A MAGYAR NÉP SZÜLETÉSE

Report
A MAGYAR NÉP SZÜLETÉSE
KIK VAGYUNK? HONNAN JÖTTÜNK?
KEVÉS FELDOLGOZOTT FORRÁS -SOK
ELMÉLET
KIK VAGYUNK? A NYELVÜNK
SZERINT…
KIK VAGYUNK? BIOLÓGIAI EREDET
SZERINT?
A mai magyarság genetikai összetételében
egyértelműen kimutatott az európai jelleg.
Ez a tény nem segít a magyar nép
őstörténetének kutatásában
HOL LETTÜNK MAGYARRÁ?
KIK VAGYUNK?
NÉPMŰVÉSZET-ÉLETMÓD-KULTÚRA
AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ KUTATÁSOK ÁZSIAI
EREDETET VALÓSZÍNŰSÍTENEK
JELENLEGI ISMERETEINK
A magyar több nép, akár több nyelven beszélő, hasonló
kultúrájú népcsoport összeolvadásából jött létre
Nyelvünk alapvetően finnugor eredetű:
Alapvető testrészek: fej, haj, kéz, láb stb.
Rokonsági fokok: apa, anya, fiú, lány
Növények, állatok, eszközök: nyír, nyár, íj, nyíl, hal
Alapszavak: víz, vér,
JELENLEGI ISMERETEINK
A magyarság ősei a legelterjedtebb nézet szerint
részben Ázsiából származó időszakos
legelőváltó állattenyésztő törzsek voltak.
Más népekkel kialakított kapcsolataink során
ismereteink bővültek, kultúránk gazdagodott.
Termelési ismereteink sokrétűbbé váltak
A vándorlás (a téli-nyári szállás között) egy-egy
szállásterületen belül gyakran évtizedekig
tartott.
Az ugor népek szétválása i.e. 1200-700 között.
Magna Hungaria
Obi-ugorok
(hanti/vogul és
mansi/osztyák)
magyarok
Törökök és irániak
Az ugor nyelvű népek i.e.
1200-700 között szétváltak, az akkori
éghajlati változás (sok eső, nagy
mocsárvidékek kialakulása)
hatására.
Az obi-ugorok helyben maradtak,
illetve még északabbra húzódtak
A magyarok ősei pedig délnyugati
irányba húzódtak, ahol a
szárazabb pusztákon megőrizték
a lovas nomád életformát.
i.e. 700- és
i.sz. 800 között
i.e./BC 700i.sz./AD 1250
MAGNA HUNGARIA
ETELKÖZ
i.sz./AD 700i.sz./AD 850
mai magyarok
LEVEDIA
ősei
i.e./BC 1200i.sz./AD700
Szavárd magyarok
(850-1250)
Kazár Birodalom fennhatósága i.sz. 840-850-ig,
Besenyő támadás 850 körül.
Magna Hungaria
Egészen 1240-ig
(a tatarjárásig)
magyarok lakta terület,
Julianus barát, 1240-es
utazásakor itt találta
meg a keleten maradt
magyarokat, akiknek a
nyelve azonos volt a
Kárpát-medencei
Magyarokéval.
A Magna Hungaria-ban
élő és a Levédia-ban élő
magyarok kezdenek
elkülönülni i.sz. 700 körül.
AKIKTŐL KÜLÖNÖSEN SOKAT
TANULTUNK
A KAZÁR BIRODALOM- AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
A KETTŐS FEJEDELEMSÉG INTÉZMÉNYE
(Kende, Gyula, Horka a sakkjáték figurái)
AZ EGYISTENHIT (ZSIDÓ ÁLLAMVALLÁS)
AZ ÍRÁSBELISÉG (KAZÁR MINTÁJÚ ROVÁSÍRÁS)
EKÉS (CSOROSZLYA) FÖLDMŰVELÉS
KERTGAZDÁLKODÁS
ELŐSZÖR VAGYUNK VÁROSLAKÓK, EMELETES
TÉGLAHÁZAK
KERESKEDELMI ISMERETEINK BŐVÜLÉSE
(KAMATOS KAMAT…)
Török jövevényszavak
A földművelésben használatos török jövevényszavak:
árpa, búza, boglya, dara, eke, sarló, szérű, tarló, őröl
Szőlőművelés, kertkultúra
alma, bor, dió, gyümölcs, körte, szőlő
Állattenyésztés
bika, borjú, disznó, karám, kecske, ökör, tinó, tyúk, író, köpű, sajt, túró
Vallási élet
tor, gyász, gyón, boszorkány, táltos
Továbbá
bölcső, kancsó, karó, kapu, korsó, gyűszű, sátor, szék, ács, szűcs, szatócs, betű, ír
LEVÉDIA - A CSODASZARVAS MONDÁJA
ETELKÖZ – A
TÖRZSSZÖVETSÉG
UTUNK A HAZÁIG
A VÁNDORLÁS FONTOSABB ÁLLOMÁSAI
HONFOGLALÁS –
TUDATOS DÖNTÉS VAGY KÉNYSZER?
A KÁRPÁT-MEDENCE A HONFOGLALÁS ELŐTT
A KÁRPÁT-MEDENCE A HONFOGLALÁS ELŐTT
A KÁRPÁT-MEDENCE A HONFOGLALÁS ELŐTT
A HONFOGLALÁS

similar documents