sztech_tört_9b

Report
A számítástechnika története
Berzsenyi Dániel Gimnázium
9. osztály
Őskor: számolást segítő eszközök
• Az ősember első számolóeszközei: pálcikák,
kövek, csontok, saját ujjai
• Ujj latinul: digitus – digit szó (számjegy)
• Eredmény rögzítése:
– Barlangok fala
– Rovátkák fára, csontra stb.
Számrendszerek
• Sok rovátka nehézkes – csoportosítás
helyiértékenként
• 60-as számrendszer (Mezopotámia)
• 12-es számrendszer (angolszász népek)
• 10-es számrendszer: rómaiak
Az abakusz
• Az első számolóeszköz
• Ókori Kína, Japán területe
• Még napjainkban is néhány helyen
(Oroszország, Kína…)
• Kő: calculus - kalkulátor
A számjegyek kialakulása
• Római számok: nem helyiértékes
• Arab számok: először Muhammad Ibn Musza
Al-Hvárizmi arab tudós írta le ezekkel a
számolási módszereket
• Mai számalakok: Albrecht Dürer
Középkor, újkor: tényleges
számológépek
• XVI-XVIII. Sz.: kereskedelem tengeren túlra is
• hajózás fejlődése
• Pontos számolótáblák (csillagászat,
térképészet) – ún. navigációs táblázatok
• Számolószolgák – sok pontatlanság
• Igény számolást segítő gépekre
Mechanikus számológépek
• Wilhelm Schickard, 1623 +-*/
• Blaise Pascal 1642 +-
• Gottfried Wilhelm Leibniz 1671 +-
Lyukkártyavezérlés
• A fogaskerekes vezérlés
sok gondot okozott
• Ipari gépeknél:
lyukkártyavezérlés
• Lyukkártya először:
Joseph-Maria Jackard
szövőszéke
• Vezérlés, külső
programozás lehetősége
Charles Babbage
•
•
•
•
Cambridge-i egyetemi tanár, XIX. sz.
Több gépet is tervezett
Lyukkártyás vezérlés
Az 1820-as években két gépet
tervezett:
– Differenciagép
– Analitikai gép
Differenciagép
• mechanikus működésű, automatikus vezérlésű
• Hatjegyű számokkal végzett volna műveleteket
• Nem fejezte be az építését
Analitikai gép
• Külső vezérlés: lyukkártyával
• A kor technikai színvonalán nem lehetett
megépíteni, egy évszázaddal megelőzte a
korát
• A számításokat végző részt (malom) fia
építette meg
Hermann Hollerith
• USA, XIX. sz.: 10 évente népszámlálás, igen
lassú kiértékeléssel
• Pályázat a gyorsításra: Hermann Hollerith gépe
• Lyukkártyás adatkezelés
• Lényegesen gyorsabb adatfeldolgozás: 7 évről
1-2-re, részeredmények néhány hónap alatt
• Nagy anyagi siker:
saját cég: TMC (1924 IBM)
Elektromechanikus gépek
•
•
•
•
XX. sz. eleje: elektromos vezérlés
Relés (jelfogós) gépek
háborús készülődés: új fegyverek kipróbálása
Ún. ballisztikus táblázatok: nagyon sok
számolás igénye
• Anglia, Németország, Szovjetunió:
elektromechanikus gépek építése
Zuse gépe: Z1
• Konrad Zuse német mérnök, 1938: első igazai
jelfogós gép
• Kettes számrendszer
• Z1: még mechanikus, Z2: első jelfogós, Z3, Z4
• +-*/ gyök
• Összeadás: 0,07 s, gyökvonás: 3 s
MARK-I.
• USA, 1944. Howard Aiken: MARK-I.
• Felépítése Babbage analitikai gépével egyezett
meg (később: MARK-II, III, IV)
• 16 m hosszú, 2,5 m magas, 35 tonna
• Összeadás: 0,3 s, szorzás: 6s, osztás: 11s
Elektronikus számítógépek
• 40-es évek közepe: teljesen elektronikus
számítógépek
• Elektroncsövek
• Fejlesztés: hadiipar, röppálya-számítás
• ENIAC, 1945: USA
– 140 m2 alapterület, 30 tonna, 18 000 elektroncső
– Gyakori meghibásodás
– Összeadás: 0,0002 s, szorzás: 0,002 s
• Colossus: Anglia (Alan Turing)
ENIAC
Neumann János
•
•
•
•
1903-1957
Rendkívüli képességek
Fasori Gimnázium
Budapesti Egyetem (matematika), Zürichi
Egyetem (vegyészet)
• Princetonban egyetemi tanár
• Kvantumelmélet, halmazelmélet, matematikai
logika, játékelmélet
Neumann és a számítógépek
• Részt vesz a II. világháborús fejlesztésekben,
így az ENIAC-éban is
• Az ENIAC hibáit látva megfogalmazza egy új
számítógép működési elvét:
• „The EDVAC Report” 1945
• Neumann-elvek
• Az EDVAC 1949-ben készült el
Neumann-elvek
• Szekvenciális (soros) működés:
Az utasításokat egymás után hajtja végre.
• Kettes számrendszer használata
• Operatív tár (belső memória) használata, tárolt
program elve:
A számítások részeredményeit és a végrehajtandó
utasításokat is a memóriában tároljuk.
• Univerzális gép:
Nemcsak egyetlen feladat megoldására alkalmas.
A Neumann-elvű számítógép részei
• Operatív tár (memória), amelyben az adatok
és az utasítások egyszerre tárolódnak.
• Vezérlőegység, amely önállóan tudja
értelmezni és végrehajtani az utasításokat.
• Aritmetikai-logikai (műveletvégrehajtó)
egység, amely képes az alapvető matematikai
és logikai műveletek elvégzésére.
• Bemeneti-kimeneti egység, amely a gép és
kezelője közötti kapcsolatot biztosítja.
További fejlesztések
• 50-es évek: sorozatgyártás (UNIVAC, BINAC)
• Technikai újítások (dióda, tranzisztor): teljesítmény
növelése, méret csökkentése
• 60-as évek: IBM 360, 370
• integrált áramkör: teljesítmény tovább nő, méret
tovább csökken
• Mágneses háttértárak megjelenése
• Nagy számítástechnikai cégek kialakulása (INTEL, IBM,
HP, DEC…)
• 1971: első mikroprocesszor
• Személyi számítógép (PC): 1981
Számítógépes generációk
• Nulladik generációs számítógépek (XX. sz. eleje):
Elektromechanikus számítógépek (reléket
tartalmaznak)
• Első generációs számítógépek (1946-1958):
Elektroncsöves gépek
• Második generációs számítógépek (1958-1965):
Félvezetős gépek (diódák, tranzisztorok).
• Harmadik generációs számítógépek (1965-1972):
Integrált áramköröket tartalmaznak
• Negyedik generációs számítógépek (1973-tól):
Mikroprocesszorokkal végzik a műveleteket.
• Ötödik generációs gépek: kutatási fázis

similar documents