Az előadás prezentációja

Report
Fénnyel rajzolt
életpálya
Selényi Pál
Illés András
MMKM
2014
• 1884. November 17., Dunaadony
• 1892. Budapest
• 1902. Érettségi, Barcsay utcai gimnázium
• 1907. Matematika-fizika tanári oklevél,
Budapesti Tudományegyetem
• 1907-1918 Egyetemi tanársegéd, II. sz. Fizikai Intézet
• 1910. Doktorátus fizikából
1911. Selényi-féle nagyszögű interferencia kísérlet
„…dolgozatom – A Wiener-féle és a reciprok interferencia
jelenségről – […] máig legkülönb munkám, melyet a
szakirodalom számtalanszor idézett, és melynek eredménye,
hogy a fényforrások elemi sugárzása pontosan úgy viselkedik,
mint egy Hertz-féle dipólusból kiinduló, minden irányban
koherens gömbhullám…”
(Önéletrajz, 1945.)
• 1912-1913. Ösztöndíjjal tanulmányút Berlinbe és
Göttingenbe
• 1915. február. I. világháború, 3. vártüzérezred,
olasz front.
Tüzérségi hangfigyelés, hangtani kutatások a
fronton és a bécsi egyetemen
• 1918. Posta Kísérleti Állomás
• 1919. Tanácsköztársaság, egyetemi oktató. A
kommunisták bukása után Selényi is bukik
• 1919-1921. Szabó és Társa laboratóriumi
felszereléseket és precíziós mérlegeket gyártó
vállalat
1921. Egyesült Izzólámpa- és Villamossági Rt.
Tungsram kutatólabor
• Izzólámpagyártással és vákuumtechnikával
kapcsolatos kutatások, eljárások kidolgozása
• Meglévő fejlesztések tökéletesítése, az Egyesült
Izzó neve alatt megjelent, de eredendően
Selényihez köthető szabadalmak
• „Tisztán” tudományos dolgozatok
Színmérő készülék
fényelemek
fotocellák
Selényi Pál elektrografikus képátvivő berendezésének
kapcsolási rajza
1-1’: hengerek; 2-3-3’: csavarmenetes tengely; 4: diafilm; 4’:
szigetelő anyag; 5-6-7-8: a fénypont előállítása; 9: fotocella;
10-11-12-13: ionágyú; 14: anódtelep; 15: előfeszültség; 16:
forgattyú; 17: fotocellatelep; 18: ellenállás
Elektrográfmásolatok
különböző típusú papírokra
Chester Floyd Carlson
A xerográfia elve:
a: a felület feltöltése;
b: a megvilágítás
töltésképet hoz létre;
c: a feltöltött
gumirészecskék ezt optikai
képpé alakítják;
d: a kép papírlapra
nyomódik át
• 1940-1949.
A magyarországi
egyenirányító-gyártás
megalapozása
• Székely Miklós villamossági
vállalata
• Selényi Pál külső szakértő
Holokauszt
• 1940. Kényszernyugdíjazzák a második zsidótörvény
rendelkezései miatt
• 1943. Munkaszolgálat (2 hónap)
• 1943. Munkaszolgálatos fiai meghalnak a keleti fronton:
Selényi György (1915-1943) és nevelt fia, Selényi Tamás
(1923-1943)
• 1944. ősze. Munkaszolgálat (3 hónap)
• A holokausztot túléli, gyermekei elvesztését azonban soha
nem heveri ki, betegsége, álmatlansága élete végéig gyötri
• 1945. Beindítja a termelést Székely Miklós villamossági
vállalatánál
• 1948-1949
- Az SZDP tagjaként pártfúziót követően MDP-tag
- „Kiváló munkáért” kitüntetés
- MTA levelező tagja
- Megkezdi a Eötvös összes munkáinak összeszerkesztését
- Eötvös nevét viselő középiskolai fizikai versenyt indít
- A tudományos élet államosítását végző Tudományos Tanács
tagja
- Szorgalmazza az ipari múzeumok felállítását
• 1952. március 15. Kossuth-díj optikai kutatásaiért
• 1953. Roland Eötvös gesammelte Arbeiten. Hrsg.: Pál Selényi.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1953.
1954. március 21.

similar documents