Kavka tmavá Corvus monedula

Report
Kavka tmavá
Corvus monedula
Denisa Gombalová
septima
???
Systémové zaradenie
• ríša: živočíchy (Animalia)
– kmeň: chordáty (Chordata)
• podkmeň: stavovce (Vertebrata)
– trieda: vtáky (Acer)
» rad: spevavce (Passeriformes)
• čeľaď: krkavcovité (Corvidae)
• rod: Corvus
• rod: Crypsirina
• rod: Dendrocitta
• rod: Platysmurus
• rod: Temnurus
• ...
Čeľaď krkavcovité - Corvidae
• sú stredneveľké až veľké, so silnými nohami a zobákom. Pĺznu - väčšina
krkavcov 2x ročne.
• nájdeme ich po celom svete okrem cípu Južnej Ameriky a polárnej
kružnice. Väčšina nie je sťahovavá.
• sú všežravé. Žerú: bezstavovce, mláďatá, malé cicavce, bobule, ovocie,
semená a zdochliny, zvyšky ľudskej stravy.
• sú monogamné
• niektoré môžu byť agresívne. Napádajú aj psy, mačky, iné krkavce a dravce
• sú považované za jedny z najinteligentnejších vtákov a zvierat celkovo.
Pomer ich mozgu k telu je rovnaký ako u ľudoopov a veľrýb a len mierne
menší ako u človeka.
• sú nositeľmi West Nile vírusu
Krkavce z rodu Corvus
Straka čiernozobá Vrana východoeurópska
(Pica Pica)
(Corvus Cornix)
Krkavec čierny
(Corvus Corax)
Sojka škriekavá
(Garrulus Glandarius)
Kavka tmavá - Corvus monedula
• patrí medzi najmenej ohrozené druhy - LC (IUCN 3.1) - je evidovaná v
Červenej listine
• je stála - sťahovavé sú len severné a východné populácie
•
má 4 poddruhy: väčšinou sa líšia sfarbením peria na hlave a šiji
–
–
–
–
•
•
monedula
spermologus
soemmerringii
cirtensis
v niektorých kultúrach - rôzne významy: smrť,
zlé znamenie, posol dažďa, nový prírastok,...
sú nositeľmi:
– vírusu polyomavirus - salmonelóza
– baktérie campylobacter jejuni
C.m.monedula
C.m.spermologus
C.m.soemmerringii
Vzhľad
• 34-39cm na dĺžku, 2. najmenší člen rodu Corvus
• väčšina peria je čierna s fialovým (monedula, spermologus) alebo modrým
(soemmerringii, cirtensis) nádychom na čiapočke, čele a sekundárne
perie??. Hrdlo a chvost majú zelenkastý nádych.
• nohy sú tmavo čierne
• dúhovky dospelých jedincov sú sivé až striebristé, u mladých vtákov sú
slabo modré. Asi v roku života najprv zhnednú až potom zosivejú.
• Pohlavia sa sfarbením nelíšia, perie samcov na hlave a krku bledne
vplyvom veku a opotrebovaním, hlavne pred pĺznutím (jún-september).
• Odchýlky jednotlivcov môžu byť väčšie ako geografické rozdiely, hlavne v
skorom veku a mesiac pred pĺznutím.
• má charakteristický „strhaný“ pohyb krídel (6-11m/s)
Porovnanie s podobnými
druhmi
Havran poľný
(Corvus frugilegus)
Čavka červenozobá
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Výskyt
• Od SZ Afriky (Maroko, Alžírsko), cez Európu, centrálnu Áziu až po V
Himaláje a jazero Baikal.
• Na V sa vyskytuje cez Turecko, Kaukaz, Irán, Irak, Afganistan, Pakistan až po
SZ Indiu
• Nevyskytuje sa na Malte a v Tunisku
• sťahujú sa od septembra - novembra a vracajú sa od februára - začiatku
marca
• podrad soemmerringii môžeme v lete nájsť aj na Sibíri a v SZ Číne,
výnimočne aj v Japonsku a ostrove Hokkaido.
• zopár jedincov sa dostane aj na SV pobrežie S Ameriky (od Kanady po
Pensylvániu), objavili sa už aj v Mauritánii, na Fajerských ostrovoch a v
Egypte
• Kavky obývajú zalesnené stepi, pasienky, poľnohospodársky obrábané
územia, pobrežné útesy a mestá. Preferujú biotopy, kde je zmes veľkých
stromov, budov a otvorenej plochy. Niektoré jedince trávia zimu v
mestských parkoch
- celoročný výskyt
- výskyt len v letných mesiacoch
- výskyt len v zimných mesiacoch
Správanie
• sú známe zbieraním lesklých predmetov
• vytvárajú páry a tie sa zdržiavajú v kŕdľoch
• často sa zhromažďujú s vranami a havranmi, hlavne počas sťahovania a
hniezdenia, alebo sa pridružujú k strakám, krkavcom a zdochlinárom.
• kŕdeľ má hierarchickú štruktúru: určená prejavmi boja, „nahradzovania a
ohrozenia
– najvyššie sú postavené dominantné samce (oba jedince z páru majú
rovnaké postavenie)
– najnižšie postavené sú osamotené samice a sú posledné, ktoré majú
prístup k jedlu alebo „úkrytu“.
1.
Bill-up: naklonenie zobáka a hlavy hore, priľahnutie peria
– naznačuje upokojenie a asertivitu
– pri vstupe do kŕmiaceho sa kŕdľa
2.
Bill-down: spustenie zobáka nižšie, postavenie peria na šiji a hlave,
niekedy jemné zdvihnutie krídel
– postoj, ktorý zaujmú pred tým ako vzplanie bitka, alebo druhý ustúpi
3.
Forward-threat: telo držia vo vodorovnej polohe, hlava je vysunutá
dopredu
– konfrontácia o hniezdo alebo partnerku
4.
Defensive-threat: zníži hlavu a zobák, roztiahne chvost a zježí perie
– defenzívny postoj
5.
Supplanting: jeden vták sa pridá ku kŕdľu a vytlačí iného z vyššie
postaveného miesta (odstupuje bez boja)
Potrava
• kŕmia sa hlavne na zemi na otvorenom priestranstve, v istej miere aj na
stromoch. Niekedy zavítajú aj na skládky odpadov, ulice a záhrady.
• rôzne spôsoby získavania potravy: skákanie, zobanie, drobenie hrúd pôdy,
občas aj hrabaním.
• skúmaním žalúdka kavky sa zistilo, že na jar a v lete sa strava skladá cca z
84% rastlinnej zložky (prevažne pšenica), s výnimkou obdobia chovu
mláďat, vtedy prevažuje hmyz
• kleptoparazitizmus - uprednostňovaný spôsob získavania potravy, pri kt.
dochádza k odcudzeniu získaniej koristi iným jedincom
• kavky zdieľajú svoju potravu - bez ohľadu na pohlavie či príbuzenstvo
– toto správanie sa radí medzi prejavy vzájomnosti, reciprocity, vyhýbajú
sa ním „obťažovaniu“
– môže byť motivované aj zvýšením „prestíže“
Rastlinná zložka
Živočíšna zložka
• obilniny
• jačmeň
• pšenica
• ovos
• semená rastlín
• baza
• žalude
• rôzne vypestované ovocie
• malé bezstavovce (do 18mm)
•
•
•
•
chrobáky,
dvojkrídlovce,
motýle,
slimáky a pavúky
• malé hlodavce
• vajcia a mláďatá iných vtákov
• zdochliny
Hniezdenie
• kavky sa stanú sexuálne zrelými v 2. roku života
• niektoré páry sa rozdelia po pár mesiacoch, ale takmer všetky po 6
mesiacoch sú už na celý život, končia partnerovou smrťou - sú
monogamné
• väčšinou hniezdia v kolóniách a spolupracujú pri hľadaní vhodného miesta
na hniezdenie, to potom bránia pred ostatnými pármi a predátormi po
väčšinu roka
• hniezdia v dutinách stromov alebo útesov, v budovách a komínoch
•
•
•
•
•
•
•
•
hniezdo si pár najčastejšie stavia vystieľaním dutín konárikmi
dosahujú veľké rozmery (vnútorný d - 63,3cm, výška - 41,8cm)
sú lemované vlasmi, vlnou, senom a podobnými materiálmi
vajcia sú bledšie ako u ostatných krkavcov, sú hladké. Sú bledomodré až
modrozelené s tmavými hnedo-zeleno-šedými škvrnami.
majú 25,2 - 35mm a 11,5g
vo vrhu je obvykle 4-6 vajec, ale na Slovensku 2-9 :D
samica sedí na vajciach 17-18 dní
mláďatá sa liahnu „nahé“, operia sa po 28-35 dňoch, rodičia ich potom
ešte kŕmia cca 4 týždne
Význam
• V dobe hniezdenia je užitočná zberom škodlivých druhov chrobákov a ich
lariev, húseníc motýľov
Ďakujem za pozornosť 

similar documents