Pozsgai-Géra Honória, Nemzeti Külgazdasági Hivatal: A HITA

Report
Nemzeti Külgazdasági HivatalTámogatások és
külpiaci aktivitást segítő eszközök
Pozsgai-Géra Honória
régióvezető
Dél-dunántúli régió
Connect-IT 2012
Villány, 2012. december 07.
Nemzeti Külgazdasági Hivatal - HITA
A Kormány 265/2010. (XI.19) sz. rendeletével hozta létre a Nemzeti Külgazdasági
Hivatalt (HITA) 2011. január 1-vel.
A Hivatal a nemzetgazdasági miniszter irányítása alatt működő központi hivatal,
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A Hivatal feladata egyfelől a hazai kis- és középvállalkozások külgazdasági
tevékenységének támogatása, másfelől a külföldi cégek magyarországi
befektetéseinek ösztönzése.
A HITA széles szakmai partnerhálózattal
rendelkezik.
Székhelye Budapesten van, 15 regionális
irodát működtet Magyarországon valamint
61 külszolgálati irodával áll kapcsolatban
világszerte.
Válasszon minket - 17 helyen az országban!
Budapesti központ
6 Regionális iroda
9 Megyei Külgazdasági Információs Pont
Salgótarján
Miskolc
Nyíregyháza
Eger
Győr
Tatabánya
Debrecen
Budapest
Szombathely
Veszprém
Szolnok
Békéscsaba
Kaposvár
Szekszárd
Szeged
Pécs
•
•
71 kollégánk végez személyes
tanácsadást
Ebből 18-an a regionális
irodákban
A HITA szolgáltatásai
Kereskedelemfejlesztés
Befektetés-ösztönzés
Együttműködés külföldi cégek
magyarországi befektetéseinek
megvalósításában(projektkezelés, befektetési
támogatások, magyar
beszállítók)
A magyar kis- és
középvállalkozások külgazdasági
tevékenységének támogatása,
exportfejlesztés, tanácsadás
• Országos lefedettség
• Helyi szintű tevékenység
biztosítása
• Regionális rendezvények
• Széleskörű kapcsolat a helyi
hatóságokkal,
önkormányzatokkal, szakmai és
civil szervezetekkel,
vállalkozásokkal, vállalkozói
szervezetekkel, médiával.
KGSZ hálózat
koordinálása
Belföldi regionális
hálózat
Hazai és nemzetközi hálózat
• Adott reláció gazdasági
információinak gyűjtése és
közzététele
• 48 országban, 63 városban,
összesen 85 állomáshelyen
• Helyi ismeretek, információk
közvetítése, segítségnyújtás
• Helyi rendezvények
Befektetésösztönzési szolgáltatások
Információnyújtás
a befektetőknek a
döntéshozatali
folyamat alatt
Naprakész
információk az
elérhető
támogatásokról
Reinvest
program
Projektmenedzsment
Döntés előtt
• Információs csomagok
összeállítása
• Segítségnyújtás a
telephely
kiválasztásában
• Partner találkozók
szervezése
Implementáció
• Segítségnyújtás a
telephellyel
kapcsolatos
engedélyezési
folyamatban
• Segítségnyújtás a
támogatások
igényléséhez
After care
• After care
szolgáltatások
• Közvetítő szerv a
Kormány és a
befektetők között
Célunk, hogy új befektetőket nyerjünk meg Magyarország számára
valamint, hogy támogassuk a már letelepedett cégek újra befektetési
szándékát.
Cégre szabott szolgáltatás
Exportorientáció szerinti cégtípusokra szabott, magas hozzáadott
értékű programok és szolgáltatások
Stabil, nagy
exportőrök
• Tematikus roadshow
• Importőrök
beutaztatása
• Külpiaci „mentorálás”
•
•
Lendületes,
•
innovatív exportőrök •
•
Kezdő v. jövőbeni
exportőrök
Nemzetközi kiállítások
Speciális képzések
Partnerkeresés
Üzletbörzék, üzleti fórumok
Üzleti és innovációs
adatbázis
• Képzések
• ASTRA Export inkubáció
• Szakmai programok
felkészítéssel
• Tanulmányok
Exportösztönzési szolgáltatásaink
Cégre szabott tanácsadás
Partnerkeresés
Információ szolgáltatás
Külföldi szakkiállításokon/ multiszektorális kiállításokon való részvétel
Üzletember találkozókon, konferenciákon, roadshow-kon részvétel
Képzések
Pályázatok, tenderfigyelés
Újdonságok az exportösztönzésben 2012-ben
• HITA weboldala: www.hita.hu
– Üzleti hírek szolgáltatás
– Aktuális események, üzletember találkozók itthon és külföldön
– Országinformációs rendszer
– Ágazati információk
• Kárpát Régió Üzleti Hálózat: HITA-MKIK közös finanszírozás, szakmai
irányítás
o 2012-ben 4 erdélyi iroda, 1 szerb, 1 ukrán irodával indult meg
a kárpát-medencei üzletfejlesztési hálózat
o Az irodái komplex szolgáltatásokat nyújtanak:
o klasszikus kereskedelemfejlesztési szolgáltatások
o cégalapítással kapcsolatos szolgáltatások, forrás-biztosítás, pályázati
lehetőségek
o tőkekihelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások
Kereskedelemfejlesztési pályázat célja
• A vállalkozások minél szélesebb rétegének az elérése,
külpiaci tevékenységének előmozdítása,
• magyar termékek és szolgáltatások külpiaci
értékesítésének elősegítése,
• KKV-k részarányának növelése a magyar exportban,
• külpiaci megjelenést elősegítő kereskedelem-fejlesztési
akciók, marketingeszközök költségeinek támogatása,
• Célcsoport: elsősorban a már exportáló vagy exportálni
kívánó magyar KKV szektor
Kereskedelemfejlesztési pályázat
Forrás: Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat (NBTC).
• Keretösszeg: 400 millió Ft.
• Támogatott programok: 2012. április 14 - 2013. június 30-ig
megkezdett akciók (szándéknyilatkozat).
• Pályázatok benyújthatók: 2012. október 11-től 2012. január 16-ig
folyamatosan.
• A pályázatok elbírálása a befogadás sorrendjében történik.
Támogatás formája:
• tevékenység/program megvalósulása előtt igényelhető,
• vissza nem térítendő,
• utólagos finanszírozású.
Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók,
szövetkezetek, klaszterek, szakmai alapon szerveződő egyesületek,
egyesülések, szövetségek, HITA által előminősített kiállítás-szervezők,
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és annak területi szervezetei.
Jogcímek
• A1 – Külföldi kiállításon való részvétel,
• A2 – Külföldi kiállításon információs stand működtetése
• A3 – Külföldi kiállításon való részvétel támogatása
összefogó szervezet segítségével
• B – Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató,
illetve ezekhez kapcsolódó sajtótájékoztató,
sajtófogadás, üzletember találkozó szervezése külpiacon
• C – Külpiacon létesítendő iroda, bemutatóterem éves
bérleti díja
• D – Megfelelőség-tanúsítási eljárás
• E – Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra,
vagy régióra vonatkozó, komplex marketingterv
megvalósítása
A2 - Külföldi kiállításon információs stand
működtetése
• Pályázók köre
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és annak területi szervezetei,
szövetségek, egyesületek, egyesülések, klaszterek, valamint a HITA által
előminősített kiállítás-szervező cégek.
• Támogatható költségek és a támogatás összege
•
•
maximum 30 m2 bérelt terület támogatható,
területdíj és kapcsolódó költségek.
A3 - Külföldi kiállításon való részvétel
támogatása összefogó szervezet
segítségével
• Pályázók köre: kkv-k, DE szükséges egy összefogó szervezet
(kamara, szövetség, egyesület, egyesülés, klaszter, a HITA által
előminősített kiállítás-szervező cég, valamint a Kárpát Régió Üzleti
Hálózat irodavezetői).
• Feltétel: minimum 5 cég egységes megjelenése.
• Ha részvétel/elszámolás után kevesebb, mint 5 cég marad:
visszaminősül A1 jogcímnek (alacsonyabb támogatási intenzitás).
B - Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató, illetve
ezekhez kapcsolódó sajtótájékoztató, sajtófogadás,
üzletember találkozó szervezése külpiacon
Elszámolható költségek
Max. támogatási
intenzitás
Terembérlet, dekoráció, technikai költségek,
tolmács, DM-akció, sajtótájékoztató,
szállítmányozás
Idegen nyelvű prospektus és/vagy
elektronikus információhordozó legyártatása
Kiállításhoz kapcsolódó terméket,
szolgáltatást bemutató idegen nyelvű
promóciós videó költsége
Egy naptári
Maximálisan
évben
adható
támogatható
támogatás
pályázatok
(Ft)
száma
1 750 000
50%
250 000
500 000
1
C - Külpiacon létesítendő iroda,
bemutatóterem éves bérleti díja
Elszámolható költségek
Iroda, kiállító terem éves bérleti díja
Max. támogatási
intenzitás
Maximálisan
adható
támogatás
Egy naptári
évben
támogatható
pályázatok
száma
50%
2 000 000 Ft
1
• Benyújtáskor csatolni kell a KGSZ támogató levelét.
• Az irodában, kiállító teremben közvetlen értékesítési tevékenység
nem folytatható!
D - Megfelelőség-tanúsítási eljárás
Elszámolható költségek
Megfelelőség-tanúsítási eljárás
Egy naptári
Maximálisan
évben
Max. támogatási
adható
támogatható
intenzitás
támogatás
pályázatok
száma
50%
2 000 000 Ft
1
• Speciális, csak az adott ország által kötelezően előírt tanúsítvány beszerzése
támogatható! (ISO, CE jelölés stb. nem!)
• Benyújtáskor csatolni kell a KGSZ támogató levelét.
E - Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra, vagy
régióra vonatkozó, komplex marketingterv megvalósítása
Max. támogatási intenzitás
E - Komplex jogcím
jogcím elemek
EA. Külföldi kiállításon való részvétel –
kapcsolódó marketing eszközök
Területdíj és kapcsolódó költségek
Kiemelt
kiállítások
Egyéb, nem
kiemelt
kiállítások
100%
80%
Egyéb költségek
Jogcím
Pályázható
elemenként
jogcím
maximálisan
elemek
adható
száma
támogatás
1 500 000 Ft
3
75%
2 500 000 Ft
75%
2 500 000 Ft
1
75%
2 000 000 Ft
1
ED. Megfelelőség-tanúsítási eljárás
75%
2 000 000 Ft
1
EE. Sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi
reklám elhelyezése külpiacon
75%
1 000 000 Ft
1
EB. Cégprezentáció, önálló áru- vagy
divatbemutató, sajtótájékoztató,
sajtófogadás, üzletember találkozó
szervezése külpiacon
EC. Külpiacon létesítendő iroda,
bemutatóterem éves bérleti díja
• Üzleti- és marketingterv
• Minimum 4 jogcím-elem
• Maximálisan adható támogatás: 10 millió Ft
Közreműködő szervezet
• Rendeletben kijelölt közreműködő szervezet.
• Feladatai:
– pályázatok formai, jogosultsági és teljességi
ellenőrzése,
– pályázatok befogadása,
– szerződések előkészítése aláírásra,
– teljesítések pénzügyi ellenőrzése.
Folyamat
Pályázat
benyújtása
2013.01.16-ig
(MAG Zrt.-hez)
Formai,
jogosultsági és
teljességi
ellenőrzés
Szerződéskötés
(MAG Zrt. –
HITA)
Tevékenység,
program
megvalósulása
Elszámolás
pénzügyi
ellenőrzése
(MAG Zrt.)
Támogatások
kifizetése
(HITA)
(MAG Zrt.)
Szakmai
ellenőrzés,
bírálat, javaslat
előterjesztés
(HITA)
Miniszteri döntés,
közzététel (NGM)
Elszámolás
benyújtása
Elszámolás
szakmai
ellenőrzése
(HITA)
Támogatott pályázatok összesítése
A támogatott
pályázatok (db)
A támogatott
pályázatok
megoszlása (%)
Megítélt támogatás
megoszlása (Ft)
Megítélt
támogatás
megoszlása
(%)
A - Kiállítás
227
79%
223 863 758
67%
B - Nemzetközi szervezeti tagdíj
17
6%
14 675 370
4%
C - Cégprezentáció, árubemutató
15
5%
13 931 514
4%
D - Iroda, bemutatóterem bérlése
11
4%
15 052 287
4%
E - Megfelelőség-tanúsítási eljárás
7
2%
4 917 820
1%
F - Komplex csomag
12
4%
62 921 035
19%
Összesen:
289
100%
335 361 784
100%
Pályázati jogcímek
Köszönöm a figyelmet!
Telefon: +36 30 441 8227
E-mail: [email protected]
www.hita.hu

similar documents