Oferta_szkoleniowa_CSOPBMR_dla_KSWiA_na_2015

Report
Oferta kursowa CSOPBMR w SZ RP
dla kadr KSWSiA na rok 2015
SPECJALIŚCI KSWSiA
1. Kurs podstawowy
2. Kurs doskonalący
kod 8000037 termin: 18-22.05.2015 r.
12-16.10.2015 r.
kod 8000038 termin: 26-30.10.2015 r.
3. Kurs zaawansowany kod 8000039 termin: 25-29.05.2015 r.
Uczestnicy:
Kadry wojskowe KSWSiA
W miarę dostępnych miejsc otwarte dla Kadr cywilnych
KSWSiA
Koszt szkolenia 850 zł – 5 dni szkoleniowych
Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia zakwaterowania
(70 zł za dobę w pokoju dwuosobowym) i pełnego
wyżywienia (70 zł za 3 posiłki).
2015
OPERATORZY SYSTEMU
INFORMATYCZNEGO PROMIEŃ
Kurs dla operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ
Kod 8101036
Planowany termin realizacji:
26.01-06.02.2015 r., 13-24.04.2015 r., 08-19.06.2015 r.,
21.09-02.10.2015 r. i 30.11-11.12.2015 r.
Uczestnicy:
Kadry wojskowe KSWSiA
W miarę dostępnych miejsc otwarte dla Kadr cywilnych
KSWSiA
Koszt szkolenia 1800 zł – 10 dni szkoleniowych
Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia zakwaterowania
(70 zł za dobę w pokoju dwuosobowym) i pełnego
wyżywienia (70 zł za 3 posiłki).
2015
Do końca października 2014 proszę
przesłać na adres [email protected]
realne potrzeby szkoleniowe
dla kadr KSWSiA na rok 2015
PROCEDURA NABORU
• Osoby cywilne (niepodlegające systemowi doskonalenia
zawodowego żołnierzy zawodowych) zgłaszają chęć
uczestnictwa w kursie bezpośrednio do Centrum Szkolenia
Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP
tel./fax.: 22 6 814-615, e-mail: [email protected] na
co najmniej 6 tygodni przed planowanym terminem kursu!!!
• Kandydaci otrzymują (faksem lub pocztą elektroniczną)
kartę zgłoszeniową wraz z ogólnymi informacjami
dotyczącymi kwestii organizacyjnych tj. zakwaterowania,
wyżywienia oraz warunków płatności.
PROCEDURA NABORU CD.
• Po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa i ich
zaakceptowaniu, kandydat na kurs zobowiązany jest do
odesłania w określonym terminie (na minimum miesiąc
przed rozpoczęciem kursu) na faks organizatora
wypełnionej karty zgłoszeniowej.
• Po zakwalifikowaniu na kurs, kandydat zobowiązany jest
do dokonania płatności w formie przedpłaty i do przesłania
na fax CS OPBMR dowodu dokonania wpłaty.
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Dziękuję za uwagę
CENTRUM SZKOLENIA
OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA w SZ RP
Tel: 22 6814 067
Fax. 22 6814 615
E-mail: [email protected]

similar documents