prezentáció

Report
AZ ATOMENERGIA SZEREPE A
KÖVETKEZŐ ÉVTIZEDBEN
DR. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN
vezető műszaki szakértő
MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
AZ ELŐADÁS FELÉPÍTÉSE
1.
2.
3.
4.
5.
Atomerőművek a világon
A nukleáris energiatermelés szerepe a
világban és az EU-ban
Globális trendek az energetika területén
A nukleáris energetika területén
jelentkező problémák
A nukleáris energiatermelés
költségcsökkentő hatása Németországban
ATOMERŐMŰVEK A VILÁGON
ATOMERŐMŰVEK A VILÁGON
• 2012. július elsején a világon összesen
429 atomreaktor üzemelt, ebből 132 az
EU 27 országokban.
• Jelenleg 59 atomreaktor van építés
alatt a világon.
• Magyarországon négy atomreaktor
üzemel (villamosenergia-termelési
céllal).
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
4
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
5
ATOMERŐMŰVEK BEÉPÍTETT
VILLAMOS TELJESÍTŐKÉPESSÉGE
• Az atomerőművek összes beépített
villamos teljesítőképessége 2012. július
elsején 363 908 MW volt
• Az EU27 országokban üzemelő
atomerőművek összes beépített villamos
teljesítőképessége 121 846 MW volt.
• A Paksi atomerőmű beépített villamos
teljesítőképessége 2 000 MW.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
6
ATOMERŐMŰVI VILLAMOSENERGIATERMELÉS
• Az atomerőművek adják a világ összes
villamosenergia-termelésének
hozzávetőlegesen 11 %-át, ez abszolút
értékben hozzávetőlegesen 2 518 TWh
villamosenergia-termelésnek felel meg.
• Az atomerőművi energiatermelés
fedezi napjainkban a világ összes
energia-igényének hozzávetőlegesen öt
százalékát.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
7
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
8
AZ ATOMERŐMŰVI
VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS
MEGHATÁROZÓ ORSZÁGAI
•
•
•
•
•
•
USA: cca. 800 TWh
Franciaország: cca. 410 TWh
Oroszország: cca. 150 TWh
Japán: cca. 145 TWh
Dél-Korea: cca. 140 TWh
Németország: cca. 110 TWh
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
9
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
10
ATOMERŐMŰÉPÍTÉS A VILÁGON
• Jelenleg 59 atomreaktor van építés
alatt a világon.
• A legtöbb atomerőmű Kínában (26),
Oroszországban (10), Indiában (7),
illetve Dél-Koreában (3) épül.
• Az EU-ban Franciaországban (1), és
Finnországban (1) épül új atomreaktor.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
11
I. Nemzetközi kitekintés
Épülő atomreaktorok
12
Törökország 8
db
Forrás: IAEA / PRIS (http://www.iaea.org/PRIS/home.aspx
I. Nemzetközi kitekintés
Jelenleg üzemidő hosszabbítással foglalkozó országok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Belgium
2. Kanada
3. Finnország
4. Franciaország
5. Magyarország
6. Dél-Korea
7. Oroszország
8. Svédország
9. Svájc
10. Ukrajna
11. Egyesült Királyság
12. USA
13
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
15
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
16
ATOMENERGIÁT HASZNOSÍTÓ
ORSZÁGOK A VILÁGON
• Jelenleg 32 országban van
atomerőművi villamosenergiatermelés.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
17
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
18
FUKUSHIMA HATÁSA AZ EGYES
ORSZÁGOK ATOMENERGIA
PROGRAMJÁRA I.
• Négy ország, Németország, Svájc,
Olaszország és Litvánia leállítja
(illetve nem indítja) az atomenergia
további hasznosítására vonatkozó
programokat, fokozatosan leállítja
az üzemelő atomerőműveket.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
19
FUKUSHIMA HATÁSA AZ EGYES
ORSZÁGOK ATOMENERGIA
PROGRAMJÁRA II.
• Japán a súlyos nukleáris katasztrófa
ellenére sem mond le az
atomenergia-program folytatásáról.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
20
FUKUSHIMA HATÁSA AZ EGYES
ORSZÁGOK ATOMENERGIA
PROGRAMJÁRA III.
• A többi ország nem változtatta meg
atomenergia-programját a
fukushimai katasztrófa ellenére
sem.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
21
A NUKLEÁRIS ENERGIATERMELÉS A VILÁGBAN
ÉS AZ EU-BAN
AZ ADATOK FORRÁSA
• MAVIR ábrasorozat (Dr. Stróbl Alajos), a WEO
2013 IEA kiadvány alapján
Világ villamos energia – új politikai szcenárió
37 087
TWh
34 058
31 121
27 999
22 113
Világ villamos energia – új politikai szcenárió
Változás 2011 és 2035 között
összes
+ 2,2 %/a
+ 12,6 %/a
+ 6,3 %/a
+ 8,0 %/a
+ 5,3 %/a
+ 2,2 %/a
+ 2,1 %/a
+ 2,3 %/a
- 2,7 %/a
+ 1,2 %/a
Világ teljesítőképesség – új politikai szcenárió
GW
9760
8922
8121
7308
5456
Világ teljesítőképesség – új politikai szcenárió
Változás 2011 és 2035 között
összes
+ 2,5 %/a
+ 10,4 %/a
+ 5,9 %/a
+ 6,7 %/a
+ 4,5 %/a
+ 2,1 %/a
+ 1,6 %/a
+ 2,3 %/a
- 1,9 %/a
+ 1,5 %/a
EU-28 villamos energia – új politikai szcenárió
TWh
3257
3357
3443
3516
3610
EU-28, villamos energia – új politikai szcenárió
Változás 2011 és 2035 között
összes
+ 0,4 %/a
+ 5,9 %/a
+ 5,2 %/a
+ 5,6 %/a
+ 2,4 %/a
+ 1,1 %/a
-
0,5 %/a
+ 0,6 %/a
- 5,3 %/a
- 3,3 %/a
EU-28, primer energia a villanyhoz – új politikai
Mtoe
711
694
683
680
682
EU-28, primer energia a villanyhoz – új politika
Változás 2011 és 2035 között
összes
-
0,1 %/a
+ 5,8 %/a
+ 2,1 %/a
+ 1,1 %/a
- 0,5 %/a
+ 0,7 %/a
- 4,9 %/a
-
3,4 %/a
EU-28, teljesítőképesség – új politikai szcenárió
GW
1194
1146
1092
942
1247
EU-28, teljesítőképesség – új politikai szcenárió
Változás 2011 és 2035 között
összes
+ 1,2 %/a
+ 4,7 %/a
+ 5,1 %/a
+ 4,7 %/a
+ 1,5 %/a
+ 0,6 %/a
-
0,5 %/a
+ 1,6 %/a
-
3,8 %/a
-
2,2 %/a
Erőművek leállítása és építése – három helyen
USA
EU-28
építés
leállítás
építés
leállítás
építés
leállítás
GW
Kína
GLOBÁLIS TRENDEK A NEMZETKÖZI
ENERGIAÜGYNÖKSÉG ELŐREJELZÉSE ALAPJÁN
LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN I.
1. USA: A nemkonvencionális földgáz- és
olajkitermelés jelentősen növekszik az
elkövetkező két évtizedben.
2. A nemkonvencionális olaj- és földgázkitermelés
jelentős növekedése megváltoztatja az egyes
villamosenergia-termelési tecnológiák relatív
versenyképességét az USÁ-ban.
3. 2030-ra az USA lesz a legnagyobb olajkitermelő
a világon, az USA olajkitermelése 2025 körül
megelőzi Szaúd-Arábia olajtermelését.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
WORLD ENERGY OUTLOOK 2013
36
LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN II.
4. 2030-ra az USA nettó olajexportőr lesz,
alapvetően megváltoztatva ezzel az
olajkereskedelem jelenlegi szerkezetét.
5. Jelentősen megnövekszenek a gazdaságosan
hasznosítható olaj- és földgázkészletek.
6. A nemkonvencionális olaj- és földgázkitermelés
jelentős globális növekedése azt jelenti, hogy
szó sincs a fosszilis energiahordozók
korszakának végéről, ez a jóslat (belátható időn
belül) lekerül a napirendről.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
WORLD ENERGY OUTLOOK 2013
37
LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN III.
7. A megújuló energiaforrások hasznosításának
jelentős növekedése ellenére a fosszilis
energiahordozók lesznek a meghatározó,
abszolút domináns energiaforrások a
világban a tanulmányban vizsgált
időszakban (a 2012-2035 időszakban).
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
WORLD ENERGY OUTLOOK 2013
38
LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN IV.
8. A világ energiagazdálkodása egyelőre nem
változik egy fenntarthatóbb fejlődés irányába.
(„Taking all new developments and policies
into account, the world is still failing to put
the global energy system onto a more
sustainable path.”)
9. A világ halmozatlan primerenergia-igénye
mintegy harmadával nő a 2035-ig terjedő
időszakban. A növekedés 60 %-a Kína, India és
a Közel-Kelet energiaigény-növekedéséből
származik.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
WORLD ENERGY OUTLOOK 2013
39
LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN V.
10. Az üvegházhatású gázok kibocsátása olyan
mértékben növekszik, amely 3,6 ⁰C-os
globális átlaghőmérséklet-növekedést
eredményező koncentrációnak felel meg.
11. A Kyotó Jegyzőkönyvben foglaltak alapjául
szolgáló 2 ⁰C-os globális átlaghőmérseklet
növekedési határérték nem tartható, a
jelenlegi trendek 3,6 ⁰C-os globális
átlaghőmérséklet-növekedést tesznek
valószínűvé.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
WORLD ENERGY OUTLOOK 2013
40
LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN VI.
12.Ez egyben azt is jelenti, hogy az Európai
Unió energiapolitikája alapjául szolgáló 2⁰Cos globális átlaghőmérseklet-növekedési
határérték nem tartható, ez a célkitűzés
nem teljesíthető. Következésképpen az
Európai Uniónak – előbb-utóbb – felül kell
vizsgálnia ezen alapvető célkitűzését,
megviszgálva e célkitűzés realitását, a
megvalósítására bevetett erőforrások és
eredmények tükrében.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
WORLD ENERGY OUTLOOK 2013
41
LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN VII.
13.A jelenlegi becslések szerint az olajigény
tovább nő, és 2035-re 99,7 Mbarrel/d igényt
valószínűsítenek. Kína, India és a Közel-Kelet
olajigény növekedése gyakorlatilag
kiegyenlíti az OECD országokban jelentkező
olajigény-csökkenést. (Feltételezve, hogy a
világ energiagazdálkodása a későbbiekben
sem áll fenntarthatóbb pályára , a 2035-re
becsült (2011-es becslés) olajigény még
nagyobb, 107,1 Mbarrel/d lesz).
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
WORLD ENERGY OUTLOOK 2013
42
LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN VIII.
14.Mindebből következően az „olajkorszak
vége” egyelőre nem belátható távlatba
tolódik, cáfolva a korábbi, erre vonatkozó
kijelentéseket, becsléseket.
15.Az olajfelhasználás igen jelentős további
növekedése alapvetően a feltörekvő régiók
(Kína, India, Közel-Kelet) közlekedési és
szállítási célú olajfelhasználásnak
növekedéséből ered.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
WORLD ENERGY OUTLOOK 2013
43
LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN IX.
16.A 2011. évi 125 USD/barrel olajárral szemben
2035-re (folyó áron) 215 USD/barrel olajárat
valószínűsítenek.
17.A földgáz globális felhasználása minden vizsgált
szcenárió szerint nő az elkövetkező időszakban.
18. Kína földgázfelhasználása a jelenlegi 130
milliárd m3/a értékről hozzávetőelgesen 510
m3/a értékűre nő 2035-re.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
WORLD ENERGY OUTLOOK 2013
44
LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN X.
19. Az USA-ban a földgáz lesz a legfontosabb
energiahordozó.
20. Európában és Japánban nem számolnak
jelentős volumenű változással e területen.
21.Ellentétben a közfelfogással az elmúlt
évtizedben a szén energiahordozó
felhasználása bővült abszolút értékben és
arányaiban is a legnagyobb mértékben a
világon, s ennek bővíülési sebessége volt a
legnagyobb.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
WORLD ENERGY OUTLOOK 2013
45
LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN XI.
22.A világ összes villamosenergia-felhasználása
hozzávetőlegesen kétszer olyan gyorsan
növekszik, mint az összes energiafelhasználás.
23. Egyedül Kínában, csak a többlet
villamosenergia-igény (!!!) meghaladja az
USA és Japán jelenlegi együttes
villamosenergia-termelését!!!
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD
WORLD ENERGY OUTLOOK 2013
46
A NUKLEÁRIS ENERGETIKA TERÜLETÉN
JELENTKEZŐ PROBLÉMÁK
AZ ATOMERŐMŰVI VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS
HOSSZÚ TÁVÚ FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
KOCKÁZATOK
ÁTTEKINTŐ ÖSSZEFOGLALÁS
Az atomerőművi technológia alkalmazásával összefüggő
kockázatok az alábbi fő csoportokba sorolhatók:
• Nukleáris kockázatok
• Környezetterheléssel, környezetkárosítással
összefüggő kockázatok
• Létesítési kockázatok
• Gazdasági kockázatok
• Politikai kockázatok
• Társadalmi elfogadtatással kapcsolatos kockázatok
KOCKÁZATOK
ÁTTEKINTŐ ÖSSZEFOGLALÁS
48
LÉTESÍTÉSI KOCKÁZATOK
E csoportba sorolhatók az atomerőmű építése során
jelentkező kockázatok.
• Engedélyezési kockázatok (az építés során változhatnak a
technológiával szemben támasztott követelmények, engedélyezési
előírások stb.)
• Építési hibákból eredő kockázatok
• Az építéshez szükséges humán (szakképzett munkaerő) és anyagi,
technológiai erőforrások nem rendelkezésre állásából eredő
kockázatok
Ezek a kockázatok összességükben a tervezett építési
időtartam túllépését és ezzel szoros összefüggésben a
tervezett költségek túllépését, vagyis a projekt
gazdasági hatékonyságának romlását eredményezik.
KOCKÁZATOK
ÁTTEKINTŐ ÖSSZEFOGLALÁS
49
GAZDASÁGI KOCKÁZATOK
E csoportba sorolhatók az alábbi főbb kockázatok:
•
•
•
•
•
•
•
A villamosenergia-igények tervezettől jelentősen eltérő alacsonyabb alakulása
A villamosenergia-ár tervezettől eltérő, alacsonyabb alakulása
A primerenergia-hordozó költségek tervezettől eltérő, magasabb alakulása
A biztosítási és tartalékolási (leszerelési) költségek tervezettől eltérő, magasabb
alakulása
A konkurens erőművi technológiák jobb gazdasági hatékonysága (azaz, ha e
technológiák gazdaságilag versenyképesebbek, mint az atomerőművi
villamosenergia-termelés)
Az erőművi éves kihasználási óraszám tervezettől eltérő, alacsonyabb alakulása
A gazdasági szabályozó rendszer kedvezőtlen változása, amely eredőjében
költségnövekedést okoz (adók, stb. kivetése)
• Mindezek a kockázatok összességükben az atomerőművi
villamosenergia-teremlés egyszintre hozott eredő termelési
költségét (LCOE) növelik, ami a gazdasági hatékonyság ( =
versenyképesség) romlását eredményezi.
KOCKÁZATOK
ÁTTEKINTŐ ÖSSZEFOGLALÁS
50
A NUKLEÁRIS ENERGIATERMELÉS
KÖLTSÉGCSÖKKENTŐ HATÁSA NÉMETORSZÁGBAN
AZ ADATOK FORRÁSA
• SYNTHESIS ON THE ECONOMICS OF NUCLEAR
POWER / FINAL REPORT
Study for the European Commission, DG
Energy
William D. D’haeseleer
November 27, 2013
A VILLAMOS ENERGIA EREDŐ KÖLTSÉGÉNEK ALAKULÁSA
NÉMETORSZÁGBAN
1. A közelmúltban két független vizsgálatot
végeztek Németországban annak a
kérdésnek a megválaszolására, hogy az
atomerőművi villamosenergia-termelés és a
megújuló energiaforrások hasznosítása
milyen módon hat a villamos energia eredő
(rendszerszintű) termelési költségére. A
legfontosabb eredményeket az alábbi ábrák
foglalják össze.
DFAI R_390
ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN
GERMANY
53
TOTAL COSTS OF ELECTRICITY IN GERMANY DEPENDING ON THE RES
PENETRATION LEVEL (TOTAL INSTALLED NUCLEAR CAPACITY: 20,7 GW)
SOURCE: SYNTHESIS ON THE ECONOMICS OF NUCLEAR ENERGY p.8.
(November 27, 2013)
180
171
160
140
122
120
€2007/MWh
109
100
84
80
60
40
20
0
20,7 GW NUCL CAPACITY
DFAI R_390
15% RES
35% RES
50% RES
80% RES
84
109
122
171
ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN
GERMANY
54
TOTAL COSTS OF ELECTRICITY IN GERMANY DEPENDING ON THE RES
PENETRATION AND THE TOTAL INSTALLED NUCLEAR CAPACITY
SOURCE: SYNTHESIS ON THE ECONOMICS OF NUCLEAR ENERGY p.8.
(November 27, 2013)
200
174
180
174
171
160
€2007/MWh
140
132
122
120
120
100
119
109
101
95
84
80
71
60
40
20
0
0 GW NUCL
20,7 GW NUCL
41,4 GW NUCL
RES 15 %
95
84
71
RES 35 %
120
109
101
RES 50 %
132
122
119
RES 80 %
174
171
174
DFAI R_390
ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN
GERMANY
55
DECREASE IN PERCENTAGE OF THE TOTAL ELECTRICITY COSTS IN
CONSEQUENCE OF USING NUCLEAR POWER GENERATION
DEPENDING ON THE RES PENETRATION LEVEL
(GERMANY, 41,7 GW INSTALLED NUCLEAR CAPACITY)
(WITHOUT NUCLEAR GENERATION = 100 %)
SOURCE: SYNTHESIS ON THE ECONO
30
25
25
20
%
16
15
10
10
5
0
0
Series1
DFAI R_390
15% RES
35% RES
50% RES
80% RES
25
16
10
0
ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN
GERMANY
56
AZ ÁBRÁK LÉNYEGI ÁLLÍTMÁNYAI I.
1. Az atomerőművi villamosenergia-termelés
jelentősen csökkenti a villamos energia
rendszerszintű eredő termelési költségét.
2. A csökkenés annál nagyobb mértékű, minél
kisebb a megújuló energiaforrások összes
villamosenergia-termelésen belüli részesedése.
3. Az atomerőművi villamosenergia-termelés
összes termelésen belüli részarányának
növelése a költségcsökkentés mértékét növeli.
DFAI R_390
ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN
GERMANY
57
AZ ÁBRÁK LÉNYEGI ÁLLÍTMÁNYAI II.
4.
DFAI R_390
A megújuló energiaforrások összes
villamosenergia-termelésen belüli
részarányának 15 %-ról 80 %-ra történő
növelése esetén a villamos energia költsége
több, mint kétszeresére nő, a Fukushima
előtti atomerőművi termelési részarányt
feltételezve.
ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN
GERMANY
58
AZ ÁBRÁK LÉNYEGI ÁLLÍTMÁNYAI III.
5.
DFAI R_390
A megújuló energiaforrások magas (80
százalékos) rendszerszintű termelési
részesedése esetén az atomerőművi
villamosenergia-termelés sem képes
csökkenteni az eredő termelési
költségeket.
ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN
GERMANY
59
A VILLAMOSENERGIA-VÁSÁRLÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK ALAKULÁSA A
VÉGFOGYASZTÓKNÁL, NÉMETORSZÁGBAN
70.0
65.0
60.0
55.0
Mrd €
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
KIADÁSOK 39.4
40.0
40.6
40.8
41.5
41.5
41.2
41.0
39.0
34.0
38.1
37.3
41.0
43.0
47.3
50.5
54.6
58.5
58.9
61.3
63.3

similar documents