az alábbi adatok
is
Jelenlegi neve (vez.név, utónév, előtag)
Születéskori neve (vez.név, utónév, előtag)
Anyja neve (vez.név, utónév, előtag)
Születési helye (város)
Születési ideje (év, hó, nap)
Lakcíme (ir.szám, város, közterület neve, típusa,
házszám v. helyrajzi szám)
Vállalt kezesség összege (eFt)
A pénzügyi intézmény nyilatkozata
13.
Alulírott nyilatkozó pénzügyi intézmény kijelenti, hogy

az ügyfelet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. hatályos Üzletszabályzatáról tájékoztatta;

az ügyfél megfelel az Üzletszabályzat 2.2.2 és 2.5.1. pontjában meghatározott feltételeknek;

a rendelkezésre álló adatok alapján az ügyfélre vonatkozóan nem állnak fenn az Üzletszabályzat 2.5.2 és 2.5.3
pontjában meghatározott kizáró feltételek;

a készfizető kezességvállalási kérelem alapját képező hitelt az ügyfél kizárólag a 8/2007. (III. 19.) MeHVM
rendelet 4. § (1) pontjának r) bekezdésében meghatározott jogcím alapján, a 7. § a) bekezdés támogatási
kategóriái szerint használja fel;

a készfizető kezességvállalási kérelem alapját képező hitelhez nem kapcsolódik más állami kezesség, vagy
állami többségi tulajdonú gazdasági társaság által vállalt kezesség a 48/2002(XII.28.) PM rendelet 1 §
(3).bek.szerint);

a jelen kérelem alapját képező hitel(ek)re vonatkozóan nem állnak fenn az Üzletszabályzat 2.5.4. pontjában
meghatározott kizáró feltételek;

a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességét a 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet I. sz. melléklete szerint
„D. csekély összegű támogatás”, és a 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de
minimis támogatás keretében igényli;

a jelen kérelemhez kapcsolódó hitelszerződés(eke)t, biztosítéki szerződés(eke)t, és a Garantiqa Hitelgarancia
Zrt-vel kötendő készfizető kezességvállalási szerződést aláírásra jogosult személyek írták, illetve írják alá.
A pénzügyi intézmény tudomásul veszi, hogy
 a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a készfizető kezességvállalási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, a teljesítést
megtagadja, ha a pénzügyi intézmény
o által benyújtott készfizető kezességvállalási kérelem valótlan adatokat tartalmaz;
o a “Fedezetek adatlap”-ban meghatározott biztosítékok érvényesíthetősége érdekében a szükséges intézkedések
megtételét elmulasztotta.
 Együttműködési megállapodások alapján benyújtott kérelmek esetén alulírott hitelintézet kijelenti, hogy a készfizető
kezességvállalási kérelem megfelel a Pénzügyi intézmény és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. között létrejött
együttműködési megállapodásban meghatározott feltételeknek.
A pénzügyi intézmény tudomásul veszi, hogy a jelen kérelem alapját képező hitel(ek):

készfizető kezességvállalása az Új Széchenyi Viszontgarancia Program keretében nyújtott támogatásnak
minősül, mely támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.



maximális futamideje 15 év lehet, az esetleges átütemezéseket is beleértve,
összege (tőke) a hitelszerződés megkötésekor nem haladhatja meg az 500 millió forintot,
a kamata legfeljebb: HUF esetében 1, 3, 6, 12 havi BUBOR + maximum 250 bázispont, EUR/USD/CHF
esetében 1, 3, 6, 12 havi EURIBOR + maximum 350 bázispont lehet (A hitel kamata alatt az ügyfelet terhelő
kamat értendő),

lehetséges devizanemek: HUF/EUR/USD/CHF.
ellenkező esetben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a kezességvállalási szerződést felmondhatja, a teljesítést
megtagadhatja.
A pénzügyi intézmény az Új Széchenyi Viszontgarancia Program vonatkozásában az alábbi központi kapcsolattartó
személyt jelöli meg, akihez a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. mellett az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
(továbbiakban: „MV Zrt.”), illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: „NFÜ”) közvetlenül is intézhet
kérdéseket, illetve megkereséseket:
A központi kapcsolattartó személy neve
 Beosztása
 Címe
 Telefonszáma
 Fax-száma
 E-mail címe
A pénzügyi intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen kérelemhez kapcsolódó támogatástartalomról szóló
igazolást az ügyfélnek átadja.
A pénzügyi intézmény tűrni köteles az NFÜ, az MV Zrt. és az ellenőrzésre jogszabály alapján feljogosított bármely más
szerv (illetve az ezek által megbízott harmadik személyek) ellenőrzését a jelen kérelemben igényelt készfizető
kezességvállalásra vonatkozó szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységével kapcsolatban. Az ellenőrzést végző
a) készfizető kezességvállalási szerződés kapcsán keletkezett bármely dokumentumba – a vonatkozó
jogszabályok által lehetővé tett mértékben, illetve a titoktartási rendelkezések szem előtt tartásával – korlátozás
nélkül betekinthet, és arról másolatot kérhet,
b) a pénzügyi intézmény kijelölt központi kapcsolattartójától, vagy – előzetes értesítés után – bármely, jelen
kérelemben igényelt készfizető kezességvállalásra vonatkozó szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatot
végző közreműködőjétől, munkavállalójától és a megbízása alapján eljáró egyéb szakértőjétől felvilágosítást
kérhet,
c) jelen kérelemben igényelt készfizető kezességvállalásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kötődő bármely
helyiségbe a pénzügyi intézmény munkavállalójának jelenlétében beléphet.
A pénzügyi intézmény az ellenőrző hatóság vagy szerv munkáját – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
122. § (1) bekezdésének megfelelően – köteles elősegíteni. E kötelezettsége megszegésével okozott kárt a pénzügyi
intézmény köteles megtéríteni.
A pénzügyi intézmény köteles a jelen kérelemben igényelt készfizető kezességvállalásra vonatkozó szerződés
teljesítésével kapcsolatban keletkezett minden dokumentumot a keletkezésüktől számított 10 évig, de legalább 2025.
december 31-ig megőrizni, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben, a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvényben, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvényben meghatározott iratmegőrzési kötelezettségeket betartani.
Az MV Zrt. az általa végzett (illetve lehetőség szerint az egyéb) ellenőrzésekről 10 munkanappal korábban írásban
értesíti a pénzügyi intézményt.
Kommunikációs kötelezettségek az Új Széchenyi Viszontgarancia Program vonatkozásában:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Dátum:
A pénzügyi intézmény köteles a jelen kérelem alapját képező hitelt igénybevevő vállalkozással, valamint a
közvéleménnyel kapcsolatos termékkommunikációja során a termék hivatalos nevét (Új Széchenyi
Viszontgarancia Program) használni.
A pénzügyi intézmény feladata az Új Széchenyi Viszontgarancia Programmal összefüggő valamennyi
termékismertető, terméknépszerűsítő anyagán, illetve a programmal összefüggő és annak keretében kínált
termékeit megjelenítő elektronikus, illetve nyomtatott kommunikációs felületein (a továbbiakban együttesen:
„Kommunikációs anyagok”) az NFÜ által kidolgozott Arculati Kézikönyvének megfelelően eljárni. A
Kézikönyvben meghatározott logót, valamint terméknevet feltüntetni, illetve használni. A mindenkor hatályos
Arculati Kézikönyv letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
A pénzügyi intézmény feladata az MV Zrt. által meghatározott kampánycéloknak megfelelő központi szlogent,
illetve a viszontgarancia támogatás forrására és mértékére vonatkozó tájékoztatást beleilleszteni a szóban
forgó termékre vonatkozó Kommunikációs anyagok szövegébe. A támogatás forrására vonatkozó kötelező,
konkrét szöveges részt az Arculati Kézikönyv tartalmazza.
A pénzügyi intézmény feladata a Viszontgarancia Programot saját honlapján közzétenni, illetve a termékhez
kapcsolódó kommunikációs és marketing-felületeken népszerűsíteni.
A pénzügyi intézmény feladata a Viszontgarancia Programmal kapcsolatos nyomtatott Kommunikációs anyagot
– annak nyomdába, illetve gyártóhoz kerülését megelőzően – az MV Zrt-nek véleményezésre megküldeni. Az
MV Zrt. a megküldött anyagot véleményezheti, esetleges kifogásait 5 munkanapon belül jelezheti a pénzügyi
intézmény felé.
A pénzügyi intézmény feladata az MV Zrt. által a pénzügyi intézmény számára rendelkezésre bocsátott, a
nagyközönségnek szánt kommunikációs anyagok közül a plakátokat, táblákat az ügyféltérben jól láthatóan
elhelyezni.
Abban az esetben, amennyiben a pénzügyi intézmény a Viszontgarancia Programmal összefüggésben ’direct
marketing’ tevékenységet folytat, hírlevelet ad ki, rendezvényt szervez és/vagy a médiában bármilyen formában
megnyilvánul, a b-c szakaszokban foglalt előírások ezek tekintetében is alkalmazandók.
A pénzügyi intézmény feladata az elvégzett kommunikációs tevékenységekről félévente – előre egyeztetett két
alkalommal – az MV Zrt. által előírt táblázatba foglalt beszámolót küldeni az MV Zrt. részére.
A jelen kérelem alapját képező készfizető kezességvállalási szerződés megkötésekor a Garantiqa Hitelgarancia
Zrt. az MV Zrt. által biztosított kommunikációs egységcsomagot megküldi a pénzügyi intézmény részére. A
pénzügyi intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy az egységcsomagot az ügyfél rendelkezésére bocsátja és
biztosítja, hogy az ügyfél az egységcsomag megfelelő elemeit a csomagban található előírásoknak megfelelően
használja.
,
pénzügyi intézmény
Csatolandó dokumentumok
A Nagy Kombó konstrukció keretében benyújtott készfizető kezességvállalási
kérelem elválaszthatatlan részét képezik a következők.
Melléklet megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Aktuális kérelemnyomtatvány - Új Széchenyi
Viszontgarancia Programhoz (beruházási hitel) és a
megfelelő nyilatkozatok, függelék
Aktuális Ügyfél alap- és de minimis nyilatkozat - Új
Széchenyi Viszontgarancia Programhoz
A készfizető kezességvállalás alapjául szolgáló hitel
(kölcsön) szerződés
Biztosítéki szerződések
A biztosítékként figyelembe vett ingatlanok 90 napnál
nem régebbi tulajdoni lapjainak másolata
Az ügyfél 30 napnál nem régebbi nyilatkozatai eredeti
példányban
A hiteldöntés alapjául szolgáló hitelkérelem és üzleti
dokumentáció (üzleti terv számszaki
eredménykimutatással, eszköz – forrás tervvel a teljes
futamidőre; a fejlesztés, beruházás anyagi - műszaki
összetétele)
Az ügyfél papír alapú utolsó éves beszámolója (mérleg,
eredménykimutatás és kiegészítő melléklet), mely
tartalmazza az aláírás helyét, dátumát, képviseletre
jogosult személy aláírását, cégbélyegzőt. Elektronikusan
nyilvánosságra hozott éves beszámoló esetén csatolni
kell az elektronikus űrlapot, valamint a kormányzati
portál elektronikus visszaigazolását bankszerű aláírással
ellátva. Kötelező könyvvizsgálat esetén a független
könyvvizsgálói jelentést is kérjük.
Egyéni vállalkozás esetén az utolsó két lezárt év
személyi jövedelemadó bevallását.”
Az ügyfél évközi (60 napnál nem régebbi) mérleg és
eredménykimutatása vagy főkönyvi kivonata
Hitel- (cenzúra) előterjesztés
Amennyiben az ügylet kezese vállalkozás, a kezes
vállalkozás utolsó éves mérlegbeszámolója és
kiegészítő melléklete, évközi (60 napnál nem régebbi)
mérlege és eredménykimutatása vagy főkönyvi kivonata
Pályázati kiírás (feltételrendszer)
A teljes pályázati dokumentáció (Projekt adatlap és
összes melléklete)
A Nagy Kombó
konstrukció
keretében
benyújtott
kérelem
dokumentumai













Köszönöm a figyelmet!
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 32.
Telefon: 06-1-485-8300
Fax:
06-1-485-8320
www.garantiqa.hu
[email protected]
Pályázati tájékoztató
és pályázati jóváhagyási folyamat
Gerecs Rómeó
MAG Zrt.
GOP-2011-2.1.1/KHG és KMOP-2011-1.2.1/KHG
Pályázati konstrukciók célja
Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle
belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlanberuházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt
keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén
fejlődhessenek
a
vállalkozások,
új
munkavállalókat
foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek.
Jelen pályázati kiírás keretében a Pályázati Felhívás D.3. pontja
és a H. pont V. számú melléklete alapján Kombinált Hitel
Garanciával eljárás keretében a vissza nem térítendő
támogatása mellé viszontgarantált hitel felvétele
szükséges.
Pályázók köre
Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozások,
Szövetkezetek,
Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását
megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
A pályázati kiírásra a KHG eljárás keretében kizárólag olyan vállalkozások
pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján
mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek.
Támogatható tevékenységek
a) Regionális beruházási támogatásként
aa)
Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi
eszköz beszerzése
ab)
Infrastrukturális és ingatlan beruházás (maximum a
projekt
összes elszámolható költségének 50 %áig)
ac)
Információs
technológiafejlesztéshez
kapcsolódó,
egyenként
minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver
beszerzése
ad)
Információs
technológia
fejlesztéshez
kapcsolódó
szoftverek
beszerzésének költségei
ae)
eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási
know-how beszerzésének költsége (maximum a projekt
összes
elszámolható költségének 10 %-áig)
Támogatható tevékenységek
b) Csekély összegű (de minimis) támogatásként (célterületenként
maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig)
ba) Piacra jutás
bb) Vállalati HR fejlesztés
bc) Tanácsadás igénybevétele
bd) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési,
hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése
Támogatás feltételei
Rendelkezésre álló forrás:
GOP-2011-2.1.1/KHG esetében: 4 milliárd Ft (2011-13. évre)
KMOP-2011-1.2.1/KHG esetében: 1 milliárd Ft (2011-13. évre)
Igényelhető támogatás összege:
minimum 15 millió, maximum 150 millió Ft
Támogatás mértéke:
Az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség
rögzítetten 25 %-a.
Pályázatok beadása: 2011. október 17.-2012. december 31.
(folyamatos elbírálás)
Kötelező vállalások
1) Létszámtartás
2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos
értéke nem csökkenhet
és
Személyi jellegű ráfordítás
a) 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak
növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez
(beadást megelőző üzleti év) képest.
vagy
b) 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak
növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti
év) képest.
Egyéb korlátozások
• Legalább 2 lezárt teljes (365 nap) üzleti év
• Projekt elszámolható összköltsége meghaladja a
pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti
árbevétel összegét
• Iparági korlátozás (mezőgazdaság és ANNEX I. lista)
• Nem elszámolható költségek
• Területi korlátozás (GOP; KMOP)
Egyéb tartalmi korlátozások
1. Horizontális szempontok (legalább három,
maximum 6 intézkedés)
a) esélyegyenlőségi célcsoportok
b) fenntarthatóság
2. Más vissza nem térítendő támogatással nem
kombinálható
3. Zárt végű pénzügyi lízing keretében történő
beszerzéshez támogatás nem igényelhető.
Határidők
• Megkezdettség: befogadásról szóló értesítés
kézhezvételét követő napon
• Befejezés: 24 hónapon belül
• Elszámolása: legkésőbb 2014. június 30.
• Fenntartási kötelezettség: befejezést követő 3. év
Pénzügyi feltételek
• A támogatás visszatérítendő és vissza nem térítendő
támogatásból áll
• 25% igazolt saját forrással rendelkeznie
• a támogatás vonatkozásában a Kedvezményezett biztosíték
nyújtására nem kötelezett (kivitelezési idő alatt).
• Előleg igénylésére nincsen lehetőség
• Egyösszegű elszámolás
GOP-2011-3.2.1/KHG
Pályázati konstrukció célja
A jelen pályázati kiírás célja, hogy a regionális logisztikai
központok fejlesztésével, mindenekelőtt az általuk nyújtott
komplex logisztikai szolgáltatások számának bővítésével
és
minőségének
javításával
a
hazai
kisés
középvállalkozások (továbbiakban: KKV) versenyképessége
javuljon.
Jelen pályázati kiírás keretében a Pályázati Felhívás D.3. pontja
és a H. pont V. számú melléklete alapján Kombinált Hitel
Garanciával eljárás keretében a vissza nem térítendő
támogatása mellé viszontgarantált hitel felvétele
szükséges.
A pályázati konstrukció célja:
1. Regionális logisztikai központok fejlesztése
Regionális logisztikai központ, amely esetében a terület összes
fedett raktározási kapacitása legalább 5 ezer m2
2. Logisztikai szolgáltatások fejlesztése
a) Beszámolója alapján főtevékenysége szerepel az V. sz. melléklet
„Logisztikai Alapszolgáltatások” fejezetében listán és fejlesztendő
tevékenysége szintén szerepel az V. sz. melléklet valamely
fejezetében
b) Cégkivonata alapján főtevékenysége szerepel az V. sz. melléklet
„Logisztikai Alapszolgáltatások” fejezetében listán, valamint
egyéb tevékenységei között csak és kizárólag, és fejlesztendő
tevékenysége szerepel az V. sz. melléklet valamely fejezetében
Pályázók köre
Pályázók köre:
• Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági
társaságok,
• Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok,
• Szövetkezetek,
• A pályázati kiírásra a KHG eljárás keretében kizárólag olyan
vállalkozások pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1.
sz. melléklete alapján mikro- kis-és középvállalkozásnak
minősülnek.
• Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat
benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő volt.
Támogatható tevékenységek
Regionális beruházási támogatásként
aa)
Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi
eszköz beszerzése
ab)
Infrastrukturális és ingatlan beruházás
ac)
Információs
technológiafejlesztéshez
kapcsolódó,
egyenként
minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver
beszerzése
ad)
Információs
technológia
fejlesztéshez
kapcsolódó
szoftverek
beszerzésének költségei
ae)
eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási
know-how beszerzésének költsége
Támogatható
tevékenységek
b) Csekély összegű (de minimis) támogatásként (maximum a
projekt összes elszámolható költségének 20%-áig, de
maximum összesen 50 millió Ft-ig )
ba) Piacra jutás
bb) Vállalati HR fejlesztés
bc) Tanácsadás igénybevétele
bd) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési,
hitelesítési
rendszerek,
szabványok
bevezetése
be) Beruházás előkészítés költsége (maximum a projekt összes
elszámolható költségének 6%-áig)
Támogatási feltételek
Rendelkezésre álló forrás:
GOP-2011-3.2.1/KHG esetében: 2 milliárd Ft (2011-13. évre)
Igényelhető támogatás összege:
minimum 20 millió, maximum 150 millió Ft
Támogatás mértéke:
Az elnyerhető támogatás
rögzítetten 25 %-a.
az
összes
elszámolható
költség
Pályázatok beadása: 2011. október 17.-2012. december 31.
(folyamatos elbírálás)
Kötelező vállalások
1) Árbevétel vállalás
3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye az
igényelt támogatás összegének arányában eléri a pályázatban
vállalt mértéket.
és
2) Foglalkoztatási vállalás
a) Létszámtartás: 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai
létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám
alá
vagy
b) Munkahelyteremtés: a projekt befejezéséig legalább 3 új
munkahelyet teremt, továbbá a projekt befejezési évét
közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai
létszámának átlagos értéke nem csökkenhet 3 fő alá.
Egyéb korlátozások
•
•
•
•
Jogerős bírósági bejegyzés
Iparági korlátozás (mezőgazdaság és ANNEX I. lista)
Nem elszámolható költségek
Területi korlátozás (kizárólag GOP)
Egyéb tartalmi korlátozások
1. Saját maga számára 25%-ot meghaladó mértékben végez
logisztikai szolgáltatást
2. A projekt Annex I. 10. vagy 12. árucsoportjába tartozó
termékek raktározását-tárolását szolgálja
3. Horizontális szempontok (legalább három, maximum 6
intézkedés)
a) esélyegyenlőségi célcsoportok
b) fenntarthatóság
4. Más vissza nem térítendő támogatással nem kombinálható
5. Zárt végű pénzügyi lízing keretében történő beszerzéshez
támogatás nem igényelhető.
Határidők
• Megkezdettség: befogadásról szóló értesítés kézhezvételét
követő napon
• Befejezés: 24 hónapon belül
• Elszámolása: legkésőbb 2014. június 30.
• A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással
létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai
fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. évig az adott
régióban fenntartja és üzemelteti.
Pénzügyi feltételek
• A támogatás visszatérítendő és vissza nem térítendő
támogatásból áll
• 25% igazolt saját forrással kell rendelkeznie
• a támogatás vonatkozásában a Kedvezményezett biztosíték
nyújtására nem kötelezett (kivitelezési időszak alatt).
• Előleg igénylésére nincsen lehetőség
• Egyösszegű elszámolás
Jóváhagyási folyamat:
Befogadási kritériumok
Befogadási kritériumok a jogszabály alapján:
aa) a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra,
ab) az igényelt támogatás összege
ac) a támogatást igénylő a Pályázati Felhívásban meghatározott
lehetséges pályázói körbe tartozik
A pályázati kiírások esetében alkalmazandó további befogadási
kritériumok:
ba) a Projekt adatlap az adott pályázati kiíráshoz közzétett kitöltő
programmal került elkészítésre,
bb) a Projekt adatlap xdat/xzip formátumban került benyújtásra (a pdf
formátumban benyújtott Projekt adatlap feldolgozására nincs lehetőség)
bc) az xdat/xzip file-ban csatolt Projekt adatlap nem üres.
Jogosultsági kritériumok:
ca) A pályázó vállalkozás a Projekt adatlapon megadott információk
alapján megfelel a Pályázati Felhívás B. „Pályázók köre” fejezetben
foglaltaknak.
Tartalmi kritériumok
1.2. pont A választott Hitelintézet neve
2.1. pont A projekt címe
2.2. pont A projekt megvalósulásának helyszíne
Bejegyzés meg van?
2.3.-2.4. pont A projekt megvalósítás kezdetének és befejezésének időpontja
2.5. pont A projekt elszámolható költségei összesen (Ft)
2.6. pont Az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege (Ft)
2.7. pont A vissza nem térítendő támogatás mértéke (%)
2.8. pont A projekt célja (csak GOP-3.2.1/KHG esetén)
A pályázó adatai
A pályázó adatai a cégkivonatban megadottakkal megegyezően
3.6. pont Alapítás időpontja
Rendelkezik 2 teljes lezárt évvel?
3.7. pont Minősítési kód
KKV?
3.8.1. - 3.8.2. pont főtevékenység TEÁOR
3.9.1. - 3.9.2. pont fejlesztendő tevékenység TEÁOR
Iparági korlátozás ellenőrzése
3.10. pont A pályázó ÁFA levonási joga a támogatott projekttel
kapcsolatban
Nettó, vagy bruttó elszámoló
3.15. pont Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai
3.16. pont Gazdálkodási adatok
Beszámoló alapján ellenőrizve, pályázó gazdálkodására
vonatkozó korlátok ellenőrzése
Pályázó egyéb projektjei
4.1. pont Állami támogatások
elmúlt öt évben állami, illetve európai uniós támogatásból megvalósított
projektjeit
4.2. pont Kockázati tőkejuttatás
A projekt részletes bemutatása
5.1. pont Jelölje meg, hogy a pályázat melyik célterületre irányul
Egyszerre több célterület is megjelölhető
A megjelölt célterülethez költség adatnak is kell társulnia
5.2. pont Kérjük, adja meg a tervezett domain nevet
Opciónális, csak, új regisztráció esetén
5.3. pont A projekt költségvetése
Csak elszámolható költséget tartalmazhat!!!
5.3.2. pont Elszámolható költségek és tevékenységek
%-os korlátokat ellenőrizni
5.3.3. pont A támogatható tevékenységek ütemezése
Utólag, egy összegben számolhat el
5.4. pont Források
I. Saját forrás 25%
III. Támogatás rögzített 25%, legfeljebb 150 millió Ft.
A projekt részletes bemutatása
5.6. pont Előzetes monitoring mutatók
bázis érték a pályázat benyújtását megelőző év (2010)
célérték a projekt fenntartási időszak vége
6. pont Esélyegyenlőség érvényesülése (konstrukciónként változó elemek)
legalább 3, maximum 6 intézkedés
vállalt intézkedéseknél értékek megadása kötelező
7. pont Környezeti fenntarthatóság (konstrukciónként változó elemek)
legalább 3, maximum 6 intézkedés
vállalt intézkedéseknél értékek megadása kötelező
Üzleti terv és megvalósíthatósági
adatlap
•
I. I. A projekt rövid összefoglalása
vállalkozás jelenlegi tevékenysége, a projekt céljai, tevékenységek és elvárt eredmények
• II. A jelenlegi helyzet bemutatása
vállalkozás története, termékei/szolgáltatásai
• III. A fejlesztés/projekt indokoltsága
technológia, erőforrás, releváns információ
• IV. A fejlesztés/projekt részletes szakmai tartalmának bemutatása
• V. Eszközbeszerzés részletezése (12 000 karakter)
Eszközök megnevezése, VTSZ száma, műszaki specifikáció, leírások.
Egyéb korlátozások a projekt
tartalmával kapcsolatban
•
•
Nem nyújtható támogatás operatív és zárt végű lízing, bérlet és
haszonbérlet keretében történő beszerzéshez.
Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz,
akkor a pályázat nincs összhangban a pályázati kiírás célkitűzéseivel,
ezért elutasításra kerülhet.
Egyéb korlátozások a projekt
tartalmával kapcsolatban
•
•
•
•
•
Rendezett munkaügyi kapcsolatok
Végrehajtás a cégkivonatban
Kereskedelmi státusz
Konzorcium
Végrehajtási eljárás
A pályázathoz csatolandó mellékletek
• Jogi státusz igazolása (egyéni vállalkozó esetén)
• Jóváhagyott éves beszámoló (ha nincs feltöltve)
• Aláírási címpéldánya/vagy ügyvéd által hitelesített
aláírásminta
• Bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala
Köszönöm figyelmüket!
Támogatás igénybevételének menete
Monitoring
Helyszíni ellenőrzés
Rachné Skobrák Dóra
MAG Zrt.
A támogatás igénybevételének menete
A hitelszerződés, valamint a Támogatói okirat aláírását
követően lehetőség nyílik a hitel valamint a támogatási összeg
lehívására.
A támogatás igénybevételére a hitel felhasználását követően, a
projekt megvalósítása után, egy összegben kerülhet sor.
A MAG Zrt. a projekt költségeiről benyújtott kifizetési igénylés
alapján az elszámolható elfogadható költségek 25%-át (GOP 2es 3-as prioritás) – figyelembe véve a pályázati felhívás
minimum, maximum korlátait az engedményezési
szerződésben
foglaltak
szerint
utalja
a
hitelintézet
bankszámlájára.
A támogatás igénybevételének menete
Az elszámolásra benyújtandó dokumentumok köre:
50 millió Forint feletti támogatási összeg esetén a fenntartási időszakra
a támogatás 50%-ának megfelelő összegű bankgarancia
Számla (eredetiben
másolati példányban
és
egy
eredetivel
mindenben
megegyező
Kifizetés igazolása (bankszámlakivonat, egy másolati példányban,
abban az esetben is szükséges benyújtani, amennyiben a hitelszerződés
alapján a hitelintézet a szállító bankszámlájára teljesített utalást)
Vállalkozói szerződések/megrendelések (másolati példányban)
Teljesítés igazolás, szállítólevél, vámhatározat
A támogatás igénybevételének menete
Az elszámolásra benyújtandó dokumentumok köre:
Kifizetési igénylés formanyomtatvány
Záró beszámoló
Projekt fizikai befejezésének tényleges időpontját tartalmazó
formanyomtatvány
A támogatás igénybevételének menete
A kifizetési igénylés benyújtásának módja:
A támogatás igénylésére egy összegben, a projekt befejezését követően
kerülhet sor.
A kifizetési igénylésnek – a záró beszámolóval együttesen – mind
elektronikusan
a
pályázói
tájékoztató
felületen
keresztül:
http://emir.nfu.hu/nd/uszt/410aF957Fa49bEd.php
mind dokumentum alapon a „Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz”
útmutatóban foglaltak szerint be kell érkeznie a MAG Zrt.-hez.
A csak papír alapon benyújtott Kifizetési igényléseket
beszámolót) a MAG Zrt. automatikusan elutasítja.
(és
záró
A támogatás igénybevételének menete
Eljárásrendi határidők:
Ellenőrzés határideje a kifizetési igénylés dokumentum alapú
beérkezését követően 30 nap (hiánypótlás kiküldésének határideje)
A kedvezményezett részére rendelkezésre álló egyszeri hiánypótlás
ideje 30 + 7 nap
A közreműködő szervezet a támogatási összeget a kifizetési igénylés
dokumentum alapú beérkezésétől számítottan 45 napon belül utalja az
engedményezési szerződésben megadott bankszámla javára.
A kifizetés időigénye a hiánypótlás idejével meghosszabbodik.
Projekt monitoring
A nyertes projektek előrehaladásának nyomon követése
A szerződésben vállalt célok elérésének, kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése
Beszámolási határidők figyelése
A projekt fenntartásának ellenőrzése
Segítség nyújtás a pályázók részére monitoring folyamat alatt a
benyújtandó dokumentumok összeállításához
A Támogatói Okiratban rögzített adatokban történt bármilyen változást a
Kedvezményezett haladéktalanul köteles bejelenteni.
Projekt monitoring
A projekt megvalósítása során benyújtandó beszámolók:
Időszakos beszámoló (IB): a projekt megvalósításának időtartama
meghaladja az egy évet, a Támogatói Okirat hatályba lépésétől
számított hat havonta kifizetési igényléstől független, időszakos
beszámoló benyújtása szükséges, kivéve: GOP-2011-3.2.1 –
időszakos beszámoló benyújtása akkor is szükséges, ha a
megvalósítás időtartama nem haladja meg az egy évet.
Záró Beszámoló (ZB): a záró kifizetési igénylés kizárólag a záró
beszámolóval együtt nyújtható be, amelyben be kell számolni a
projekt szakmai megvalósulásáról. A záró kifizetési igénylés
formanyomtatvány vagy a Záró Beszámoló hiánya a kifizetési kérelem
automatikus elutasítását vonja maga után.
Elektronikus benyújtás kötelezettsége: Pályázó Tájékoztató Felület
http://emir.nfu.hu/nd/uszt/410aF957Fa49bEd.php
Projekt monitoring
Fenntartási időszak: projekt befejezésétől 3 év (KKV)
A Kedvezményezett a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57.
cikk (1) bekezdésében foglaltaknak; a projektje a Támogatói Okiratban
foglaltak szerint valósul meg, és a projekt eredményeit a nevezett
időszak alatt fenntartja  bérbeadási, átruházási, elidegenítési tilalom
A fenntartási időszak kezdete: a projekt befejezése: a vissza nem
térítendő támogatás folyósítása a Kedvezményezett részére
Indikátorok és számszerűsíthető eredmények
Projekt lezárása, dokumentumőrzési kötelezettség: 2020. december
31.
Projekt monitoring
A projekt fenntartási időszaka alatt:
Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)
Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ)
Esedékesség: évente egyszer, a fenntartási időszak végéig
Benyújtási határidő: mérleg benyújtási határidejétől számított 15
napon belül
Benyújtás módja: csak elektronikusan, a Pályázó Tájékoztató
felületen keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon nem kell
beadni
Helyszíni ellenőrzés
Pályázati életút szakaszok szerint:
Támogatási döntést megelőző előzetes helyszíni szemle
Támogatási szerződéskötést megelőző előzetes helyszíni szemle
Támogatási
ellenőrzés
összeg
A projekt
ellenőrzés
pénzügyi
kifizetéséhez
kapcsolódó
közbenső
helyszíni
lezárásához
kapcsolódó
utólagos
helyszíni
A projekt záró helyszíni ellenőrzés - fenntartási időszak végén
Célellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Projektméret
(T: támogatás
összege)
10 M Ft < T < 25
M Ft
25 M Ft < T < 250
M Ft
250 M Ft < T
Mikor kell ellenőrizni?
A projektek kockázatelemzés által kiválasztott
legalább 25%-át a projekt befejezését megelőzően
kell ellenőrizni
A projektet legalább egyszer, legkésőbb a projekt
befejezését megelőzően,
amennyiben a kockázatelemzés korábban nem tette
indokolttá
Valamennyit évente legalább egyszer
a projekt befejezését megelőzően
Szabálytalanság
A 4/2011. (V. 6.) NFM utasítás az egységes működési kézikönyvről 443 §
paragrafus (2) bekezdése a pénzügyi eszközökre vonatkozóan kimondja,
hogy a végkedvezményezettek által elkövethető szerződésszegések,
jogosulatlan forrásfelhasználásként kezelendők. Amennyiben a VT
esetében szerződésszegés történt, a Pénzügyi Közvetítő szabályzata
alapján kivizsgálja az esetet és elállhat a hiteltől. Jogosulatlan
forrásfelhasználás esetén a Közvetítő értesíti a MAG Zrt-ét, és az MV Zrt.ét.
Amennyiben a VNT esetében a MAG Zrt. szabálytalansági eljárást folytat
le, vagy eláll a szerződéstől a MAG Zrt. értesíti az adott Közvetítőt, és az
MV Zrt-ét. A közvetítő saját hatáskörben ellenőrzi a Végfelhasználót.
Köszönöm figyelmüket!
Kommunikációs kötelezettségek
Hungler Diána
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kommunikációs Főosztály
Hitelintézetek kommunikációs kötelezettségei
 A Kombinált Hitel Garanciával eljárás esetében
megjelenik a felhívásban
 Mindig az Új Széchenyi Terv Arculati Kézikönyv előírásai
szerint kell megvalósítani
 Arculatváltás: 2011. január 14.
Arculati Kézikönyv letölthető:
www.ujszechenyiterv.gov.hu
Arculati Kézikönyv letölthető:
www.ujszechenyiterv.gov.hu
Kötelező arculati elemek áttekintése:
ÚSZT logó
„MAGYARORSZÁG MEGÚJUL” szlogen
Kötelező arculati elemek áttekintése:
(folyt.)
EU logó és az Európai Uniós hozzájárulásra utaló mondat az
érintett alap (ERFA) megnevezésével
Infoblokk
Betűtípus: DINPro, mérete mindig a tartalom függvénye
Új Széchenyi Terv (ÚSZT) logó
Magyar nyelvű
Angol nyelvű
Nagy logó
„MAGYARORSZÁG MEGÚJUL” szlogen
Magyar nyelvű
Angol nyelvű
EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló
mondat az érintett alap megnevezésével
ERFA mondat használandó
Infoblokk
ERFA infoblokk használandó.
Betűtípusok használata:
Elsődleges fontkészlet (logók)
Másodlagos fontkészlet
(irodai, elektronikus alkalmazás
esetén)
A logók tiltott használata:
Méretek meghatározása
A logókat csak arányosítva szabad
kicsinyíteni.
Minimális méret, távolságok a logók körül
használni!
A logót FEHÉR háttér előtt kell
Arculati Kézikönyvben megtalálható
kommunikációs eszközök:










Sajtóhirdetés (szórólap, leaflet ennek alapján)
PR hirdetés
Sajtóközlemény
Óriásplakát
Citylight
Plakát
Molinó, pop-up, roll up
Meghívó (többféle)
Honlap és banner
HTML alapú hírlevél
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Hungler Diána
[email protected]
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kommunikációs Főosztály

similar documents